Biểu tình

1
Biểu tình

1 BÌNH LUẬN

 1. Ca ngợi các nhà đấu tranh

  Cứ mỗi khi thấy sự bất bình
  Tôi nghĩ can chi lụy đến mình
  Lặng lẽ bỏ đi, lòng tự nhủ
  Biết tránh đâu mà dám đấu tranh

  Đảng dối lừa, một bụng dao găm
  Dùng bọn côn đồ khủng bố dân
  Tôi thì hèn hạ hơn giun kiến
  Bị xéo bao nhiêu chẳng dám quằn

  Cho nên tôi cảm phục các anh
  Coi khinh tù ngục, lũ ruồi xanh
  Đầu ngửng đội trời, chân đạp đất
  Vì nghĩa không hề quản tấm thân

  Các anh làm rung chuyển bạo quyền
  Cùng nhau thành một chí cương kiên(1)
  Rạng rỡ là lương tâm dân tộc
  Bọn xấu từ nay chẳng được yên

  (1)̣Mượn thơ Xuân Diệu ” Mấy mươi người thành một 
  chí cương kiên ” (Những đêm hành quân)

  14.8.2019
  Cử Hai

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên