Vườn rau Hưng Lộc tuyên bố họp báo

0
Dân oan Hưng Lộc tuyên bố họp báo. Ảnh FB Chau Doan

Trong một diễn biến vô cùng hiếm gặp, dân oan vườn rau Hưng Lộc tuyên bố họp báo. Buổi họp báo dự tính sẽ diễn ra chiều 13/03/2019 tại tp. HCM. Thông báo này cũng được gửi tới sở Truyền thông- Thông tin thành phố, các cơ quan báo chí và công bố trên mạng xã hội.

Theo luật Báo chí, công dân có quyền họp báo. Các công dân đã sử dụng quyền này dưới sự hướng dẫn của các luật sư đại diện.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HỌP BÁO

Kính gửi: – Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh
– Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

I. Người thông báo họp báo:
1. Ông Cao Hà Chánh, sinh năm 1967
– Quốc tịch: Việt Nam
– Số căn cước công dân:…..
– Địa chỉ liên lạc:, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

2. Ông Trần Văn Thuật, sinh năm 1941
– Quốc tịch: Việt Nam
– Số chứng minh nhân dân:
– Địa chỉ liên lạc: , Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

3. Ông Cao Hà Trực, sinh năm 1971
– Quốc tịch: Việt Nam
– Số căn cước công dân:…
– Địa chỉ liên lạc: ….Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

4. Bà Trần Thị Minh Thi, sinh năm 1977
– Quốc tịch: Việt Nam
– Số chứng minh nhân dân: …
– Địa chỉ liên lạc:…., Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

II. Nội dung họp báo:
– Thông tin về quá trình sử dụng đất, quá trình khiếu nại liên quan đến việc cấp GCNQSĐ của người dân tại Vườn rau Lộc Hưng (Phường 6 – Quận Tân Bình) và việc giải quyết khiếu nại của các cơ quan chức năng nhà nước.
– Thông tin về việc người dân tố giác hành vi huỷ hoại tài sản, liên quan đến việc UBND Phường 6 tổ chức đợt xử lý vi phạm xây dựng tại khu Vườn rau Lộc Hưng ngày 04 và 08/01/2019 và việc chuyển đơn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh.
– Thông tin về việc người dân xin được tiếp xúc với lãnh đạo chính quyền Thành phố và lãnh đạo Công an Thành phố để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.
– Trao đổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc cưỡng chế, thu hồi đất trong quá trình triển khai dự án tại khu Vườn rau Lộc Hưng.

3. Ngày, giờ họp báo: 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 năm 2019.

III. Địa điểm họp báo: Phòng họp tại Nhà hàng Đoàn Viên thuộc Công ty CP Du lịch Công Đoàn – Địa chỉ: Số 6 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

IV. Tên, chức danh người chủ trì họp báo:
1. Ông Trịnh Vĩnh Phúc, Luật sư – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.
2. Ông Đặng Đình Mạnh, Luật sư – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.
3. Ông Nguyễn Văn Miếng, Luật sư – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.
4. Ông Phùng Thanh Sơn, Luật sư – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi cam kết nội dung thông báo trên và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Những người thông báo họp báo

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên