Vinh danh cố GS Nguyễn Ngọc Bích trên đài tưởng niệm nạn nhân CS

1

Ủy Ban Yểm Trợ Xây Dựng Đài Tưởng Nạn Nhân Cộng Sản trên toàn thế giới ở Canada cho biết cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã được một số bạn hữu trong HMDC (Họp Mặt Dân Chủ) vinh danh trên Đài tưởng niệm Arc of Memory (Vòng Cung Tưởng Niệm). Đài sẽ được khánh thành tại thủ đô Ottawa (Canada) vào năm 2018.

Bài viết vinh danh của các bạn hữu về cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích có ba bản Việt, Pháp, Anh nói rằng giáo sư Bích là một nhân vật suốt đời phụng sự đất nước, tranh đấu cho tự do, nhân quyền. Ông từ trần ngày 3 tháng 3 nắm 2016, trên chuyến bay đi dự một hội nghị về Biển Đông ở Manila, Phi Luật Tân, ngang qua bầu trời Việt Nam và Biển Đông; để trình bày về lịch sử chủ quyền của nước Việt ở hai Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Theo bản văn vinh danh, Giáo sư Bích (1937-2016) sinh tại Hà Nội là cây cầu nối kết các thế hệ, nối kết văn hóa Việt và văn hóa thế giới. Là một nhà hoạt động cho nhân quyền, ông tham gia tích cực các sinh hoạt cộng đồng, vận động không ngừng các cơ quan quốc tế đòi trả tự do cho những người tranh đấu cho dân chủ bị đàn áp, tù đày ở VN.

Chính phủ Canada sẽ khởi sự lắp đặt viên gạch đầu tiên cho Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản tại The Garden of the Provinces cạnh quốc hội Ottawa vào năm 2018, với kinh phí ba triệu đô ($3,000,000.00). Chính phủ Canada tài trợ phân nửa số tiền. Số còn lại do cộng đồng các sắc dân gây quỹ từ năm 2009 đóng góp

Đài tưởng niệm kiến trúc bằng đồng gồm 4,000 thanh kim loại với tổng cọng
21thước chiều dài và gần bốn thước chiều cao.Ủy Ban Yểm Trợ Xây Dựng Đài
Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản còn cho biết đài tưởng niệm ghi lại những biến cố lịch sử khắp nơi do công sản gậy ra trên bức tường hướng Bắc và ghi danh tính nạn nhân của các biến cố này trên bức tường nằm ở hướng Nam.

Người được vinh danh có thể là thân nhân của quý vị; một người bạn mà quý vị muốn tặng một món quà tưởng niệm ý nghĩa; một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, hoặc một anh hùng đã hy sinh vì lý tưởng bảo vệ độc lập tự chủ cho đất nước bị cộng sản Việt Nam bức hại.

Dự Án Xây Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản do tổ chức bất vụ lợi Tribute to Liberty, môt tổ chức có nhiệm vụ xây dưng tưởng niệm các nạn nhân cọng sản thực hiện. Ủy Ban Yễm Trợ Xây Dựng Đài Tưởng Niệm cho hay quý đồng hương muốn có thêm chi tiết về tựơng đài thì vào trang nhà của Tribute To Liberty www.tributetoliberty.ca hay liên lạc với ông Nguyễn Văn Phép ở Toronto Tel: (647) 274-9282. Email: pheppnguyen@yahoo.com .
—————————–

Vinh Danh Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích

(Bởi bạn hữu của GS Nguyễn Ngọc Bíchtrong Họp Mặt Dân Chủ)

Giáo sư NGUYỄN NGỌC BÍCH  (1937-2016), sinh tại Hà Nội, là một người đã dành cả cuộc đời để phụng sự đất nước, tranh đấu cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền.

Là một nhà giáo, trước năm 1975, ông đã sáng lập trường Đại Học Cửu Long ở Sài Gòn. Ông cũng đã tận tâm giảng dạy tại Trinity College, George Mason, Georgetown University.
Là một nhà báo, ông đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc cuối cùng của Việt Nam Thông tấn Xã (VNCH). Sau 1975, ông là người đã vận động thành lập đài RFA (Á Châu Tự Do) tại Hoa Kỳ và là giám đốc đầu tiên của ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do.

Là một học giả, ông soạn thảo nhiều sách báo Việt và ngoại ngữ để truyền bá văn học Việt Nam cho thế hệ trẻ, giới thiệu văn hóa Việt Nam với người ngoại quốc, và mang văn hoá thế giới bồi đắp cho văn hóa dân tộc.

Là một nhà hoạt động cho Nhân quyền, ông tham gia tích cực các sinh hoạt cộng đồng, vận động không ngừng các cơ quan quốc tế đòi trả tự do cho những người tranh đấu cho Dân chủ, Nhân quyền bị đàn áp, tù đày ở VN.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng là một trong những thành viên sáng lập của nhiều tổ chức như Họp Mặt Dân Chủ, Nghị Hội Toàn Quốc Hoa Kỳ, Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, VietNam Film Club, Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do.v.v…

Giáo sư Bích là cây cầu nối kết các thế hệ, nối kết những người tranh đấu cho Nhân quyền ở trong và ngoài Việt Nam, nối kết văn hóa Việt và văn hóa thế giới.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã từ trần ngày 3 tháng 3 năm 2016 trên chuyến bay đi tham dự Tỉnh Hội Họp Mặt Dân Chủ tại Manila và Hội nghị lần thứ hai về Biển Đông ở Manila (Phi Luật Tân) để trình bày về lịch sử chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. Ông trút hơi thở cuối cùng trên bầu trời Việt Nam, khi ông đang trên đường theo đuổi lý tưởng của mình.

__________________________
Comemorating Professor Nguyễn Ngọc Bích

(by friends of Prof. Nguyễn Ngọc Bích in the “Assembly for Democracy)

Professor NGUYEN NGOC BICH (1937-2016) was born in Hanoi. A patriot who has worked tirelessly for the cause of Vietnam, professor Bich has devoted his whole life serving and upholding the principle of sovereignty for his motherland, fighting for freedom and human rights for his less fortunate and persecuted compatriots.

As an educator, he had taught at Trinity College, George Mason University, Georgetown University, and before 1975, founded the Cửu Long University in Saigon.

As a journalist, he assumed the post of General Director of the Vietnam News Agency [The Republic of (South) Vietnam] and was the first director of the Vietnamese program of Radio Free Asia.

As a scholar, he has produced wide-ranging works ​​in Vietnamese and foreign languages to promote Vietnamese literature to the younger generation, introduce Vietnamese culture to foreigners, and bring world cultures to enrich Vietnamese culture.

An activist for human rights, he’d been participated in community activities, campaigning non-stop with international agencies to seek the release of freedom advocates who are persecuted and imprisoned in Vietnam.

Professor Nguyen Ngoc Bich is also among the founders of many associations such as Assembly for Democracy in Vietnam (HMDC), National Congres of Vietnamese Americans, East US Publishing Complex, Vietnam Film Club, Free Viet Labor Union…

Professor Bich is a bridge connecting generations, connecting human rights fighters inside and outside Vietnam, linking Vietnamese culture with world culture.

He passed away on March 3, 2016, on a flight over Vietnam to attend HMDC Retreat and the second conference on the South East Asian Sea in Manila, Philippines to present the historical sovereignty of Vietnam on Paracel and Spratly Islands. He died doing what he believed in.
_________________
(Friends of Prof. Nguyen Ngoc Bich from HMDC)
Featured
News
Finance
Sports
Lifestyle
Entertainment
Your “Inbox” folder is empty
Catch up on the most popular videos on Yahoo
SettingsEn hommage au Professeur Nuyễn Ngọc Bích
(par ses amis du Rassemblement Pour La Démocratie)
Né à Hanoi, le professeur Nguyễn Ngọc Bích s’est fait connaitre comme une personnalité qui, durant toute sa vie, s’est mis au service du pays, par ses combats pour la Liberté et les Droits de l’homme.

Enseignant de formation, il a enseigné au Collège Trinity, à l’Université George Mason ainsi qu’à l’Université Georgetown,USA. Avant les évènements de 1975, il s’est compté parmi les fondateurs de l’Université Cửu Long à Saigon.

Journaliste à ses heures, il n’a pas hésité à assumer la charge du dernier Directeur de l’Agence Vietnam Presse de la République du Vietnam avant d’être le co-fondateur et le premier Directeur du Service vietnamien de la Radio Free Asia.

Érudit de vocation, il est l’auteur et l’éditeur de nombreux livres et journaux en vietnamien et en langues étrangères visant à la propagation de la littérature vietnamienne à l’intention des jeunes générations, à la compréhension des étrangers de la culture du Vietnam et dans le même temps, à l’enrichissement de la culture nationale par des acquisitions venues d’ailleurs.

Défenseur inlassable des droits de l’homme, il n’a pas ménagé ses efforts pour s’engager activement dans des activités de la communauté des compatriotes comme pour effectuer des démarches auprès des organismes internationaux en faveur de la libération des combattants de la liberté vietnamiens. Il est co-fondateur et membre actif du Rassemblement Pour La Démocratie depuis 2002.
On voit bien en Nguyễn Ngọc Bích le trait d’union entre les combattants de la liberté agissant à l’intérieur du pays et ceux qui luttent pour ladite cause à l’étranger.

Le professeur Bích a rendu ses derniers soupirs le 3 Mars 2016 au cours d’un voyage par avion le transportant à Manille, Philippine, pour la participation à un Congrès sur la Mer Orientale./ .

PhanThanh Tâm
Dec, 2017.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên