Tự do cho Huỳnh Thục Vy

2
Tự do cho Huỳnh Thục Vy

2 BÌNH LUẬN

 1. Phét viết:

  ” Néu thèng MẼO giang tay đón nhận thì cứ hân hoan tống cổ thím áy đi …”

  Ha ha ha …”Ta” không chế được Vac Xin, nhưng nguồn tài nguyên để đối lấy vac xin thì ta có đầy.

 2. Đối vói thím ni thì có 2 giai pháp :

  1/ Cứ cho thím áy ngồi nắm bóc lich mệt nghỉ.

  2/ Néu thèng MẼO giang tay đón nhận thì cứ hân hoan tống cổ thím áy đi ngay để cho thim áy đoàn tụ vói NGUY COCK TAN DƯ và sẻ đồng chung sô phận như thím NẤM ĐỘC Như Quýnh.

  Néu giải pháp thứ 2 đuọc thực hiện thì thien hạ trong va ngoài nuoc sẻ từ từ đuoc chúng kiến cảnh máy thím Chong Cong winh’ nhau tại BOLSA và sẻ thiệt là………..ZUI đó nghen.

  Ngụy chúng nó là thé. Khong đúa nào chịu thua đứa nào. Đứa nào củng bảo là TAU chông cộng giỏi hơn th’e nhưng 46 năm khong có thẳng Viet Cộng nào mất sợi lông chim nào sất.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên