Sá chi thân phận tôi đòi

3
Sá chi thân phận tôi đòi

3 BÌNH LUẬN

 1. Mẩu đối thoại nghe được trước khi Kim, Trọng chia tay :

  Kim Jong Un: Kỳ này, họp Thượng Đỉnh, cả thế giới nhìn vào, nên tao không tiện đi xem con gái Việt nam trần truồng như nhộng, chổng khu chổng mu. Để kỳ thăm viếng sau nhé.

  Trọng: Vâng, con gái xã hội chủ nghĩa Việt nam nguyện sẽ phục vụ đại ca tới bến.

 2. Hình ảnh 2 thằng CS : một “nguyên thủ quốc gia” ngồi trên xe với tay, để
  một thằng củng “nguyên thủ’ chạy theo bắt! Đó là lối-xả -giao của giai
  cấp vô sản hay còn gọi là giai cấp chó đẻ! Nhưng không bằng trường
  hợp Đổ Mười ,lúc còn làm Thủ Tướng qua thăm Philippines.Vừa mới bước ra khỏi cửa xe,trước dinh TT Phi,ĐM vội chạy đến bắt tay tên gác cổng !Hắn tự đặt mình ngang hàng ” người gác cổng tư bản! Đó là bản chất vô sản: Hoạn lợn !Còn nhiều chuyện nửa : chuyện Vỏ chí Công đọc diễn văn
  “làm trò cười”tại hôi nghi không liên kế” ở Nam Dương.Chuyện Phan v khải thăm Mỹ.Chuyện tên hề Nguyễ m Triết thăm Cuba:” tôi ngủ anh thức ,tôi thưc anh ngủ.Chuyện Tấn Dủng thăm Pháp,cà-lăm tiếng Pháp.Chuyện TT Phạm v Đồng thăm Phi thời Macos: nhảy đầm đạp chân vợ macos….
  Chuyên Kim Ngân đổ cả oa đồ ăn cho cá, trước mặt TT Obama tại nhà Hồ ! Tất cả đó thể hiện những thằng -con mẹ “nhà quê” mới lên Tỉnh,không khác nào Bộ đội cụ Hồ khi mới vào saigon.nhìn nhà cao tầng cho đến khi rớt nón cối !Đất nước được Lảnh đạo bởi những thành phần như vậy ,làm sao khá đươc.Hởi bà con !

 3. Tên giữ xe Nguyễn phú Trọng: Cho em xin tí tiền tip, đại ca Kim.

  Kim Jong Un: Típ tiếc gì. Bắt tay nhiêu đây đủ dzồi .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên