Ráo rục lát như phân

0
Ráo rục lát như phân

Từ nay Giáo mất, Dục tăng
Nhân bay, Nghĩa biến, Lễ bằng số âm.

-Bút Che Kỳ Văn Cục-

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên