Nói thêm lần nữa: Hồ Chí Minh từ chỉ điểm đến Chủ tịch

31
HCM, Lâm Đức Thụ và Phan Bộ Châu

Trong bài trước cũng về Hồ Chí Minh, Cỏ May tôi quan tâm tác phong của ông để làm bộc lộ roõ con người của một tên chỉ điểm (thứ tay sai của công an) . Nay, Cỏ May tôi xin dựa theo tài liệu kể lại thêm những hoạt động chỉ điểm của Hồ Chí Minh. Một tên chỉ điểm chuyên nghiệp vừa để kiếm tiền, vừa để nhờ thành tích đó mà sửa soạn con đường tiến thân cho mình.

Phải nói Hồ Chí Minh đúng là một con người cộng sản đặc sệt. Không do di truyền hay ảnh hưởng văn hóa xã hội mà hoàn toàn do bản thân tự tôi luyện. Với ông chỉ có mục tiêu, không có «con người» ở những suy nghĩ và hành động của ông. Nên Hồ Chí Minh làm dễ dàng những chuyện cực kỳ gian ác. Mục tiêu sau cùng là làm vua cộng sản để phục hận.

Ngày nay, sách vở và báo chí của đảng cộng sản và nhà nước Hà Nội đều tập trung đánh bóng ông, cả thêu dệt những chuyện không có về ông. Trái lại, những chuyện thật về ông, họ bỏ qua hoặc giấu nhẹm đi vì không giúp đánh bóng được lãnh tụ của họ.

Sự thật về Hồ Chí Minh chỉ được phơi bày trung thực, đầy đủ, khi chế độ công sản Hà Nội sụp đổ, báo chí, xuất bản trả lại cho nhơn dân và quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận được tái lập và tôn trọng.

Trong lúc chờ đợi biến cố sanh tử đó, chúng ta thử nhắc lại thành tích chỉ điểm của Hồ Chí Minh vào những năm tiền bán thế kỷ trước ở ngoại quốc mà bộ máy tuyên truyền của đảng và nhà nước cộng sản ở Hà nội rêu rao là bác của họ bôn ba hải ngoại làm cách mạng cứu nước!

Chỉ điểm mật thám pháp bắt Cụ Phan Bội Châu

Nói tới tội ác của Hồ Chí Minh, trước hết, phải nhắc lại chuyện Hồ âm muu với Lâm Đức Thụ bán đứng nhà cách mạng ái quốc Phan Bội Châu cho thực dân pháp rồi sau đó hãy nói tiếp những chuyện khác .

Về chuyện Hồ bán Cụ Phan Bội Châu cho Pháp, Hoàng văn Chí trong quyển «Từ thực dân đến cộng sản» (Chân Trời Mới, Sài gòn, 1966), viết « Giữa lúc phong trào Quang Phục Hội đang gặp khó khăn, nhưng chưa tan rã hẵn, thì Cụ Phan Bội Châu bị ông Nguyễn Ái Quốc lập mưu bán cho Pháp lấy 10 vạn đồng, hồi ấy một con trâu trị giá 5 đồng. Cụ Phan vốn biết ông Nguyễn Ái Quốc là Cộng sản, nhưng Cụ cho rằng Cộng sản cũng nhiệt tình yêu nước như Quốc gia, nên cụ quý trọng và hoàn toàn tín nhiệm ông Nguyễn. Cụ theo lời Nguyễn Ái Quốc đến một địa điểm ở Thượng Hải, mà Cụ không biết là thuộc tô giới Pháp. Cụ bị cảnh sát Pháp bắt và đưa về Việt Nam để xử tội.

Giới cách mạng Việt Nam ở Trung quốc đều biết rõ việc này, và một người đồ đệ của ông Nguyễn Ái Quốc đã thuật lại với chúng tôi rằng, sau vụ này ông Nguyễn Ái Quốc đã giải thích hành động của ông như sau: Cụ Phan đã già lẫn, không còn ích lợi cho cách mạng; việc Pháp bắt Cụ và xử án Cụ tất nhiên sẽ gây phong trào phản đối trong quốc nội, rất có lợi cho tinh thần cách mạng; sau hết, tiền nhận được của Pháp sẽ dùng để đưa thêm thanh niên trong nước xuất ngoại.

Việc này, ông Nguyễn Ái Quốc đồng mưu với Lâm Đức Thụ (tên thật là Nguyễn Công Viễn), một thời là đại diện cho Cụ Phan ở Hồng-Kông, và sau theo Cộng sản. Hai người chia đôi số tiền nhận được của Pháp “ (trg 38 – 39).

Lời tường thuật của Cụ Hoàng văn Chí rất đáng tin là thật vì Cụ tham gia kháng chiến chống thực dân từ 1946 tới 1954 ở Miền Bắc. Trong thời gian theo kháng chiến, Cụ là thư ký của Phạm văn Đồng nên khi Cụ nói “Một người đồ đệ của Nguyễn Ái Quốc đã thuật lại với chúng tôi rằng… » thì đó không ai khác hơn là Thủ tướng Phạm văn Đồng.

Về vụ Cụ Phan Bội Châu bị Tây bắt, Mai văn Bộ trong “Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh”(Trẻ, Tp Hồ chí Minh, 2007), viết “Chúng tôi không chép lại bức thư thứ ba của Cụ Phan Bội Châu gởi Lâm Đức Thụ vì tên này làm chỉ điểm cho mật thám Pháp, chắc hẳn có can dự trong việc Pháp bắt cụ Phan (trg 423).   

Nên nhớ Hồ Chí Minh là bạn chí thân của Lâm Đức Thụ, còn là em «cột chèo» vì ông lấy Lý Huệ Quần là em gái của Lý Huệ Khanh, vợ của Lâm Đức Thụ, (lúc ông đang có bà Tăng Tuyết Minh làvợ chánh thức), thì chắc chắn ông không tránh khỏi can dự vào vụ bán Cụ Phan Bội Châu. Lập luận của Mai văn Bộ nhằm bênh vực Hồ Chí Minh nhưng thật ra lại vô tình tố cáo Hồ Chí Minh là kẻ đồng phạm .

Vĩnh Sinh trong “Việt nam và Nhật bản, Giao lưu văn hóa” (Văn Nghệ, Tp Hồ chí Minh, 2001, trg 242) thuật lại là Kỳ Ngoại Hầu Cường Để qui cho Lâm Đức Thụ là kẻ chủ mưu. Vậy trong vụ bán Cụ Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh chỉ là kẻ tòng phạm?  

Theo “Phan Bội Châu niên biểu” (Sài gòn, 1973, trang 209-210), Nguyễn Khắc Ngữ chú thích: Cụ Phan Bội Châu và Cụ Nguyễn Hải Thần tới yết kiến Tưởng Giới Thạch và Lý Tế Thâm nhơn dịp Trường Hoàng Phố vừa thành lập. Hai vị chỉ huy Hoàng Phố rất vui lòng nhận lời yêu cầu của 2 Cụ gởi thanh niên Việt nam tới học nên Cụ Phan Bội Châu, sau đó, thảo luận với các đồng chí trong Quang Phục Hội giải tán Hội để cải tổ thành Việt nam Quốc dân đảng cho gần với Trung hoa Quốc dân đảng. Cụ liền biên soạn Chương trình và Đảng cương cho Việt nam Quốc dân đảng.

Sau 3 tháng, Chương trình và Đảng cương in xong . Nguyễn Ái Quốc từ Mạc-tư-khoa tới Quảng châu và nhiều lần nhắc Cụ thay đổi…  

Khi tới Quảng châu, Hồ Chí Minh thành lập Chi bộ Việt nam của Hội Liên hiệp các Dân tộc bị áp bức và gởi thư mời Cụ Phan Bội Châu tham dự lễ ra mắt. Tháng 6/1925, Cụ Phan Bội Châu nhận được thư mời đi Quảng châu. Trong thư gởi cho Nguyễn Ái Quốc trước kia, Cụ đã có ý muốn đi Quảng châu gặp Nguyễn Ái Quốc để thảo luận tình hình chánh trị Việt Nam và nhứt là nghe ý kiến của Nguyễn Ái Quốc. Cụ tỏ ra rất quí Nguyễn Ái Quốc, hoàn toàn không có ý đề phòng kẻ gian, theo cách ứng sử lương thiện của nhà nho. Nên Cụ không ngần ngại đi Quảng châu . Ngay lúc sắp lên tàu, Cụ bị một nhóm người tập kích và dẩn vào tô giới pháp để cụ bị Pháp bắt, đưa về Hải phòng và giải về Hà nội.

Lý Thụy là bí thư Hội Liên hiệp các Dân tộc bị áp bức và Chủ tịch Chi bộ Việt nam, nên có thể hiểu ông ta chủ ý lập hội này chỉ để có điều kiện mời Cụ Phan Bội Châu, đưa cụ vào bẩy cho Pháp bắt.

Sau khi cụ Phan bị Pháp bắt giải về Việt nam, Hồ Chí Minh bèn tóm thâu hết nhân sự, tài sản của tổ chức Việt nam Quốc Dân Đảng của Cụ Phan tại Trung quốc, và chia nhau với Lâm Đức Thụ 100 ngàn, tiền thù lao của Pháp.

Sau ngày 30/6/1925, Cụ Phan Bội Châu bị mật thám Pháp bắt ở Thượng Hài, các đồng chí Việt nam Quốc dân đảng của Cụ ở Trung quốc đều rất phẫn nộ trước việc cấu kết hèn hạ giữa Lý Thụy và Lâm Đức Thụ bán đứng Cụ Phan cho Pháp, cùng tẩy chay Lý Thụy làm cho Lý Thụy không thể hoạt động được nữa, phải lên tiếng thanh minh.

Về phần Cụ Phan Bội Châu, trong Phan Bội Châu Niên biểu, thấy Cụ không hề nhắc một chữ đến Lâm Đức Thụ, và cũng không hề tỏ ta biết Lâm Đức Thụ và Lý Thụy cấu kết để bán Cụ cho mật thám Pháp. Cụ quá lương thiện!

Chỉ điểm bán thanh niên Việt nam cho Pháp

Cũng theo Hoàng văn Chí, nhơn vụ bán cụ Phan Bội Châu thành công, Lý Thụy và Lâm Đức Thụ tiếp tục hợp tác làm ăn. Thanh nìên từ Việt nam bí mật qua học trường Hoàng Phố, lúc về, ai không chịu theo Thanh niên Đồng chí hội, Hồ Chí Minh thông báo tên tuổi cho Lâm Đức Thụ ở Hồng Kông để Thụ báo tin cho mật thám Pháp đón bắt. Hai người lại chia nhau tiền thưởng của Pháp.

Nhưng chỉ trong một thời gian, hai “lái thanh niên” không còn người để bán nữa vì, ở Việt nam, thấy đưa thanh niên đi mà không thấy trở về nên ngưng không gởi đi học Hoàng Phố nữa. Một số thanh niên học xong không chịu gia nhập Thanh niên Đồng chí hội, chọn ở lại theo Trung hoa Quốc dân đảng hoặc gia nhập quân đội Tưởng Giới thạch vì được tin những người về trước đây bị Lý Thụy chỉ điểm cho Pháp bắt.

Việc bán thanh niên Việt nam yêu nước cho mật thám pháp lấy tiền của Lý Thụy và Lâm Đức Thụ được sử gia ngoại quốc chuyên về Việt nam nhìn nhận .

Bernard Fall viết: “Đối với những kẻ chứng tỏ không đáng tin cậy, hoặc sau khi tốt nghiệp trường Hoàng Phố mà từ chối không theo cộng sản, HồChí Minh dùng một liều thuốc rất công hiệu: sai đảng viên cộng sản tiết lộ danh tánh họ cho tình báo Pháp. Sở an ninh trong nước sẽ tóm cổ họ ngay khi về tới”.

Tác giả Douglas Pike nhắc lại những sự việc đã được David Halberstam đề cập và kể thêm: “Theo những nguồn tin đáng tin cậy, ngày Thế Chiến II bùng nổ (1-9-1939) có kẻ trao cho mật thám Pháp ở Saigon đầy đủ danh sách của nhóm Cộng sản Ðệ Tứ với bí danh và địa chỉ của từng người kể cả nơi cư trú địa phương trên toàn quốc. Chỉ trong vài giờ , cảnh sát Pháp đã tóm hết những lãnh tụ này đầy đi New Hebrides, New Caledonia, Madagascar và những thuộc địa khác của Pháp ở xa Ðông Dương» .

Còn về công tác tay sai cửa Hồ Chí Minh ăn lương, thì tài liệu chánh thức của Hà nội, ngày 14-04-1924, ghi: « Quốc tế Đệ III cử Nguyễn Ái Quốc  làm ủy viên Ban Phương Đông phụ trách Cục Phương nam, chỉ đạo phong trào cách mạng ở các nước Đông Nam Á . Qua ngày 25-09-1924, Quốc tế cộng sản chỉ thị cho Nguyễn Ái Quốc đi Quảng châu. Mọi chi phí do Ban Phương Đông đài thọ. Thù lao hàng tháng là 60 rúp» (Hồng Hà, Bác Hồ trên đất nước lê-nin, Thanh niên, Hà nội, 208) .

Được công tác phí 60 rúp/tháng có lẽ quá ít nên mùa hè năm 1926, trong một báo cáo gởi về Trung ương Quốc tế, Hồ Chí Minh than phiền «Các chuyến đi công tác kéo dài cả 2 tuần, nguy hiểm và tốn kém nhiều mà phương tiện cấp lại ít ỏi nên công việc vẫn chưa có thể chạy nhanh như mong muốn».

Chuyện Hồ Chí Minh cấu kết với Lâm Đức Thụ bán cho Pháp những thanh niên Việt Nam yêu nước để lấy tiền, không chỉ riêng Cụ Hoàng văn Chí viết lại, mà những đảng viên kỳ cựu của Việt Nam Quốc dân đảng cũng thường kể lại.

Những hành động thuần chất cộng sản Hồ Chí Minh

Hết tiền không thể sống ở Hồng Kông được nữa, Lâm Đức Thụ xin Pháp trợ cấp và về Nam vang, sau cùng về quê quán Thái bình. Kịp lúc Việt Minh nổi lên, Thụ hoảng sợ, bèn bí mật gặp Hồ chí Minh vừa lên làm Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa. Dĩ nhiên, Hồ Chí Minh hứa bảo vệ Thụ, bảo Thụ hãy về sống yên ổn ở làng quê và căn dặn Thụ tuyệt đối không được tiết lộ những hoạt động của hai người ở Hồng Kông trước đây.

Vâng lời Hồ Chí Minh, Lâm Đức Thụ về Kiến xương sống yên ổn được vài năm. Tới 1950, khi quân đội Pháp kiểm soát tới Huyện thì cán bộ cộng sản Việt Minh  bắt Lâm Đức Thụ bỏ vào rọ đem thả xuống sông cho mò tôm. Lúc bắt, Lâm Đức Thụ hởi ai cho lệnh bắt ông, công an trả lời do «lệnh trên» .

Trong “Hồ Chí Minh Toàn Tập”  và “Hồ Chí Minh Biên Niên Tiểu Sử”, 10 tập, không có một chữ nào về Phan Bội Châu trong 2 năm 1924-1925, và sự liên lạc giữa cụ Phan và Nguyễn Ái Quốc! Cả trong 2 tập hồi ký « Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” và “Vừa đi đường vừa kể chuyện”, Hồ Chí Minh không có một chữ về Cụ Phan Bội Châu, bậc tiền bối cách mạng ái quốc, cũng không nhắc lại sự hợp tác với Lâm Đức Thụ và nhứt là viết thư, xưng em, van xin Lâm Đức Thụ tìm cách sóm cứu thoát Hồ khỏi nhà tù .

Lúc làm Chủ tịch nước VNDCCH, ông vâng lệnh Staline và Mao Trạch-đông làm cải cách ruộng đật (1953-1956), giết hại hàng trăm ngàn (trước sau tính có tới 500 000) nông dân vô tội, làm tê liệt sản xuất xã hội . Riêng trường hợp Bà Năm Cát Hanh Long mới thể hiện rõ bản chất đại gian đại ác của Hồ Chí Minh cộng sản tinh ròng .
Đúng là người cộng sản chỉ có mục tiêu. Tình cảm, ơn nghĩa, lẽ phải,…là những biểu hiện ủy mỵ tiểu tư sản như “Giáo lý của người cách mạng” dạy (Serge Netchaïev).

Nhận xét về Hồ Chí Minh, Tưởng Vĩnh Kính viết:

“Mỗi một hành động của ông Hồ Chí Minh đều nhằm phục vụ ý đồ của chính ông; và thường thì ông nắm phần chủ động trong mọi tình huống. Ông có một nguyên tắc cơ bản, bất cứ điều gì thích hợp với nhu cầu của ông, ông sẽ không ngần ngại lợi dụng mọi cơ hội để kết hợp và tranh thủ; bất cứ cái gì làm trở ngại cho sự phát triển thực lực của bản thân ông, ông sẽ dùng mọi cách để bài trừ hoặc tiêu diệt.

Ông lớn mạnh không phải từ những hô hào về chủ nghĩa cộng sản. Ông đã dùng rất nhiều tên giả, lấy chủ nghĩa dân tộc để ngụy trang, lợi dụng tất cả những cơ hội có lợi để bảo tồn và phát triển lực lượng của bản thân ông.

Hồ Chí Minh Chủ tịch

Nhờ thành tích làm chỉ điểm, Hồ Chí Minh lập nên chế độ cộng sản toàn trị ở Việt nam và một bước, tiến lên ngai Chủ tịch nước. Nhưng ông vẫn chưa đạt được giấc mơ làm Chủ tịch cả nước thì đã vội đi theo cụ Mác, cụ Lê.

Đến năm 1975, giấc mơ nhuộm đỏ cả nước của ông mới được Lê Duẩn thực hiện, tuy không cần phải đốt cả dãy Trường Sơn như Hồ tuyên bố nhưng thành tích của chế độ cũng vô cùng vĩ đại:

-3.000.000 người Việt Nam thiệt mạng, 4.400.000 bị thương (Thông tấn xã nhà nước csvn, Hà nội, ngày 16-06-1977) . Nhưng theo bà 7 Vân, vợ 2 của Lê Duẩn, thì số thương vong trong cuộc chiến tranh giải phóng cho cộng sản là 10 triệu (Trả lời BBC phỏng vấn) .

Trong lúc đó, các nước ở Phi châu, Á châu, cùng bị đô hộ, đều lần lược được trao trả độc lập và trở thành những nước dân chủ tự do và phát triển mạnh, hoàn toàn không cần giải phóng.

Là người lập ra chế độ cộng sản cai trị Việt nam, là tấm gương sáng cho đảng học tập và làm theo, thế mà ngày nay báo chí Anh và Ba-lan lại vừa đưa Hồ Chí Minh vào danh sách 10 tội phạm chống nhơn loại của thế giới.

Tội chống nhơn loại có thể bị tòa án Quốc tế xử khi có cơ hội vì đó là tội bất khả thời tiêu .

Nguyễn thị Cỏ May

(Bài viết là quan điểm riêng của tác giả, một cây bút lâu năm sống tại Pháp; không nhất thiết là quan điểm của Đàn Chim Việt)

31 BÌNH LUẬN

 1. Chỉ nội cái chuyện con cái đấu tố cha mẹ trong CCRD cũng đủ thấy đó là bọn vô nhân . Ai bú mớm cho nó thành người ?! Ai dinh ra nó ?

 2. Dưới gót giày xâm lược của thực dân Pháp ! Trong gọng kềm của nhà cầm quyền Cộng sản Hà nội khát máu ! Các giới văn, võ ở Việt nam so sánh ra sao?:

  Đại tá cộng sản Nguyễn Khải:Dân tộc Việt Nam lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội tự do và dân chủ. Thoát ách nô lệ của thực dân Pháp lại tự nguyện tròng vào cổ một học thuyết Cộng sản đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chiụ một số phận nghiệt ngã đến vậy!

  Trung tướng cộng sản Trần Độ : Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một dân tộc, huỷ hoại tinh anh của nhiều thế hệ .

  Nguyễn Hộ – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh: Tôi làm cách mạng trên 56 năm, gia đình tôi có hai liệt sĩ: Anh tôi Nguyễn Văn Đảo là đại tá và Trần thị Thiệt là vợ tôi , nhưng phải thú nhận rằng, chúng tôi đã chọn sai lý tưởng: Cộng sản chủ nghĩa. Bởi vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng cộng sản ấy, nhân dân Việt Nam đã chịu sự hy sinh quá lớn lao, nhưng cuối cùng chẳng được gì, đất nước vẫn nghèo nàn, lạc hậu, nhân dân không có ấm no và hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều sỉ nhục.

  Nhà thơ Hữu Loan: So với chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt nam hiện nay thì chế độ cai trị của thực dân Pháp trước đây còn vàng son gấp ngàn lần.

  Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện : So với Đảng Cộng sản thì móng vuốt Thực dân êm dịu gấp 10 lần.

  Giáo sư Hoàng Minh Chính – nguyên Viện trưởng viện Triết học Mác-Lê ở Hà nội: Nhà nước Cộng sản luôn tuyên bố rằng chủ nghĩa xã hội dân chủ gấp một triệu lần chủ nghĩa tư bản nhưng thực tế cho thấy, chế độ hiện nay (dân chủ) không bằng một phần của chế độ phát xít Hitle thời xưa.

  Nhà văn Vũ Thư Hiên – con trai Vũ Đình Huỳnh- bí thư của Hồ chí Minh: Ông Hồ cũng là vua như các ông vua khác, lại không phải là ông vua hiền, ông ấy biến những con người lương thiện thành những con quỷ. Và ông ấy là Quỷ vương.

  Lữ Phương – nguyên thứ trưởng bộ Văn hóa chính phủ Lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt nam : Chế độ Cộng sản giam hãm dân tộc trong cái ao tù chuyên quyền độc đoán, lạc hậu nghèo nàn.

  Đại tá cộng sản Phạm Quế Dương – tổng biên tập tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân: Cộng sản vừa bất tài vừa bất lực, vừa bất lương.

  Đại tá Lê Hồng Hà – chánh văn phòng bộ Công An: Qua thực tế của các nước trên thế giới, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cuối thế kỷ 20, đã chứng minh chủ nghĩa Mác – Lê Nin là sai lầm, mô hình Chủ nghĩa Xã hội Xô Viết là sai lầm…Do mấy chục năm qua, cả nước ta đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa sai lầm nói trên, nên đất nước ta lâm vào tình trạng suy yếu, xuống cấp về hầu hết các mặt của đời sống xã hội (không chỉ kinh tế mà cả chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức v.v.) và tụt hậu so với nhiều nước xung quanh, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm.

  Sử gia Trần Trọng Kim : “Người cộng sản, khi đã hành động, hay dùng đến chữ giải phóng. Theo việc làm của họ, tôi vẫn chưa hiểu rõ nghĩa hai chữ ấy. Có phải trước kia có cái cũi giam người, bây giờ họ đem cái cũi kiểu mới đến bên cạnh rồi bảo người ta chạy sang cái cũi mới ấy, thế gọi là giải phóng không? Nếu cái nghĩa giải phóng là thế, thì cũi cũ hay cũi mới cũng vẫn là cái cũi, chứ có hơn gì !

  Nhà văn Trần Mạnh Hảo: Tôi đã chứng kiến Tậy đi càn quét nhưng không khí làng tôi những ngày cải cách đấu tố bắn bỏ địa chủ còn kinh khủng hơn nhiều đầu năm 1954 quân Pháp càn quét tìm Việt Minh

  Nguyễn Minh Cần – phó chủ tịch Uỷ ban hành chính thành phố Hà Nội. Chủ nhiệm báo Thủ đô Hà nội : Cũng xin mọi người đừng quên Cuộc Cải Cách Ruộng Đất ( CCRD) không phải là thảm họa đầu tiên, cũng chẳng phải là thảm họa cuối cùng mà tập đoàn thống trị cộng sản Việt Nam đã gây ra cho dân tộc ta! Tôi không kể những thảm họa trước CCRÐ, mà chỉ nói ngay liền sau CCRÐ là vụ án Nhân Văn – Giai Phẩm, vụ án Xét lại – chống Ðảng, rồi Cải Tạo Công Thương Nghiệp, đánh đổ tư sản ở miền Bắc, rồi cái nghị quyết số 49/NQ/TVQH của Thường vụ Quốc hội do Trường Chinh ký ngày 20.06.1961 nhốt hàng chục vạn người vô tội ở miền Bắc vào các trại tập trung khủng khiếp, rồi thảm sát Tết Mậu Thân năm 68, v.v… và v.v… Nếu kể hết thì ta thấy cả một chuỗi dài tội ác khủng khiếp đã qua và đang tiếp tục mãi cho đến tận ngày nay. Cố nhiên, ngày nay người ta dùng thủ đoạn tinh vi hơn, nhưng bản chất tội ác vẫn thế.

  Nhà văn, đại tá cộng sản Phạm Đình Trọng : Công an cùng côn đồ dùng sức mạnh Nhà nước và sức mạnh xã hội đen đánh người dân lương thiện tay không, sức yếu, thế cô ngay trên phố đông, ngay giữa làng xóm yên lành. Công an huy động côn đồ hành hung dân đến làm việc ngay trong phòng trực ban công an. Công an đánh chết dân ngay trong nhiệm sở chỉ vì những vụ việc dân sự thông thường hàng ngày… Xã hội rừng rú càng được khuyến khích phát triển, bạo lực càng tràn lan trong xã hội qua cách ứng xử của pháp luật và dư luận xã hội với hai vụ việc bạo lực trên… Người dân bị hành hung, bị đánh chết trong đồn công an cứ liên tiếp diễn ra trên khắp đất nước. Xã hội Việt Nam cứ mãi mãi là xã hội rừng rú mà bạo lực công an là chúa tể trong xã hội rừng rú đó.

  Đại tá cộng sản Phạm Quế Dương : Sự thật thì vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt nam vẫn còn bị ngăn cấm. Song dưới thời thống trị của thực dân Pháp, ở nước ta đã có thời kỳ tự do báo chí. Báo của đảng Cộng sản – lúc đó gọi là Đảng Cộng sản Đông Dương, ở cả Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ đều đã từng xuất hiện”.

  Nhà văn Võ Thị Hảo : Vâng, chúng ta đã nghĩ rằng giải phóng là để có tự do. Nhưng cái chế độ thực dân mang tiếng là tàn bạo ngày ấy vẫn chấp nhận báo chí tư nhân và các đảng phái đối lập. Vẫn chấp nhận những ý kiến trái chiều. Vì đó là quyền đương nhiên tối thiểu của con người.

  v…v…

 3. Một em trình độ lớp 7, cùng với đám đàn em nông dân, vô lại, láu cá…
  Chúng làm cách mạng thành công, thì người dân xứ đó phải ăn cứt mà sống.

  Đầu óc như thế, trình độ như thế, thì cả đám chỉ có nước làm con chó cho Nga, cho Tàu, mới có kế hoạch, vũ khí, lương thực mà tính chuyện…lớn.

  Nga Tàu ra lệnh giết, tử chiến, chịu đói, khắc phục…chúng răm rắp làm theo. Thậm chí em “cách mạng” cầm đầu còn phán một câu rất…gầm giường: “ai cũng có thể sai, nhưng Bác Sì, Bác Mao thì không bao giờ sai cả”

  Đây là cái nỗi bất hạnh nhất trong lịch sử VN từ ngày lập quốc.

  Thế cho nên, vài trăm năm nữa, VNCL vẫn sống còn nhờ lực lượng cò mồi khùng điên ngậm phân phun bảo vệ chúng hàng ngày, người dân VN không bao giờ quên được những cái ác láo dìm dân ngu vào biển nhục của lũ Cộng ngu dốt, cầm đầu là em Hồ.

  Cả trăm năm, những con ác quỉ của Đức quốc xã, Khờ Me đỏ, chết sống gì cũng bị lôi ra toà, trả lại công bằng cho các nạn nhận của chúng.

  Em Hồ lớp 7, cùng đám đàn em, con cháu, rồi cũng phải đền tội.
  Đám cải cách ruộng đất,
  Cải tạo công thương nghiệp
  Đám theo lệnh Vỏ Nguyên Giáp tàn sát người khác đảng phải.
  Cai tù khắp nước từ 1954-nay
  Tên VC ra lệnh tàn sát dân Huế 1968
  Tên VC ra lệnh xiềng chân xạ thủ vào xe tăng, sung lớn, không cho chạy.
  Tên VC ra lệnh tàn sát tất cả nạn nhân trên đại lộ kinh hoàng, bất kể dân, lính nguỵ…

  Đó là các tội ác của lũ Cộng láo VN trước 1975. Sau 1975, chúng làm gì, bà con trong ngoài đều biết. Thời điểm đến, tất cả các em này đều phải ra toà, chắc chắn sẽ không một em nào chạy thoát, kể cả khi chúng chạy qua Trung…quốc…

  Tất cả các thảm trang, các ân oán, đều bắt đầu từ lúc em Hồ lớp 7 này tập tễnh làm “cách mạng”.

 4. Ngày 4-6-2019 kỷ niệm 70 năm (4-6-1949/4-6-2019) Việt Nam thống nhất đất nước.

  Cuộc tranh đấu của Hoàng ĐẾ Bảo Đại, đòi Pháp trả lại VIệt Nam 6 tỉnh Nam kỳ, khởi từ 1948, đã đạt kết quả mỹ mãn vào ngày 4-6-1949 khi Tổng THống Pháp phải ký ban hành đạo luật do Quốc Hội Pháp thông qua ngày 3-6-1949 qua đó minh định Pháp cắt Nam kỳ lục tỉnh ra khỏi lãnh thổ Pháp, trao trả cho VIệt Nam, lúc ấy mang quốc hiệu “Quốc Gia VIệt Nam”.

  Từ đấy 6 tỉnh Nam kỳ, còn gọi là “Nam kỳ lục tỉnh”, gồm 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ [Gia Định, Định Tường, Biên Hòa] và 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ [Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên] đã vĩnh viễn trở về với Việt Nam. Từ đấy chủ quyền Việt Nam được thiết lập trên lãnh thổ Nam kỳ lục tỉnh.

  Từ đấy lãnh thổ VIệt Nam trở lại hình chữ S tròn vẹn, liền một dải từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, ngoài biển Đông bao la có các quần đảo Hoàng Sa & TRường Sa

 5. Ngày 4-6-2019 kỷ niệm 70 năm (4-6-1949/4-6-2019) Việt Nam thống nhất đất nước.

  Cuộc tranh đấu của Hoàng ĐẾ Bảo Đại, đòi Pháp trả lại VIệt Nam 6 tỉnh Nam kỳ, còn gọi là “Nam kỳ lục tỉnh”, khởi từ 1948, đã đạt kết quả mỹ mãn vào ngày 4-6-1949 khi Tổng THống Pháp phải ký ban hành đạo luật do Quốc Hội Pháp thông qua ngày 3-6-1949 qua đó minh định Pháp cắt Nam kỳ lục tỉnh ra khỏi lãnh thổ Pháp, trao trả cho VIệt Nam, lúc ấy mang quốc hiệu “Quốc Gia VIệt Nam”.

  Từ đấy 6 tỉnh Nam kỳ, gồm 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ [Gia Định, Định Tường, Biên Hòa] và 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ [Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên] đã vĩnh viễn trở về với Việt Nam. Từ đấy chủ quyền Việt Nam được thiết lập trên lãnh thổ Nam kỳ lục tỉnh.

  Từ đấy lãnh thổ VIệt Nam trở lại hình chữ S tròn vẹn, liền một dải từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, ngoài biển Đông bao la có các quần đảo Hoàng Sa & TRường Sa

 6. Tội ác Hồ chí Minh 1: Tuân theo lệnh bọn đế quốc Trung- Xô phát động Cải Cách Ruộng Đất tàn sát nửa triệu dân Việt :

  ( Tài liệu tổng hợp) Mới nghe chủ trương đấu tố địa chủ, nhiều người đã hoan hô vì nghĩ rằng địa chủ là mấy kẻ giàu sụ, có ruộng hàng trăm, hàng ngàn mẫu, cò bay thẳng cánh, nhiều người ghen ghét, vui sướng mà nói giết đi là phải ! Nhưng mấy ai ngờ rằng trong thực tế , rất nhiều người đã bị Cộng sản vu cho là địa chủ.

  Ðiều cần nhấn mạnh là Hồ chí Minh đã bắt chước y hệt chính sách Cải Cách Ruộng Đất ở Trung Quốc, nên đã cho các cán bộ học tập kinh nghiệm nguyên bản cuộc Cải Cách Ruộng Đất đẫm máu ở Hồ Nam – quê hương của Mao Trạch Ðông. Ở Trung Quốc, ngoài ruộng đồng bao la bát ngát, một địa chủ điển hình còn có lâu đài, dinh cơ và quân lính riêng để bảo vệ sản nghiệp, cũng như để đàn áp và bóc lột nông dân. Trong khi ở miền Bắc Việt nam, cái mà Cộng sản Việt nam gọi là địa chủ đại gian,đại ác thường chỉ có mấy mẫu ruộng, nhưng thuộc thành phần có uy tín ở nông thôn và có thể trở thành đối tượng đấu tố vì họ được xếp vào hàng chống đảng Cộng sản và Nhà nước.

  Sự tàn sát lên cao vì chính sách “kích tỷ lệ” (nâng tỷ lệ), “đạt chỉ tiêu” (giết đủ số) của Cộng sản Việt nam, lấy thí dụ: Cmỗi xã có 100 gia đình thì dù đủ hay không, có hay không có địa chủ, đội Cải Cách Ruộng Đất của xã đó phải tìm cho ra ít nhất là 5 gia đình địa chủ (tỷ lệ 5%), nếu hơn thì càng tốt.

  Một xã có 1000 dân, thì phải giết 50 địa chủ, nếu không đủ thì đôn hạng trung nông lên. Vì thế có xã phải giết cả những kẻ chỉ có 5 sào ruộng và tự canh tác lấy, không thuê mướn ai, không làm chủ ai !

 7. Tội ác Việt gian Hồ chí Minh 2: Ngậm máu phun người trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất (CCRD) :

  Bên cạnh ” tội địa chủ “, nông dân phải bịa tội để gán cho “địa chủ ” như hãm hiếp phụ nữ, cướp ruộng đất nông dân, cường hào ác bá đánh đập nông dân, theo Quốc dân đảng,làm tay sai cho Nhật, Pháp, cho phong kiến , v…v…:

  Nguyễn Minh Cần _ Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, kiêm phó chủ tịch Uỷ ban Hành Chính thành phố Hà Nội : ” Các đội CCRĐ không từ một cách nào hết để “tìm ra địa chủ”,“ tìm ra phản động”, “tìm ra của chìm”, ép buộc con cái “đấu tố” cha mẹ, con dâu “đấu tố” bố mẹ chồng, con rể “đấu tố” bố mẹ vợ, vợ “đấu tố chồng”, anh em “đấu tố” lẫn nhau, trò “đấu tố” thầy, kẻ hàm ơn “đấu tố” kẻ ban ơn, láng giềng hàng xóm “đấu tố” lẫn nhau (cũng có trường hợp cha mẹ bấm bụng khuyên con cái “đấu tố” mình để mong cứu mạng cho con cái)…”.

  Nhà văn Tô Hoài kể lại: “Một cảnh tượng ghê rợn bao trùm khắp làng xóm nơi chúng tôi đóng quân. Người ta bắt “kẻ thù giai cấp” — 99% là bị vu oan — quỳ cả tiếng đồng hồ, hai tay trói giật cánh khuỷu để các ông bà nông dân xỉa xói vào mặt kể tội. Con phải đấu cha, vợ phải đấu chồng, thậm chí quan hệ riêng tư trong gia đình, vợ cả, vợ lẽ, nàng hầu, con ở, cũng thành trọng tội mà kẻ bị xử bị đem bắn ngay trong đêm…
  “Những gì tôi chứng kiến trong “cuộc cách mạng long trời lở đất này” có viết hàng nghìn trang cũng không thể hết. Đó là một cuộc cách mạng vô lý, vô luân, vô đạo đức, tàn bạo nhất được các đoàn chuyên gia giết người, diệt chủng Mao-ít đưa sang Việt Nam để huỷ diệt dân tộc ta “.

  Đảng viên cộng sản kỳ cựu Lê phú Khải thuật lại rằng : “Cả xã hội miền Bắc đã lên cơn nhập đồng cuồng điên trong cuộc đấu tố bắn giết kéo dài đó. Thật khó có thể giải thích những người nông dân nghèo khổ, hiền lành, nhẫn nhục, sống với nhau bao đời trong các làng quê được bao bọc bởi những lũy tre xanh hiền hòa kia… bỗng có ngày họ bị Đảng Cộng sản cho uống thuốc kích độc, kích ác, kích bạo, kích tham… những độc dược dán mác “đấu tranh giai cấp” hay “Mác-Lenin”… để một chị con gái có thể nhẩy chồm lên chỉ vào mặt bố đẻ của mình mà hét: Thằng kia, mày có biết tao là ai không? Và người cha đẻ của chị khúm núm run rẩy thưa: Thưa bà, bà là con của con ạ!!! “.

  Phùng Hà Thủ- cán bộ Cộng sản- thuật lại rằng ” ông nội tôi bị quy là địa chủ cường hào ngay trong đợt phát động tiếp theo. Thực ra, ông nội tôi là người sống rất phân minh và tốt bụng, rất quý người. Sau khi bị tổ chức đấu tố tại địa phương mất mấy ngày, ông cụ lại tiếp tục bị bắt đưa đi giam ở trại Cò Nỉ – Thái Nguyên, rồi chết ở đó “.

  v…v…

 8. Tội ác Việt gian Hồ chí Minh 1: ” Tòa án ” trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất :

  *** Luật sư Nguyễn Mạnh Tường – đã có một thời theo Việt Minh – thuật lại trong một cuộc phỏng vấn vể cuộc Cải Cách Ruộng Đất:

  “Chẳng có chánh án, luật sư gì cả. Phiên tòa được tổ chức ở một bãi sân rộng đâu đó trong làng. Mấy anh thuộc thành phần bần cố nông ngồi ngất ngưởng trên bàn để luận tội, còn mấy người bị gọi là địa chủ thì bị xích cổ, trói chân, trói tay, quỳ mọp giữa sân…”.

  – Có cả chuyện xích cổ ư?

  – ” Có. Suốt “phiên toà”, hết bần cố nông này lên tiếng chửi thì đến bần cố nông khác lên chửi tiếp. Xong rồi đến lượt hành hình địa chủ, vậy thôi “.

  – Có địa chủ nào được quyền tự biện hộ, tự thanh minh cho mình không?

  – ” Không. Lúc đó, ai cũng hồn kinh phách tán cả rồi, mặt mũi xanh rờn, đứng còn không nổi nữa thì nói gì đến chuyện tự biện hộ. Mà ai cho? Cứ bị khép vào thành phần địa chủ là coi như đã chết” .

  *** Đảng viên cộng sản kỳ cựu Lê phú Khải thuật lại rằng : Cải cách ruộng đất đã đưa những ông bà nông dân mắt toét răng đen không biết chữ lên làm chánh án của những “Tòa án nhân dân”, có quyền phán quyết án tử hình và nạn nhân bị đem bắn ngay sau đó. Những thước phim do chính quyền quay mà tôi đã được xem, mỗi lần nhớ đến vẫn khiến tôi lạnh xương sống .

  v…v…

 9. Thi sĩ Nguyễn Hữu Loan : ” Hồ chí Minh là thằng mất dạy, không còn giống người nữa ” :

  Nhận định về Hồ chí Minh phát động chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, thi sĩ Nguyễn Hữu Loan- tác giả bài thơ nổi tiếng Màu Tím Hoa Sim- thuật lại rằng:

  Nó phát động đấu tố cha mẹ, gọi bố mẹ là tao mầy. Thế thì tôi chống cái đấy, và tôi đi trở lại với cái đạo làm người. Tôi thấy Hồ chi Minh làm cái việc vô đạo, mà tôi dám chửi trước đại hội. Ví dụ như tập họp để tôn vinh Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh. Cái bữa tập hợp để tôn vinh đạo đức của Hồ chí Minh ầm ỉ, thì ai đội ông Hồ Chí Minh là thánh trên đầu, mà tôi thì tôi im tôi không nói, vì tôi thấy thằng này là thằng mất đạo đức, bởi vì nó phát động cải cách ruộng đất, nó phát động con đấu tố bố mẹ. Tôi cho thằng này mất dạy, không còn giống người nữa, nhưng mà lúc giờ không ai dám nói.

 10. Việt gian Hồ chí Minh vâng lời bọn đế quốc Trung- Xô mở chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất (CCRD) long trời lở đất tàn sát hơn nửa triệu dân Việt !:

  Hoàng Tùng – nguyên là tổng biên tập báo Cộng sản Nhân Dân – kể lại : “Mùa hè năm 1952 , Mao Trạch Đông và Stalin gọi Bác sang, nhất định bắt phải thực hiện Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ ). Sau thấy không thể từ chối được nữa, Bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ…..Mùa hè năm 1952, sau khi đi Trung quốc và Liên xô về, Bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ của Trung quốc do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây “.

  Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường – năm 23 tuổi, đậu hai bằng tiến sĩ ở Pháp . Từng về nước cộng tác với Hồ chí Minh – : “Trong lịch sử Việt Nam từ hồi lập quốc đến nay chưa có một cuộc thanh trừng giết dân nào khủng khiếp tàn bạo như cuộc Cải Cách Ruộng Đất (CCRD). Hầu như mọi cuộc đấu tố đều có sự nhúng tay của cố vấn Trung cộng. Điều đó cho thấy chính quyền Hồ chí Minh lệ thuộc ngoại bang như thế nào !”.
  “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” – nha van Tô Hoài : Những gì tôi chứng kiến trong “cuộc cách mạng long trời lở đất này” có viết hàng nghìn trang cũng không thể hết. Đó là một cuộc cách mạng vô lý, vô luân, vô đạo đức, tàn bạo nhất được các đoàn chuyên gia giết người, diệt chủng Mao-ít đưa sang Việt Nam để huỷ diệt dân tộc ta.

  Ông Đoàn Duy Thành, nguyên phó thủ tướng CS, trong cuốn “Lý luận Hồ chí Minh” nhận định về CCRD: “Những sai lầm của CCRĐ đã để lại hậu quả lâu dài cho dân tộc, cho đất nước, là sự hận thù, sự lừa dối, xảo trá, vu khống như: tố điêu, ép cung, bịa chuyện… gây tai họa cho bao gia đình .

  ” Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh “- cựu tổ trưởng Tổ văn học Việt Nam, khoa Ngữ văn, Đại học sư phạm Hà Nội , tác giả nhiều bộ sách giáo khoa Ngữ văn trung học, giáo trình đại học “-nhận định : ““Cải cách ruộng đất là một sai lầm nghiêm trọng. Bắt oan, giết oan hàng vạn người “.

  Trong cuốn sách Từ Thực Dân Đến Cộng Sản, tác giả Hoàng Văn Chí tin rằng 5% dân số miền Bắc tức 675.000 người đã chết trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất .

  Nhà văn người Pháp Michel Tauriac đưa ra con số 500000 người là nạn nhân của cuộc Cải Cách Ruộng Đất. Cưu phó tổng biên tập Bùi Tín của báo CS Nhân Dân cho rằng con số nầy cũng hợp lý nếu kể cả người bị giết, bị chết trong tù, bị chết sau khi thả ra và tự tử .

 11. Việt gian cộng sản Hồ chí Minh mưu toan gạt Mỹ nhưng thất bại ê chề !:

  Theo các tài liệu mật the Pentagon Papers của bộ Quốc Phòng Hoa kỳ (đã được bạch hóa năm 1971) , từ cuối 1945 tới đầu 1946 , Hồ chí Minh đã gửi ít nhất 8 lá thư thỉnh cầu tới tổng thống Truman và Bộ Ngoại Giao Mỹ để yêu cầu được sự ủng hộ cho chính phủ mới thành lập “Cộng hòa Dân chủ của Việt Minh”(Democratic Republic of Viet Minh). Tuy nhiên, tất cả những lá thư đó đều không được hồi âm.

  Cũng theo The Pentagon Papers , ngoại trưởng Hoa kỳ George C. Marshall gửi cho sứ quán Mỹ tại Paris rằng: ” Chúng ta cũng không phải không biết là Hồ chí Minh có liên hệ trực tiếp với Cộng sản và rõ ràng là chúng ta không thú vị gì khi thấy một chính quyền thuộc địa lại được thay thế bằng tư tưởng và bằng các tổ chức chính trị chịu sự chỉ đạo và kiểm soát bởi Điện Cẩm Linh “.

  Tran Van : Theo quyển Bác Hồ Trên Đất Nước Lênin,trong ngày Lễ Lao động 1-5-1924 ở tại Mạc Tư Khoa ,Hồ chí Minh đứng trên khán đài danh dự cùng với các đại biểu Quốc tế Cộng sản sau lá cờ Đỏ thêu hàng chữ ” Chúng tôi nguyện đem Lá Cờ của Người đi khắp thế giới ” – chữ Người đây là Lênin, lá cờ là cờ Búa Liềm của Liên Xô.

  Lời tuyên thệ của Hồ chí Minh đối với Manuilski : “…Tôi (tức Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc) chịu trách nhiệm trước Quốc tế Nông dân về tham gia chỉ đạo phong trào nông dân châu Á”. Manuilski tuyên bố trao cho Hồ chí Minh trách nhiệm: “Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản chấp thuận lời hứa của đồng chí. Quốc Tế Cộng sản cử đồng chí làm ủy viên ban Phương Đông, phụ trách cục Phương Nam, chỉ đạo phong trào cách mạng ở các nước Đông Nam châu Á”. Với lời hứa của Hồ chí Minh, ngày 25-9-1924 , ban chấp hành Quốc Tế Cộng sản ra quyết định: “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cần đi Quảng Châu. Mọi chi phí do ban Phương Đông đài thọ”.

 12. heheheheheheh, NGỤY cay cú lắm vì càng cố tỉnh GIAT SAP thấn tượng HO CHI MINH thì HO CHI MINH đưọc kính trong trong long dân nhân Viet Nam vá thế gìới thì ngưỡng phục HO CHI MINH sát đất.

  Ngưới Pháp môi khi hoc lich sứ that bại cuà chế độ thực dân thì không ai nhác tới NGO ĐINH DIÊM , Nguyen van Thiệu vá bất cứ ai nhưng phãi nhắc tớ HO CHI MINH với trận Điên Biên Phũ tòm cổ hơn 10,000 tên thực dân trong đó cò những tên NGỤY uốn lưng làm tay sai. Hahahahahhăh.

  Ngưoi MỸ môi khi nhắc tới thãm bại trong chien tranh VN thì bọn Mỹ chỉ nới tơí NGO ĐINH DIÊM với vè khinh miệt bằng từ HENCHMAN, nhắc tới Nguyen VAn Thiệu chì đế ngán ngẩm vì đả ngốn của nươc MỸ tren dưới 148 tĩ dơllărs thời đó tương đương 900 billions today. Trong khi nhác tới chiên tranh VN thì MỸ nghỉ về DIỆM THIỆU vơí những hình ành không máy thiên cảm thì ngươc lai. vơi HO CHI MINH, ngươi Mỹ đạ tõ ra nuối tiệc vỉ đả không hợp tác vơi HO CHI MINH đễ tránh cho 58,000 death và 300, 000 ten đui mù què cụt và môt nước MỸ phân tán. Hảy nghe Archimede Patti một Thiêú Tà tinh báo đâu tiên tiep xúc vơi HO CHI MINH năm 1945 đả trả lời phỏng vấn với AMERICAN TELEVISION trong năm 1981 như sau:

  http://openvault.wgbh.org/catalog/V_3267C58E4C104A54A0AFDF230D618AE6

  I found that in 1954 and during the Geneva Conference after the fall of Dien Bien Phu, after the French had been defeated, that we again had a chance to pull out and we failed to pull out at that time. This was the third time we had failed to pullout but got ourselves in deeper and deeper. And finally in the 60’s, again, we got involved to the point where it became an American war lock, stock and barrel, which costed us something to the tune of 56,000 men which we left in far away Vietnam, and also to the tune of 300,000 men which are today sitting in veteran’s hospitals maimed, without arms, legs, or sight, or anything else, and in bad shape; plus having torn apart a nation, the United States, which was worse than the war between the states, by the way. It was, it was a terrible situation. No, it need not have happened. It happened. But, we had every reason to not let it happen.

  Thấy chưa, không ai nói NGO ĐINH DIÊM hoặc NGUYEN VAN THIỆU bợp tai PHÁP tại ĐIEN BIEN PHŨ mà chi có HO CHI MINH làm đuợc điều đó. Chì bay nhieu đó củng đủ bẻ gaỷ tất cà nhưũng luận điệu bip bợm láo phét cuả NGUY TAN DƯ hom nay.

  44 năm qua NGỤY TAN DƯ bao phen cố tình GIAT SAP thân tượng HO CHI MINH nhưng đều bất lực vỉ thế gìơí không ai tin những kẻ thương vay khóc mướn, uốn lưng làm tay sai cho ngoai bang và những luận điệu bịp bợm trái vơí sư thực lich sử.

  • Em cò mồi này bị khùng, thành ra chỉ có cái lối…khoe tự sướng (bị nhồi sọ lâu năm).

   Thời buổi này mà nó còn ngậm phân phun Hồ chí Minh, ý quên ca tụng Hồ chí Minh thì quả là…thấy mẹ rồi.

   Ai có ngu lắm cũng biết, vì Hồ chí Minh mà ngày nay VN trở thành con chó ghẻ của Tàu Cộng, dân đánh cả VN léng phéng là bị ngư phủ Tàu uýnh thấy mẹ, không đứa nào dám ho. Đành ăn cá…For mô Sa vậy.

   Ăn cứt đến mấy đời, cầu tiêu đều chơi theo lối…lấy cứt trồng rau muống.

   Vân vân và vân vân…

   Ấy vì…khùng, em có mồi cứ phun phân khoe láo tỉnh rụi.

   Thương quá.

 13. Vài lời vơi thìm CỎ MAY:

  Thìm có cay cú vì CSVN đả làm cho thím mất đi cơ hội ăn trên ngồi tróc bay giờ thím viết lách để tố cáo HO CHI MINH như 44 năm nay mấy lảo NGỤY TAN DƯ đả làm cho hả tức chứ gì. Em đây thông càm cho sự cay cú tức tối cùa thím lằm, nhưng cùng không thề không có vaì điêù vơi thím vế thong tin thím trưng ra từ ông HOANG VAN CHÍ.

  Như thìm biết đó, HOANG VĂN CHÍ là bộ trưởng thông tin cuả NGO ĐINH DIỆM và củng làm thông dich viên cho CIA thì chuyện vu cáo không nói cho có, có ít noí cho nhiều âu củng là chuyen bình thướng trong tuyên truyền. Em không lay làm lạ chi mô. Em chì ngạc nhiên là thím ờ nuớc ngoai mà sao thiếu thông tin (hay là biết mà không dám đọc hoac không dám provide vè nhửng nguôn thong tin reliable sources đề cho khách quan và củng là tôn trọng độc giả và củng làm cho luận cứ của mình them vửng chắc.

  Theo em thì nươc ngoài họ noi về HOANG VAN CHÍ khác hoàn toàn. Chẳng hạn như tớ báo Newyork times có bài báo viết về HOANG VAN CHÍ thổi phòng quá mức về chuyen caỉ cách ruộng đất sau khi ông ta vào mien nam làm bộ truỡng thông tin (Information Ministry) cho NGO DINH DIỆM. Sau đó phái đoán Mỷ và CIA điêu tra về số lieu ông ta viet trong cuốn sách “From Colonialism to Communism” và ông HOANG VAN CHÍ đả thú nhận là ong ta chì ước đoán là cứ 5% landlord /mổi làng và con số ngươi bị. xử bắn là 500,000 ngươi. Con số này làm cho ngưoi Mỷ và mot số hoc giả như Garther Porter (CONNELL UNIVERSIT) phải đặt lai vấn đề RE-CONSIDERATION. Nói là làm, Garther Porter dần đầu môt toán nghien cứu tới Mien Nam để điêu tra về số lieu mà HOANG VAN CHÌ đả tuyên truyền láo ,và kết quà đươc Garther Porter tường thuất trong bài bào sau đây , mời thím đọc :

  https://msuweb.montclair.edu/~furrg/Vietnam/portermyth73.pdf

  Ben cạnh đuờng chuyền của baí tường thuất về cai cách ruông đất cuá Garther Porter thì cùng rat nhiêu báo chí Mỷ viết về sự dôi trá của HOANG VAN CHÍ khi bip bợm vá thồi phồng về những con số trong sách cua ong ta. Mởi thìm đoc bài báo duoi đây đuơc viêt vào năm 1972 tháng 10:

  https://www.nytimes.com/1972/10/24/archives/by-d-gareth-porter.html

  Hoang Van Chi asserts in the book that the party leadership ordered an arbitrary minimum of five people executed in each village. But in The Washington Post interview, he admits that he based his allegations about the land reform on a single village in which one person was executed. On the basis of this one village, he “guesses” that 5 per cent of the population in the North was killed during the land reform, which President Nixon translated on July 27 into “a minimum of 500,000” people executed. Hêheheheheh Láo kinh thật. Dân số mien bác lúc đó chi có khoảng 13 triệu. HOANG VAN CHÍ lay 5% of 13 millions và cho đó là CSVN xử bắn 500,000 ngàn ngươí hhahahahahah.

  Con số ước đoán cua HOANG VAN CHI trong cuốn sách “FROM COLONISM to COMMUNISM” khiến tong thong NIXON tính toán lên tới 500,000 ngươi bi.xử tử trong cai cách ruong đất. Trong khi con số từ chinh phũ DIỆM đưa ra là 100-2500

  “In contrast to the contradictory and wildly exaggerated account given by Mr. Chi, the documentary evidence, including partial statistics published by the Diem Government, suggests that the number of landlords executed was probably between 1,000 and 2,500. ”

  Bây giờ thìm lại khoe là cụ HOANG VAN CHÍ nói thế này noi thê kia………………………….” trong bài cùa thím làm em cươi thầm vế mức độ RELIABLE của các cây bút CHONG CỘNG haì ngoại quá.

  Chưa hết, Mr. HOANG VAN CHÍ còn bóp méo (distort) nguyen văn của đai tướng VỎ NGUYEN GIÁP nửa. Hảy đọc đoạn báo duoi đây đê biết HOANG VAN CHI thú nhận sự bóp méo về VO NGUYEN GIÁP. Chỉ trong 3 câu, HOANGVAN CHI đả cố tính dich sai 8 lần ( This complete alteration of Giap’s statement was accomplished by no less than eight serious mistranslations in three sentences)

  “On the basis of Hoang Van Chi’s gross mistranslations of key passages, General Vo Nguyen Giap’s speech on land reform errors in October, 1956, has been quoted frequently as proof of a reign of terror in the North. As translated by Mr. Chi, the speech appears to admit that terror, torture and execution of innocent people had been official policy, But in the original Vietnamese text, Giap says nothing of the sort. This complete alteration of Giap’s statement was accomplished by no less than eight serious mistranslations in three sentences. This distortion by mistranslation was no mistake; Mr. Chi has now admitted, in an interview with The Washington Post, that he departed from an accurate translation in order to impart the “true meaning” of the documents in question.

  Chao ôi, Hoang Van Chí như thế mà các lảo chong công bao gồm thìm củng bảo đó là thong tin RELIABLE thi làm sao thím thuyet phục đuơc bọn trẻ trong nước tin thím để đứng lên GIAT SẬP CONG SAN cho thím đuơc. NO way. Thím tuơỏng đâu là thím ở nước ngoài rồi viết láo lếu sao củng đuơc chứ gì. No way thím. Nên nhớ tuoi trè tại VIET NAM có tới 75 % truy cập thong tin nhiêu nguồn khác nhau đê kiêm chứng nghen thím.

  • Vấn đề này anh vẹm yên tâm không có gì phải xoắn. Bọn trẻ trong nước tụi em công tư phân minh lắm. Nguyễn Ái Quốc tụi em bik ko phải là hcm nên tội ai nấy chịu. Hồ bả chó có giết dân để cướp tài sản ở chiện cải cách điền địa. Anh vẹm nói lão Chí nói 500k người còn sách ông Diệm thì 100 đến 250k người. Dzậy sách việt cộng nói bao nhiêu người bị giết và bao nhiêu héc ta đất cướp được.
   Cái lão hồ bả chó làm không dám công bố kết quả thì sao trách kẻ “lạ” đưa số liệu. Ngon thì cho ra số người bị giết số đất bị cướp đê. Còn ko ngon thì câm và cút
   Ah uh tụi em sợ vi xi bỏ mịa, làm seo dám lật đổ mấy anh
   Chẳng qua là mấy anh lại sợ các thế lực thù địch/ phản động quá nên nhìn đâu cũng thấy, gặp ai cũng bắt.

  • Cho dù không chính xác con số nạn nhân Cải cách ruộng đất nhưng theo lệnh quan thầy mà HCM và đồng bọn bàn tay dính máu nông dân với tội ,em mày trá lời cho anh tại sao giết bà Cát thanh Long ? Một người đàn bà có công nuôi dưỡng bọn ăn cướp rồi chính bọn nầy lại giết bà ,it nhất Hoàng văn Chí cũng viết lên sự thật của bọn gian xảo lừa gạt điếm thúi như đồng bọn HCM ,người Dân trong Nước bây giờ cũng biết HCM là tên Fuck around đến nổi Dân Indonesia yêu cầu HCM đừng ôm hôn con nít họ , bọn trẻ bây giờ nó biết cái đảng thổ tả cờ đỏ sao Vàng là một bản sao của Tàu ,cho nên với bất cứ giá nào khi có cơ hội là bọn trẻ nó trốn cái Thiên đường xạo hết chổ nói ,cả luôn bọn chữi Mỹ ra ra ngày đêm như Nguyễn công khế trên báo Tuổi trẻ ,Võ nguyên Giáp là một thiên tài đốn mạc của Quê hương hèn và sợ Chết .Lê Duẩn phong cho chức Cai đẻ đó là sự hạ nhục trắng trợn , với CS một tên chăn bò cũng được phong anh hùng VNG không ngoại lệ, một tên Tướng thí Quân coi mạng binh sỹ như cỏ rác thì đeo cái lon Đại tướng Cầm quần chị em ,nên Dân có câu Ngày xưa Đại tướng công đồn .Ngày nay Đại tướng cầm quần chị em ,không có cái nhục nào bằng mà đồng chí chúng nó chơi nhau ,còn HCM nhìn mặt là biết tên đại gian hùng còn hơn Tào tháo ,tại sao em mày không đưa bằng chứng phản bác lại luận điệu của người Viết là HCM và Lâm Đức Thụ không bán PBC cho pháp ,cuộc cải cach ruộng đất cho dù con số bị giết không lên đến 500.000 người nhưng đây là sự thật một nữa sự thật vẫn là sự thật .HCM cũng là tên CIA không hơn không kém ,còn VNG cũng là con nuôi của tên trùm mật thám pháp có gì hơn ,anh mày cho mày tìm mật danh CIA của HCM trong tài liệu của tụi Tây phương thì biết rồi tường tận HCM là một tên gián điệp đa mang ,một tên Đa trá mà tụi bây bom lên hàng Cha già Dân tộc ,ngồi ngang hàng với các bật vĩ nhân của nhân loại đúng là hết thuốc chữa HCM ra lênh thủ tiêu Lâm Đức Thụ và nhưng người nào biết hành tung của hắn như kỷ sư Bùi Quang Chiêu ,may mà Nguyễn tường Tam thoát Chết khi bỏ quên cái món trong phủ Chủ tịch quay lại lấy thì nghe HCM ra lệnh thủ tiêu QDĐ đừng để thoát , bàn tay HCM và NĐD vấy khá nhiều máu nên kết cục một người Chết thãm một tên thì bị moi hết tim gần phèo phổi để phơi thay tại Lăng Ba đình Vua Bảo đại trong thời gian nắm quyền sợ Dân Chết nên không chấp nhận để người Nhật diệt đám giặc Cỏ ,chính vì sự nhân đạo nầy mà Đất Nước rơi vào tạt bọn ăn cướp nhân danh csach mạng./

   • Giết ngàn người để cứu triệu ngươì Why Not em TƯNGULỲ. Thèng mất dạy PHÁP giết ngươi Viet Nam suốt gấn 100 năm là bao nhieu, sao máy tên NGỤY NGU không dám đêm xiả tới. HO CHI MINH giết tay sai, giết địa chủ theo thực dân bóc lột nông dân bao nhiêu năm là đếu NÊN LÀM và PHAI LÀM chớ. Hehehhêheheh.

    • Hai thằng việt gian bưng bô cộng sản. Thằng chìm thằng nổi tung hứng với nhau.
     Có lẽ tau nhầm vì Pháp với hcm đâu có khác gì nhau đâu mà chửi thằng này ko chửi thằng kia. 2 thằng đều là ngoại bang cướp nước VIệt để đô hộ bóc lột.
     Tau nhầm, tau nhầm nhé. Cái nầy chính mõm chó văng ra ko phải tau đơm đặt nghe ku

    • Em mày lấy tổng kết Pháp giết Dân Việt nam bao nhiêu cho qua biết ,theo qua thì vụ cải đạo NĐD đã giết khoảng 50 đến cả trăm ngàn người ,và HCM giết người qua cải cách ruộng đất đấu tố và thanh toán các đảng phái khác cũng cả hơn trăm ngàn người , vì không có tài liệu nào chính xác nên chỉ phỏng đón ,còn thực dân Pháp nó giết các người chống nó chưa có dữ liệu phỏng đoán ,em mày trả lời không vào câu hỏi tại sao HCM ra lệnh giết Bà Cát thanh Long đi phét lác

 14. Chuyện ly kỳ : Hai thằng chó săn cho Pháp, thằng này chỉ điểm thằng kia !:

  Về chuyện Hồ chí Minh lập mưu để Pháp bắt nhà cách mạng Phan Bội Châu , ông Trịnh vân Thanh – tác giả cuốn “Thành ngữ-Điển tích-Danh nhân Từ điển”- viết rằng:…vào năm 1950, khi Pháp kiểm soát tới huyện Kiến Xương thì Việt Minh bắt Lâm Đức Thụ bỏ vào rọ đem thả trôi sông cho mò tôm. Việc làm này được Nguyễn văn Trấn – Vụ Phó Ban Tuyên huấn Trung ương – mô tả rằng: “Hồ chí Minh xử lý như vậy vì nếu không, Lâm Đức Thụ sẽ chạy theo Pháp, với tư cách nhân chứng, sẽ tố cáo những hành động cực kỳ bỉ ổi của Hồ chí Minh”.

  • ” Chuyện ly kỳ : Hai thằng chó săn cho Pháp, thằng này chỉ điểm thằng kia !” xin sửa lại là:

   Chuyện ly kỳ : Hai thằng chó săn cho Pháp, thằng này giết thằng kia để thủ tiêu nhân chứng.

 15. Việt gian Hồ chí Minh theo học trường đào tạo cán bộ của đế quốc Liên xô và được trả tiền :

  Nhà biên khảo Vy Thanh đã đi Pháp và Nga để sưu tầm tài liệu cho cuốn sách “Trường Cán Bộ Sách Động Quốc Tế Cộng Sản”. Tác giả viết rằng Hố chí Minh đi Pháp xin vào học trường Ecole d’ Administration des Colonies, nhưng xin không được , nên mới gia nhập cộng sản. Mỗi tháng Đệ Tam Quốc Tế trả cho 54 người đi học ở trường mỗi người 150 Rupi Vàng.

 16. Theo tướng mạo thì Hồ với má cao,tai dơi, mắt nhìn trợn trợn bắn hung quang, giọng ồm ồm nằng nặng ,râu lưa thưa trông dơ dáy,thì đã biết tên này là một tên cực kỳ xảo quyệt,thủ đoạn,cơ hội,thâm độc sẵn sàng giết người hay giết rất nhiều người để đạt mục đích,ưa nói láo,ham vật chất và dâm dục .Cuộc đời thật của Hồ đã chứng minh những điều vừa kể là đúng.Tuy nhiên,do oan khiên nghiệp chướng hay do cả ma trù quỷ ếm,một số người chưa nhận ra con người thật độc ác,gian xảo của Hồ mà còn lại ca ngợi,sùng bái hắn !

  • hehehêhhêhe, thế tướng mạo của DIỆM NHU thi sao hờ NGUY TÀN DƯ 3///? Tướng mạo LÙN cho nên bị đàn em troí quặp cắp ké rồi dzọng vào xe TANK sau đó thì nện, đấm, đá, phang đạp, vã cho bầm tím và sau đó thì đàn em đứng tù trên nóc xe tank lia hang tràng sung colt 45 ml lên trên hỉnh hài của một vị TON TON LÙN nhất thế kỹ, cuối cùng nhưng cực kỳ dzã man , đàn em nhảy vào trong xe TANKS bối them cho TON TON LÙN và em lảo mồi tên 5 phát DAO GĂM của Meõ cho ………………chắc. Thử hỏi cái đám NGỤY TAN DƯ 3/// có cái chết nào MAN RỢ going như cái chết cũa DIỆM LÙN không vậy? Cái oaí ăm nhất là những kẻ tham gia, nhúng tay trực tiếp và gián tiếp vài cho cái chết đó đạt tới múc độ DZÃ MAN nhất thế kỹ thì lại trỡ thành TON TON của NGỤY SAI GON năm xưa , Thế đó mới là………………DÂN CHŨ, NHAN QUYẺN, TAM QUYÊN PHÂN LẬP, nhưng đếch có………….TOÀ ÁN xử mốt vị TON TON. hahahhahăhahha

   Đó tưóng mạo LỦN và ĐỘC Ác , PHẢN DÂN HẠi NƯỚC , RƯỚC VOI GIẢY MÃ TỞ mới chết kiệu đó chứ. Nhân Quã là thế đó NGỤY TẢN DƯ 3///.

   • Tên rước Với về dày mã tổ cũng có tay HCM đem cái chủ thuyết thổ tả về đốt sạch Trường sơn nướng 3 triệu thanh niên Bắc vào Nam , thì cũng nên thêm vào lịch sử VN em mày nên nhớ đứng trên cương vị người Dân thì phe nào cũng bán Nước ,nhận Viện trợ Vũ khí ngoại bang thì thằng nào cũng như nhau ,chẳng có thằng nào tốt lành ,clear não trạng đi tên phét lác

    • TƯNGULỶ em dốt vế lich sữ, HCM đả vận dung chu thuyêt CS đề bạt tai thằng mất dạy PHAP vả bọn Viet Gian NGỤY Quyến là mốt điêú nên làm. Những đảng phái NON COMMUNISM PARTIES đều that bại từ QUOC DAN ĐÃNG, ĐAI VIÊT , vv.v.v đều bi THƯC DÂN và VIET GIAN dẹp tan, chi có ĐCS VN mới lá bách chiến bách thắng chớ NGUCULỲ. CSVN đả tthành công đem giang sơn về một mối cho tới hom nay chớ NGUCULỶ. Thống nhất đất nước là ý chí của bất cứ ngươi dân VN nào chí có NGỤY TAY SAI , NGỤY VIET GIAN mới là muốn chia đôi đất nước vinh viễn. NO ĐƠORS nguculy hehhehehehehe.

     • “HCM đả vận dung chu thuyêt CS đề bạt tai thằng mất dạy PHAP”

      http://www.danchimviet.info/noi-them-lan-nu%CC%83a-ho-chi-minh-tu-chi%CC%89-die%CC%89m-den-chu%CC%89-ti%CC%A3ch/05/2019/15126/#comment-92575

      Hồ chí Minh đã vận dụng chủ thuyết Trần Ích Tắc, dựa vào giặc tàu chống lưng đỡ đầu đánh phá Việt Nam, giành chức quyền cai trị Việt Nam, áp đặt chế độ cộng sản ác ôn côn đồ lên miền bắc VN, vì thế, hồ chí minh, vốn đã có hỗn danh “việt gian nguyễn ái quốc 1946”, được tặng thêm cái tên “Trần Ích tắc 1950”

      Sau trận đống đa ngược 7-5-1954, ngày 1-1-1955, diễn lại tấn tuồng Lê CHiêu Thống & Tôn Sĩ Nghị tại Thăng Long 1788, hồ chí minh sánh vai cố vấn Trung quốc vỹ đại tiến vào Hà Nội cắm cờ búa liềm, đặt cái cờ đỏ sao vàng xuống dưới đít cờ búa liềm, phuc vụ giặc tàu mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới để Minh được giặc tàu chống lưng đỡ đầu ly khai Quốc Gia Việt Nam dựng nên nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác, dân chủ cộng hòa bìm bịp, aka “VNDCCH”, sỉnh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục, từ đây hồ chí minh có thêm cái tên “lê chiêu thống 1955”.

      Không có nhà nước Trung cộng do Mao Trạch Đông thành lập tại lục địa Trung hoa từ tháng 10-1949, thì cũng chẳng bao giờ có cái nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác, dân chủ cộng hoà bìm bịp, “cờ tổ quốc” nằm dưới đít cờ búa liềm, aka “VNDCCH”, con đẻ của Trung cộng, sinh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục

      *****

      Lịch sử VN, Tổ tiên VN luôn luôn răn dạy, nghiêm cấm con cháu VN dựa vào giặc tàu chống lưng đỡ đầu mà gành chức quyền cai trị VN.

      Đối với Lịch sử VN, đối với Tổ tiên VN thì hành động dựa vào giặc tàu chống lưng đỡ đầu giành chức quyền cai trị VN chỉ là tạo cơ hội cho giặc tàu can thiệp vào nội bộ VN, dẫn đến chiếm đạt VN,

      Đối với Lịch sử VN, đối với Tổ tiên VN thì hành động dựa vào giặc tàu chống lưng đỡ đầu giành chức quyền cai trị VN là hành dộng tội phạm phản quốc.

      Đối với Lịch sử VN, đối với Tổ tiên VN thì việt cộng hồ chí minh & Giáp & Đồng & Chinh… và bọn cộng sản mao-ít “lao động” chính là những tên tội phạm phản quốc qua hành động của chúng rước giặc tàu vào VN, dựa vào giặc tàu chống lưng đỡ đầu giành chức quyền cai trị VN, áp đặt chế độ cộng sản lên miền bắc, vùng lãnh thổ của Quóc Gia Việt Nam ở phía bắc vỹ tuyến 17, tiếp tay giặc tàu mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới.

     • Tội nghiệp,

      Em cò mồi chuyên ăn phân nhiều đời thành ra…khùng.
      Nay dù có được cá thịt chút chút nhờ theo nguỵ tàn dư, oc cũng…éo khá.

      Cứ tưởng tượng một em với trình độ lớp 7, thì nó biết được cái mẹ gì về chính trị? Tự nó suy nghĩ ra được cái…củ cải gì?

      Nhờ cái dìu dắt, đạt để của Nga mí Tàu Cộng, với vạn xui xẻo, ngây thơ của người Việt mà nó lên đời.

      Kể từ lúc HCM lên đời, dân miền Bắc bóc cứt ăn, cha con chồng vợ chia nhau cái …quần. Thiệt thảm.

      Em cò mồi khùng, phun phân sảng, khoe tự sướng. Thấy thương quá…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên