Người hiền- Đại tá Phạm Quế Dương: Giã từ cộng sản

15
Đại tá Phạm Quế dương (bên trái) và tác giả Phạm Đình Trọng

Bài viết tưởng nhớ Đại tá Phạm Quế Dương (11.03.1931 – 21.02.2022)

Từ hơn năm nay biết sức khoẻ của người Anh, đại tá Phạm Quế Dương mỗi ngày một kém đi, tôi đã nhờ một người thân cũng rất quí trọng Anh Phạm Quế Dương cùng ở phố Lý Nam Đế thường xuyên đến thăm Anh Phạm Quế Dương, thường xuyên cho tôi biết tin về người Anh thân yêu Phạm Quế Dương của tôi. Dù biết sức khoẻ của Anh đang tiệm lùi chậm chạp nhưng bền bỉ theo qui luật về số không, tôi vẫn đau đến lặng người khi nghe tin Người Anh Lớn Phạm Quế Dương mất ngày 21.02.2022.

Lúc Anh Phạm Quế Dương còn tỉnh táo, tôi đã đưa Anh đọc bài tôi viết về Anh. Anh xác nhận mọi sự việc cuộc đời Anh trong bài đều đúng nhưng Anh không muốn tôi công bố. Nay Anh Phạm Quế Dương đã về thế giới Người Hiền. Những Người Hiền cao cả mà bình dị dù đang sống hay đã khuất bóng đều làm đẹp cuộc sống và có sức nâng đỡ rất nhiều phần Ngưởi ở những người khác. Phạm Quế Dương là một Người Hiền như vậy.

Bài viết Người Hiền – Đại Tá Phạm Quế Dương khá dài. Xin được công bố thành bốn phần.

1. GIÃ TỪ CỘNG SẢN

19 tháng mười hai, năm 1946, Hà Nội nổ súng kháng chiến chống Pháp. Vương Thừa Vũ 36 tuổi là tư lệnh và Trần Độ 23 tuổi đời, 6 tuổi cộng sản là chính uỷ mặt trận Hà Nội.
Phạm Quế Dương 15 tuổi là liên lạc của chính uỷ Trần Độ.

Từ mặt trận Hà Nội đi qua bốn cuộc chiến tranh nối tiếp, chiến tranh chống Pháp, chiến tranh Nam – Bắc, chiến tranh biên giới phía Bắc và chiến tranh biên giới phía Nam, chính uỷ Trần Độ trở thành vị tướng trận mạc, trở thành nhà cầm quân hàng đầu của quân đội công nông. Liên lạc viên Phạm Quế Dương qua khoá 5 trường sĩ quan Lục quân Trần Quôc Tuấn, qua các chiến dịch Tu Vũ, Hoà Bình, Điện Biên Phủ cũng trở thành sĩ quan chính trị đại đội, trung đoàn, sư đoàn, sĩ quan cục Tư tưởng Văn hoá, Tổng cục Chính trị, rồi Đại tá, Tổng biên tập tạp chí Lịch Sử Quân Sự.

Tướng của cuộc chiến tranh cách mạng được người dân biết đến, sau Võ Nguyên Giáp là Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Chu Văn Tấn, Lê Trọng Tấn, Trần Độ . . . Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Chu Văn Tấn, Lê Trọng Tấn . . . chỉ là tướng cầm quân, tướng của những chiến dịch, tướng quân sự. Là tướng quân sự, Trần Độ còn là vị tướng trên trận địa tư tưởng văn hoá.

Tướng quân sự, tướng chiến dịch, tướng tư lệnh, dù là đại tướng, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp vẫn chỉ là công cụ của chính trị, chỉ là Thiên Lôi, chỉ đâu đánh đấy. Phải phục tùng chính trị, răm rắp chấp hành sự sai bảo, điều khiển của chính trị, phải nhẫn nhục chịu đựng cả sự xúc phạm của chính trị như tướng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã phải chịu đựng sự xúc phạm của thủ lĩnh chính trị Lê Duẩn. Tướng tư tưởng thì không. Tướng tư tưởng không thể là công cụ của chính trị mà là nhà tư tưởng, đối thoại với chính trị.

Trần Độ đối thoại với chính trị:

Cái điều mà chủ nghĩa Mác, cộng sản hay xã hội chủ nghĩa tưởng rằng nhờ có nó sẽ có một bộ máy nhà nước bảo đảm đựơc mọi mặt nhu cầu đời sống của mọi người chỉ là một ảo tưởng hão huyền. Thế mà đảng lại cứ bắt mọi người phải tin theo vào cái ảo tưởng hão huyền đó. Như thế là phạm vào một tội ác lớn với nhân dân.

. . . Nền chuyên chính vô sản này làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc, làm tê liệt sự hoạt động tinh thần của nhiều thế hệ, ra sức nô dịch toàn bộ tinh thần cuả nhiều thế hệ, làm nhiều thế hệ con người trở thành những con rối chỉ biết nhai như vẹt các nguyên lý bảo thủ giáo điều. Nó đang làm hại cả một nòi giống.

Trần Độ xác định vị trí, tư thế nhà tư tưởng Trần Độ:

Tôi không thế chấp nhận và thừa nhận cái đường lối nhiều mâu thuẫn nửa vời, lằng nhằng, nặng chất giáo điều, bảo thủ, khó cho đất nước phát triển. Tôi cũng không thể chấp nhận phương thức lãnh đạo của đảng. Đó là một phương thức độc tôn, toàn trị chuyên chế, phản dân chủ. Tôi không tán thành cái thứ chủ nghĩa xã hội đã thất bại trên thế giới và đã gây nên nghèo đói ở Việt Nam. Tôi vẫn tán thành và ủng hộ vai trò lãnh đạo chính trị của đảng. Nhưng lãnh đạo không có nghĩa là thống trị. Đảng lãnh đạo không có nghĩa là đảng trị. Kinh nghiệm lịch sử trong nước và thế giới đã chứng minh rằng mọi sự độc quyền, độc tôn đều đưa tới thoái hoá, ruỗng nát, tắc tỵ không những của cơ thể xã hội mà cả cơ thể đảng nữa.

Trần Độ ở tư thế đối thoại:

Đảng Cộng sản phải tự mình từ bỏ chế độ độc đảng, toàn trị, khôi phục vai trò, vị trí vốn có của Quốc hội, Chính phủ. Phải thực hiện đúng Hiến pháp, tức là sửa chữa các đạo luật chưa đúng tinh thần Hiến pháp. Đó là phải có những đạo luật ban bố quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do ngôn luận, luật báo chí, xuất bản. Sửa chữa các luật bầu cử ứng cử tự do, từ bỏ quyền quyết định của cơ quan tổ chức đảng, trừ bỏ “hiệp thương” mà thực chất là gò ép. Văn hóa mà không có tự do là văn hóa chết. Văn hóa mà chỉ còn có văn hóa tuyên truyền cũng là văn hóa chết. Càng tăng cường lãnh đạo bao nhiêu, càng bóp chết văn hóa bấy nhiêu, càng hiếm có những giá trị văn hóa và những nhà văn hóa cao đẹp

Đảng cộng sản kiên trì mớ lí luận Mác Lê nin, kiên trì chủ nghĩa xã hội chỉ để kiên trì độc quyền quyền lực nhà nước, độc quyền cai trị xã hội đương nhiên không thể chấp nhận đối thoại tư tưởng, không thể chấp nhận tư tưởng Trần Độ. Không chấp nhận tư tưởng Trần Độ nhưng đảng độc quyền không dám công khai loại bỏ Trần Độ vì lí do tư tưởng mà phải gài bẫy bôi nhọ Trần Độ về nhân cách để có cớ kỉ luật, loại bỏ Trần Độ về sinh hoạt cá nhân.
Ngày 4.1.1999, Trần Độ, Trung tướng, nguyên Uỷ viên trung ương đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chính uỷ quân Giải phóng miền Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, 76 tuổi đời, 59 tuổi cộng sản bị kỉ luật khai trừ đảng.

Ngày 6.1.1999, Phạm Quế Dương, đại tá, nguyên Tổng biên tập tạp chí Lịch sử Quân sự, 68 tuổi đời, 51 tuổi cộng sản vào văn phòng Tổng cục Chính trị trong thành cổ Cột Cờ, Hà Nội trả lại thẻ đảng, trả lại huy hiệu 40 tuổi đảng và trả lại hơn hai chục huân chương, huy chương các loại để phản đối việc khai trừ đảng với tướng Trần Độ, vị tướng có công lớn với cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Năm 1999, người cộng sản có 51 tuổi đảng Phạm Quế Dương trả lại thẻ đảng, từ bỏ đảng cộng sản thì 45 năm trước, năm 1954, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người cộng sản đó là chính trị viên phó đại đội pháo cao xạ.

Trận địa của đại đội Phạm Quế Dương bị máy bay Pháp phát hiện, tập trung dội bom, bắn phá. Bốn khẩu pháo cao xạ 37 li thì ba khẩu bị máy bay Pháp phá huỷ. Đại đội trưởng và chính trị viên trưởng hi sinh. Đại đội phó bị đạn bắn gãy xương và phá nát đùi trái. Chính trị viên phó đại đội Phạm Quế Dương đứng vào vị trí đại đội trưởng, cầm lá cờ chỉ huy thét trong tiếng bom đạn: Các đồng chí đảng viên cộng sản theo tôi về vị trí chiến đấu, giữ vững trận địa.

Tiếng thét, lời kêu gọi từ trái tim đảng viên cộng sản Phạm Quế Dương đã xốc lại ý chí chiến đấu, truyền sức mạnh cho những người lính. Những người lính còn sức chiến đấu dù là đảng viên hay quần chúng lại chia nhau các vị trí ở khẩu pháo còn lành lặn. Trận địa đang lặng ngắt không một chớp lửa, không một đường đạn đánh trả. Được dịp, máy bay Pháp càng lồng lộn quyết xoá trắng một mối đe doạ với chúng. Bỗng những loạt đạn 37 li từ trận địa đột ngột quất lên tốp Hellcat F6F nối tiếp bổ nhào bắn phá trận địa. Một chiếc Hellcat lãnh trọn một đường đạn thẳng căng, bùng cháy lao xuống cánh rừng phía Bắc thung lũng Mường Thanh.

Mừng công tổng kết chiến dịch Điện Biên Phủ, chính trị viên phó đại đội pháo cao xạ Phạm Quế Dương được đề bạt lên chính trị viên trưởng, được tặng thưởng huân chương Chiến công hạng nhất.

Ngày 6.1.1999, cùng với việc trả lại thẻ đảng, từ bỏ cộng sản, đại tá Phạm Quế Dương đã trả lại cả tấm huân chương chiến công hạng nhất Điện Biên Phủ cùng tất cả huân chương các loại mà ông đã được trao tặng trong suốt 45 năm mặc áo lính đi qua bốn cuộc chiến tranh như một thái độ dứt khoát từ bỏ quãng đời đi cùng đường với những người cộng sản.

Phạm Đình Trọng

15 BÌNH LUẬN

 1. Hỡi tuổi trẻ yêu nước Việt Nam!

  Hỡi thanh niên sinh viên học sinh
  Gương Phan Bội Châu Phan Chu Trinh
  Điển hình người trí thức yêu nước
  Dũng cảm vì Tổ Quốc hy sinh!

  Sào Nam với “Phong Trào Đông Du”
  Đưa sinh viên du học Nhật Bản
  Tây Hồ với “Phong Trào Duy Tân”
  Chủ trương theo văn minh Âu Mỹ!

  “Tự Lực Văn Đoàn” với Đoạn Tuyệt
  Điển hình với nhân vật Dũng Loan
  Hoàng Đạo với “Mười Điều Tâm Niệm”
  Đoạn tuyệt với mê tín dị đoan!

  Đoạn tuyệt với cái học từ chương
  Đoạn tuyệt với dĩ vãng “nô lệ”
  Đoạn tuyệt với kẻ thù bắc phương
  Đoạn tuyệt với thế hệ bịnh hoạn!

  Đoạn tuyệt với cộng sản ngoại bang
  Hỡi tuổi trẻ yêu nước Việt Nam!

  Nông Dân Nam Bộ

  • Nè Ngụy Cock PHAM VAN THANH oi, tuói trẻ VIET NAM đi theo Viet Công chúng anh hết rồi. Ngụy Cock Nam bộ co kều gào thêm 4700 năM nừa cung khong có tuỏi trẻ nào đứng lên GIAT SAP CONG XÃNG cho Ngụy Cock đau nghen.

   Việc GIẬT SỤP CONG XÃNG là việc của đám bai binh liết tuóng thua trận. Đám này sắp xuong lổ nhưng vẩn cứ HÈN NHÁT sợ chết thì tuỏi trẻ nào co’ the? làm thay cho.

   Tai sao đám NGUY COCK TÀN BINH LIET TUÓNG này không dám láy hết sức binh sinh, tí can đảm nào còn sót lại về Viet Nam winh’ Viet Công mot trận cuoi cùng cho dân VIET NAM xem ai giỏi hơn ai còn hơn là vào đây gào rú tuyẹt vọng là thé nào .

   Nguoi ta thuòng nói rằng “nguoi ta khong thể cho ai cái mà nguoi ta khong có”, NGỤY COCK PHAM VAN THANH thù Viet Công chúng anh vì bị Viet Công chúng anh táng cho vở mật. Tuỏi trẻ Viet Nam toàn là sản sanh ra bỏi VIET CỘNG cả thì láy đau ra sự thù hận Viet Cộng đê? GIAT SAP VIET CONG cho NGUY COCK Pham Van Thành.

   47 năM đám NGUY COCK TAN DƯ kêu rát cả họng , bể cả phổi mà có tuỏi trẻ nào GIAT SAP CONG XÃNNG cho NGUY COCK đau nào.

   Muón Tuỏi trẻ VIET CỘNG đúng lên giat sạp Cong Xãng thì chính NGUY COCK PHAM VAN THANH phải tien phong truóc. Nếu mà hèn nhát sợ chết thì tot’ hon nên châm dứt trò XÚI CON NIT ĂN KÍT GÀ SAP” nghen chưa.

   • You want this to happen? “Điều đáng nói nhất là đại đa số dân Nga ngày nay còn nhiều luyến tiếc về một Liên bang Soviet hùng tráng thuở nào. Họ oán trách Gorbachev đã đẩy nước Nga xuống vực thẳm. Đời sống người dân Nga ngày nay bị đảo lộn và xã hội trở nên loạn lạc chưa từng thấy”

    Hãy dẹp “Đổi Mới” đi . Hoặc theo lời luật sư Đặng Đình Mạnh do Đảng đào tạo, “Đổi Đúng” thay vì “Đổi Mới” (cái quần què)

 2. Nhưng lực bất tùng tâm!

  Trong hoang tàn đổ nát
  Ai gây ra tội ác?
  Nhìn hình ảnh Ukraine
  Đầy máu và nước mắt!

  Kiều hối vẫn đổ về
  Đã kéo dài chế độ
  Trách ai đây khi ta
  Nuôi sống bọn mọi rợ

  Nhớ chiến tranh Việt Nam
  Tháng tư năm bảy lăm
  Cõi lòng tôi tan nát
  Nhưng lực bất tùng tâm!

  Nông Dân Nam Bộ

 3. Từ đó

  Từ ngày nó về hang Pắc Pó
  Từ đó dân ta càng nghèo khó
  Từ đó cán ngố ngày càng giàu
  Từ đó nó thành Hồ bã chó

  Từ đó bọn Thị Nở Chí Phèo
  Giàu dã man giàu nứt đổ vách
  Từ đó dân ta càng bọt bèo
  Lạc hậu bần cùng càng đói rách

  Từ đó cán ngố thành bọ giòi
  Riêng tôi không chấp nhận tôi đòi
  Trốn chạy khỏi thiên đường thổ tả
  Nổi trôi theo vận nước lạc loài!

  Và bây giờ đang ở cuối đời
  Càng ngày càng gần đất xa trời
  Quỷ thời gian ngày càng dần cạn
  Mà ngày về quê càng xa vời!

  Nông Dân Nam Bộ

 4. Ngày Nào Còn Bè Lũ Súc Sinh

  Ngày nào còn bè lũ súc sinh
  Còn Tập Cận Bình còn Putin
  Đừng mong có hòa bình bền vững
  Đừng mong an ninh trên hành tinh!

  Ngày nào còn bè lũ súc sinh
  Còn thứ đồ láo cá dối trá
  Con người còn hoang tưởng vô minh
  Quyền lực trong tay bọn chó má

  Thì nhân loại vẫn còn đổ máu!

  Riêng nước ta vẫn còn chồn cáo
  Thì đừng mong sông núi linh thiêng
  Cứu chúng ta thoát tay đại Hán
  Đừng mong tồn tại giống Rồng Tiên!

  Nông Dân Nam Bộ

 5. Ngày Nào Còn Đảng Còn Mỉnh

  Với sức mạnh sẵn có trong tay
  Bọn quái thai cộng sản nhuộm đỏ
  Cả thế giới chúng ta hôm nay
  Lịch sử từng minh chứng điều đó

  Stalin – Mao Trạch Đông – Pol Pot
  Cả Kim Nhật Thành – Hồ bã chó
  Chúng có thể đốt cả năm châu
  Để thâu tóm toàn thể thế giới

  Bây giờ là Tập Cận Bình Putin
  Thế giới tự do vẫn cả tin
  Âu trĩ chống cộng kiểu tài tử
  Hàng trăm triệu người sẽ hy sinh

  Ngày nào còn bè lũ cộng sản
  Đừng mong nhân loại có hoà bình
  Ngày nào còn u mê cuồng đảng
  Đừng mong an vui trong hành tinh

  Ngày nào vẫn còn đảng còn mình
  Đừng mong nước ta sẽ hóa rồng
  Đừng mong sẽ xóa nghèo giảm đói
  Đừng mong tương lai giống Lạc Hồng!

  Nông Dân Nam Bộ

 6. Thù Nầy Há Dễ Sao Quên?

  Thù nầy há dễ sao quên
  Người dân nhớ rõ từng tên rợ Hồ
  Dĩ nhiên đầu sỏ tội đồ
  Là thằng sang độc tên Hồ Chí Minh

  Bầy đàn bán nước súc sinh
  Duẩn Chinh Đồng Giáp Thọ Linh Chí Phèo
  Rẻ khinh dân chúng bọt bèo
  Điêu linh thống khổ đói nghèo lầm than

  Giang san gấm vóc tan hoang
  Dân oan khắp nước lang thang không nhà
  Bô xít Tây Nguyên Formosa
  Núi rừng biển đảo nước ta không còn

  Ngay cả thành phố Sài Gòn
  Thủ đô yêu dấu tủi hờn thay tên
  Thù Nầy Há Dễ Sao Quên?

  Nông Dân Nam Bộ

 7. Dũng cảm đứng lên người tài trí!

  Bao lâu từ Quang Trung Nguyễn Huệ
  Tới Phan Bội Châu Phan Chu Trinh
  Thời gian ta có được hào kiệt
  Vì nước quên thân mình hy sinh?

  Đó là bất hạnh của dân tộc
  Trong khi lền khên thứ súc sinh
  Điển hình là thằng già sang độc
  Cùng bầy đàn lũ heo Ba Đình!

  Trong khi chung quanh ta hóa rồng
  Nhật Bản với Minh Trị Thiên Hoàng
  Tân Gia Ba với Lý Quang Diệu
  Xứ Nam Hàn với Phác Chánh Hy!

  So với họ ta hơn mọi mặt
  Từ vị trí địa lý tới tài nguyên
  Chỉ vì thằng mọi rợ khôn vặt
  Hủy diệt cả nòi giống Rồng Tiên!

  Suy nghĩ đi tuổi trẻ Việt Nam
  “Khai dân trí – chấn hưng dân khí”
  “Đoạn Tuyệt” với mê t́in dị đoan
  Dũng cảm đứng lên người tài trí!

  Bốn ngàn năm nòi giống Rồng Tiên!

  Nông Dân Nam Bộ

 8. Thù Tàu thù một – rợ Hồ thiên thu!

  Người Việt nào cũng thù Tàu
  Ngoại trừ không phải đồng bào Việt Nam
  Thế mà bè lũ Việt gian
  Đi theo liếm đít ngoại bang Nga Tàu

  Chưa hết! Ngạo nghễ tự hào
  Ôm hôn quỳ lạy giặc Tàu như cha
  “Bác Mao chẳng ở đâu xa
  Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”

  Đám nầy mọi rợ thì sao?
  Da vàng máu đỏ mới đau bạn à
  Cùng chung một mẹ lại là
  Làm sao có thể thứ tha rợ Hồ?

  Làm sao quên được tội đồ
  Thù Tàu thù một – rợ Hồ thiên thu!

  Nông Dân Nam Bộ

 9. Tội đồ dân tộc chính chúng nó!

  Bọn văn nô bưng bô cường điêu
  Tên đồ tể chúng coi như cha
  Tố Hữu Chế Lan Viên Xuân Diệu
  Ngợi ca liếm đít bọn Nga Hoa!

  Nhưng với chúng ta cùng màu da
  Chúng dã man tàn ác thối tha
  Coi ta như kẻ thù truyền kiếp
  Dù cùng với chúng một Mẹ Cha!

  Từ ngày kéo về hang Pắc Pó
  Đứng đầu bọn nó – Hồ bã chó
  Duẩn Chinh Đồng Giáp cùng bầy đàn
  Tội đồ dân tộc chính chúng nó!

  Nông Dân Nam Bộ

 10. Việt Tàu hữu nghị viển vông

  “Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
  Đánh là ta đánh cho Tàu cho Nga
  Bên nầy biên giới là nhà
  Bên kia biên giới cũng là quê hương”

  Kẻ thù truyền kiếp bắc phương
  Ngàn năm còn đó đau thương ngập trào
  Ngàn năm còn đó giặc Tàu
  Lòng nào không thấy hận trào hờn căm?

  Kẻ thù truyền kiếp ngoại xâm
  Vì sao ta lại ngậm câm cúi đầu?
  Sao y bản chánh như Tàu
  Văn hóa bát nháo tào lao Việt Tàu!

  Làm sao ngạo nghễ tự hào
  Hai tên đồ tể Hồ Mao tội đồ?
  Tội đồ nhân loại Mao Hồ
  Lăng trì cuốc mả đào mồ chúng ra

  Bưng bô liếm đít Nga Hoa
  Tự mình phỉ báng Ông Cha giống nòi
  Ngàn năm nô lệ tôi đòi
  Quê hương còn đó lạc loài vì đâu?

  “Trải qua mấy cuộc bể dâu
  Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
  Việt Tàu hữu nghị viển vông
  Giang san gấm vóc – Tiên Rồng diệt vong!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên