Ngoại giao cây tre và bầy khỉ đít đỏ chém gió

2
Ngoại giao cây tre và bầy khỉ đít đỏ chém gió

2 BÌNH LUẬN

  1. Nếu “NGUỴ” chạy mà không để quần lại. Thì bon khỉ Việt-công lấy gì làm giàu. Thay nhau cha truyền con nối liên tục THAM-NHŨNG trở thành ĐẠI TƯ BẢN hiện nay. ! Chủ nghĩa cộng-sản. Do chính bọn KHỈ VIỆT-CỘNG THAM-NHŨNG đã KHAI TỮ từ sau ngày 30-4-1975. Đầu não Lãnh-đạo đảng Việt-công tại Hà-Nội đã bị nhiễm Virus tham-nhũng 16 /T.V 9999…..Mỹ không chở đi. Đảng Việt-cộng đã nhiễm siêu vi-trùng ung-thư tham-nhũng kỳ 3 rồi. Tuột quần chạy không có trong Binh-Thư nhưng hiệu quả hơn hai quả bom nguyên-tữ Mỹ đã thả Nhật phải đầu hàng./.

  2. VC là khỉ—> NGỤY SAI GON VIET GIAN bị khỉ đuỏi chạy cỏi áo tuót quần—->NGUY SAI GON còn tệ hơn khỉ luon.

    it’s very logical à nghen , hehehehe . NGUY TOO BAD

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên