Lao động thối mồm

0

Lương tiền Hồ nhưng đô la tiền tỷ
Ai giàu bằng bọn đầy tớ nhân dân

Từng bước một nhớ làm theo bài bản
Lương mua bèo, mua cám xú nuôi heo
Heo nuôi thúc, nhanh tay sang kiếm lãi
Tậu ô tô chuyên đi chở trứng gà

Đem về ấp “đại trà” gà công nghiệp
Vài tháng sau gà đẻ trứng đầy nhà
Bán lấy trứng quy đô la bỏ túi
Túi nặng tiền rủng rĩnh tậu dinh cơ

Dinh cơ rộng, đất thừa không bỏ phí
Mua đót trồng để sản xuất tại gia
Nghề làm chổi ra đời… “Từ ấy”
Chổi Ba Đình xú uế khắp gần xa

Nhất nghệ tinh , tớ thân vinh nhờ chổi
Muốn có tiền phải làm thối móng tay
Chứ chẳng phải ngồi ký chơi ăn thiệt
Như bọn thối mồm vu khống đảng ta

Nghề ngồi ký là nghề lao động nặng

Phải cần cù và hao tốn calo
Nếu không khéo, đảng điều đi chỗ khác
Thằng khác vào thì tổn thất biết bao!?

Nhớ thao tác “đúng qui trình” sản xuất
Đầy tớ nhân dân cứ thế mà làm
Làm tới đâu thì sửa sai tới đó
Sửa đến khi nào…
thành tỷ phú đỏ thì thôi

Babui 7/2017

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên