Gần một thế kỉ lạc bước [1]

41

LỜI THƯA.

Bước vào thế kỉ 20, các nước đã làm cách mạng dân chủ tư sản hối hả công nghiệp hoá đất nước. Cũng vì công nghiệp hoá cần tài nguyên, cần thị trường, cần thị phần thế giới dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu. Mất quá nhiều thời gian và sức sản xuất vào chiến tranh tàn phá, sau chiến tranh, các nước đã làm cách mạng giải phóng cá nhân, giải phóng sức sáng tạo của cá nhân càng hối hả công nghiệp hoá đất nước.

Khai phá thuộc địa Việt Nam cho công nghiệp hoá nước Pháp, tư bản Pháp cũng mang triết học Ánh Sáng và tư tưởng cách mạng Tư Sản Dân Quyền đến Việt Nam, đánh thức tài trí Việt Nam, tạo nên một tầng lớp trí thức và tư sản dân tộc đầy tài năng và nồng nàn yêu nước. Những trí tuệ, tài năng nồng nàn yêu nước đó hội tụ lại ở chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim.

Thể chế quân chủ, quyền lực tối cao của đất nước tập trung ở ngôi vua. Chính phủ Trần Trọng Kim do vua Bảo Đại thành lập là chính phủ hoàn toàn chính danh, hợp pháp. Chính phủ chính danh, hợp pháp Trần Trọng Kim tập trung những trí tuệ Việt Nam yêu nước đang theo con đường Mahatma Gandhi, khai dân trí, dùng sức mạnh dân trí giành độc lập bằng luật pháp dân chủ tư sản, đưa Việt Nam hoà nhập với dòng chảy lịch sử loài người, đi vào văn minh công nghiệp.

Phất ngọn cờ độc lập, tập hợp người dân đang khát khao độc lập nhưng dân trí còn thấp, chưa có cá nhân, chưa nhận thức được thời cuộc, đảng cộng sản cướp được chính quyền của chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim, làm cách mạng tháng tám 1945 lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Cách mạng tháng tám 1945 đã chặt đứt gãy tiến trình lịch sử Việt Nam, kéo xã hội Việt Nam lùi về thời phong kiến bầy đàn, không có cá nhân.

GẦN MỘT THẾ KỈ LẠC BƯỚC là bài viết dài gồm bảy phần, mỗi phần trên dưới hai ngàn từ. Nhân 77 năm cuộc cách mạng lập nên nhà nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, xin trích ba phần của Gần Một Thế Kỉ Lạc Bước trong ba kì status.
KÌ MỘT

2. CHỌN CON ĐƯỜNG GIÀNH ĐỘC LẬP BẰNG MÁU DÂN LÀ TỘI ÁC KHI LOÀI NGƯỜI ĐÃ BƯỚC VÀO VĂN MINH CÔNG NGHIỆP

Thời thế giới còn hoàn toàn chìm đắm trong phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống cổ hủ, trì trệ, ngưng đọng, khép kín, vùng nào biết vùng nấy, người dân Việt Nam trong nô lệ Bắc thuộc âm thầm rèn kiếm, mài gươm, tập hợp lòng yêu nước, khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược là con đường duy nhất giành độc lập. Nhưng khi loài người đã bước vào văn minh công nghiệp, tư duy công nghiệp, tiết tấu công nghiệp, lối sống công nghiệp, nhu cầu công nghiệp nối các nước lại với nhau trong nền văn minh của luật pháp, của trí tuệ và nhân văn thì bạo lực không còn là con đường duy nhất giành độc lập của các nước thuộc địa nữa.

Dân tộc Ấn Độ bị chia rẽ sâu sắc bởi tôn giáo và đẳng cấp xã hội. Trên thế giới không có dân tộc nào có nhiều giáo phái và chia rẽ giáo phái, chia rẽ đẳng cấp xã hội nghiệt ngã, sâu sắc đến thành hận thù như xã hội Ấn Độ. Xâm lược Ấn Độ, đế quốc Anh càng khoét sâu chia rẽ tôn giáo và đẳng cấp xã hội làm suy yếu dân tộc Ấn Độ để cai trị. Mahatma Gandhi đã dẫn dắt giới tinh hoa Ấn độ, trí thức, thủ lĩnh tôn giáo, thủ lĩnh các tầng lớp xã hội và thủ lĩnh các phe phái chính trị sử dụng luật pháp dân chủ tư sản trong đấu tranh nghị trường bất bạo động giành độc lập. Tập hợp mọi tầng lớp xã hội, mọi giáo phái, Mahatma Gandhi đã tập hợp được sức mạnh cả dân tộc Ấn Độ. Đấu tranh bằng luật pháp dân chủ tư sản, Mahatma Gandhi đã có được sức mạnh thời đại.

Sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại bền bỉ và mạnh mẽ hơn sức mạnh súng đạn của mọi cuộc khởi nghĩa vũ trang. Sức mạnh bạo lực vũ trang có cao trào, có thắng lợi nhưng chỉ nhất thời. Dù có đi đến thắng lợi cuối cùng là giành được độc lập cũng chĩ nhất thời vì đó chỉ là thắng lợi của kẻ có quyền lực còn nhân dân vẫn trắng tay. Người dân không có tự do, đất nước không có độc lập thực sự, người dân phải chọn con đường đấu tranh bằng luật pháp dân chủ tư sản giành tự do, độc lập thực sự. Chỉ có thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại mới là thắng lợi đích thực và mãi mãi của cả dân tộc.

Bằng đấu tranh bất bạo động, không phải trải qua con đường bạo lực máu và nước mắt, năm 1947 Ấn Độ đã giành được độc lập thực sự. Độc lập thực sự vì giành độc lập không phải bằng học thuyết cách mạng vô sản của quốc tế cộng sản, nhà nước độc lập nhưng đảng chuyên chính độc tài cầm quyền chỉ là một đảng bộ, một chư hầu của quốc tế cộng sản. Nền độc lập của nhà nước chuyên chính vô sản chỉ là nền độc lập vay mượn, cầm cố. Mang cả đất nước, cả giống nòi ra cầm cố để có nền độc lập tạm bợ và mong manh. Đảng cầm quyền chỉ là một đảng bộ, một chư hầu của quốc tế cộng sản và nhà nước độc tài cộng sản được bạo lực của cả thế giới cộng sản bảo đảm cho sự cầm quyền. Ấn Độ giành độc lập bằng luật pháp dân chủ tư sản không bị trói buộc vào bất cứ thế lực nước ngoài nào và giữ độc lập không phải bằng súng đạn cầu xin từ nước ngoài rồi phải chịu sự áp đặt của nước ngoài mà giữ độc lập bằng quyền làm chủ đất nước của người dân.

Với luật pháp dân chủ tư sản, ngày 1.4.1960 Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết 1514, tuyên bố trao trả độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa. Nước Anh dân chủ tư sản đã đi trước Nghị quyết 1514 của Liên Hiệp Quốc 13 năm, trao trả quyền tự quyết cho người dân Ấn Độ, trao trả độc lập thực sự cho đất nước Ấn Độ từ năm 1947.

Gần một thế kỉ thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, lòng yêu nước và ý chí quật cường Việt Nam càng được nuôi dưỡng và hun đúc. Những cuộc khởi nghĩa, những cuộc bạo động chống Pháp như những lớp sóng của lòng yêu nước dồn dập dâng lên. Từ cuộc khởi nghĩa bảy năm của Nguyễn Trung Trực, 1861 – 1868 ở bưng biền sông Tiền, sông Hậu, Nam Bộ đến cuộc khởi nghĩa ba mươi năm, 1884 – 1913 của Hoàng Hoa Thám ở núi rừng Yên Thế, Việt Bắc. Từ cuộc bạo động do đại thần Tôn Thất Thuyết phát động nổ súng đánh Pháp năm 1885 ở kinh thành Huế mở đầu phong trào Cần Vương kéo dài nhiều năm ở miền Trung đến bạo động Yên Bái của Quốc Dân Đảng năm 1930 do Nguyễn Thái Học lãnh đạo . . .
Tất cả những cuộc vũ trang khởi nghĩa và bạo động chống Pháp xâm lược đều thất bại trong máu lênh láng chỉ chứng minh hùng hồn lòng yêu nước, chí quật cường Việt Nam không khi nào chấp nhận mất nước, không khi nào chấp nhận nô lệ nhưng cũng nghiêm khắc nhắc nhở rằng khi loài người đã bước vào văn minh công nghiệp, sức mạnh không chỉ là bạo lực, sức mạnh quyết định sự thành bại của sự nghiệp giữ nước và dựng nước phài là trí tuệ, khoa học, là luật pháp dân chủ tư sản. Máu không còn là con đường giải phóng dân tộc duy nhất, tối ưu và hữu hiệu nữa.

Cùng với đội quân nhà nghề Pháp xâm lược Việt Nam, cùng với những chủ tư bản hoang dã vào khai thác thuộc địa Việt Nam, triết học Ánh sáng giải phóng cá nhân, khẳng định sự có mặt của cá nhân trong cuộc đời khởi đầu từ nước Pháp cũng vào Việt Nam, lí tưởng Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái của cách mạng tư sản dân quyền Pháp năm 1789 và luật pháp dân chủ tư sản cũng vào Việt Nam.

Ý thức về cá nhân và lí tưởng Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái đã tạo ra một lớp người Việt Nam tiên tiến, lớp người đi đầu hăm hở bước vào văn minh công nghiệp, văn minh đô thị. Văn minh công nghiệp đánh thức tài trí dân tộc, đánh thức nội lực dân tộc, mang lại cho lòng yêu nước một hình hài mới, một nội dung mới, một sức vóc mới. Lòng yêu nước, chí quật cường không còn là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của xã hội nông nghiệp cổ hủ, ngưng đọng, lẻ loi, khép kín, coi con người chỉ là phương tiện, là công cụ để giành độc lập. Con người, dù là thường dân lam lũ cũng là một công dân có quyền làm chủ đất nước, cũng là chủ thể của nền độc lập. Lòng yêu nước phải là ý chí khai dân trí, chấn dân khí, nâng cao nhận thức của người dân về thời đại mới, mở rộng tầm nhìn ra thế giới, đón nhận những tư tưởng tiến bộ, nhân văn, đón nhận phương thức sản xuất hiện đại về Việt Nam và đưa Việt Nam ra với loài người, ra với thời đại đang sôi sục làm cách mạng dân chủ nhân quyền, giải phóng cá nhân, giành quyền làm người, giải phóng dân tộc, giành quyền tự quyết của các dân tộc.

Con người có mặt trong cuộc đời với tư cách là những cá nhân với đầy đủ quyền con người làm chủ bản thân, làm chủ xã hội. Trí tuệ quyết định giá trị con người, đưa con người thoát khỏi bầy đàn nô lệ, thoát khỏi kiếp công cụ chỉ là vật hi sinh cho một lí tưởng. Những cá nhân ý thức được sự có mặt trong cuộc đời, hăm hở khám phá tự nhiên, phát minh khoa học, sáng tạo kĩ thuật đưa loài người bước vào cách mạng tư sản dân quyền, cũng bước vào văn minh công nghiệp.

Cách mạng tư sản dân quyền là Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái. Con người sống trong yêu thương. Xã hội sống trong tự do. Loài người sống trong bình đẳng. Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái được luật pháp hoá trở thành luật pháp của nhà nước dân chủ tư sản. Là thuộc địa của nước Pháp dân chủ tư sản, người dân Việt Nam vẫn được thực sự tự do ứng cử và bầu cử vào các viện dân biểu, cơ quan quyền lực của người dân Việt Nam, nói tiếng nói của dân Việt Nam. Dù là dân nô lệ mất nước, trong văn minh công nghiệp, trong luật pháp dân chủ tư sản, người dân Việt Nam vẫn được ra báo tư nhân. Là thuộc địa của Pháp nhưng ở các đô thị lởn, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Sài Gòn đã có hàng trăm tờ báo chữ Việt của chủ báo người Việt, nói tiếng nói của văn hoá Việt Nam, của hồn Việt Nam.

Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái trở thành luật pháp quốc gia và quốc tế đã thực sự khép lại thời kì giành độc lập bằng bạo lực, bằng máu và mở ra kỉ nguyên đấu tranh giành độc lập bằng luật pháp, bằng trí tuệ, bằng sức mạnh văn hoá, bằng khí phách dân tộc, bằng đấu tranh nghị trường. Trí tuệ là con người. Luật pháp là xã hội loài người. Luật pháp dân chủ tư sản cho con người có cả nhân loại, cho các dân tộc có cả thế giới. Con người không còn đơn độc. Dân tộc không còn lẻ loi. Cuộc đấu tranh giành quyền con người, cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết của các dân tộc bằng luật pháp dân chủ tư sản, bằng trí tuệ đã là xu thế và sức mạnh thời đại. Tách khỏi xu thế và sức mạnh thời đại, giành độc lập bằng bạo lực chuyện chính vô sản, dìm cả dân tộc Việt Nam vào biển máu, giành độc lập chỉ để giành quyền làm chủ đất nước cho một nhóm người, một đảng phái, Việt Nam trở thành lạc lõng với thời đại, lạc lõng với nhân loại văn minh.

Cá nhân có mặt trong cuộc đời làm chủ vận mệnh mỗi người, làm chủ vận mệnh đất nước. Tổ quốc không phải chỉ là khái niệm trừu tượng, không chỉ là núi sông biển trời cao xa. Tổ quốc còn là con người làm chủ núi sông biển trời đó. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, con người không còn là thành phần làm nên Tổ quốc mà chỉ là vật hi sinh cho một thế lực làm chủ Tổ quốc! Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh chỉ có thể đúng, chỉ có thề cần thiết ở thời cá nhân chưa được nhìn nhận, con người chỉ là bầy đàn, là cộng cụ trong tay lãnh chúa và chủ nô, ở thời vương triều phong kiến “Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”.

Lịch sử các nước công nghiệp phát triển đã chứng minh đầy đủ và khẳng định dứt khoát rằng ánh sáng trí tuệ là động lực phát triển xã hội. Lịch sử giành độc lập của Ấn Độ và nhiều nước thuộc địa khác cũng chứng minh và khẳng định về thời đại ánh sáng trí tuệ đã là động lực giải phóng dân tộc và luật pháp dân chủ tư sản là vũ khí quyết định, không thể thiếu đã thực sự thay bạo lực giáo mác súng đạn giành độc lập dân tộc. Loài người đã bước vào văn minh công nghiệp mà vẫn thiển cận và sôi sục chọn con đường giành độc lập dân tộc bằng máu dân là một tội ác với dân. Tội ác đó còn khắc ghi muôn đời trong lịch sử.

Phạm Đình Trọng

 

41 BÌNH LUẬN

 1. Một nước chỉ cần “lạc bước” vài ba năm thôi, có khi cần phải chục năm mới phục hồi. Thế mà VN “lạc bước” gần thế kỷ, thì không biết đến khi nào mới trở lại cho bằng như xưa? Phá thì dễ, xây mới khó. Tội ác của bọn Việt cộng “phá nước, hại dân” nhiều đến mức “đốn hết tre rừng làm viết, dùng cạn nước sông Hồng làm mực”, cũng không thể kể hết tội ác bọn chúng đã làm. Xử tội bọn chúng ra sao thì đã có nhân dân, nhưng để dọn dẹp những đống rác mà bọn chúng để lại, chắc chắn là cần phải rất nhiều thế hệ, sự quyết tâm, và bàn tay sắt như Nam Hàn, thì VN mới có cơ hội.

 2. (Secret, Bí mật 9)
  Danchimviet, Send to Politic, interpol, army, police.
  Danchimviet Gửi công an, quân đội, người làm chính trị.

  Lịch Sử quá khứ, hiện tại.

  -Hồ Chí Minh phản động, bán nước cho Trung Quốc, Liên Xô, Nga, Lào, Cu ba, Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch. Như vậy, không tốt.
  Cộng Sản đảng phản động, bán nước, cầu viện trợ cõng cáo cắn gà nhà. Như vậy, không tốt.
  Xã hội chủ nghĩa phản động, bán nước, cầu viện trợ cõng cáo cắn gà nhà. Như vậy, không tốt.

  -Cộng sản, xã hội chủ nghĩa, Việt Cộng làm nhà ống bé, chung cư cao tầng, mệnh giá tiền cao, để cai trị con người, để làm giảm sức đấu tranh. Như vậy, không tốt.
  -Cộng sản, xã hội chủ nghĩa, Việt Cộng ép học thêm, dạy thêm, học nhồi nhét, học thuộc lòng, học vẹt, ăn ở chật trội nhồi nhét, để tà quyền cai trị con người, để làm giảm sức đấu tranh. Như vậy, không tốt.

  -Tiếp tục cấm vận 1 đảng Cộng Sản tà quyền, không có cạnh tranh chính trị.
  -chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội có cơn khát quyền lực gây tham nhũng, bạo lực, mục nát.
  -Cộng sản dối trá. Xã hội chủ nghĩa dối trá.
  1 đảng dối trá.
  -Cần Nhiều Đảng Cạnh tranh bầu cử tự do, công bằng.

 3. “Đại Hàn phóng tàu vũ trụ lên Mặt Trăng” (Bolton),

  @
  Nói cho chính xác, thì…
  *spaceship là do Hàn quốc phát triển nhưng với sự hỗ trợ của NASA, chỉ nặng có 678 kilograms, tức còn nhỏ hơn một chiếc Toyota Vios (1110kg).
  Phần tên lửa đẩy, Falcon 9 rocket (của Mỹ, trên đó gắn spaceship của Hàn), với các phần trách nhiệm
  – đặt vào giàn phóng và khai hoả
  – điều hành các giai đoạn của cuộc phóng, gồm
  . lên quỉ đạo địa cầu,
  . tính toán các thông số kỹ thuật vũ trụ xong tách khỏi quỉ đạo địa cầu,
  . vào thượng tầng không gian, trực chỉ Chị Hằng suốt 1 năm trời…
  *tất cả nói trên đều do Aerospace Company SpaceX của Elon Musk đảm trách hết, (dĩ nhiên là dịch vụ có phí do Hàn thuê).

  *không “lên mặt trăng”, mà chỉ bay vòng quanh quĩ đạo mặt trăng, dòm xuống quan sát chụp ảnh quay phim thôi; để sục tìm vùng đất có chứa tài nguyên khoáng sản trên đó, và tìm bải đáp thuận tiện cho tham vọng tương lai, nếu chuyến nầy thành công.
  ~~~~~~~~~~~

  Nói ra xấu hổ ông bà, Hàn quốc quá giỏi so với VC quá tệ mạt.

  Sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, Hàn Quốc xếp vào loại quốc gia nghèo nhất thế giới, dân vẫn chủ yếu sống bằng nông nghiệp, luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu đói do thổ nhưỡng và khí hậu khắc nghiệt. Vĩ độ 37 – 38 của Hàn còn xa hơn Bắc kinh về độ lạnh phương cực bắc.
  Thu nhập đầu người dân Hàn lúc nầy, 1960, chỉ có 155 USD/năm!
  Để có cái nhìn khách quan, cùng thời điểm 1960, thu nhập đầu người trong số 10 quốc gia Á châu:
  Việt Nam Cộng Hòa (VNCH, 223$) có GDP đầu người đứng sau Singapore (395$), Malaysia (299$), Philippines (257$),
  nhưng nhiều hơn Nam Hàn (155$), hơn gấp đôi Thailand (101$), gấp 2,4 lần Trung quốc CS (92$), gấp 2,7 lần Ấn độ (84$), và gấp 3 lần Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (North Vietnam, 73$).
  Năm 1961, Tổng thống vừa đắc cữ Park Chung Hee từng tuyên bố,
  “Tôi không muốn mị dân. Tôi sẽ cương quyết ban hành một chính sách khắc khổ. Tôi sẽ đem bắt bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ một đồng. Tôi sẵn lòng chết vì lý tưởng đã đề ra”.
  Sau gần 20 năm lãnh đạo bằng bàn tay sắt, Park Chung Hee đã đưa Hàn Quốc thoát khỏi đói nghèo, là bước đầu mở ra thời kỳ phát triển tột bậc của quốc gia này.
  (CSVN cũng cai trị bằng bàn tay sắt, nhưng là inox, rất dễ rửa sạch vết nhơ, ăn của dân không chừa thứ gì!!)

  Thống kê của World Bank cho thấy GDP Hàn Quốc năm 1960 chỉ vỏn vẹn 3 tỷ 957 triệu USD.
  25 năm sau, 1985, GDP quốc gia này lần đầu vượt ngưỡng 100 tỷ USD và vẫn tiếp tục tăng mạnh mẽ.
  Thêm 21 năm nữa, tính ra hết thảy chỉ 46 năm kể từ 1960, GDP Hàn Quốc đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, 
  và vào năm 2018, đạt 1.619 tỷ USD !

  VC, sau 47 năm ròng rã trên nền tảng thừa hưởng cơ ngơi miền Nam để lại (mà họ thừa biết nó ngọt bùi thế nào), cũng chỉ đạt được GDP đếm đi đếm lại…có 340 tỷ lẽ 600 triệu US$, theo thống kê vào tháng 10/2020! Số đó thuộc về tư bản đỏ. Dân đen phải bới móc kiếm sống, qua Căm “làm việc nhẹ lương cao”(!), liệu không xong thì…bơi về lại!
  Hoặc đi qua Âu bằng công tên nưa!

  Hàn quốc vào thời điểm nầy, 2020, có tổng sản lượng quốc gia trị giá 1.631 tỷ USD cho gần 52 triệu dân!

  Nói cho công bằng, Hàn quốc ăn nên làm ra một phần cũng nhờ giai đoạn 1965-1973 khi tham chiến bên cạnh Mỹ, hưởng chế độ viện trợ Mỹ theo chính sách “đánh có thưởng”. Tuy nhiên, trong sự vươn lên mạnh mẽ nầy, tố chất con người họ là chính, từ lãnh đạo đến nhân dân đều có ý chí sắt đá và kỷ luật, nói là làm!
  Còn phận mình, Dân VN anh hùng ta đây, được đảng dạy cho tham nhũng, ăn nhậu chơi bời háo danh quá cỡ thợ mộc rồi, nên nó sụm ba chè là như thế thôi. Thua! Buồn!…???

 4. Khi cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào năm 1950, phần lớn vũ khí người lính Nam Hàn được trang bị là súng trường carbin M1 và ít khẩu đại bác M3 do Mỹ viện trợ. Ngoài ra là 27 xe thiết giáp hạng nhẹ M8- so sánh với 242 xe thiết giáp hạng nặng T-34 mà Liên xô viện trợ.

  • Khi cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào năm 1950, phần lớn vũ khí người lính Nam Hàn được trang bị là súng trường carbin M1 và ít khẩu đại bác M3 do Mỹ viện trợ. Ngoài ra là 27 xe thiết giáp hạng nhẹ M8- so sánh với 242 xe thiết giáp hạng nặng T-34 mà Liên xô viện trợ cho Bắc Hàn.

 5. Hồ Chí Minh cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim.

  He he he…

  đã là cướp thì nhất định không phải là tử tế

  • Ê Ngụy Hũi , em trốn anh Phét hơi kỷ đó nghen em. Sao vậy hở em. LOạn Tuóng NGUYEN VAN THIỆU tham gia mần thịt DIÊM NHU 1963 thì cả thé giói đều biét vì thé Ngụy Hũi không có gì phai sợ khi thừa nhận THIỆU là mọt trong những tên LOẠN TUÓNG đả giét ton ton NGO ĐINH DIỆM , một vị TON TON ” ANH MINH “của cái gọi là VIET GIAN CONG HÒA.

   Có thé mà em lặn hơi sâu và hơi kỷ, hehehehhehehe.

   Nói về việc HO CHI MINH cuóp chính quyền thì chuyện củng ca thé giói đều biét. HO CHI MINH cuóp lai. chính quyền từ nhiều thằng giặc lắm, chư đâu có phải mot mình chinh phủ CẢI LUONG BÙ NHIN TRAN TRONG KIM.

   Anh hỏi em NGUY HŨI nè, mọt chinh phủ như chú phĩnh TRAN TRONG KIM đuọc NHẬT rặn ra làm bù nhìn cho vui vì bộ truỏng tài chính và bộ truỏng quoc phòng đều do NHẬT nắm. Một chinh phủ như thé thì có đáng để tồn tại hay không. Vì thế ngày 25 tháng 8 năm 1945 chinh phủ đó phải bị TRIỆT TIÊU vì không đáp ứng đuọc nhu cầu bức bách của dân tộc. Như thé là chinh phủ đuọc RẶN ra bởi NHẬT chỉ tòn tại đuoc tròm trèm 4 tháng , kkakkakakka.

   Ngồi mà suy nghỉ tói các chinh phủ từ TRAN TRONG KIM cho tói CUÓC ZA BẢO ĐẠI rồi tói NGỤY SAI GÒN thì tat’ cả các chinh phủ này đều đuọc do NGOẠI BANG RẶN ra.

   Tran Trọng Kim thì do NHẬT rặn ra từ ngày 17 tháng 4 năm 1945 đến ngày 25 tháng 8 năm 1945.

   Chinh Phủ CUỐC ZA BẢO ĐẠI thì do thằng mất dạy PÁP RẶN ra đê thực hiên ý đồ dùng nguoi Viẹt chống nguoi Viet. Chinh phủ này tôn tại trong vòng 5 năm từ ngày 14 tháng 7 năm 1949 cho tói khi bị NGO ĐINH DIỆM soán ngôi bằng cái gọi là “TRUNG CAU DAN Y” trong khi BAO ĐAI đi vắng khỏi VIET NAM.

   Chinh Phủ NGỤY SAI GON tức VIET GIAN CONG HÒA do bu MẼO rặn ra và NGO ĐINH DIỆM làm ton ton từ năm 1955.

   Có mot điểm chung đó là tat cả bọn chúng đều là đuoc RẶN RA bởi NGOAI BANG và như mot quy luật cái gì đén từ NGOAI BANG thì chúng se cung phải ra đi vói NGOẠI BANG.

   Chỉ có chinh phủ của thánh HO CHI MINH là ra đời bỏi nhu cầu của bức thiet cùa DÂN TỘC vì thé chính phủ đó đả va đang tôn tại cho tói ngày nay và chác chắn sẻ truòng củu lau dài trong tuong lai.

   Đô tên Phét nào gân cổ lên cải đuọc thì anh Phét phát kẹo cho ăn đó Ngụy Hũi.

   • He he he he …”Diệm do bu mẽo rặn ra”?

    Nop!

    Thằng thiếu tá Hồ Quang mới thực sự là do bố Mao của nó rặn ra từ bên tàu rồi “ném” sang VN làm ăn…cướp nha phét!

    Mới đọc báo thấy nhân dân Việt Nam đang ăn mừng ngày chết của thằng cướp cạn Hồ Quang nên “bố mày” mới chợt nhớ là hôm trước Phét hỏi “ngày 2/9 là ngày gì”…

    Thì ra Phét muốn nói đến ngày giỗ của thằng Tàu Hồ Quang.

    nhưng mà ngày giỗ của thằng Tàu Hồ Quang thì mắc mớ gì tới ‘bố mày’ mà Phét hỏi…vớ vẩn?

    Tội nghiệp phét ngớ ngẩn!

   • Thôi thì nồi nào úp vung nấy . Bu Mẽo tư bửn chống lưng cho tư bổn VNCH. Cộng Sản tụi bay “Đổi Mới” làm Bu Mẽo cứ tưởng Đảng dựng lại cờ Vàng, phản bội khối Xã hội chủ nghĩa đang từng bước trở lại . Đảng CỘNG SẢN nhà các bác nên chứng minh rằng thìa là mình vưỡn là 1 đảng Cộng Sản chân chính, thay vì chân phụ hay chân trong chân ngoài như thiên hạ “tưởng” bây giờ

    Đầu tiên, nên bo bo xịt Bu Mẽo ra

   • Chuyện “lạc bước” thì yeah, thằng cha “bộ đội Cụ Hồ” phản bội . No Star Where. Chuyện phản bội của “bộ đội Cụ Hồ”, tác giả bài này hổng phải đầu tiên & chắc chắn hổng phải cuối cùng, & definitely not duy nhất . “Hội Doanh Nhân Cựu Chiến Binh”, cái tên tương đương với Hội Bộ Đội Cụ Hồ đ vào mặt Cụ Hồ

    Vì thế, ông này nghĩ “lạc đường” … Phúc if he know what hes talkin about. Lạc đường nhưng nó vẫn theo .

    Theo tớ, Đảng chỉ “lạc đường” khi bắt đầu Đổi Mới thui . Trước khi ĐM, Đảng biết rất rõ phải làm cái gì & đi đâu . Sau ĐM, con đường Đảng đi bỗng dưng chưa có tiền lệ & vừa đi vừa phải dò dẫm mò mẫm

    Took the wrong turn 2000 miles back. This road lead to nowhere, fast. Nhưng trở về vẫn còn kịp, theres always a shortcut, đi tắt đón đầu

 6. 26/8/2022- Ba Lan hôm nay đặt mua 5.8 tỷ đ6 la vũ khí của Nam Hàn, bao gồm xe tăng, đại bác và đan dược .

  Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Quốc Phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đặt mua 180 xe tăng K2 Black Panther trị giá 3.4 tỷ đô la, cùng với 212 đại bác K9 Thunder trị giá 2.4 tỷ đô la.

  Năm nay, Ba Lan cũng đặt mua của Đại Hàn 12 chiến đấu cơ hạng nhẹ FA-50.

 7. Đại Hàn phóng tàu vũ trụ lên Mặt Trăng

  5/8/2020- Tàu vũ trụ Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), do Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Đại Hàn (KARI) phát triển, cất cánh từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral (Florida) sáng 5/8 (giờ Việt Nam).

  Theo tuyên bố từ Bộ Khoa học Đại Hàn, tàu vũ trụ sẽ di chuyển khoảng hơn 4 tháng, sau đó tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng vào tháng 12.

  Hình ảnh KPLO thu thập được sẽ hỗ trợ các nhà khoa học tìm ra vị trí thích hợp cho những chuyến thăm Mặt Trăng trong tương lai.

  Đại Hàn đặt mục tiêu gửi tàu vũ trụ không người lái lên Mặt Trăng vào năm 2030.

  Vụ phóng nếu thành công sẽ đưa Đại Hàn trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới, và là quốc gia thứ 4 ở châu Á (sau Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ), có các hoạt động nghiên cứu Mặt Trăng từ vũ trụ.

  Đây là một phần trong chương trình vũ trụ của Đại Hàn với mục tiêu đưa tàu thăm dò hạ cánh xuống Mặt Trăng vào năm 2030, đồng thời gia nhập nhóm 9 quốc gia đang triển khai dự án Artemis về việc trở lại Mặt Trăng vào năm 2024.

 8. Đại Hàn ngày nay :

  8/8/2019- Đại Hàn gia tăng xuất cảng khí giới lên đến 8.5 tỷ đô la.
  Năm 2018, Đại Hàn đứng hàng thứ sáu trong số các nước xuất cảng khí giới .

  Được nhiều các nước mua là đại bác tự hành K-9 155 ly.

  Phần Lan mua 48 khẩu đại bác K-9. Estonia mua 12 khẩu. Na Uy mua 24 khẩu.

  Các nước khác như Ai Cập , Úc, Romania, Anh, Ả rập hiện giờ cũng đang thương thuyết mua khí giới của Đại Hàn.

  Năm 2018, Ấn Độ mua của Đại Hàn 104 súng phòng không tầm ngắn K-30 Biho.

  Ả Rập có thể đặt mua của Đại Hàn hỏa tiễn phòng không Cheongung- với tầm bắn 40km- hoặc loại cải tiến Cheolmae-2.

  Thái Lan và Nam Dương mua nhiều các hộ tống hạm và tiềm thủy đĩnh của Đại Hàn.

  Phi luật Tân và Iraq mua của Đại Hàn các chiến đấu cơ FA-50. Hồi năm 2013, Phi luật Tân mua 12 chiếc.
  Á căn Đình( Argentina)dự định mua 10 chiếc FA-50.

  Thái Lan chi tiêu 52 tỷ won, Phi luật Tân 37 tỷ won để mua các hộ tống hạm của Đại Hàn.

  Một trong những đại công ty đóng tàu Đại Hàn tên là Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering đóng góp vào việc đóng các tàu chiến cho Na Uy.

  Năm 2011, Nam Dương đã mua của Đại Hàn 3 tiềm thủy đĩnh, và đã đặt mua 3 chiếc nữa. Đại Hàn là nước xuất cảng tiềm thủy đĩnh lớn hàng thứ năm trên thế giới.

 9. Ngày 29/7/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với một số lãnh đạo trao những lá cờ đỏ sao vàng cùng túi thiết bị y tế cho ngư dân Kiên Giang. Việc trao tặng nằm trong chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do báo Người Lao Động phát động tổ chức.

  Theo mạng báo này, chương trình có ý nghĩa tiếp sức, động viên tinh thần cho ngư dân ở 28 tỉnh, thành có biển; để ngư dân yên tâm ra khơi bám biển, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước. Đồng thời, chương trình được nói là có ý nghĩa tạo ra sự gắn bó, kết nối trong toàn xã hội nhằm chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

  • Đưa ngư dân ra biển thì đe dọa được Mỹ . Mỹ chứng kiến ngư dân bám biển, mặt thằng nào thằng nấy xanh như đít nhái ngay

 10. Lợi tức tính theo đầu người mỗi năm từ 1960 đến 1962 :

  China 92 76 70
  No.VN 73 74 54 (Cộng sản Bắc Việt )
  S.Kor 155 92 104 (Nam Hàn )
  S.VN 333 204 154 (Việt Nam Cộng Hòa )

 11. Nhờ “Ơn Đảng nghĩa Bác ” mà Việt nam có được như thế này đây :

  Lợi tức tính theo đầu người trong ba năm 2019, 2020 và 2021. Đô la Mỹ :

  Việt nam 3415 3499 3649
  Đại Hàn 31846 31497 34757
  Thái 7815 7190 7233
  Phi 3512 3330 3548
  ( Nguồn: IMF và World Bank)

 12. Trích từ bài viét của Dân Chửi Cuội Pham Đình Trọng.

  “Khai phá thuộc địa Việt Nam cho công nghiệp hoá nước Pháp, tư bản Pháp cũng mang triết học Ánh Sáng và tư tưởng cách mạng Tư Sản Dân Quyền đến Việt Nam, đánh thức tài trí Việt Nam, tạo nên một tầng lớp trí thức và tư sản dân tộc đầy tài năng và nồng nàn yêu nước. Những trí tuệ, tài năng nồng nàn yêu nước đó hội tụ lại ở chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim.”. Hết trích.

  Nhà Dân Chửi Cuội Phạm Đình Trọng ơi , Thằng mất dạy Thực Dân PÁP đặt chân tói đất VIET NAM là Tháng 7 năm Mậu Ngọ (1858) và tói ngày bị Viet Minh bạt tai tại ĐIÊN BIEN PHỦ ngày 7 tháng 5 năm 1954, tức là ngót 96 năm. Suốt trong 96 năm không lúc nào là không có nguòi VIẸT đứng lên phản kháng.

  Phong trào Cần Vương (1885–1896)
  Phong trào Đông Du (1905–1909)
  Phong trào Duy Tân (1905-1908)
  Việt Nam Quang phục Hội (1912–1925)
  Đông Kinh Nghĩa Thục (1907)
  Tâm Tâm xã (1923-1925)
  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929)
  Tân Việt Cách mạng Đảng (1925–1930)

  Tất cả cac phong trào yeu nuoc đó đều bị thực dân PAP đàn áp dập tắt, con số nguòi Viet Nam chết bao nhiêu từ ngày có dấu chân thằng PÁP đặt chân lên Viet Nam cho tói ngày chúng cút xéo thì không có con sô nào chính thức , nhưng chac chắn là con sô không it. Theo thống kê của chinh phủ Anh , củng là THƯC DÂN của nhiêu thuọc địa tại Á Chau như Hong Kong , Miên Điện và Ân Độ.

  Theo thống kê của tờ Wiki Pedia cùa Anh Quoc thì :

  Trích và Dịch

  “Cái đam’ Tàn Dư VIET GIAN bênh vực cho chế độ thuộc địa cho rằng sự cai trị của Pháp đã dẫn đến những cải tiến lớn về chăm sóc y tế, giáo dục, giao thông và thông tin liên lạc. Tuy nhiên, các số liệu thống kê do người Pháp lưu giữ dường như gây nghi ngờ về những khẳng định như vậy. Ví dụ, vào năm 1939, không quá 15% trẻ em trong độ tuổi đi học được đi học bất kỳ hình thức nào, và khoảng 80% dân số mù chữ, trái ngược với thời kỳ tiền thuộc địa khi đa số người dân đều biết chữ ở một mức độ nào đó. Với hơn 20 triệu dân vào năm 1939, Việt Nam chỉ có một trường đại học với ít hơn 700 sinh viên. Chỉ một số nhỏ trẻ em Việt Nam được nhận vào các trường trung học dành cho con em người Pháp. Việc chăm sóc y tế được tổ chức tốt cho người Pháp ở các thành phố, nhưng vào năm 1939, cứ 100.000 người Việt Nam thì chỉ có 2 bác sĩ, so với 76 trên 100.000 ở Nhật Bản và 25 trên 100.000 ở Philippines. Hết trích ”

  Trích Nguyen bản tieng Anh

  Apologists for the colonial regime claimed that French rule led to vast improvements in medical care, education, transport, and communications. The statistics kept by the French, however, appear to cast doubt on such assertions. In 1939, for example, no more than 15 percent of all school-age children received any kind of schooling, and about 80 percent of the population was illiterate, in contrast to precolonial times when the majority of the people possessed some degree of literacy. With its more than 20 million inhabitants in 1939, Vietnam had but one university, with fewer than 700 students. Only a small number of Vietnamese children were admitted to the lycées (secondary schools) for the children of the French. Medical care was well organized for the French in the cities, but in 1939 there were only 2 physicians for every 100,000 Vietnamese, compared with 76 per 100,000 in Japan and 25 per 100,000 in the Philippines, Hét trích ”

  Đó là một vài con số thống kê sơ khỏi mà thôi. Xin Dân Chửi CUỘI Phạm Đinh Trọng mở mồm ra nhận xét thé nào về những con số mà trang web của ANH QUOC đả đưa ra mot cách minh bạch để chứng minh là PAP KHAI TRÍ cho dân VIET NAM như thé đó ạ.

  Duói đây là đuong link để các tàn dư NGUY COCK và DÂN CHỦI CUỘI khóa mỏm lại.

  britannica.com/place/Vietnam/Effects-of-French-colonial-rule

   • Lại mot thằng vong bản vong nô nửa. Néu không co chử quoc ngử như hiện nay thì dân VIET NAM củng có thể dùng chử NHO, chử HÁN như ngàn năm truóc đó. Mày có tháy là thằng ĐAI HÀN, thằng NHẬT , thằng THAILAND và nhiều nhiêu quóc gia khác không dùng chử viét qua Mẩu TỰ LATIN thì họ củng phát triển đó thôi nghe chưa.

    Đồ ngu , đồ vong bản mà tỏ ra……….nguy hiễm.

    • Nhật là Nhật, mà Việt Nam là Việt Nam… đem so sánh như thì bố đĩ nhà mày dốt quá… trước năm 1945 Nhật đã chế được … cái gọi là… “tau sãn bay” …giỏi như Nhật, nó viết cái chữ gì cũng không sợ mất góc… dốt như mày, bị cộng sàn tảy não… lúc mày vừa mới lớn, viết chữ tàu , tung hô Mao Trạch Đông muôn năm là bỏ mẹ rồi… May nhờ có chữ quốc ngữ … mà bố đĩ nhà mày không thể nào là công dân Trung quốc dù có tung hô Mao đĩ đi châng nữa..

     Nhờ có chữ quốc ngữ mà mày biết đọc biết viét đấy… cỡ như mày mà học chữ tàu của Xi ma ma , thì chừng nào mày mới biết viết còm? oh oh

    • Its not too late. Sẵn nước Việt Nam các bác đang ở thời kỳ quá độ -chuyển tiếp giữa cái cũ chuyển sang cái mới- các bác có thể áp dụng cho ngôn ngữ luôn

     Theo Tây đ/v cả lốc dân Xã hội chủ nghĩa là lai căng, 1 điều hoàn toàn hổng tốt . Then, bớt được món lai căng nào hay cái đó . Quốc ngữ: ngôn ngữ Quốc Gia, aka VNCH. Nên dẹp nó đi . Nếu dẹp được, dân xã hội chủ nghĩa & dân VNCH ngoài này hổng còn khả năng liên lạc được với nhau, chỉ là hiện thực hóa 1 thực tế đã tồn tại sẵn .

 13. Người cộng sản nói đi làm cách mạng là để cứu nước, để xây dựng đất nước, hay là để cứu nguy dân tộc gì đó chỉ là lừa bịp để lôi kéo quần chúng và những người yêu nước theo chúng. Nhưng khi nhìn thấy được sự thật là bị cộng sản lừa thì đã muộn, tiếp tục đi theo vì tay đã nhúng chàm hoặc vì đã có địa vị và quyền lực. Họ có biết lạc đường không? Chúng ta cho là cộng sản lạc đường nhưng cộng sản không bao giờ thừa nhận. Nếu có chỉ là thành phần đã bị cho ra ngoài guồng máy cai trị của chúng. Đến nay mà Nguyễn Phú Trọng vẫn còn muốn tiến lên xã hội chủ nghĩa mặc dù chẳng biết xã hội chủ nghĩa là gì, ở đâu và đến hết thế kỷ này có tới chưa, nhưng người cộng sản vẫn cứ tiếp tục giữ chế độ để cầm quyền mãi mãi. Vậy họ đi đúng đường đó chứ. Họ đi tìm quyền lực, danh vọng, địa vị, tiền bạc, và ngay cả hạnh phúc cho chính họ và gia đình họ thì con đường họ đi đã cho họ có tất cả. Cứu nước hay cứu dân tộc chỉ là chiêu bài lừa bịp để đem quyền lực và tất cả mọi thứ cho họ mà thôi. Nguyễn Phú Trọng có thừa nhận như vậy không?

  Người cộng sản làm cách mạng được nhưng tại sao chúng ta làm không được?

  Gandhi của Ấn Độ làm cách mạng đấu tranh bất bạo động và thành công nhưng tại sao người VN không thành công?

  Cộng sản Hồ thành công là nhờ rất nhiều yếu tố. Không cần nói yếu tố bên ngoài được cộng sản quốc tế trợ giúp. Chỉ nói trong nước. Cộng sản Hồ thành công là vì Pháp cai trị là một đế quốc thực dân, không phải là một chính quyền cộng sản.

  Và Gandhi thành công cũng vậy. Là bởi Anh không phải là nhà nước cộng sản.

  Cả hai đế quốc thực dân Anh và Pháp không phải là cộng sản. Ngay cả Mỹ sau này cũng bị thua dẫn đến 30/4/1975 cũng vậy. Vì họ là những nước tự do và dân chủ chứ không phải là những nước cộng sản.

  Nhưng nếu cả Anh và Pháp là nhà nước cộng sản thì Hồ và Gandhi sẽ thất bại là chắc chắn. Lịch sử, và cho tới nay, chưa có bất cứ ai hoặc tổ chức nào hoạt động làm cách mạng thành công dưới chế độ cộng sản. VN ngày nay cũng có thiếu gì “Gandhi” nhưng tất cả phải đi tù là vì cai trị VN là một nhà nước cộng sản chứ không phải là một đế quốc tự do dân chủ như Anh, Pháp, Mỹ. Đơn giản chỉ là vậy. Cộng sản cai trị bóp nghẹt mọi thứ từ trứng nước. Làm gì có thả lỏng để cho bất cứ “Gandhi” nào hoạt động chống lại chúng.
  nv

  • “Không cần nói yếu tố bên ngoài được cộng sản quốc tế trợ giúp”

   Nếu không có “yếu tố bên ngoài” này, Cộng Sản Hồ đừng hòng thành công .

   • Cái chính yếu là chế độ cai trị VN là thực dân chứ không phải cộng sản.
    Có hai con đường đấu tranh khác nhau là bạo động và bất bạo động, và yếu tố bên ngoài là trợ giúp vũ khí để chiến tranh mà cộng sản chọn bạo động và chiến tranh nên cần vũ khí.

    Nhưng Gandhi đâu cần có vũ khí mà vẫn thành công.

    Tại sao tất cả các nước tự do và dân chủ luôn có biểu tình là vì là quyền.
    Còn nước cộng sản là đi tù.

    Từ hai chế độ về tự do và độc tài khác nhau, cho thấy dưới chế độ tự do và dân chủ dễ đấu tranh hơn, còn dưới chế độ cộng sản độc tài thì không bao giờ.
    nv

    • Cũng có nghĩa dùng phương pháp của Gandhi với hy vọng lật đổ chế độ Cộng Sản hiện nay ở Việt Nam, chỉ có thể gọi là không ngu ngốc cũng viển vông

     • Mười ông Gandhi mà đấu tranh dưới chế độ cộng sản cũng bị cộng sản thủ tiêu chứ đừng nói một.
      VN đã có biết bao nhà ái quốc bị cộng sản lừa phải theo cộng sản hoặc bị thủ tiêu.

      Muốn lật đổ cộng sản, không cần đấu tranh mà chỉ cùng nhau ĐỨNG LÊN XUỐNG ĐƯỜNG.

      Bọn cầm quyền cộng sản Hà Nội học được bài học này từ vụ cho biểu tình mấy năm trước và rất sợ nên không bao giờ để quốc hội của chúng thông qua luật biểu tình.
      nv

     • Ngu ngốc & viển vông

      Cộng Sản có dám thả bom xuống đám đông biểu tình không ? Trả lời câu đó đi rùi sẽ biết

      Còn nhớ đám đông phản biểu tình của Saddam Hussein không ? Còn đông hơn đám đông biểu tình, và được xử dụng để tàn sát (đàn áp quá lỗi thời) đám đông biểu tình . Tướng Myanmar kêu lính nã súng vào đoàn biểu tình, báo Người Việt của hải ngoại vinh danh công nghệ quốc phòng các bác đã chế tạo thành công trung liên dùng để chống biểu tình . Sạo sự ký biển Đông hoan nghênh Đảng các bác đã mua được biết bao là vũ khí chống biểu tình từ Israel, và RFA hưởng ứng

     • Làm gì đã lo sợ rồi. Cộng sản cai trị dân trên nòng súng thì dân phải sợ và nghe theo nhưng trong lòng dân như thế nào thì bọn cầm quyền Hà Nội biết. Hỏi cộng sản Hà Nội dó dám thả bom xuống đầu dân thì hãy hỏi Nguyễn Phú Trọng. Chứng tỏ càng đàn áp giết dân thì lại càng sợ dân.
      Tôi chấm dứt trao đổi ở đây và comment này là cuối cùng cho anh Montaukmosquito.
      nv

     • “càng đàn áp giết dân thì lại càng sợ dân”

      Hahaha, lô dít của Hồ Chí Minh . Ngược lại thì đúng hơn

    • Oh, và may quá . Quốc hội các bác không thông qua luật biểu tình . Dân VN các bác hiện giờ không có luật nên không biểu tình . Công nhận dân VN các bác bi giờ tôn trọng luật pháp của Đảng nhẩy

  • Chưa kể chuyện Hồ Chí Minh người Hẹ là thiếu tá dưới trướng của cha đẻ ngành tình báo TQ Chu Ân Lai, Hồ Chí Minh được lực lượng đặc biệt, đứng đầu là 1 trong tứ đại tướng quân của Cộng Sản Trung Quốc, đưa về Việt Nam . Được cung cấp & viện trợ để hoạt động vùng biên giới . Đánh lừa OSS tiền thân CIA, ăn tiền viện trợ & viện trợ quân sự . Lập học viện quân sự bên Trung Quốc để đào tạo sĩ quan . Chu cấp tiền bạc & vũ khí để thành lập Huy Đức-gọi-là Quân Đội Nhân Dân Việt Nam . Đánh đấm như con cá sặc nên Hồ Chí Minh phải qua Trung Quốc xin cố vấn . Trận đánh do Giáp làm chủ xị & cố vấn Trung Quốc đứng ngoài, thiệt hại nhân mạng làm cố vấn Trung Quốc phải xanh mặt . Nướng quân kiểu Giáp, dân Bắc kỳ đẻ không kịp, thế là Giáp bị cho xuống phụ trách quân nhu hậu cần . Toàn bộ TẤT CẢ các chiến dịch dẫn tới Điện Biên Phủ, including Điện Biên Phủ là do cố vấn Trung Quốc phụ trách, Giáp chỉ lo quân nhu & hậu cần . Đường xe lửa tiếp viện cho Bắc Việt chạy thẳng từ Liên Sô, qua Trung Quốc tới Bắc Việt . Giấy tờ ghi rõ 1 đổi 1, aka mất 1 cây súng, 1 hòn đạn, sẽ được viện trợ đầy đủ . Viện trợ không kịp, Liên Sô & Tiệp Khắc phải mở nhà máy, chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc sản xuất súng đạn đưa qua Việt Nam . Tăng Liên Sô, 1/2 là làm ở Trung Quốc . Đó là chưa kể số chí nguyện quân Trung Quốc tham chiến ở VN. Nguyễn Thông kể lính Trung Quốc tập thể dục buổi sáng vang trời Hà Nội & Hải Phòng . Nghĩa trang chí nguyện quân ở biên giới, báo VN tường thuật quan VN qua thăm có 300 000 Ba trăm ngàn mộ . Chỉ cần tỷ lệ tử vong là 1/3 -khá cao- thì số quân TQ tham chiến ở VN đã lên 1 triệu người, bằng 10 lần số quân do Tôn Sĩ Nghĩ đem qua

   Muốn nữa không ? Plenty where this xít come from. The above is just con tem trên đít voi

   Trong 1 buổi thảo luận, phía Trung Quốc nói tài liệu đủ guarantee 2 chiếc C-130 Galaxy.

   • “Tăng Liên Sô, 1/2 là làm ở Trung Quốc”

    Tăng T-54 của LS viện trợ cho VN, 1/2 được lắp ráp ở Trung Quốc . Lỗi thằng đánh máy .

    Chính nhờ viện trợ cho VN mà công nghệ quốc phòng & công nghiệp nặng của Trung Quốc tiến như vũ bão . Và những gì hôm nay chúng ta thấy có khởi đầu từ đó

    Nếu không có viện trợ của phe Xã hội chủ nghĩa, Cộng Sản VN đừng hòng thắng nổi . Tư duy Việt Cộng không đủ khả năng achieve that Herculean feast

  • Chỉ cần Trung Quốc trung lập như Thụy Sĩ, không nhúc nhích 1 ngón tay giúp Cộng Sản Việt Nam thì Pháp vẫn còn nguyên, chớ nói gì tới Mỹ .

   Kéo pháo lên Điện Biên Phủ . Nếu không có Trung Quốc thì không có cả pháo, không có cả Điện Biên Phủ lun

  • Cộng sản làm cách mạng để phản cách mạng. Cốt lõi của chủ nghĩa Cộng Sản là phản cách mạng.

 14. Bất bạo động lộn bề

  Phải công nhận là VC do cai trị quá lâu nên nó có nhiều kinh nghiệm để vô hiệu hóa các phong trào đấu tranh bất bạo động, nếu có, ớ VN. Chẳng những vậy, VC còn rất xuất sắc hoán chuyển mũi dùi bất bạo động sang phía địc. Nghĩa là người dân VN nếu đấu tranh bất bạo động sẽ chịu lãnh kết quả ngay chính bằng bất bạo động lộn bề từ phía VC. Này nhé:

  – Tuyệt thực? => Ok, không ăn khì cứ tự nhiên không ăn, nhưng cấm uống nước. VC nói: không ăn thì không cần uống ! Coi thằng tây nào chết ngon nhịn ăn đi nha.

  – Dân oan khiếu kiện? => Ok, khiếu thì khiếu. Hồ ém sơ để đó. VC nói chờ các cơ quan chức năng khác xem xét và trả lời sau. Tây Ninh chỉ lên Sài Gòn. Sài Gòn cười cười nói ra Hà Nội. Hà Nội nói sẽ chuyển về Tây Ninh. Tây Ninh lại nói đang hội ý với Sài Gòn. Nội mất ăn mất ngủ tốn tiền xe cũng đủ rạc gáo phờ phạc cho qua luôn.

  Đó là lý do tại sao người VN hay than thở chính quyền VC như một bức tường im lặng đáng sợ !

 15. Bất bạo động (tt)

  Mahatma Gandhi vận động được dân tộc Ấn Độ bất bạo động không phải nhờ lý thuyết suôn. Nguyên tắc số một của ông là phải làm gương những gì ông đề ra. Không đóng thuế, ông sẵn sàng vào tù với lời kêu gọi 450 triệu dân cùng vào tù. Không mua muối của nhà nước Anh, ông chống gậy dẫn đầu đoàn người dân càng lúc càng đông đi bộ 300 cây số ra biển lấy muối. Không mua vải, ông tự dết vải gai để mặc.

  Điều này cho thấy, người Việt tới tết Ma … Rốc mới làm được. Mặc dù mới nghe sơ qua tưởng là dễ làm. Người Việt, giới trí thức hầu hết là do VC đào tạo và giúp đở. Mà trí thức là giới đọc sách. Ngoại trừ những người dấn thân, hầu hết trí thức VN dạng nào đó đều loay hoay vẫn chưa xong ở cái khâu “khai dân trí” là cùng.

  Trong khi đó, dân VN ngày nay “trình độ” rất cao, chứ đâu phải dân khố rách áo ôm đi chân không thời Pháp thuộc cả nước VN chỉ có 3,4 ông kỹ sư bác sĩ. Còn VN hiện nay? => hơn 500 trường đại học, hơn 20 ngàn tấn sởi, du sinh ra nước ngoài hàng vạn mỗi năm đấy nhé.

 16. Non-violence

  Bất bạo động là gì?

  Là phương pháp đấu tranh loại trừ địch thủ nhưng không bằng bạo động. Đó là vấn đề. Bởi vì trong đấu tranh muốn thắng địch anh phải mạnh hơn địch. Bây giờ không dùng sức mạnh đẩy lui nó thì dùng cái gì?

  Trả lời câu này đúng, nghĩa là anh xác định sức mạnh cúa anh đúng và hành động sẽ đúng.

  Nói nôm na, nếu bạo động dùng “lực đẩy” thì bất bạo động dùng lực “trì kéo”. Thành ra, anh vẫn phải tập hợp vận động dủ sức nặng cần thiết. Do đó, đấu tranh nào cũng cần mồ hôi, nước mắt và hi sinh cả. Không phải dễ dàng.

  Câu hỏi đặt ra là dân VN có thể đấu tranh bất bạo động nhằm loại trừ CS được không? Câu trả lời dứt khoát đã chứng minh là KHÔNG. Hay nói đúng hơn, có nhưng rất yếu không đủ sức làm VC đã … ngứa. Nói chi thay đổi.

 17. Có quyền thì có tiền. Giữa quyền-tiền và dân tộc đảng chọn cái gì? Khoa bảng đỏ chọn cái gì? Người dân còn gì để chọn?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên