Đảng búa liềm

2
Đảng búa liềm
Đảng búa liềm
Nguyễn Hữu Tấn là ai , mà nổi tiếng !
Vào trong đồn 24 tiếng thành ma
Đồn công an cũng như thể là nhà !  !
Đầy .. hạnh phúc – tự do .. sao tự tử ?
Nguyễn Hữu Tấn tuổi anh còn rất trẻ
Người Vĩnh Long đạo Hòa Hảo thuần thành
Cùng vợ con sống lương thiện hiền lành
Bị kết tội dấu cờ vàng 3 sọc đỏ
Bọn công an lũ đầu trâu mặt ngựa
Xông vào nhà như chó đói tìm xương
Chúng xục xạo cả trong lon nước tiểu
Ngửi xem mùi phản động nó ra sao
Đảng tra Tấn đập đầu tìm sự thật
Hộp sọ mềm dễ lục soát tâm tư
Rồi cắt cổ máu trào ra cổ họng
Tìm cờ vàng nghi cất dấu trong tim
Đảng cộng sản là bậc thầy đạo diễn
Chúng dựng camera chập chạ rao hàng
Nguyễn Hữu Tấn đã dùng dao tự tử
Kịch bản này .. chỉ ngạ quỷ mới tin
 
Babui

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên