Chợ trời sách giáo dục

6
Chợ trời sách giáo dục

6 BÌNH LUẬN

 1. Toàn là thứ súc sinh!

  Mơ ước thấy Thánh Gióng
  Muốn thấy Phan Chu Trinh
  Thấy Ích Tắc – Chiêu Thống
  Thấy bầy đàn Ba Đình

  Thấy toàn thứ súc sinh!

  Nông Dân Nam Bộ

 2. Dân ta đáng thương hơn đáng khinh!

  Dân ta đáng thương hơn đáng khinh
  Đáng khinh là khoa bảng trí thức
  Đã an nhiên tự tại làm thinh
  Bị rẻ khinh còn thua cục cứt!

  Dân ta đáng thương hơn đáng khinh!

  Nông Dân Nam Bộ

 3. Dân ta đáng thương hay đáng khinh?

  Dân người ta xuất cảnh du lịch
  Qua những nước tân tiến văn minh
  Dân mình xuất khẩu đi nô dịch
  Bán sức lao động – bán tiết trinh!

  Bốn ngàn năm văn hiến Lạc Việt
  Hồn thiêng sông núi có hiển linh?
  Công dã tràng anh hùng hào kiệt
  Để bây giờ bè lũ súc sinh

  Rước kẻ thù truyền kiếp hủy diệt!
  Dân ta đáng thương hay đáng khinh?

  Nông Dân Nam Bộ

 4. Đáng thương hay đáng khinh?

  Người ta xây cầu đường
  Bịnh viện và trường học
  Ta xây bốn bức tường
  Nhốt cả một dân tộc!

  Thời đại Hồ Chí Minh
  Tận cùng đáy địa ngục
  Ta hèn hạ làm thinh
  Cúi đầu trong ô nhục!

  Đáng thương hay đáng khinh?

  Nông Dân Nam Bộ

 5. Lạm phát

  Giá cả tăng phi mã
  Với đà lạm phát nầy
  Dân nghèo càng tơi tả
  Ngay cả tại Âu Tây!

  Nghĩ người dân trong nước
  Rồi sẽ ra sao đây?
  Chỉ vì Nga xâm lược
  Cả nhân loại vạ lây!

  Cơm nguội ve sầu luộc
  Đâu có chết thằng Tây!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên