Bản cáo trạng của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

0

LTS: Ngày 29/06 này blogger Mẹ Nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ ra tòa, sau hơn 8 tháng bị giam giữ. Theo luật sư bảo vệ cho Như Quỳnh, tinh thần của chị vững vàng.

Dưới đây là bản cáo trạng vừa được công bố. 


BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên