Xem xét dự thảo an ninh mạng

4

 

Xem xét dự thảo Luật An Ninh Mạng của Nhà Nước Việt Nam, giới luật gia dễ dàng nhận thấy giới làm luật tại Việt Nam hiện nay, về hình thức, không biết cách soạn một Dự thảo Luật. Chưa kể trong phần nội dung, những điều khoản ngăn cấm người dân có hậu quả tiêu diệt hoàn toàn quyền Tự do Phát biểu, một quyền cơ bản đã được quốc tế công nhận và Nhà nước Việt Nam ký kết tham gia trong các công ước liên quan.

Khi soạn thảo một dự luật cần phải biết “Nền tảng của Luật hình sự là gì?” Luật hình sự có bản chất khác bản Hiến Pháp. Hiến Pháp qui định những quyền tự do của người dân mà không một cá nhân nào kể cả nhà nước không được xâm phạm. Nhưng vì quyền tự do của người này lại bị hạn chế bởi quyền tự do của người khác, cũng như là mọi người đều có quyền tự do đi lại, nhưng quyền tự do đi lại của người này phải bị hạn chế bởi quyền tự do đi lại của người khác, do đó phải có luật giao thông, nếu không thì kết quả là không ai có quyền tự do đi lại cả. Tóm lại, luật, về bản chất là những qui định hạn chế một số quyền tự do của cá nhân NHẰM MỤC ĐÍCH TỐI THƯỢNG LÀ TOÀN THỂ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN TỰ DO Ở MỨC TỐI ĐA NHẤT (Không phải ở mức tự do tuyệt đối). Vì vậy, trong dự thảo luật An Ninh Mạng, về hình thức chỉ cần qui định những hành vi công dân không được thực hiện trong lúc sử dụng mạng (internet) và những hình phạt là đủ. Các nhà làm luật ở Việt Nam hiện nay không biết điều đó cho nên Dự Thảo Luật An Ninh Mạng hiện nay có những khuyết điểm quan trọng sau đây.

I- Về hình thức, bản dự thảo Luật An Ninh Mạng dài 27 trang với những chi tiết qui định rối rắm không nằm trong khuôn khổ luật hình sự, là luật căn bản nhằm duy trì an ninh, trật tự xã hội.

Dự luật có 07 Chương, gồm 47 điều. Trong tất cả các Chương, điều đó chỉ có điều 8 của chương 1 là thực sự cần thiết với tiêu đề “Các hành vi bị nghiêm cấm”.

Khoản 1 của Điều 8 này lại qui định liên hệ tới các khoản 1,2,3,4 của điều 15 và khoản 1 / điều 16 và khoản 1/điều 17. Thực chất thì các khoản liên quan trong các điều 15, 16 và 17 trùng hợp, lập lại nội dung của điều 8. Tất cả các khoản của các điều này có thể gộp lại thành một danh sách các hành vi bị cấm chỉ thì rõ ràng hơn và người dân cũng như những người, tổ chức liên quan dễ tham khảo hơn. Đây chính là một trong các sự rối rắm của Dự luật, chứng tỏ giới chức soạn thảo thiếu căn bản pháp lý.

Tất cả các điều và khoản còn lại của Dự luật chỉ có nội dung điều hành hành chính của cơ quan hành pháp, không cần ghi trong một dự thảo luật hình sự. Điều hành hành chính của hành pháp thì chỉ cần một văn bản hành chánh là đủ, không cần mang ra quốc hội thảo luận.

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:

a) Soạn thảo, đăng tải, tán phát thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 15; thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều 16 và khoản 1 Điều 17 của Luật này;

b) Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tôn giáo; kỳ thị giới tính, phân biệt chủng tộc;

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng;

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

2. Thực hiện chiến tranh mạng, tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.

6. Hành vi khác sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc vi phạm quy định của Luật này.

II-Về nội dung. Tất cả những hành vi bị ngăn cấm qui định trong các điều khoản của Dự Luật có hậu quả là xóa toàn bộ các quyền tự do phát biểu của người dân, một quyền căn bản được Quốc tế công nhận và Nhà Nước Việt Nam cũng ký nhận trong các công ước quốc tế.

Thêm nữa, điều 8 lại không đi kèm với điều nào qui định hình phạt. Đó cũng lại là một thiếu sót cơ bản. Những hành vi bị ngăn cấm mà không kèm theo hình phạt thì hoặc là sự ngăn cấm vô nghĩa, hoặc nhà cầm quyền có thể áp dụng hình phạt tùy tiện một cách độc đoán, đe dọa quyền tự do công dân.

Một nội dung như thế cần được công bố rộng rãi để người dân, nhất là những luật gia nhận xét góp ý chứ không thể chỉ chuyển sang quốc hội trong một thời gian ngắn và đòi hỏi quốc hội biểu quyết thông qua.

Tóm lại, Dự thảo Luật An Ninh Mạng, vừa thiếu tiêu chuẩn hình thức của một văn bản luật, vừa xâm phạm trầm trọng quyền tự do phát biểu của người dân, cho nên Quốc hội cần dành thời gian dài để toàn dân góp ý trước khi biểu quyết.

Nguyễn Tường Tâm (Tác giả là luật gia, sống tại San Jose, Hoa Kỳ)

————————————

Tham khảo: Luật An Ninh Mạng

4 BÌNH LUẬN

 1. Cộng sản ra luật an ninh mạng để nắm lấy thông tin của những người chống Tàu giao lại cho Tàu để nhận chỉ thị đối phó .

 2. (Trích)
  Mục-đích thật sự của “Luật an-ninh mạng” là gì?
  Là nô-dịch-hóa người Việt Nam về mặt truyền-thông và tư-tưỡng.
  Là loại bõ Yahoo, Google, Facebook và Twitter…vv…, đễ buộc người Việt Nam phãi sữ-dụng các mạng của Trung Cộng như Sina Weibo, Renren, QQ, Youku, Wechat…vv…
  Đòn này thật hiểm-độc, nó buộc 90 triệu người Việt Nam bị lệ-thuộc vào truyền-thông của Trung Cộng, nói trắng ra là nô-lệ về tư-tưỡng.
  Mưu-đồ nham-hiểm và khốn-nạn của Việt Cộng và Trung Cộng là:
  -Việt Nam phãi nô-lệ về chánh-trị.
  -Việt Nam phãi nô-lệ về kinh-tế.
  -Việt Nam phãi nô-lệ về lảnh-thổ.
  -Việt nam phãi nô-lệ về tư-tưỡng.
  -Việt Nam phãi nô-lệ về truyền-thống.
  -Việt Nam phãi nô-lệ về văn-hóa.
  -Việt Nam phãi nô-lệ về dân-tộc (Chủng-tộc).
  Tóm lại Việt Nam chĩ là một tỉnh tự-trị của Trung Cộng.
  *
  Đảng CSVN ‘nằm dưới sự lãnh-đạo’ của đảng CSTQ là nô-lệ về chánh-trị.
  “Luật đặc-khu” và cho Trung Cộng thuê đất dài hạn là nô-lệ về lảnh-thổ.
  “Luật an-ninh mạng” là nô-lệ về truyền-thông và tư-tưỡng.
  Chiến-lược làm ‘khu chế xuất cho Trung Cộng’ là nô-lệ về kinh-tế.
  Lạm-dụng Hán Việt đến mức phi- lý là nô-lệ về truyền-thống.
  Đạp đỗ nền tảng đạo-lý xả-hội Việt Nam là chuẫn-bị cho dân-tộc làm nô-lệ.
  Làm cho nền giáo-dục suy- đồi là chuẫn-bị cho việc nô-lệ văn-hóa.
  *
  Suốt lịch-sử dân-tộc chưa có thời -kỳ nào đen tối như hiện nay, nguy-cơ bị nô-lệ và đồng-hóa là rất cao, vấn-đề chỉ là thời-gian. Việt Cộng và Tàu Cộng không bao từ bõ âm-mưu hiểm độc mất tính người , nhằm đạt được mục-đích đen tối.
  Từ Mao và tiếp theo là Bình Tiểu, Dân, Đào, Bình Cận đều theo di-huấn của Hán, Nguyên, Minh, Thanh là phãi đồng-hóa cho bằng được người Việt Nam. Chưa bao giờ bọn chúng xa rời mục-đích này.
  Việt Cộng và Trung Cộng rất nóng ruột, sợ lâu ngày sẽ sanh biến, nên đang dồn mọi nỗ-lực đẫy mạnh tốc-độ nô-dịch-hóa Việt Nam. Chúng đã thành-công phần nào trong việc ‘chủ và tớ’ gặm nhấm lảnh-thổ Việt Nam, nhưng về mặt tư-tưỡng thì kết-quả rất hạn-chế. Chĩ có một số rất ít theo đuôi Ba Đình Hà Nội cam-tâm làm nô tài cho Tàu Chệt, đễ kiếm vài đồng tiền Nguyên .
  *
  Chúng ta phãi làm gì trong tình-thế nguy-khốn hiện nay?
  Chúng ta càn tận-dụng những gì mà chúng ta có, đễ chống lại bọn bán nước và bọn cướp nước.
  Chúng khộng được sợ hãi, nếu sợ-hãi bọn trước Chệt Tàu và Chệt Việt thì chúng ta sẽ chết và mất nước. Nếu chẵng may chúng ta chết hôm nay, thì ngày mai khõi chết. Chết đễ cho con cháu trường-tồn thì cũng đáng lắm.
  Triệt-đễ khai-thác sự trợ-giúp của cộng-đồng tự-do dân-chủ trên thế-giới. Không có sự trợ-giúp của họ, chúng ta sẽ nhiều phần thất-bại. Các Tỗ-chức bão-vệ nhân-quyền, dân chủ và tự-do trên thế-giới sẽ ũng-hộ và giúp đỡ chúng ta.
  Bọn Việt Cộng nằm vùng thường dùng thủ-đoạn bài-ngoại đễ giết chết phong-trào cứu nguy tổ-quốc từ trong trưng nước. Trò này rất nham-hiễm và nguy-hiễm.
  Bọn chúng lu-loa:
  Chúng ta chĩ dùng nội-lực đễ đấu-tranh, dựa vào nước ngoài là làm tay sai cho ngoại-bang, là phãn-quốc.
  Trong khi chính bọn chúng đang làm tay sai cho Trung Cộng, tất-cả bộ máy đảng và nhà nước của bọn chúng được Trung Cộng nuôi-dưỡng và chĩ-huy. Dùi-cui, còng số 8, súng AK của bọn chúng dùng đễ đàn-áp người Việt Nam là do Tàu Cộng cung-cấp. Khoản này thì Tàu Cộng rất hào-phóng, bọn Việt Cộng muốn bao nhiêu cũng có, không hạn-chế.
  Hãy ngĩ xem:
  Lực-lượng cứu nguy dân-tộc chĩ có hai bàn tay trắng, trên răng dưới dép mà chống lại bộ máy đàn-áp khổng-lồ của bạo-quyền Việt Cộng với hê-thống chánh-quyền hà-khắc dày đặc, cùng với bọn công-an và quân-đội trong tay, có đầy đủ thậm-chí dư dùng những vũ-khí như: Dùi-cui, còng số 8, súng AK, xe tăng, trại giam cùng với nhà tù.
  Với tương-quan thế và lực như vậy, thì làm sao đễ chúng ta có thễ tự-vệ, chớ đừng nói tới thắng-lơi. Vì vậy chúng ta rất cần sự ũng-hộ và giúp đỡ của quốc-tế, làm cho bọn chúng phãi chùn tay, bớt tàn-bạo. Phãi làm cho thế-giới thấy việc chúng ta phãn-đối chế-độ độc-tài đảng trị tàn-bạo và chống lại bá-quyền phương Bắc đang thôn-tính đất nước chúng ta là chánh-nghỉa, là việc bắt buộc phãi làm.
  Không có sự giúp đỡ của quốc-tế, chúng ta rất khó thàng-công.
  Sự sanh-tồn của dân-tộc Việt Nam trước nguy-cơ nô-dịch-hóa của bọn Việt Chệt và Tàu Chệt hiện nay là có thật, rất thật và rất nguy-cấp.
  *
  Việt Cộng nói vậy mà không phãi vậy.
  Đừng nghe những gì Việt Cộng nói, mà hãy nhìn kỹ những gì mà Việt Cộng làm.
  Nguyễn Sài Gòn

 3. Đọc sơ qua luật An ninh mạng cũng như luật Ba Đặc khu Kinh tế mới đây , chợt thấy tiếc chi tuyên bố này của Đảng csvn được trình làng sớm hơn . Sớm hơn chừng khoảng mười năm thì VN hôm nay đã khác .

  Với hai luật trên chính ĐCSVN đang tự lấy dây trói mình cho dân chưởi và đánh . Đảng tự đổ dầu thêm vào lửa , biết sợ nhưng vẫn phải liều , đi tìm một con đường sống còn trước khi chết .

  Hai dự luật trên tựa như bản án khai tử cho thể chế CHXHCNVN . Trận cuồng phong bảo táp đang lật đổ con thuyền CSVN của dân Việt không cần súng đạn chỉ cần căm phẩn và chung ý chung lòng . Trái lại Đảng ta đã vội vàng lên kế hoạch trang bị vũ khí cho xã huyện đến tận răng . Vũ khí đó nhưng nếu Công An và Quân đội không đụng đến là điều mà Đảng không dám nghỉ đến .

  Chuyện còn lại hôm nay là chờ đợi . Chờ đợi chiến thuật tiến thoái của Đảng , chờ đợi từng bước phơi bày dã tâm của Tàu , chờ đợi phản ứng đồng loạt nỗi dậy hy sinh của những con dân VN nghèo khổ bị bóc lột đàn áp vì một chính quyền tay sai cho Tàu .

  Đảng CSVN lo sợ không vì các khẩu hiệu chống Thành lập 3 Đặc Khu , An ninh mạng . Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang run sợ trước khẩu hiệu “ Đả đảo Trung Quốc Xâm Lược “ , “ Đả đảo bán nước “ .

  Đảng đã hết đường ngụy biện và dân đã thật sự kết án Đảng “ Bán nước cho Tàu “ một cách công khai cho dầu bị quy kết “ Phản động “ .

 4. ……Luật an-ninh mạng là một từ ngữ sáo rổng…..chúng ta nên thành thật nói thẳng với nhau…..tàu-cộng đang từ từ từng bước cai trị Việt-nam nên tàu-cộng ra lệnh cho thái thú Việt-cộng ra đủ luật để từng bước cai trị…..dân Việt.Cũng như lập đặc khu mà kỳ thật là tàu-cộng từng bước lấy nước Việt______Tàu-cộng lấy nước Việt thì nói là thuê mướn từ từ 99 năm……cai trị dân Việt-nam thì nói là luật an-ninh mạng…toàn là mánh khóe lừa bịp dư luận,không ai ăn ở không mà đi tranh luận hay tìm hiểu những chuyện lừa bịp này….Nói thẳng Việt-nam đã mất nước nên kêu gọi toàn dân đứng lên đánh đuổi tàu-cộng và bọn thái thú Việt-cộng,kêu gọi tây phương giúp đỡ…..nay kính..

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên