Tim loài chó 4 chân và 2 chân

2
Tim loài Chó 4 chân và 2 chân

2 BÌNH LUẬN

 1. Bài diễn văn bất hủ ngợi ca con chó
  Một áng văn tuyệt vời
  Ngợi ca một loài thú
  Cao cả hơn loài người
  Đó chính là loài chó!

  Xin lỗi nhen xà mâu
  Từ lâu tôi khinh rẻ
  Xếp ngang hàng ngựa trâu
  Mắng chửi đồ chó đẻ

  Ví von cùng rợ hồ
  Phản bội lại Tổ Quốc
  Bọn mọi rợ tội đồ
  Heo Ba Đình ngu ngốc!

  Nầy Anh Năm Xà Mâu
  Mong được Anh thứ lỗi
  Tôi xin hứa từ đây
  Không còn chửi anh nữa

  Tôi sẽ ví rợ hồ
  Lũ tội đồ dân tộc
  Ăn cứt như cá vồ
  Dâm dật như heo nọc!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên