Sức mạnh loài thú trong xã hội loài người và những Giordano Bruno thời thần quyền cộng sản

33
Một số tù nhân lương tâm Việt Nam đang còn trong lao tù, mới đây nhất thêm Doan Trang, Thúy Hạnh, Lân Thắng

1. Loài vật chỉ có sức mạnh cứng của cơ bắp. Con người khác loài vật ở chỗ con người có hai sức mạnh, sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Sức mạnh cứng là cơ bắp và công cụ nối dài cơ bắp, nhân sức mạnh cơ bắp lên như gậy gộc, gươm giáo, súng đạn. Sức mạnh mền là trí tuệ, đạo đức, tình cảm và lương tâm con người.

Sức mạnh cứng là bản năng loài vật thì sức mạnh mềm là căn cước, là chỉ số của tính Người. Không có trí tuệ, đạo đức và lương tâm, loài vật không thể có sức mạnh mềm.

Từ loài vật tiến hoá thành người nên trong mỗi con người đều có hai phần, phần con và phần Người. Con người hoang sơ man rợ, phần con lấn át phần Người thì ứng xử xã hội và phản ứng với thách thức để tồn tại trong cuộc đời luôn luôn bộc lộ sức mạnh cứng. Con người văn minh, phần người là chủ đạo thì ứng xử và tồn tại chỉ bằng sức mạnh mềm và chỉ sức mạnh mềm mà thôi. Sức mạnh cứng chỉ để tự vệ.

Nhà nước là một tổ chức của xã hội loài người cũng có hai sức mạnh. Sức mạnh cứng là công cụ bạo lực nhà nước: quân đội, công an, toà án, nhà tù. Sức mạnh mềm là đạo lí xã hội, là giá trị tự do, dân chủ và luật pháp bảo đảm quyền tự do dân chủ của người dân, bảo đảm mối quan hệ lành mạnh, tốt đẹp giữa cá nhân với cộng đồng, giữa công dân với nhà nước. Sức mạnh mềm chỉ ra bản chất nhà nước, là chỉ số nhân văn, là thang bậc văn minh của một nhà nước.

Con người văn minh chỉ có thể ứng xử xã hội và tồn tại trong thời gian bằng sức mạnh mềm thì nhà nước văn minh trong đời sống dân sự cũng ứng xử và tồn tại trong thời gian bằng sức mạnh mềm. Ba mươi năm, nhà Trần ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược bằng sức mạnh cứng nhưng gần ba trăm năm trị nước, an dân chỉ bằng sức mạnh mềm. Còn gì đẹp hơn, ấm áp hơn về sức mạnh mềm khi tối mùng một, ngày rằm hàng tháng, từ trong hoàng thành, vua Trần thường tự chèo chiếc thuyền nhỏ ra chùa Khán Xuân cùng người dân thắp nhang lễ Phật. Dân lễ Phật tích đức và vua cũng lễ Phật tích thiện. Gần ba trăm năm tồn tại bằng sức mạnh mềm nhà Trần đã tạo ra thời kì thái bình, yên vui, kinh tế và văn hoá phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam.

2. Người đứng đầu nhà nước và đảng chính trị lãnh đạo đất nước phải do lá phiếu của người dân tự do bầu chọn lên. Phải đáp ứng được đòi hỏi, mong muốn chính đáng của dân chúng, mới được dân dồn phiếu bầu chọn để thắng cử. Chỉ khi đó nhà nước mới thực sự của dân, do dân, vì dân và là nhà nước thực sự dân chủ.

Chức năng trung tâm và trọng yếu nhất của nhà nước dân chủ là xây dựng luật pháp công bằng, nhân văn, phù hợp với thời đại và thực thi nghiêm minh luật pháp trong trọng trách quản trị đất nước, điều hành hoạt động xã hội và bảo đảm cao nhất quyền con người, quyền làm chủ đất nước của người dân, để người dân được thắng thắn bộc lộ tư duy, được thể hiện cao nhất năng lực làm việc đóng góp cho xã hội và được sống với đầy đủ giá trị làm Người.

Người đứng đầu nhà nước và đảng chính trị dẫn dắt đất nước không do lá phiếu tự do của người dân bầu chọn mà do sức mạnh bạo lực dựng lên. Dù người dân có bị lùa đi bầu cử, dù đại biểu quốc hội có lũ lượt cầm lá phiếu nhét vào hòm phiếu, có nghiêm trang bấm nút biểu quyết cũng chỉ thực hiện vai diễn được quyền lực khuôn định sẵn trong kịch bản, chỉ là con rối do quyền lực giật dây. Đó đích thị là nhà nước độc tài, không thể chối cãi.

Trong nhà nước độc tài, tất cả quyền lực nhà nước trong tay một cá nhân hoặc một đảng chính trị thì nhà nước chỉ tạo ra thứ luật pháp bảo đảm sự cai trị bền vững của bạo lực độc tài. Như nhà nước Việt Nam tạo ra điều 4 hiến pháp dành cho đảng cộng sản quyền đương nhiên nắm quyền lực nhà nước. Chỉ có thứ luật pháp tước đoạt quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ đất nước của người dân. Như các điều 109, 117, và 331, hình sự hoá quyền con người, quyền công dân trong luật hình sự Việt Nam 2015.

Nhà nước độc tài ứng xử với dân, quản trị xã hội và duy trì sự tồn tại đều bằng sức mạnh cứng. Sức mạnh mềm trong nhà nước độc tài chỉ để trang trí, tuyên truyền lừa bịp và mị dân. Mọi nhà nước độc tài đều tồn tại bằng sức mạnh cứng, tồn tại bằng bạo lực nhà nước và sức mạnh mềm chỉ để mị dân. Ứng xử với đời sống dân sự của người dân bằng sức mạnh cứng là bằng chứng rõ nhất của nhà nước độc tài.

3. Sức mạnh cứng dù độc ác, bạo liệt, đẫm máu đến đâu cũng chỉ nhất thời. Từ thế kỉ 18, khi loài người làm cách mạng dân chủ nhân quyền giải phóng cá nhân và bước vào văn minh công nghiệp, không có chế độ độc tài nào tồn tại được trăm năm. Độc tài Liên bang Xô Viết hùng mạnh đến mức cùng với Mỹ chia đôi thế giới, làm ra bom hạt nhân và đưa người bay lên vũ trụ cũng chỉ sống được 73 nâm, 1917 – 1990.

Nhà nước cộng sản Việt Nam tồn tại bằng sức mạnh cứng từ 1945 đến nay, 2023, cũng đã 78 năm. Đỉnh cao muôn trượng “Ta đứng đây mắt nhìn bốn hướng / Trông lại ngàn xưa, trông tới mai sau / Trông Bắc, trông Nam, trông cả địa cầu” (thơ của nhà thơ cộng sản Tố Hữu) đã vĩnh viễn qua rồi. Nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam đang bộc lộ sự mục ruỗng đến ghê tởm và tàn bạo đến kinh hoàng. Càng mục ruỗng, càng tàn bạo, càng bộc lộ bản chất độc tài và đó là cái kết thúc trong tội ác của một nhà nước độc tài.

Sức mạnh cứng càng bạo liệt, càng thấp hèn. Vì thấp hèn nên sức mạnh cứng càng bạo liệt càng đưa con người xuống thấp dưới loài vật. Chỉ có sức mạnh mềm mới nâng con người lên cao hơn con vật và nâng bước chân loài người bước lên những bậc thềm văn minh ngày càng cao. Chỉ có sức mạnh mềm mới là tương lai của loài người, mới là mãi mãi.

Sức mạnh cứng, sức mạnh của loài thú tràn ngập trong xã hội, dìm xã hội vào man rợ, tối tăm. Duy trì quyền lực bằng sức mạnh cứng, nhà nước ấy thường xuyên tuyên những bản án man rợ với người dân lương thiện và trung thực cũng là tuyên những bản án tử hình lương tâm con người, tử hình đạo lí xã hội và tử hình cả thần công lí!

4. Chỉ có những quan toà lương tâm đã bị giết chết, không còn là con người lương thiện, chỉ còn là con người công cụ trong tay quyền lực mới tuyên những bản án man rợ với những công dân trung thực chỉ ôn hoà bộc lộ chính kiến, chỉ nói sự thật về thân phận ê chề của người dân, sự thật khốn cùng của đất nước trong nhà nước độc tài và chỉ ra sự phản dân hại nước của những quyền lực độc tài đang nắm vận mệnh nhân dân, đất nước.

Đạo lí xã hội đã chết, lương tâm con người đã chết mới có thể vu tội, bắt giam và tuyên án tù đày những nhân cách sáng đẹp làm nên phẩm giá Việt Nam, làm nên sự trường tồn Việt Nam: Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Năng Tĩnh, Nguyễn Ngọc Ánh, Lưu Văn Vinh, Đinh Thị Thu Thuỷ, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thuý Hạnh, Trần Bang, Nguyễn Lân Thắng . . . Nhiều lắm, không sao kể hết những tâm hồn con người, những khí phách Việt Nam bị những công cụ bạo lực không còn lương tâm bắt giam, bị những quan toà lương tâm đã chết bịa đặt, gán ghép tội trạng và trơ tráo tuyên án.

Chỉ có táng tận lương tâm đến kiệt cùng, lương tâm con người đã chết ngóm mới có hạng quan toà nhân danh nhà nước cộng sản Việt Nam tuyên án tử hình bà Nguyễn Thị Năm, người đàn bà goá bụa đã dốc tiền bạc, của cải ra nuôi nhà nước cộng sản Việt Nam từ khi nhà nước cộng sản vừa ra đời không một cắc bạc trong ngân khố, không một hạt gạo trong kho nhà nước.

Tưởng như từ rừng rú tối tăm ra đô thị ánh sáng thì bản án man rợ giết người đàn bà 47 tuổi, giỏi việc nhà, đảm việc nước Nguyễn Thị Năm vĩnh viễn không còn nữa. Tưởng như dưới tán rừng già chỉ le lói chút nắng xiên khoai chiều tà, những du kích áo nâu vá vai chân đi dép cao su dẫn giải bà Nguyễn Thị Năm vào rừng, nổ súng giết người đàn bà tần tảo việc nhà, nồng nàn yêu nước vĩnh viễn chìm sâu vào thời mông muội đã qua.

Nhưng không. Nhà nước độc tài còn ứng xử với dân bằng sức mạnh cứng, còn coi tiếng nói sự thật hợp pháp, chính đáng của dân nhưng không thuận tai độc tài đều là thế lực thù địch thì còn những vụ hành quyết thê thảm, rùng rợn hơn cả vụ hành quyết bà Nguyễn Thị Năm, ân nhân của nhà nước cộng sản Việt Nam.

Ngay trên đất thủ đô chan hoà ánh sáng điện, giữa thời yên hàn, trong đêm thanh bình của làng quê, một trung đoàn cảnh sát cơ động, binh giáp nai nịt từ đầu đến chân, ầm ầm nã đạn, bắn pháo sáng, xông vào tận giường ngủ xả đạn vào đầu, vào ngực cụ Lê Đình Kình 85 tuổi đời, chưa hề có tội bị truy tố, 59 tuổi cộng sản, còn đang sinh hoạt đảng. Tổ chức thế trận lớn, huy động vũ khí hiện đại, giết dân rầm rộ và rùng rợn như vậy thì còn hoang dã, rừng rú gấp nhiều lần vụ âm thầm giết người đàn bà 47 tuổi Nguyễn Thị Năm trong rừng Thái Nguyên giữa thế kỉ trước.

Lịch sử đã ghi tên quyền lực cho phép thi hành bản án tử hình bà Nguyễn Thị Năm chiều ngày 9 tháng bảy, năm 1953. Lịch sử đã ghi tên quyền lực ra lệnh cuộc bố ráp xông vào giường ngủ bắn chết cụ Lê Đình Kình rạng sáng ngày 9 tháng một, năm 2020. Không một ai, không một vụ việc nào thuộc về lịch sử bị lãng quên, bị xoá sổ. Lịch sử sẽ tính sổ. Luật đời sẽ tính sổ.

Trong ánh sáng cách mạng dân chủ nhân quyền, quyền tự do ngôn luận đã là lẽ sống của con người thời văn minh công nghiệp, trong kỉ nguyên văn minh tin học thế kỉ 21, tự do ngôn luận đã trở thành năng lượng cuộc sống, thành sức mạnh thời đai mà những tâm hồn nồng nàn yêu nước, trung thực và ôn hoà sử dụng quyền tư do ngôn luận bộc lộ chính kiến trước những vấn nạn của dân của nước còn bị vu tội tuyên truyền chống nhà nước rồi liên tiếp và kéo dài như bất tận những vụ bắt giam, những phiên toà không có công lí vu tội người dân bộc lộ chính kiến về thời cuộc thì còn hoang dã và rừng rú gấp nhiều lần phiên toà tử hình bà Nguyễn Thị Nam trong rừng Thái Nguyên năm 1953.

Còn gì man rợ hơn giữa kỉ nguyên văn minh tin học người dân lên tiếng chỉ ra sự thật về hiện thực đất nước và hiện thực trong lòng người liền bị bắt giam bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước và phải nhận những bản án sáu năm, chín năm, mười năm, mười lăm năm tù.

Thế kỉ 16 trong nhà nước thần quyền Roma dưới quyền uy của giáo hội, nhà khoa học Giordano Bruno (1548 – 1600) bị toà án dị giáo Roma buộc tội chống giáo hội, bị thiêu sống vì G. Bruno công bố phát hiện ra sự thật là trái đất tròn và trái đất quay quanh mặt trời, trái với niềm tin của giáo hội.

Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Năng Tĩnh, Nguyễn Ngọc Ánh, Lưu Văn Vinh, Đinh Thị Thu Thuỷ, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thuý Hạnh, Trần Bang, Nguyễn Lân Thắng . . . chỉ nói sự thật phải nhận án tù của toà án dị giáo cộng sản chính là những Giordano Bruno thời thần quyền cộng sản.

Phạm Đình Trọng

33 BÌNH LUẬN

 1. Cứ vào YouTube xem Phuong Cali , biết bao nhiêu người việt là homeless ! Xong rồi xem Lukas Long , nó nói bố mẹ không phải Đảng viên , chỉ là nhân công thôi , tức là tay làm hàm nhai , mà em nó lấy 2 cái cử nhân !

 2. Việt cộng nó không cần nói bla bla bla , tại nó mới đầu còn may quần áo , bây giờ nó cũng làm computer , sưitchs , routers cũng như ai ! Chỉ có cạnh tranh với Tesla thì nó chưa làm được ! Nếu nó cứ đi từ từ thì nó sợ đéo đứa nào !

 3. VC, cứng, mềm

  Sức mạnh tự nó không tốt hay xấu. Dùng sức mạnh để trói buộc và đàn áp người vô tôi thì dù cứng hay mềm cũng đều là tội ác như nhau. VC cứng hay mềm? Hay nghe chính VC nói:

  Mềm nắn rắn buông. Tiên lễ hậu binh. HCM còn nói thêm câu sau đây để làm kim chỉ nam cho cán bộ VC hành động: Lạt mềm buộc chặt !

  Lạt mềm của VC là gì: là chùm khế ngọt, yêu đảng, yêu tổ quốc xhcn, khúc ruột thân thương, bao dung, nhân ái, khoan hồng, có tâm, có tầm, có tấm (bộ đồ) … lòng bla bla bla! Chúc may mắn ! Ha ha ha !

 4. Nhưng mà không phải chị “ yếm thắm, vén váy “ Trần Tường bắt người khác “ phải tự đi tìm cái lỗi mà họ không có “ không thôi ; chị “ giả sử là họ phải để chị “ đại diện “ cho họ để góp ý với ban biên tẳp là “ Ba bia xả rác “ ! Ai cho Trần Tường đại diện ? Chả có ai ! Cho nên Trần Tường mới phải giả vờ đổi tên là “ góp ý “ cho có vẻ dân chủ ! Trong cái field của còm này , mỗi người có quyền nói riêng biệt của từng cá nhân , họ có quyền đồng ý hay bất đồng ý cá nhân vôi cá nhân chứ không có “ bầu cử “ hay “ ứng cử “ gì cả !

 5. Cho nên chị vén váy , hàm lông Trần Tường vì bản chất chua ngoa, đang đá chị sửa chữ Hàm Long thành “ hàm lông “ , Ba bia gọi ngay tên chị là “ hàm lông “ để khỏi mất thì giờ “ phân bua “ ! Rồi cũng chị yếm thắm này “ nhìn người bằng nửa con mắt “ , chị khinh địch, chị gọi Ba bia là “ vén váy “ tức là” dễ bị đụ “ và “ muốn bị đụ “ , ai ngờ đâu Ba bia lại dùng logique “ phản chứng “ để “ dồn chị tới chân tường ! Vì vậy mới xì ra là “ bị chọc quê “ ! Đã vậy mà chị còn láu cá mà nói :” cứ để ý mà xem “ ! Làm như chỉ có mình chị là “ để ý “ ! Nhưng mà người khác cũng đọc , mà họ chẳng thấy gì , chỉ có mỗi mình chị là thấy ; cho nên họ lại phải “ tự hỏi hay là mình missing “ ? Sự thực chính Trẩn Tường phát minh ra “ cái chính mình thấy “ mà viết ra như “ mọi người phải thấy “ , vì chính mình bị dồn vào chân tường vì sự chua ngoa đanh đá , nhỏ nhen của mình chứ chẳng liên quan gì đến những người khác ; vì họ không nói những lời chua ngoa cho nên họ không bị dồn vào chân tường ! Không thể bắt chính họ phải đi tìm cái lỗi mà họ không có !

 6. Thành ra ở Pháp nó thực sự tự do , cho nên nó lý luận là : mày thích cộng sản phải không? Mày có quyền lập Đảng cộng sản , nhưng mà có ai theo mày hay không lại là chuyện khác ! Và bao nhiêu người theo mày !

 7. Tại sao mà ở Pháp có Đảng cộng sản mà chẳng có chính trị gia nào dạm “ dính vào cộng sản “ ? Là vì dính vào cộng sản thì đứng vào hạng chót chót , vì chẳng có mà nào nó bầu cho .

 8. Tranh đấu để đòi hỏi tự do không có gì xấu cả . Nhưng mà không hiểu về tự do và trật tự lại là chuyện khác . Và lợi dụng những kẻ không hiểu về tự do và trật tự lại là chuyện khác nữa !

 9. Mà không phải một mình con chó hoang này không; như chị “ vén váy , hàm lông “ Trần Tường , sau những lời chua ngoa đanh đá , bị Ba bia logique “ phản chứng “ để khóa vào chân tường theo phong cách của dân tự do . Chị vờ vịt đổi tên là “ góp ý “ ( cho có vẻ là dân chủ ) ; nhưng chỉ “ có vẻ “ thôi , vì chị không dấu được sự “ cay cú “ của mình nên pointing finger là “ Ba bia xả rác “ ! Cho nên chị “ lợi dụng “ được con chó hoang lại cái đang vêu mõm ! Thế là chị yếm thắm “ung dung “ bỏ đi ! Cho nên trong một xã hội tự do nó không chỉ có những con chó hoang lại cái ngu xuẩn , mà nó còn có những “ tay yếm thắm “ đi lợi dụng kẻ khác !

 10. Sở dĩ các nước ở Tây phương nó có tự do như ngày nay là vì nó dùng sự thông minh của nó “ phát minh “ ra những sản phẩm hữu dụng cho con người trước, sau đó nó mới nghĩ đến tám quyển phân lập , tự do của con người … Nói một cách khác nó cái vấn đề tự do phải đứng sau vấn để “ làm sản phẩm “ và “ bán sản phẩm “ cho thế giới được, khi có tiền rồi mới “ có quyền “ nghĩ đến tự do . Chứ mà chưa “ làm ra sản phẩm bán được cho thế giới dù là làm công “ cũng không nên để xã hội “ loạn vì tự do “ ! Tự do phải đi đôi với trật tự . Nếu không hiểu về tự do và những giới hạn của sự tự do mà cho tự do thì đưa đến mất trật tự ! Vì chỉ có vua trong một quốc gia ngày xưa là có quyền đó ! Bây giờ nếu để một con chó hoang , lại cái đang vêu mõm ở Turkey mà cũng tin là nó có quyền đó thì xã hội loạn ! Ở nước Pháp nó cũng có Đảng cộng sản vậy , nhưng mà chẳng có “ chính trị gia nào “ dám dính vào cộng sản “ !

 11. Con chó hoang lại cái đang vêu mõm ở Turkey nó ông bành tổ Ba bia của nó :” mày là việt cộng nằm vùng nên không có tự do ngôn luận “ !
  Ai cho nó cái quyền tước đoạt quyền tự do ngôn luận của người khác !
  Chưa nói đến chuyện dựa vào đâu mà nó nói Ba bia là việt cộng nằm vùng .
  Mà là việt cộng nằm vùng hay không lại phải chứng minh với một con chó hoang lại cái đang vêu mõm ở Turkey à ?
  Cho nên ở trong một nước độc tài hé mở một chút như VN bây giờ cứ để cho công an nó làm như thế ! Vì không thể để cho hưởng tự do mà “ không hiểu “ được trách nhiệm của mình .

 12. Họ đứng lên vì nước!

  Đừng quên Huỳnh Thục Vy
  Hay Trần Huỳnh Duy Thức
  Vẫn đang chịu ngục tù
  Trong gông cùm xiềng xích!

  Họ có tội tình gì?
  Chống bất công áp bức
  Chống bè lũ vô nghì
  Họ đứng lên vì nước!

  Nông Dân Nam Bộ

 13. Hai người lập ‘đồn công an chìm’ cho Trung Quốc ở Mỹ bị truy tố (VOA tiếng Việt)

  Tít tít tít !

  Điện thoại di động tòa đại sứ VC reo liên tục ! Cha con VC nhớn nhác tiếng quác át tiếng địc !

  VC định thành lập đồn công an tại Cali nghe tin này thì co vòi sợ bể nồi cơm nha. Ha ha ha !

 14. Không có Mỹ, đảng cộng sản tồn tại được bao lâu?

  Bây giờ mà không có Mỹ, không có các nhà đầu tư tư bản nhảy vào đất Cộng làm ăn, không có toàn cầu hóa, không trao đổi buôn bán với tư bản thì cộng sản đã chết từ lâu hoặc như Bắc Hàn, không có cơm mà ăn.

  Nhờ có đế quốc Mỹ mà đảng cộng sản mới cướp được chính quyền từ dân, cộng sản Tàu cũng như cộng sản Việt, tồn tại và phát triển như ngày nay đều bám dựa vào Mỹ. Chủ nghĩa cộng sản tồn tại là vì chủ nghĩa tư bản tự do.

  Sức mạnh Mềm – tiền và trí óc – hỗ trợ cho Cứng, súng đạn để cướp bóc đàn áp cai trị dân. Và nếu Mỹ không còn tiền là sức mạnh mềm để thao túng thế giới thì họ phải sử dụng sức mạnh cứng là súng đạn để bảo vệ sức mạnh mềm.

  Trên thế giới ngày nay, sau Chiến Tranh Lạnh, sức mạnh mềm vẫn còn đang thắng thế và còn chi phối được sức mạnh cứng. Nhưng ngày nào đó Tàu cộng có nhiều tiền hơn, tổng sản lượng quốc gia cao hơn Mỹ, lúc đó họ sẽ dùng quyền lực mềm để thắng Mỹ.
  nv

 15. Khác với xã hội văn minh Tây Phương, chế độ cộng sản sử dụng sức mạnh cứng để xâm lăng cướp của và lật đổ chính phủ do dân bầu; còn sức mạnh mềm là đặt ra luật nhưng đứng trên luật để cai trị dân đen nô lệ.

 16. Chẳng có tù lương tâm gì ở chế độ cộng sản mà là tù đấu tranh chính trị.
  Nhìn gương mặt những người bị chế độ cộng sản bắt giam giữ tù đày đều là những người sinh ra hoặc đang sống dưới chế độ. Họ là tiêu biểu cho người cộng sản chống lại độc tài áp bức cộng sản. Chống đối của họ không phải là đòi lật đổ ngay chế độ mà từ từ đòi hỏi, trước tiên là được tự do ngôn luận.

  Vật và người cũng đều là sinh vật, cũng có ngôn ngữ riêng để diễn đạt nhưng đôi lúc vật hiểu người và người cũng hiểu vật. Cũng biết sử dụng trí óc sức mạnh mềm và sức mạnh cứng như móng vuốt tay chân, súng đạn. Ai nói loài thú không biết dùng sức mạnh mềm? Chúng cũng biết thương con, bảo vệ con, biết làm tổ xây nhà, biết quây quần thành đoàn thể, biết đoàn kết, biết bẫy mồi, và thậm chí nhiều khía cạnh chúng còn biết sống hơn con người. Chúng biết ai là kẻ thù của chúng và những ai là bạn. Còn bọn cộng sản nhà ta thì chẳng biết gì ngoài tiền và tiền và ăn không từ cái gì của dân.

  Sống dưới chế độ cộng sản, con người sống còn thua cả con vật.

 17. Cộng sản không thể nào diệt được lá cờ vàng ba sọc đỏ và chính điều này làm chúng điên tiết dù đã tìm đủ cách .Cờ khi thì tung bay ngạo nghễ tự do tại các nước có người VN yêu chuộng tự do khi thì hiện lên dưới hình thức này hình thức khác tại VN và nhất là nó luôn tung bay trong tâm khảm của dân miền Nam yêu chuộng VNCH !

 18. Sức mạnh cứng là bản năng loài vật thì sức mạnh mềm là căn cước, là chỉ số của tính Người.(PĐT)

  Trí thức XHCN mềm hay cứng? Dĩ nhiên là trí thức thì chủ yếu là trí óc và cái lưỡi. Nhưng mà người Việt có câu cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Nói đen cũng nó nói trắng cũng nó. Đem tri thức phục vụ thằng ác độc thì cũng như thằng ác chứ mềm cứng gì.

 19. VC, cứng, mềm

  Sức mạnh tự nó không tốt hay xấu. Dùng sức mạnh. để trói buộc và đàn áp người vô tôi thì dù cứng hay mềm cũng đều là tội ác như nhau.

  VC cứng hay mềm? Hay nghe chính VC nói:

  Mềm nắn rắn buông. Tiên lễ hậu binh. HCM còn nói thêm câu sau đây để làm kim chỉ nam cho cán bộ VC hành động: Lạt mềm buộc chặt !

  Lạt mềm của VC là gì: là chùm khế ngọt, yêu đảng, yêu tổ quốc xhcn, khúc ruột thân thương, bao dung, nhân ái, khoan hồng, có tâm, có tầm, có tấm (bộ đồ) … lòng bla bla bla! Chúc may mắn con nhạn là đà nha ! Ha ha ha !

 20. Chi còn mot tuàn nửa là đúng ngày NGUY SAI GON tháo chạy khỏi XUAN LỘC , LONG KHÁNH. Mọt tuần truóc đó thì tên LE MINH ĐẢO bụp xòe vói báo chí rằng “TAU sẻ winh’ vói VC mot trận để đời, thế mà chỉ một tuần lể sau hắn tháo giày lột vớ quăng súng liệng đạn, cải trang làm thằng ăn mày đón xe chở hàng từ Bà Rịa đi Xa Lộ để về Sai Gòn, kakkakkaka.

  Công nhận bọn MẼO nó huấn luyện bọn NGỤY chạy rất nhanh và chuồn rất lẹ. Từ tuóng cho tói tên lính quèn đủ các mọi binh chủng từ THỦY QUÂN LỤC CHÉN, Nhảy Đù cho tói BIỆT ĐỘNG KHỜ và tói Bộ Binh, tất cả bọn chúng đánh đấm thì như….KẶC CHÓ mà chạy thì thiệt là giỏi , kakkakakkka.

  nhân ngày kỷ niệm phá tan vành đai cuói cùng của NGUY SAI GÒN, anh Phét lại……..CHỌT đám NGỤY TÀn DƯ BOLSA vói bài thơ gói trọn cả mot tién trình TAY SAI ròng rả 21 năm. Anh Phét mời mấy lảo Tàn Dư Cắn Cock ôn lại tí lich sử cho…….LÊN MÁU cho……….zui nghen, kakakkakakaka.

  Ngồi buồn chọt NGỤY tí chơi
  Ngụy ơi Ngụy hởi sao nông nổi này
  Củng tại làm kiếp ăn mày
  Tay Sai Phản nuóc ê chề Nhục thây

  Thấm thoát thế đả 48 năm
  Lưu vong xứ lạ kiếp ăn mày
  Cứ tưởng đâu rằng chỉ vài năm
  Ngụy về đánh cộng láy lai quyền

  Nào ngờ khong dể như nói phét
  Xưa kia súng đận cao ngút trời
  Nào MẼO nào ÚC nào Thai Lan
  Nào Newziland vói Đại Hàn

  Sáu nuóc huà theo đàn anh MẼO
  Phụ lực chung súc trừ Viet Cộng
  Cậy mình súng đạn nhất hành tinh
  Tác oai tac quái Ngụy kênh đời

  Xe Tank Đai bác vói Tàu bò
  Hạm đội số 7 Mẽo giúp sức
  Bao vây Viet Cộng quyét khong nhường
  Trên troì day dạc vói chim sắt

  Nào B52 vói bom chùm
  Nào A37 vói F5
  Nguyen từ bom hơi đuọc tính vào
  Phen này NGỤY tưởng, cá hóa rồng

  Có đàn anh MẼO, NGỤY huyen hoang
  Tiền của đô la, cứ an xài
  Tivi tủ lạnh, MẼO tuá vào
  Các sét A kAI, nhạc xập xình

  Thiên đuờng là đây hỏi anh em
  An choi trác táng NGỤY quên đời
  Tù Thiẹu cho tới tên lính quèn
  Vợ 1, vợ 2 rồi vợ 3

  Ngụy cứ an chơi như bao giò
  An choi chua thoả, Ngụy ăn cắp
  Tham ô tham nhũng mọi giai tầng
  Lính ma lính kiễng Ngụy ăn chia

  Thế roì việc gì đến phải đến
  Mệt mỏi cau mày MẼO đăm chiêu
  TA đánh Viet Cộng , đánh cho ai
  Tiền của dân ta, ai đang xài

  Của cải dân ta, ai đang hưởng
  Để nuoi cái đám NGỤY bất tài
  Ăn tham ,An cắp như thảo khấu
  Nghỉ rồi mọi việc đua ra bàn

  Quyet đinh PARIS tại tọa đàm
  21 tháng Giêng năm 73
  NIXON quyet định căt cổ THIỆU
  Néu cư’ lỳ lợm làm KÝ SINH

  Ông sè căt cổ néu Mày(THIÊU)lỳ
  Haĩ quá Thiệu vội vàng răm rắp
  Nghe theo quyet đinh của quan thày
  Ký xong Thiệu biet rỏ mình khờ

  Ma Mãnh troì oi, chính NIXON
  Con Cáo ẩn mình giò ló mặt
  Thư từ trao THIỆU , Nixon hứa
  Viet Cộng duong oai, tao trả thù

  Tai nghe ù ù, Thiệu vẩn tin
  Rồi lúc cái gì đến phaỉ đến
  Phuoc Long Song Bé, Rợp cờ hồng
  Mồng 10 tháng 1 năm 75

  Viet Cộng tién về làm lịch sữ
  Ngụy Chạy từ đó , chạy loanh quanh
  Phuoc Long that thủ ngay sau đó
  quăng súng liệng đạn, Ngụy te cò

  Về SAI GON, Ngụy xum xoe họp báo
  Phuoc long Song Bé kể như tàn
  Viet Cong khong dừng tai điểm đó
  Vùng 2 Chien thuật, trong tầm ngắm

  MÔng 10 tháng 3 trong năm đó
  Ban Me Thuọt ầm ầm đại pháo
  Vủ bão xe Tank, Viet Cong vào
  Ngụy lần nửa , co giò chạy tiép

  BAN ME THUỌT vê tay Viet Cong
  Pham van Phú, ngu si quyet đinh
  Đuòng 7B , một chién thuật ngu đần
  Dai ngoàn nguèo cả hàng trăm cây số

  Làm mồi ngon cho Viet Cong bắn vào
  Thé là tan tác mot vùng ÌI

  Ngo quang Truong ten tuóng măt luỏi cầy
  nám trong tay 6 sư đoàn thiện chiến
  KHong dám woanh’ cho dù chỉ mot trận
  Toàn chạy làng, chạy làng và chỉ chạy

  Từ Ái Tử Quảng Tri rồi Mỹ Chánh
  Huế, Thuận An, Ngụy bèn tìm ra biển
  Vào Đà Năng và cuoi cùng rã đám
  NGO QUANG TRUÓNG chuồn lên HQ5

  Thé là xong NGỤY TAN TÀNH VÙNG I
  Thiệu hoảng vía lệnh cho NGUYEN VAN TOÀN
  Phan Rang vành đai, Toàn chỉ huy
  Nguyen Vỉnh Nghi lo củng cố tàn quân

  Cùng tuóng KHONG QUẦN PHẠM Ngoc Sang
  Cá hóa rồng Thiệu sẻ tưởng thưởng
  Khong giừ đuoc Phan Rang , Toàn vọt chạy
  Viet Cộng vào tòm cổ NGHI và SANG

  Đang lổm ngổm bò truờn duói ống cống
  Thé là xong Bộ Chi Huy Tiền Phương
  Thiêu hoảng hốt dốc tàn lực vùng ÌÌI
  Sư 18 mong đuọc cá hóa rồng

  LE MINH ĐẢO bụp xoè vói báo chí
  “Tao Se đánh cho VC biét muì ”
  12 ngày sau LE MINH ĐẢO chuồn
  Ngãi Giao, Bình Giả Đảo trốn chui

  Bà Riạ Vủng Tàu, ĐÃO sa cơ
  thu góp tàn quân về Xa Lộ
  MINH ĐẢO thất thần mặt láo liên
  Xong đơì VUNG ÌÌI, THIỆU khóc lóc

  Diển văn daì thòng THIỆU từ chức
  Huơng già lên thay rồi tói MINH
  Thay qua đổi lại NGỤY làm hài
  30 tháng 4 trưa ngày đó

  Xe TaNK Giaỉ Phóng cờ rợp bóng
  Vế SAI GON , bộ đôi của con dân
  Oai phong lẩm liệt như thánh GIÓNG
  Canh cỗng quyền lục NGỤY SAI GON

  Sập đổ lăn cù, đống săt vụn
  Cờ đỏ rọp troì, tiếng loa vang
  Ngụy chạy tan tác, coì áo quần
  Cỏi luon giày vớ, quẳng ba lô

  Ket thúc mot đòi quân hại nuớc
  Chấm dứt cái nghiệp LINH ĐÁNH THƯÊ
  48 năm rồi như hom qua
  30 tháng 4 laị hiện về

  Vàng son mot thời NGỤY luyến tiếc
  Néu như thé này như thé khác
  Ta đau có phaỉ kiếp lưu vong
  an mày quoc tê đòi ô nhục

  Nghỉ lại mà tức thằng Viet Cộng
  Dép rau nón cồi chẳng bằng ai
  Ấy thế mà ta lại thua hoài
  Thầy ta MẺO PHÁP lại còn đau

  Điện Biên năm nào chưa ráo mực
  Nóc Nhà tháo chạy MẼO cuồn cờ
  Nhục này ai trả cho thù này
  Thoi thì con cháu nhớ lấy lời

  Làm lính đanh thuê nhó xin đừng
  Làm kiếp Ký Sinh lại đừng luon
  Lich Sữ muon đoì chịu nhục chung

  • Dmcs
   Dm mày dog phét, sao mẹ dog phét mút cacx Tao sướng qua, Kaka Kaka
   Đập chết cha mày, quân đội Gạc ma 48 năm mà không dám giải phóng được Hoàng sa. Nhục
   Một xe Công An, 5 người vào núi đi săn, xe lật xuống hố, gần đó có người Thượng đang làm rẫy, chạy tới nghe tiếng rên, cầu cứu từ dưới hố, ông Thượng dùng cuốc lấp luôn, rồi bỏ đi. Hôm sau một đoàn CA, đi tìm đồng bọn, gặp ông Thượng.
   Hỏi: Ông làm rẫy gần đây, có thấy xe CA chở 5 người, đi qua đây không?

   Ông Thượng: Có, nhưng họ lật xe xuống hố đằng kia, kìa.

   CA: Họ đâu rồi?

   Ông Thượng: Tui lấp hết rồi!

   CA: Họ chết hết à?

   Ông Thượng: Không, họ bị thương, khi tui tới, họ kêu: đau đớn quá; làm ơn cứu….

   CA: Trời ơi, họ nói họ bi thương, sao ông lấp hết là sao?

   Ông Thượng: CS nói ai mà tin.
   Đừng nghe cộng sản nói mà nhìn nó làm
   1 tên cộng sản chết là 1 tên cộng sản tốt

 21. Quê hương còn đó nhưng dần xa!

  Có nước nào như đất nước ta?

  Goị tên mà ngỡ trại súc vật
  Tư sâu Hải heo Thể cá tra
  Đau đớn thay lại là sự thật
  Có nước nào như đất nước ta?

  Đã một thời đề tài nghiên cứu
  Rau muống luộc hay rau muống xào
  Và bây giờ là cái nịt vú
  “Đi tắt đón đầu””là đầu tàu”!

  “Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào”
  “Đánh là ta đánh cho Tàu cho Nga”!

  Bác nó lú thì còn có chú
  Bác ôm hôn đồng chí đồng môn
  Hậu duệ bác, hỗn danh Trọng lú
  Bắc kỳ lý luận cái lò tôn!

  Nó ba hoa tự cao tự đại
  Đỉnh cao trí tuệ hóa ra dại
  Rước voi giầy mả tổ Ông Cha
  Thời đại Hồ Chí Minh bại hoại!

  Có nước nào như đất nước ta?

  Nông Dân Nam Bộ

  Chưa có nước nào như nước ta!

  Chưa có nước nào như nước ta
  Bị giặc ngoại xâm không dám la
  Nước lạ tàu lạ người cũng lạ
  Nhưng ai cũng biết nó Trung Hoa!

  Chưa có nước nào như nước ta
  Trải dài Nam Bắc toàn vi la
  Dinh thự biệt phủ như thành lủy
  Nguy nga tráng lệ trông kiêu sa!

  Chưa có nước nào như nước ta
  Lãnh đạo tử tế tìm không ra
  Gian tham dối trá toàn chó má
  Giàu nứt đổ vách, xài đô la!

  Chưa có nước nào như nước ta
  Vô đồn công an không thấy ra
  Nhảy lầu tự tử tự nín thở
  Im ru thin thít không tiếng la!

  Chưa có nước nào như nước ta
  Trình độ hiểu biết cỡ lớp ba
  Tiến sĩ thạc sĩ đầy cả nước
  Cờ lờ mờ vờ nghe xót xa!

  Chưa có nước nào như nước ta
  Cũng đi du học tận nước Nga
  BOT thu phí thu giá
  Giao thông vận tải Thể cá tra!

  Ếch ngồi đáy giếng chỉ Nga Hoa
  Ngoài những tượng đài cổng chào ra
  Còn là một cường quốc hoa hâu
  Chưa có nước nào như nước ta!

  Bốn ngàn năm xương máu Ông Cha
  Nam Quan Bản Giốc Hoàng Trường Sa
  Dâng cho không kẻ thù truyền kiếp
  Tôi suy nghĩ hoài vẫn không ra

  Chưa có nước nào như nước ta!

  Nông Dân Nam Bộ

  Tôi suy nghĩ hoài vẫn chưa ra!

  Tôi suy nghĩ hoài vẫn không ra
  Có nước nào như đất nước ta?
  Không một ngày tự do dân chủ
  Chưa có nước nào như nước ta!

  Tôi suy nghĩ hoài vẫn không ra
  Có nước nào như đất nước ta?
  Ngu lâu ngu sâu ngu cả lũ
  Chưa có nước nào như nước ta!

  Tôi suy nghĩ hoài vẫn không ra
  Tàu bao vây xâm lăng nước ta
  Tình hữu nghị Việt Trung bền vững
  Một ngàn năm nô lệ Trung Hoa!

  Tôi suy nghĩ hoài vẫn không ra
  Có nước nào như đất nước ta?
  “̣Đỉnh cao trí tuệ” đồ cẩu trệ
  Xã xệ chễm chệ đang làm cha!

  Tôi suy nghĩ hoài vẫn không ra
  Tiết trinh rao bán khắp người ta
  Lũ lượt xuất khẩu đi lao động
  Có nước nào như đất nước ta?

  Tôi suy nghĩ hoài tội tự hỏi
  Đất nước hạnh phúc đứng thứ năm
  Vì đâu sự thể ra nông nỗi
  Hết thuyền nhân rồi tới thùng nhân!

  Tôi suy nghĩ hoài vẫn không ra
  Có nước nào như đất nước ta?
  Với hơn bốn ngàn năm văn hiến
  Chưa có nước nào như nước ta!

  Tôi suy nghĩ hoài vẫn chưa ra!

  Nông Dân Nam Bộ

  Bây giờ thì tôi đã tìm ra!

  Tôi suy nghĩ hoài vẫn chưa ra
  Có nước nào như đất nước ta?
  Với hơn bốn ngàn năm văn hiến
  Không có nước nào như nước ta!

  Họa hoằn chăng chỉ có Trung Hoa
  Trung tâm vũ trụ rộng bao la
  Đại Hán năm ngàn năm văn hiến
  Có nền văn hóa giống như ta!

  Văn hóa nó giết ta thì ra
  Văn hóa! Chính văn hóa giết ta
  Đã và đang đưa ta nô lệ
  Ngu xuẩn ta liếm đít Nga Hoa!

  “Bên nầy biên giới là nhà
  Bên kia biên giới cũng là quê ta
  Bác Mao chẳng ở đâu xa
  Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”

  Bây giờ thì tôi đã tìm ra
  Bắc Nam ta có cùng màu da
  Gây cảnh tương tàn sao ngu quá
  Nam Bắc một nhà cùng Mẹ Cha!

  Nông Dân Nam Bộ

  Quê hương còn đó và dần xa!

  Tôi đã tìm ra để xót xa
  Thôi “tận nhân lực tri thiên mạng”
  “Lực bất tùng tâm” tuổi đã già
  Bởi than ôi sức tàn lực cạn!

  Tôi đã tìm ra chỉ xót xa
  Trời già dường như không chìu ta
  Lòng người lữ thứ, thuyền viễn xứ
  Quê hương còn đó nhưng dần xa!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên