Sau cơn mưa thủy ngân đèn Rạng Đông lại sáng

1
Sau cơn mưa thủy ngân đèn Rạng Đông lại sáng