Nước Mỹ có thể tránh nổi loạn?

35
Một điểm bán sún gtai5 Mỹ. Ảnh Wikipedia

Sau bầu cử, nhiều người thấy như có 2 nước Mỹ và điều quan trọng đối với mọi người là phải hòa giải thật sự để thống nhứt đất nước. Theo kết quả thăm dó dư luận do Viện Qinnipiac công bố có 70% đảng viên Cộng hòa quả quyết ông Joe Biden không thể là một ông Tổng thống chánh đáng và có 77% tin chắc có gian lận bầu cử (Hélène Vissìere tại HTĐ, Le Point, Paris). Thực tế này khó tránh sự xung đột có thể kéo dài vì thiếu tinh thần dân chủ để kẻ thắng người thua sau bầu cử thì đề huề .

Có lẽ hơn ai hết, ông Tổng thống Joe Biden dã thấy rõ điều đó nên ngay ngày tuyên thệ nhặm chức, ông liền đưa ra lời tuyên hứa « chiến thắng chủ nghĩa thượng đẳng da trắng » và «khủng bố quốc nội ». Ông sẽ là ông Tổng thống của tất cả người Mỹ, của những người đã ủng hộ ông cũng như của những người đã không bỏ phiếu cho ông.

Trong bài diễn văn nhậm chức, ông nhấn mạnh «Nay người ta thấy xuất hiện chủ trương cực đoan chánh trị, thượng đẳng da trắng và khủng bố quốc nội » . «Chúng ta phải chống lại các thứ này và chúng ta sẽ phải chiến thắng ».

«Hôm nay là ngày dân chủ, một ngày lịch sử và hi vọng… Không phải là sự chiến thắng của một ứng viên, mà chính là chiến thắng của một chánh nghĩa . Ý chí của một dân tộc đã được lắng nghe …Dân chủ là quí báu và dễ đổ vỡ, nhưng nó đã thắng» .

Ông cũng thừa nhận có nhiều điều cần phải «sửa sai » sau khi ông nhắc lại «biến cố ngày 6/1 đã làm rung chuyển tận nền tảng điện Capitol» .

Phải chăng bắt đầu làm «nhiều điều cần phải sửa sai  » mà chỉ trong vòng tuần lễ sau khi nhậm chức, ông Tổng thống Biden đã lập thành tích phi thường, ra tay ký gần bốn mươi văn kiện, chủ yếu nhằm xóa sạch 4 năm cầm quyền của người tiền nhiệm? Mục tiêu đầu tiên của ông! Ông bốc tận gốc, xóa bỏ, đảo ngược, làm phai mờ, cạo rửa sạch trơn (karchérisé) 4 năm Trump trên các chủ điểm quan trọng: kinh tế, khí hậu, đại dịch, chánh trị, chủng tộc, di dân, quan hệ đối ngoại, vấn đề Iran, quan hệ với Nga. Ký giả Ph.Labro nhận xét thêm «Ông Biden cố gắng cởi bỏ hết mọi thứ Trump đã làm và tìm cách làm hài lòng tất cả các nhóm dân thiểu số, điều này chỉ làm tăng sự bất mản ở 74 triệu cử tri của Trump mà thôi » (Le Point, 28/1/21, Paris) .

Phải chiến thắng chủ thuyết «thượng đẳng da trắng»?

Hiện tượng «thượng đẳng  da trắng» đang là chứng bịnh trong chánh trị nước Mỹ nhưng có phải nó thể hiện qua những hành động khủng bố, bạo loạn của những nhóm quá khích hay nó là một thực thể trong đời sống công cộng ở Mỹ?

Báo chí pháp viết «le suprémacisme blanc» (thượng đẳng da trắng), chữ «suprémacisme » không có trong từ điển vì nó có gốc tiếng anh. Trái lại chữ «suprématisme», với vần «t», thì có và có nghĩa «sự vượt trội» nhưng chỉ về màu sắc . Chữ «  suprémacisme  » chỉ sự vượt trội về màu sắc nhưng nói về chủng tộc, còn chữ «suprémtisme» nói về sự vượt trội, nổi bật màu sắc, nhưng nói về nghệ thuật !

Nên da trắng là màu sắc của chủng tộc vượt trội những màu sắc các chủng tộc khác !

Sự vượt trội da trắng và trong lịch sử gần đây, da trắng đã đô hộ nhiều nước da màu, bắt da đen làm nô lệ, và có chế độ nô lệ thật sự, nên «da trắng vượt trội » ngày nay mới trở thành nổi ám ảnh trong chánh trị.

Sử gia chuyên về các Tổng thống Huê kỳ, từ Roosevelt đến G.Bush, bà Françoise Coste hiện là Giáo sử ở Đại học Toulouse, nhận xét về hiện tượng «thượng đẳng da trắng» ở Huê kỳ:

«Mọi chuyện xảy ra ở Huê kỳ, trước sau gì, đều có quan hệ với di sản của chế độ nô lệ, với sự phân chia dân chúng giữa da trắng và da đen. Bà đã tưởng hồi năm 2008, ông Obama đắc cử Tổng thống, vấn đề đã được giải quyết . Nhưng ngày nay, chúng ta mới thấy mình đã lầm và chúng ta có cảm tưởng đang thụt lùi lại ở một thời kỳ rất xa » (La présidence des États-Unis de Franklin Roosevelt à George W. Bush (1933-2006, Ed. Du Temps, 2007) .

Sự «vượt trội da trắng» trở thành một thứ chủ thuyết chủng tộc và có tham vọng bá chủ nên thường gây ra bạo loạn chống lại những sắc dân không phải da trắng. Chủ thuyết «thượng đẳng da trắng» và những nhóm xuất hiện ở nhiều quốc gia từ Mỹ qua Âu châu, Nga, Úc, Tân-Tây-lan và cả Nam-Phi . Riêng từ «kỳ thị chủng tộc» (racisme) xuất hiện và và có ý nghĩa mạnh bắt đầu từ thời Anh đánh chiếm thuộc địa và lập chế độ đô hộ.

Ở Âu châu, cùng là da trắng, nhưng tính thượng đẳng vẫn có trong đối xử giữa các nước Bắc Âu như các nước Scandinaves, Đức, Anh và Hòa-lan với các nước phía Nam, phía Đông và các nước không phải Âu châu.

Riêng ở Mỹ ngày nay có nhiều nhóm bạo động trong tinh thần «thượng đẳng da trắng» do hoàn cảnh thực tế của nước Mỹ, như KKK, Vanguard America (với khẩu hiệu «Blood and Soil), Alt-right, Alt-knight, Prou Boys, …
Ngoài ra có thêm một nhóm «  thượng đẳng da trắng  » đang sửa soạn cụ thể cho «hậu-Trump» .

Nhóm này thành lập năm 2017 dưới danh xưng «Patriot Front» (Mặt Trận Ái quốc), chủ động và đầy thù hận, chủ trương đuổi tất cả di dân, da đen và do thái ra khỏi xứ Mỹ (Léah Boukobza, Le Nvl Ob, 29/10/20) . Trước ngày bầu cử, họ đã sửa soạn tranh đấu để Trump sẽ không đắc cử . Hằng ngày họ luyện tập xử dụng võ khí và nhứt là cận chiến .

Đối với họ bầu cử chỉ là dấu hiệu tuân phục hợp thức hóa bạo chúa. Căn bản thiếu đạo lý. Là một sỉ nhục cho chánh nghĩa quốc gia . Theo Cassie Miller phân tách, nhóm này thượng tôn da trắng nhưng không ủng hộ Trump, mà chỉ muốn lợi dụng chánh trị của Trump để tranh đấu cho chủ nghĩa da trắng là trên hết mà thôi .

Theo những nhà nghiên cứu của Đại học Tổng hợp Oklahoma «The  Conversation US và The  Conversation France  », trong quân đội là có nhiều  «ổ» của tổ chức «thượng đẳng da trắng». Tổ chức này là mầm mống hăm dọa nghiêm trọng những khủng bố ở Huê kỳ vì họ có hậu thuẫn là quân đội. Họ phản ứng vì họ cho rằng người da trắng ở ngay trên đất nước Huê kỳ đang bị hăm dọa nghiêm trọng.

Những nhóm này mơ ước tạo dựng một nước Huê kỳ hoàn toàn da trắng hoặc nếu không phải da trắng thì không có quyền công dân nên họ thường gây bạo loạn nhằm vào thiểu số da màu và tôn giáo. Năm 2018, họ tấn công vào các nhóm chủng tộc khác nhiều hơn bất cứ nhóm dân tộc cực đoan nào khác.

Theo kết quả thăm dò dư luận trong quân đội, chỉ có 39% cho rằng đó là vấn đề nghiêm trọng (Huffington Post).
Vì người mỹ tin tưởng ở quân đội và tôn trọng quân đội .

Mỹ sẽ bị bạo loạn?

Ông Fred Kaplan là một người chuyên nghiên cứu nổi loạn có tiếng thế giới tỏ ra nhiều lo ngại trước tình hình nước Mỹ trong những ngày gần đây .

Ông định nghĩa một cuộc « nổi loạn » ở Huê kỳ là một sự xâm nhập và bạo động có tổ chức để chiếm quyền lực chánh trị, xóa bỏ nó hoặc hỏa thiệp với nó . Một nhà nước « tiền-nổi loạn » có thể có khi nhà nước đó bị những nhóm bạo động hăm dọa nhưng lại thiếu tổ chức, hoặc thiếu võ trang hay thiếu hậu thuẩn . Như vừa rồi, sau cái chết của tên da đen George Floyd, có nhiều vụ nổi loạn đập phá, đốt nhà, đốt xe, thật sự không phải là những vụ biểu tình, tuy có cà phản biểu tình, vì không có yêu sách . Cũng không phải tiền-nổi loạn .

Bạo loạn gia tăng ở Mỹ. Theo một báo cáo gần đây của « Armed Conflict Location et Event Project », thường xuyên theo dõi những cuộc bạo loạn ở các xứ chiến tranh, ghi nhận có 20 nhóm bạo động, tả cũng như hũu, đã tham dự hơn 100 cuộc biểu tình được xách động sau cái chết của George Floyd . Tháng 6/20, có thêm 17 vụ phản-biểu tình do những nhóm hũu khuynh tổ chức . Có một nhóm bạo động mạnh . Qua tháng 7/20, có 160 vụ phản biểu tình với 18 vụ bạo loạn .

Trước đây những vụ bạo loạn xảy ra trong địa phương nhưng sau đó, đã trở thành quốc gia .

Cách đây chừng mươi năm, có 380 nhóm hũu khuynh và 50 nhóm tả khuynh, phần lớn võ trang, đã đụng độ với FBI và giáo phái « Branch Davidians » ở Waco, TX, làm cho 80 người chết.

Trở về trước hơn nữa, vào đầu thập niên 70, nhiều vụ biểu tình phản đối chiến tranh Việt nam do những nhóm phe tả tổ chức, phe hũu tới và hai bên, gồm sinh viên và thợ thuyền, đụng độ nhau, làm thiệt mạng nhiều người .
Nhưng những vụ này cũng chưa phải là những vụ nổi loạn vì không có mục tiêu cướp chánh quyền .

Ngày nay, điều đáng lo ngại là những nhóm tả khuynh cho rằng cánh hữu khuynh là những thứ «ký sinh trùng», thứ «ăn bám» . Trong lúc đó, những nhóm hũu khuynh lại chửi phía tả, như nhóm BLM, là những «con chuột đen». Tình trạng này đang bốc lên mạnh, với lòng thù hận nhau cao độ, nó chi phối cả Cộng hòa và Dân chủ ngay trong Quốc hội và cả trong chánh giới Mỹ. Nhưng có đủ yếu tố cho báo động «tiền-nổi loạn» chưa?  .

Tình hình khá căng thẳng như vậy chẳng khác gì một thùng thuốc súng để sẵn. Hồi tháng 6/20, dân chúng Mỹ tranh nhau đi mua súng và có 3, 9 triệu khẩu súng đủ loại được bán ra. Trong số đó, có nhiều người lần đầu tiên mua súng. Họ mua súng vì họ sợ!

Người ta ước tính có 20 triệu dân mỹ mang theo súng khi ra khỏi nhà. Chuyện khói lửa có thể xảy ra dễ dàng khi chỉ cần có vài phát súng nổ lên.

Từ 50 năm gần đây, những cuộc nội chiến, bạo loạn đều xảy ra do sợ hãi!

Nguyễn Thị Cỏ May

 

 

35 BÌNH LUẬN

 1. Thê lực ngầm .hay siêu quyền lực ,hay deep state chỉ là tên nói về chính trị xãy ra khác binh thường như cuộc b/c vừa qua ở Mỹ ,và nó giải thích cho sự cuồng Trum, ,một người theo họ la “không có TT nào từ khi có HCQ Mỹ và có thể cả sau này . Một người được coi như “Chúa trời tái sinh cứu nước Mỹ” sao lại bị BIDEN đánh gục .Cho nên bọn cuồng mới dem nào là thuyét âm mưu là Deep State,là Thế lực Ngầm là Siêu Quyền lực đẻ giải thích và đẻ hạ Biden ,tân TT Mỹ ,là CHỈ BIẾT KÝ THEO LỆNH THÔI…Nó gióng như tin vào ma quỷ bùa phép ,tin vào HCM đặc biệt có hai ngón tay bằng nhau và dính nhau ,có 2 con ngươi là vị Thần …(và sau này ngồi trên các miếu như Thành Hoàng (xả nào cũng có) và ngồi trước Phật (vì Phật đã di tản) đẻ được cung lạy…Hay cao hơn là tin và thuợng đế tưc ông trời ,hay tin vào các ông hiên triết TQ xua là số phân là định mệnh đã định sẳn…Những cái đó vây lấy con người vây lấy quốc gia dân tọc ….ảnh hửởng nặng nề trong giòng sống người Việt nói riêng ,nhất là ở VNCS ,chi phối tất cả chớ không riêng gì một nhóm cuồng Trump ở Mỹ hay Canada ,Uc Đức …
  Còn NTCM thì qua 2 bài viết trước + bài này chí là đi theo cái xu hướng cuồng Trump mà Nhín thấy ,ngưi thấy cái mầm nội loan hay cái manh nha nội loạn của My và đưa ra một chỉ đạo nào đó đẻ cho thấy người Mỹ có thể có “cách nào đó tránh nội loạn.”
  Nhưng nội loạn Mỹ thì e không có mà chỉ có ,nếu có ,trong đầu óc của kẻ CUÔNG TRUMP mong muốn thôi.

 2. Hahaha….so sánh khập khiễng rồi tonydo ơi.

  Ban ngày quan lớn như Cha,
  Ban đêm quan lớn tần mần như Ma.

  Quỳ gối trong phòng ngủ khác với quỳ gối trước những tên tiểu nhân trộm cắp.

  • Thưa, em nói cho vui, chứ Trump quốc, đứng, nằm hay chổng vó lên trời, chẳng ảnh hưởng gì tới em.
   Nói thật với đàn anh, loại người như Trump, mời ổng tới nhà là….tiêu!
   Kính!

   • Quỳ gối có gì là xấu .Trong hoàn ảnh bắt buộc thì phải quỳ thôi >Môt Đ?U VNCH thuộ binh chủng oai hùng, trong trai tù ,đem mieếng thịt ngày tết không ăn hét qua cái bót gác đẻ vào trai ,đẫ bị tên bộ đội chưa vở tiếng gác băt quỳ gối và giảng đạo đức vói nòng sung chỉa về phía trước. “Có những lúc anh hùng khi vị ngộ là vậy ‘
    Chớ đâu như cái thăng bú cu hồ này thấy vậy cười đắc chí tiểu nhân mà chỉ có ,có lẻ lần đầu tiên thấy có kẻ cung loại khen ngợi hắn và khen ngợi NT Tâm . Chắc là Tâm nghe khen thù vị lấm ,biết đâu hăn khen đểu…
    Hàn Tín không những quỳ xuống còn lòn qua trôn của tên hàng thịt và sau này vì cái nhục đó mà làm nên sự nghiệp….Và trong những người VNCH vao tù sau 75 đã có người tự tử ,có người phản kháng công khai ,bị hành lên hành xuống nhưng cung có những người nuôi chí lớn ,khuất phục giử mạng sống đẻ trả thù,một loại “nín thở qua sông” .
    Vụ quỳ gối, không quỳ trước một tên da den đả bị bọn cs da trắng giết chết ,không quỳ bọn da đen da trắng biểu tình bạo loạn mà QUỲ vì thế chính trị ,vì bình yên cho một nước Mỹ nhân bản dân chủ tự do ,nhân quyền đày đủ ,là một quốc gia nhiều sắc dân ,nhiều dân tộc là một cái nồi lớn chứa đủ hạng người …(trong đó chắc không có bắc cụ hồ ,tudo,cơm (cháo ) và những thằng đang chống Mỹ ,đang cuống Chúa cứu thế TRUMP tái sinh !).Cái giọng điệu tiểu nhân vẫn là tiểu nhân , Ông bà ta nói :loài chim sẻ sao so sánh được vói hoàng hạc ,tung cánh bay cao !”
    Dân TN vào nước Mỹ cả triệu người mà nói Biden không cho vào và thù Biden .Thật ra nước Mỹ lúc đó đã coi như khong còn dih líu tới VNCH . Coi như lich sử đả sang trang .Nhưng những thuyền nhân vân càng ngày càng đông ,hải tắc, hảm hép chét chóc gây nên một thảm trạng và thế giới lên án ,và những nhà nhân đjao đứng ra cứu giúp ,và Mỹ góp phần lớn nhất. Biden phản đối nhưng đó là lẻ thường tình .Không có MỘT NHẤT TRÍ TOÀN PHẦN (100%) trong mọi cuộc tranh luận .”trăm người trăm ý” nhưng cái kết quả ‘Đa thắng thiểu” là cái kết quả cuối cùng đẻ cho người VN ở đây tai nước Mỹ và mặc nhiên tưởng mình là ghê gớm lăm ,tưởng là anh hùng ,tưởng là người ngoại quốc nào cung như Fidel cuba’mơ làm người VN” hay sáng ra thức dây thấy mình là người VNCS!”. Cho nên chẳng hay ho gì cho một tên ăn tục nsoi phét ,chưởi bới như hàng tôm hàng cá ,như bọn chợ
    đồng xuân ,như cóm cháo chưởi….(và đó lại có tên khen về nhân cách con người có phẩm giá. !).

    • Thưa đàn anh ongvòvẽ:
     Trích còm trên của quan bác; (Ông bà ta nói :loài chim sẻ sao so sánh được vói hoàng hạc ,tung cánh bay cao !”)
     Vladimir Lenin có lần nói thẳng vào mặt Leon Trotsky:
     (Chim Ưng có lúc bay thấp hơn gà, nhưng Gà thì không thể bay cao bằng chim Ưng.)
     Kính quan bác!

    • Không ở tù bị cai tù hành hạ, tài thì không đáng nâng cờ….U cho Hàn Tín, mà lại “hăng hái” xin quỳ gối trước những tên tiểu nhân trộm cướp, ongvove và bọn cuồng LỜ gốc Vịt này mà là sĩ quan VNCH, thì chỉ có….tụt quần với đu càng mà thôi, chớ đánh đấm con mẹ gì….

    • Viết một cái còm,chỉ có vài đoạn mà câu cú thì
     lộn xộn, lý luận thì ý này chửi bố ý kia .

     Cứ tưởng mình là cao cả lắm ,ca tụng mấy cái
     tư tưởng hão huyền như “quỳ vì một nước
     Mỹ bình yên ,dân chủ ,nhân quyền,….” ,nào là
     “chim sẻ thì không sánh với hồng hạc …”

     Nghe mà vãi … đái trong quần .

     Chuyện thượng nghị sĩ Biden phản đối cấp
     ngân khoản để đi tản 175,000 người Việt ra
     khỏi cảnh máu lửa vào thời điểm 1975 là chuyện
     có thật. Giấy trắng mực đen ,có trong tài liệu
     lưu trữ của bộ ngoại giao . Được giải mật tháng
     9/1992 ,mà còn cãi chầy cãi cối .

     Ông Biden chỉ miễn cưỡng đồng ý ,khi được
     khuyến cáo là : sẽ phải đánh nhau với Nam VN,
     nếu chỉ rút người Mỹ ra mà không có một người
     Việt nào được di tản .

     Nhắc lại không phải để thù hận cái chi ,mà
     để biết được những tay làm chánh trị .Họ chỉ
     làm những việc có lợi cho sự nghiệp chánh trị
     của họ.

     Còn ở đó mà rống cổ ca tụng những cái lý
     tưởng cao đẹp hão huyền . Bộ không thấy
     ngượng miệng hay sao ?

     • Đừng lập lại như con VẸt . Biden phản đố và được quốc hội chấp thuận thì kkhoong có thằng trần tường ở Mỹ đâu. .
      Bò !

     • Để cái đầu và bộ óc đi ăn chuối ,hay là đọc mà
      không hiểu cái Memo ghi lại cuộc họp giữa tổng
      thống Ford,Kissinger …và ủy ban ngoại giao
      thượng viện (Javis,Church,Biden …)

      Đây là nguyên văn của Biden: “I feel put upon
      in being presented in all or nothing number .
      I don’t want to have to vote to BUY it all or
      not at all. I am NOT sure I can vote for an
      amount to put Amrican troops in for one to
      six months to get VIETNAMESE out .
      I will vote for any amount for getting the
      Americans out .I DON’T want it mix with
      getting the Vietnamese OUT “.

      Đây là lời lẽ của một tổng thống “nhân hậu”,
      “Nhân bản”,”nhân đạo”, trong quá khứ, hồi
      còn làm thượng nghị sĩ .

      Dĩ nhiên nhóm thượng nghị sĩ của ông ta
      không phải là tất cả quốc hội ,lập pháp và
      hành pháp lúc bấy giờ .Nên mới có mặt
      người Việt trên cái đất Mẽo này .

     • Bản ghi chép của cuộc họp kín đó có thể tìm thấy
      tại đây :
      fordlibrarymuseum.gov/library/document/0314/1553026.pdf

     • “Tài liệu giải mật cho thấy TNS Biden không chống di tản người Việt năm 1975′
      Aug 27, 2020 cập nhật lần cuối Aug 28, 2020 (Người Việt)

     • Đọc và không hiểu văn bản gốc của cuộc họp
      đó nói gì à ? Ông cố tình không hiểu hay ông
      không muốn hiểu ?

      Tại sao ông phải nhờ vào nhật báo Người Việt
      dịch thuật và diễn giải theo ý riêng của họ !
      Chửi người khác là con vẹt, mà mình phát
      ngôn như con vẹt. Chỉ trích thiên hạ cuồng
      Trump,cuồng Hồ ,mà mình thì chỉ nhắm mắt
      nói liều một cách lố bịch .

      Theo dõi cuộc họp đó ,quả là diễn ra đúng với
      tiến trình hợp lý của thời gian giống như bất cứ
      tiến trình thời gian của bất cứ cuộc tranh cãi,bàn
      luận nào trên cái cõi đời này .

      Số phận của miền Nam kể như được quyết định
      chấm đứt .Nhóm của ông Biden dư khả năng để
      biết điều đó . Vấn đề là di tản 5000 người Mỹ và
      175 000 người Việt ra khỏi VN , đây chỉ là vấn
      đề nhân đạo đối với người Việt .

      Lạ là cái ngôn ngữ phản đối của nhóm ông Biden.
      Mấy ông kia chỉ phản đối cho có ,cũng không có
      gì mạnh mẽ lắm như sau khi dàn xếp di tản những
      người Việt này ,không biết cho họ cư trú ở đâu,hòn
      đảo nào đó ở Borneo .

      Riêng ngôn ngữ của Biden thì rất mãnh liệt và
      “máu lửa” : “Tôi sẽ thuận cho bất cứ ngân khoản
      nào để mang người Mỹ ra khỏi ,tôi không muốn có
      lộn xộn trong đó để đem người Việt ra khỏi (VN) “.

      Nhóm phản đối của Biden làm việc,tung hứng
      rất có bài bản . Thượng nghị sĩ Biden lúc đó mới
      khoảng 30 vừa đắc cử ở Delawere ,theo chân
      đàn anh ,cố gắng phấn đấu cho nhóm chăng ?

      Con số cuối cùng họ đồng thuận là 200 triệu.
      Cám ơn tổng thống Ford và hành pháp lúc đó
      cũng không đến nỗi tàn nhẫn như nhóm của
      ông Biden.

      Quá khứ đi qua ,hy vọng là ông Biden bây
      giờ khác với ông Biden của mấy chục năm về
      trước . Lệ thuộc vào lớp “đàn anh”, ít có chủ
      kiến cho riêng mình .

 3. Trong dien dan nay, tu tren xuong chung ta thay la co comment cua Nguyen Tuong Tam, Tudo.com va Hobaccu la nhung nguoi ” co hoc hon ca” ( khong nhu nhung nguoi duoc gan cho la it hoc o Trung Tay nuoc My); ma la thiet, co nhieu nguoi di an cap y cua nguoi khac , chu thuc ra ho co biet Trung Tay nuoc My no nhu the nao; O do co bao nhieu truong dai hoc ? va ho co biet dai hoc la gi khong ? Toi gio nay co 34 trieu nguoi lanh Foodstamp hang thang do !!!

 4. Nước Mỹ có thể tránh nổi loạn? là một câu hỏi không phù hợp trong xã hội Mỹ. Xã hội Mỹ có NỔI LOẠN thì cũng như Pháp hay Đức chứ ko khác. Trong bối cảnh đó, từ NỔI LOẠN chỉ phản ảnh một sinh hoạt bình thường trong xã hội DÂN CHỦ CAO CẤP, NÓ KHÔNG NHẰM NỔI LOẠN để lật đổ chế độ như sự nổi loạn của CS.
  Nếu hiểu như vậy thì KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG BÀN như ý kiến của không ít người Âu châu, hay Úc châu gốc Việt. Ý kiến và binh luận chính trị Mỹ của mấy vị đó hoàn toàn xa lạ với người Mỹ gốc Việt. Nước Canada gần gũi với Mỹ hơn nên văn hóa tương đồng hơn. Do đó người Canada gốc Việt không có cái nhìn sinh hoạt chính trị Mỹ một cách kỳ quái là lạ lùng (không tưởng) như cái nhìn của những người Âu và Úc gốc Việt. Sau khi bầu cử thì những ồn ào trước cuộc bầu cử tổng thống vừa qua đã hoàn toàn qua đi. Còn lại chỉ là những cánh báo chí giòng chính đang liên tục bênh vực gà nhà và tấn công đối thủ, đó là những “trận đánh chính trị liên tục và bình thường” trong một nền dân chủ cao như Mỹ NHƯNG CHẮC CHẮN KO BAO GIỜ ĐƯA TỚI ĐỔ VỠ. Mấy vị Âu, Úc gốc Việt ít viết về chính trị của quốc gia mình đang sinh sống mà lại luôn luôn muốn tỏ ra “hiểu biết” nên cứ xoáy vào phân tích sinh hoạt chính trị Mỹ trong khi họ chẳng hiểu gì cả HỌ CỨ MANG CÁI TÂM TRẠNG ÂU , ÚC MÀ XÉT ĐOÁN NGƯỜI MỸ THÌ LÀM SAO MÀ TRÚNG…

  • Ông lầm, bên Châu Âu người ta không điên loạn như một phần người mỹ, vì nước Mỹ quá lớn lại quá tự do (có nhiều thứ tự do rất lạ) nên khi có trang bị vũ khí thì họ tự xem họ là con trời. Bên Châu Âu cũng có tự do nhưng không có thứ tự do điên loạn. Ngoài việc đối đầu với hồi giáo lan tràn vì có chính sách hồi giáo hóa Châu Âu nên mới gây cớ sự, bằng không thì Mother Land rất an bình. (Bush con gọi Châu Âu là lục địa già, kkk người da trắng ở Hoa Kỳ chui từ đâu ta vậy nhỉ)

 5. Trích từ comment của bác Tudo.com:
  “Vì ông Biden không phải là người quyết định chính sách, ông ấy chỉ là một thợ ký tên được các ông chủ thế lực phía sau bảo gì làm đó mà thôi!”
  Qủa đúng như bác nói:
  Nước Mỹ được những tay Deep State có tài, có lực và yêu nước Mỹ hết mình lo lắng và bảo vệ.
  Còn những tay như Biden, Trump, Obama, Bill Clinton cũng chỉ là những diễn viên “thượng thẳng” được học chọn lựa cho hợp vai “tuồng” mà thôi.
  Nếu không, cho các bố ấy làm theo ý mình, nước Mỹ loạn cào cào từ lâu rồi!
  Kính đàn anh Tudo.com!

 6. Còn tuỳ thuộc vào chánh sách của ông Biden và đảng
  DC có trung dung dược mọi tầng lớp trong xã hội Mỹ
  hay không .

  Kinh tế mà cứ trì trệ như hiện nay ,công việc cứ ra đi
  về bên Tàu . Những việc làm trả công rẻ mạt cũng
  mất dần vào tay những người nhập cư gốc Nam Mỹ .
  Tiền cứ bay ra như chất trên trực thăng mà quăng
  xuống để xoa dịu thiên hạ ,bao nhiêu cho đủ ?

  Biden phải kiếm kẻ thù cho dân Mỹ chỉa mũi dùi vào,
  giống như Trump đã làm là Tàu và di dân .
  Nếu không, kẻ thù của nước Mỹ chính là Biden ,
  và bạo loạn sẽ xẩy ra .

  • Từ năm 1975 tới nay, bà con Tị Nạn chúng ta được chứng kiến những việc như sau:
   -10 năm hàng hóa đều Made in Japan.
   -10 năm kế tiếp chợ búa chứa đầy hàng Made in Taiwan.
   – 10 sau đó, Made in Korea tràn ngập khắp nơi
   -Và 10 năm trở lại đây bảy tám chục phần trăm hàng hóa trên thị trường Hoa Kỳ là Made in China.

   Khi mới định cư trên đất Mỹ, vào thời điểm đó ngay cả những người bảo trợ Tị Nạn chúng ta cũ phải đậu xe ngoài đường, con cái phải hai đứa một phòng.

   Nay Tị Nạn ai cũng có nhà cao cửa rộng, hai tới ba garages, con cái mỗi đứa một phòng thoải mái. nhiều gia đình còn thừa phòng để dành cho khách hoặc để tập thể dục.

   Mỹ đã chơi với ai thì, tớ ăn cháo bào ngư thì đằng ấy cũng có cháo thịt bò Cô Bê. Nghĩa là đôi bên cùng có lợi.
   Đặc biệt là Trung Quốc.
   Một cái iphone sản xuết ở Thượng Hải, người Tàu lời được $10 đô. Trong khi đưa về Mỹ, hãng Apple kiếm được $300 usd.

   Mỹ nó khôn thấy bà nội người ta, họ đâu có ngu để Tàu nó cưỡi cổ?
   Không biết thì ngậm miệng làm dân lành mà…hưởng.
   Nước Mỹ có đủ những thằng đại tài đặng…..ăn chặn cả thế giới.

   Đừng có mà lo bò trắng răng.
   Những tay tổ sư chính trị Mỹ chắc chắn không cần cái đầu của đám khứa già An Na Mít chúng mình đâu.
   Kính quan bác Trần Tưởng!

   • Cái nhà bác Tonydo này phán cứ như “đi guốc trong bụng” những tay tài phiệt tổ bố (deep state) của Hoa Kỳ quắc.
    Chúng ta đều là cụ Khốt, nhàn cư (nhưng không vi bất thiện) nói phách cho nói sướng cái miệng, đôi khi nói bậy, viết bậy may FBI nó mù chữ Việt chứ nó giỏi giang thông thoại Việt ngữ thì nhiều bố chử Biden, chửi FBI nó cho dừ xương.
    Chúc bác Tonydo phản loạn thật xôm trên Đán Chim Lạc đang ngơ ngác tìm nhau.

 7. Nước Mỹ đi lên ,có được như ngày hôm nay,phần lớn
  là do công lao của đám da trắng . Để mua chuộc cái
  đám cử tri này ,Trump khơi mào cho cái tư tưởng “thượng
  tôn da trắng” .Cái tư tưởng này bao giờ nó cũng có trong
  xã hội Mỹ ,sống tiềm tàng trong đó kể từ ngày lập quốc.

  Tôi cho rằng, cái tư tưởng này chưa đủ mạnh và chưa
  được tất cả những người da trắng sống trên đất Mỹ
  hưởng ứng rộng rãi . Chỉ một nhóm nhỏ cuồng nhiệt,
  bị thiên hạ đặt tên là nhóm “cổ đỏ”, không có đủ sức mạnh
  để gây ra một cuộc bạo loạn.

  Đám truyền thông thổ tả vào hùa với đám hoạt đầu
  chánh trị ,thổi phồng lên quá đáng .

  Sống ở nước Mỹ ,nhiều khi còn bị tụi truyền thông
  lừa nữa là tác giả sống ở tận bên Pháp ,chỉ căn cứ
  vào sách báo .

  • Đồng ý với quan bác!
   Tuy nhiên Trump chỉ lôi kéo được những thành phần “thượng đẳng ở vùng trung Tây không có bằng đại học.
   Cũng như Dân Chủ chỉ hô hào được quí đa màu nghèo khó.
   Những người khá giả của cả hai sắc dân đều happy với nước Mỹ.
   Bạo loạn vì thế không bao giờ có thể xảy ra trên đất Hoa Kỳ.
   Ít nhất là trong thế kỷ này!
   Kính đàn anh!

   • Ồ, “dân thựơng đẳng trung Tây “ như vậy hả?
    Ý của đại ca là 75 triệu phiếu bầu cho Trump là toàn dân dốt và não tàu hủ ?

    • Thưa quan bác Tudo.com:
     Trong cuộc xông vào nhà Quốc Hội ngày 6/1, người ta đã có đủ dữ kiện rằng thì là:
     (Sắc dân nào và tầng lớp nào trong xã hội) sẽ hưởng ứng cái “Da Trắng Thượng Đẳng). Đó là nghệ thuật “Thống kê” rất tài tình để trị quốc.
     (Và vụ BLM cũng như thế).
     Những tay tổ sư lãnh đạo Hoa Kỳ đưa ra những phép thử để tìm hiểu những cái ấm ức, cái tự ái của từng nhóm người, từng vùng lãnh thổ…v.v. từ đó người ta sẽ có câu trả lời cho những kế sách trị dân trong tương lai.
     Kính quan bác!

 8. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama từng nói:
  (What truly makes our country great is its diversity. I’ve seen that beauty in so many ways over the years. Whether we are born here or seek refuge here, there’s a place for us all.
  We must remember it’s not my America or your America. It’s our America)

  Nếu không có sự đa dạng, nước Mỹ có giỏi cũng chỉ bằng Anh, Nga, Pháp, Đức..v.v..
  Hãy tin vào Hiệp Chủng Quốc!
  Kính!

 9. Theo tôi, những người theo Trump là những người đã có cái quan điểm quá khích sẵn trong họ từ bấy lâu và khi họ thấy ông Trump là người ứng cử viên tổng thống dám nói “công khai” trước mọi người về những quan điểm đó thì những người này đã ôm chầm ” đấng cứu thế “. Với kinh nghiệm của bản thân, tôi tin là khuynh hướng “tự do, cởi mở” sẽ áp đảo phía “conservative” mang tính cực khuynh. Nó không có gì là lạ cả. Bởi vì trường học là những cái ao nuôi cá con, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác. Những nơi đó chuyên cổ vũ cho những giá trị nhân bản, đào sâu và mở rộng những quyền hạn dành cho con người trên nguyên tắc “thương lượng bất bạo động”. Khả năng bạo loạn trong tương lai thì rất nhỏ vì người ta căng lúc càng không ủng hộ tình trạng violence ở những nước dân chủ pháp trị đầy đủ uy tín. Hơn nữa, những tổ chức cực đoan đã chường mặt ra hết rồi, đã đế lại dấu vân tay thì chính họ phải biết tự kiềm chế từ đây về sau. Cái mà Biden cần là phải có chủ trương uyển chuyển phù hợp với tình hình nhưng phải bảo đảm quyền lợi chung hàng đầu cho mọi người Mỹ là “nồi cơm và thuốc uống”. Ông ta đã giữ lại “Buy American” là đúng, tiếp tục coi Trung cộng là kẻ thù chiến lược và chặn đứng nó thì đại đa số người Mỹ đều hài lòng.

  • Thiệt ông thầy Dân chơi…lại làm tôi phải buồn cười nữa rồi!
   Anh cho rằng những người bảo thủ ủng hộ ông Trump vì ổng dám nói “công khai” quan điểm bảo vệ nước Mỹ là “quá khích”, rồi “ôm chầm đấng cứu thế”.
   Nhưng anh lại tự cho quyền mình “tự do-cởi mở” sẽ áp đảo “conservative” là Không quá khích?
   Như vậy, nhóm Big Tech và đám truyền thông thiên tả tấn công, dán nhản, bịt miệng dư luận, ngay cả ông Trump là tổng thống, một cách công khai mà toàn thế giới đều lên án, nhưng riêng anh thì thấy khoái chí, ủng hộ vì hành động của chúng cũng là “tự do, cởi mở” chứ gì?

   Rồi anh lại ca tụng chuyện ông Biden giữ lại “Buy American” vì “nồi cơm-thuốc uống” là đúng thì cũng thật là hết ý.
   Không đúng sao được, vì nếu không có JOB là đói, mà đói là dân họ nổi loạn, chuyện đó con nít năm tuổi cũng hiểu, đúng không?
   Nhưng điều này ai cũng thấy, nó quan trọng hơn đối với đảng Dân Chủ là một đoàn quân lá phiếu bầu để họ tiếp tục nắm quyền nắm lợi mãi mãi. Nó giống như loại vũ khí “Tem phiếu” thời chống Mỹ của dám cộng sản Bắc Việt: một là vào miền Nam đánh Mỹ ngụy, hai là cả nhà chúng mầy sẽ đói rả ruột, chúng mầy hãy chọn đi?
   Ồ, cái này mới quan trọng hơn nữa là chuyện ông Biden quyết định giữ hay không giữ “Buy American” của ông Trump là chuyện tào lao.
   Vì sao?
   Vì ông Biden không phải là người quyết định chính sách, ông ấy chỉ là một thợ ký tên được các ông chủ thế lực phía sau bảo gì làm đó mà thôi!

   Đến đây, có lẽ anh lại cho là tôi quá khích, thiển cận, âm mưu…gì gì đó, cũng được, không sao.
   Nhưng tôi dám cá cược với anh, nếu anh chứng minh được không có thế lực phía sau điều khiển con bù nhìn Biden thì tôi sẽ quỳ gối xuống như Biden và bái anh là Đại Sư Phụ!

   • @Tudo.com
    Quỳ Gối xuống chỉ để dành cho Dân Chơi CHÓ mà thôi, còn Chơi Gái như ông Trump đâu chịu quỳ. Thua cược thà mất tiền, không nên quỳ. Tuy nhiên, Dân Chơi CHÓ ở Lăng Cha Cả cũng mù giống như bọn cuồng Lừa, thì làm sao mà chúng có khả năng “thấy” được bọn Deep State.

     • Người ta so sánh “chính trường, thương trường cũng
      giống như chiến trường” . Họ dùng mọi mánh khoé
      để hạ gục đối thủ .

      Hình ảnh ông Trump gắn với “thượng tôn da trắng”,
      hay là hình ảnh ông Biden và bà Pelosi quỳ gối để
      ủng hộ phong trào BLM ,chỉ là họ diễn tuồng để kêu
      gọi số cử tri nòng cốt của phe mình .
      Theo tôi họ chỉ “diễn ” thôi ,chứ ông Biden cũng là
      dân da trắng . Trước kia ổng cũng phản đối kịch liệt
      cái đám dân tị nạn nhập cư VN mình hồi năm 1975 .

      Họ chỉ diễn tuồng thôi . Chánh trị mà, làm sao
      quyết đoán cho được .

    • Tôi không thể làm thay đổi anh nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục bày tỏ quan điểm của tôi. Hãy xem lại những comments của các anh nếu nó không quá khích thì là gì?

   • Nếu cái lý lẽ của anh là đúng thì anh đừng lên án Biden và đảng Dân chủ bởi vì họ chỉ bị điều khiển bởi Deep State mà thôi. Anh có thấy cái lỗ hổng của cái argument của anh không?
    Trong các anh thì ai đã lên án Biden ra những sắc luật hành pháp đảo ngược những gì Trump làm trước đó?

    • Chèng đéc ui, tên Dân Chơi CHÓ ở Lăng Cha Cả đang “ní nuận” rằng chúng ta không nên lên án những người lãnh đạo “Bù Nhìn” vì họ bị kẻ khác điều khiển. Lịch sử phải được viết lại rằng Lê Chiêu Thống, Nguyễn Phú Trọng, Hồ Chí minh, đảng CSVN, là …..vô tội khi chúng làm Bù Nhìn cho Tàu???

    • Lạ quá, anh Dân chơi…lại làm tôi hoang mang lo sợ rơi xuống cái “lỗ hổng”… lạ nữa rồi.
     Tại sao anh có thể kết tội “conservative” ôm chầm lấy “đấng cứu thế” dù ông ấy đã thua cuộc chơi, mà không cho họ lên án “con bù nhìn” chiến thắng bị giật dây bởi những tên tham nhũng bán nước chỉ vì tiền?
     Xin nhắc lại, khi tranh luận trong các còm trước anh cho rằng tôi chỉ nghe thấy một chiều như Gateway Pundit, Fox News, Epoch Times…, nhưng khi tôi đưa tin của POLITICO chỉ trích Biden và đảng Dân Chủ ra cho coi thì anh chơi cái tình…lờ đi -vì anh thừa biết POLITICO là ai rồi, nên anh kết luận “các anh chỉ biết chống Dân Chủ”, thế là coi như xong.
     OK, chỉ cải nhau chút cho vui, biết nhau như vậy cũng đủ rồi, vậy thôi chúng ta huề cả làng nhé.
     Nhưng bây giờ tôi sẽ cho Post bài này lên, và nhờ anh chơi thẳng tay đám “thượng đẳng” này có được không?

     À nhân dịp này, tôi cũng xin mời tất cả quí Còm Sĩ của DCV….help me! Nện cho tụi “phản động” này một trận cho chúng biết thế nào là “lễ độ”.
     Nhất là nhớ chơi kỹ câu kết chót rất “ác độc” nghen quí Còm Sĩ !!!
     __________________________________________

     Why the Left Has To Suppress Free Speech

     Let us begin with this fact: The left always suppresses speech. Since Vladimir Lenin and the Bolshevik Revolution in Russia in 1917, there has been no example of the left in control and not crushing dissent.

     That is one of the important differences between liberal and left: Liberalism and liberals believe in free speech. (The present leftist threat to freedom in America, the greatest threat to freedom in American history, is made possible because liberals think they have more to fear from conservatives than from the left. Liberals do not understand that the left regards liberals as their useful idiots.)

     The left controls universities. There is little or no dissent allowed at universities.

     The left controls nearly every “news” medium. There is little or no dissent in the mainstream media — not in the “news” sections and not in the opinion sections.

     The left controls Hollywood. No dissent is allowed in Hollywood.

     That is why we have “cancel culture” — the silencing and firing of anyone who publicly dissents from the left, and even “publicly” is no longer necessary. The National Association of Realtors has just announced that if you express dissenting views (on race, especially) in private, you may be fined and lose your membership in the organization — which effectively ends your career as a realtor.

     So, we return to the opening question: Why does the left need to crush all dissent? This is a question made all the more stark because there is no parallel on the right: Conservatives do not shut down dissent or debate.

     The answer, though the left will not acknowledge it, is the left fears dissent. And they do so for good reason. Leftism is essentially a giant balloon filled with nothing but hot air. Therefore, no matter how big the balloon — the Democratic Party, The New York Times, Yale University — all it takes is a mere pin to burst it.

     Leftism is venerated by intellectuals. But there is little intellectual substance to leftism. It is a combination of doctrine and emotion. The proof? Those with intellectual depth do not stifle dissent; they welcome it.

     That is why universities are so opposed to conservatives coming to speak on campus. One articulate conservative can undo years of left-wing indoctrination in a one-hour talk or Q and A. I know this from personal experience on campuses. You can, too. Watch the speeches given by any conservatives allowed to speak on a campus — many of these talks are still on YouTube — and you will see large halls filled with students yearning to hear something other than left-wing pablum. Look at their faces, filled with rapt attention to ideas they never heard that are clearly having an impact. Universities are entirely right to fear our coming to speak. We come with the pin that bursts their $50,000-a-year balloon.

     That is also why it is so hard to get any of them to debate any of us. In 35 years of radio, I have never mistreated or bullied a guest. I was unfailingly polite to an icon of the left, Howard Zinn, the America-hating author of the America-hating “A People’s History of the United States.” I even invited a UCLA political science professor and violinist, one of seven members of the Santa Monica Symphony Orchestra who refused to play when I conducted the orchestra in a Joseph Haydn symphony in the Disney Concert Hall — solely because I’m a conservative. Despite his public letter, in which he accused me of holding “horribly bigoted positions” and wrote, “Please urge your friends to not attend this concert, which helps normalize bigotry in our community,” I nevertheless invited him on my national radio show. He agreed. I had him in studio for an entire hour and treated him and his wife (who accompanied him) with great respect, despite my contempt for his false accusations and his advocacy of the cancel culture. Every American should hear that hour.

     Unfortunately for the emotional and intellectual health of our society, he, Zinn and a few others were anomalies. Of the 100 or so left-wing authors, professors and columnists invited to appear on my show, almost none has responded in the affirmative. They prefer NPR, where they are never challenged.

     The opposite, however, is not true: Every conservative intellectual I know says yes to every one of the (very few) left-wing invitations we receive. Of course, we are almost never invited. We regularly invite leftists. Leftists almost never invite us. They claim it’s because we are not up to their intellectual level and they have no desire to waste their time. One would think that the opportunity to publicly show how vapid we conservatives really are would be too good to pass up.

     Leftists do not debate us or appear as guests on our shows and prevent us from speaking whenever possible, because they (correctly) fear conservatives. Race-baiters such as Ibram X. Kendi or Ta-Nehisi Coates or “White Fragility” author Robin DiAngelo would never debate Larry Elder, for example. Why won’t they? Because they would be shown to be the intellectually shallow purveyors of hate they are. Deep down, they know it. Larry Elder is one of many conservative black intellectuals who left-wing blacks (and whites) refuse to debate.

     Now you know why the left suppresses free speech: because they have to. If there is free speech, there is dissent. And if there is dissent, there is no more left.“

     (Dennis Prager -Radio Talkshow)

     • Tôi không thể làm thay đổi cách nhìn của mỗi người ở mỗi vấn đề. Tôi chỉ có thể verify facts một khi anh đưa ra cái gọi là “thông tin” của mình. Dennis Prager là ai, thú thật tôi không biết và cũng không thể xá minh những dữ kiện mang tính cá nhân của anh ta. Tôi không thể trả lời cái câu hỏi của anh ta dùm cho người “leftist” được mời, họ có cái lý do của họ đối với Dennis Prager. Tôi vẫn có cơ hội để thấy cả hai phía tả và hữu tranh luận ở các diễn đàn, ở những media khác nhau và cả ở cơ quan lập pháp. Mọi thừ đều được “publicized”. Anh ta đã dùng cái “tôi” để đánh giá sự việc một cách tổng quát. Điều này là misconception.
      Anh có đề cập tới vấn đề là tôi lờ anh trong một hay hai posts của mình. Tôi không để ý và nếu có, có thể đã quyết định không trả lời bởi vì nó sẽ không bao giờ dừng lại khi mà anh đặt vấn đề hơn thua, thay cho sự học hỏi. Tôi không qúa khích và thậm chí còn biết cúi đầu. Nếu trên đời có những điều mà tôi coi là quan trọng để theo đuổi thì nó chính là học vấn là lòng tự trọng. Xin cảm ơn cả hai đều do tôi học từ thời VNCH và xin hứa sẽ không bao giờ sao lảng những điều đó. Cảm ơn anh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên