Những nguyên do khiến chế độ CS Tầu có thể sụp đổ

9

Ngày hôm nay với đại dịch Covis 19, xuất phát từ bên Tàu, bị cả thế giới lên án vì sự giấu giếm thông tin, làm cho kinh tế thế giới khó khăn, đi đến chỗ tẩy chay hàng hóa Tàu, rồi lũ lụt, đấm đá trong nội bộ thượng từng v.v…; tất cả những thứ đó khiến nhiều người nghĩ đến sự sụp đổ của chế độ hay triều đại Cộng sản Tàu.

Khi nói đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản Tàu, nhiều người liên tưởng đến Cộng sản Liên xô, và tìm những nguyên do ở sự sụp đổ này.

Họ không phải là không có lý, vì chế độ cộng sản Tàu, hay Đảng cộng sản Tàu, chủ chốt của chế độ hiện nay, là do chính Liên xô lập ra.

Có những người khác thì cho rằng không cần tìm kiếm đâu xa, chỉ cần tìm ngay trong lịch sử cận đại Tàu, từ thời Nhà Tống ( 960 – 1279) đến thời Nhà Thanh ( 1643 – 1912 ), chúng ta cũng thấy những nguyên do đưa đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản Tàu hiện nay.

I ) Nguyên do tìm thấy từ Liên xô

Phải nói là Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam là con đẻ của Liên xô.

Thật vậy, nhà nước cộng sản là do Lénine lập nên vào năm 1917. Lúc đầu Lénine tin rằng cách mạng cộng sản sẽ xẩy ra ở những nước tây phương. Lúc này Lénine còn tin tưởng ở tư tưởng “ cách mạng tất yếu “ của Marx. Nhưng sau 2 cuộc nổi dậy, một ở Hung gia lợi, một ở bên Đức vào năm 1918 và 1919, cả hai đều thất bại. Lénine quay sang hy vọng ở những nước phương đông, những nước thuộc địa của phương tây. Lénine nói vào năm 1919: “ Con đường cách mạng cộng sản sẽ đi từ New Delhi, qua Bắc kinh, rồi mới tới Paris và Luân đôn.” Nên ông đã chuyển hướng hành động của mình sang những nước chậm tiến, đặc biệt là Tàu. Ông đã gửi những người của mình sang thành lập đảng cộng sản ở những nước này.

Người của Đệ Tam quốc tế do Lénine gửi sang, ông Grigori Voitinski, đã thành lập đảng Cộng sản Tàu, vào năm 1920, chứ không phải vào năm 1921, như chính quyền cộng sản Tàu thường làm lễ kỷ niệm. Năm 1921 là năm đảng này họp Đại hội đầu tiên ở Thượng hải, cũng có sự có mặt của một đại diện Đệ Tam quốc tế Cộng sản, ông Maring, người Hòa lan, chuyên viên về tổ chức khủng bố, quấy phá. Chính ông này đã đồng chủ trì cuộc họp đầu tiên này.( Theo Jung Chang và John Halliday trong quyển Mao, nhà xuất bản Gallimard- 2006 – trang hình).

Năm 1923, Lénine ký với Tôn dật Tiên Hiệp ước Thân thiện Sô – Trung, thành lập ra Trường quân sự Hoàng phố. Người điều khiển thực sự trường quân sự này là Borodine, một người cũng do Đệ Tam quốc tế Cộng sản gửi sang, chứ không phải Tưởng giới Thạch và Chu ân Lai.

Bởi lẽ đó, ngày hôm nay người ta bàn về sự sụp đổ tương lai của đảng Cộng sản Tàu, họ thường nghĩ đến sự sụp đổ của Liên xô.

Điều này cũng là một lẽ thường tình. Cha sao con vậy, các cụ Việt Nam thường nói.

Nguyên do sụp đổ của Liên bang xô viết có rất nhiều; nhưng một trong những cái chính là chế độ này dựa trên triết lý, tư tưởng vô cùng không tưởng của Marx.

Trong quyển Tuyên ngôn thư Đảng Cộng sản, Marx đã để gần như 1/3 quyển sách chỉ trích những nhà xã hội như Saint Simon, Charles Fourrier, Robert Owen v.v…, cho rằng họ không tưởng, nay ông đưa ra một lý thuyết thực tế và khoa học.

Tuy nhiên từ ngày Lénine cùng đàn em như Mao, Hồ áp dụng lý thuyết của Marx đến nay đã là 100 năm, người ta mới thấy chính Marx là không tưởng.

Không tưởng ở chỗ chủ trương bãi bỏ quyền tư hữu, một nguyên động lực khiến con người làm việc, làm cho những xã hội cộng sản lúc đầu, ngay của cả Lénine, bị rơi vào cảnh “ Cha chung không ai khóc; ruộng chung không ai cày.”

Không tưởng ở chỗ nghĩ rằng “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.”

Lý thuyết của Marx, qua “Duy vật biện chứng và duy vật sử quan “, cho rằng thế giới là do vật chất cấu tạo thành và biến chuyển qua luật biện chứng “ Đề – Phản Đề – Tổng Đề “, suy luận ra xã hội qua duy vật sử quan, thì xã hội loài người từ khi thành lập tới nay chỉ là lịch sử của đấu tranh giai cấp.

Ngày hôm nay người ta mới thấy rõ là lý thuyết này phản thiên nhiên, phản con người, phản xã hội, phản kinh tế, phản khoa học và phản cả văn hóa văn minh.

Quan niệm cho rằng vạn vật là do vật chất tạo thành, vào thời Marx (1818-1883), chưa có thuyết nguyên tử của Niels Bohr (1883-1962), theo đó vạn vật là do nguyên tử tạo thành, một nguyên tử gồm có Potron, Electron và Neutron.

Marx còn cho rằng vật chất biến đổi theo biện chứng pháp. Người ta tự hỏi trong 3 nguyên tố vừa kể, cái nào là Đề, Potron hay Neutron hoặc Electron. Cái nào là Phản đề, cái nào là Tổng Đề. Cho tới ngày hôm nay những nhà duy vật không có câu trả lời.

Con người sinh ra bản chất của nó là muốn sống hòa bình, hòa hợp với chính bản thân nó, với người chung quanh, với xã hội; không bạo động, nó chỉ bạo động vào trường hợp bị bắt buộc; nay Karl Marx chủ trương bạo động, đấu tranh giai cấp là đi ngược lại bản tính con người, ngược lại xã hội.

Marx chủ trương văn minh cộng sản đi ngược lại tất cả những văn minh trước đó, nên cần phải phá hủy tất. Ngày hôm nay người ta nhận thấy văn hóa và văn minh là thế thứ trao truyền, có trước rồi mới có sau; tất nhiên không thể rập khuôn quá khứ, vì như vậy thì không có tiến bộ. Nhưng tiến bộ không có nghĩa là phá hủy tất, vì phá hủy văn hóa và văn minh là tiêu diệt văn hóa và văn minh. Lý thuyết của Marx bị kết án là phản văn minh và văn hóa là ở chỗ đó.

Ngày hôm nay không ai cho rằng hành động của Mao trong Cách mạng Hồng vệ binh đòi phá hủy tất, hành động của Pol Pot giết cả ¼ dân Căm bốt là những hành động văn hóa và văn minh.

Chính vì lẽ đó tất cả những chế độ cộng sản xây dựng trên lý thuyết sai trái của Marx, chẳng khác nào như lâu đài xây trên bãi cát, chỉ cần sóng to gió lớn, bãi cát sụp xuống sông, xuống biển, là lâu đài đổ theo.

Đây là lý do chính cho những sự sụp đổ của các chế độ cộng sản trong quá khứ và đồng thời cho những chế động cộng sản còn lại trong tương lai như cộng sản Tàu và cộng sản Việt Nam.

Tất nhiên còn có những nguyên do phụ qua việc quản trị chiếc lâu đài xây trên bãi cát đó của Đảng cộng sản với những người Tổng bí thư.

Những lý do phụ tiếp nữa là sức ép từ bên ngoài, đến từ chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh Lạnh; và sự phản kháng từ bên trong đi từ sự bất mãn của dân và sự đấu đá ngay trong lòng đảng cộng sản.

Chúng ta hãy nhìn vào quá khứ của Liên xô, để suy diễn sự sụp đổ trong tương lai của Cộng sản Tàu.

Ở đây chúng ta không thể đi quá sâu vào lịch sử cận đại Liên sô, chúng ta chỉ xin nói sơ từ năm 1917 về lịch sử của đảng cộng sản này, trải qua 7 người Tổng bí thư từ Lénine, Staline, Khrouschev, Brejnev, qua Andopov, Tchernenko, cuối cùng là Gorbatchev.

Nhiều người cộng sản và cả một số trí thức thân tả cho rằng đảng cộng sản Liên xô sụp đổ là do Gorbatchev.

Không phải vậy, lúc Gorbatchev đứng ra nhân gia tài cộng sản, thì căn nhà nền móng Mác Lê đã sụt tầng mảng, nguyên vụ chỉ có 10% đất tư nhân mà sản xuất 30% khoai lang trên thị trường, phần còn lại thuộc về đất công, nhà nước, thì số khoai lang bị bỏ thối trên cánh đồng là 30%, rồi 30% còn lại bị hư vì vận chuyển và không chăm sóc trong nhà kho. Có cả trăm chiếc máy cày và xe hơi bị để rỉ xét ở ngoài đồng. Các cửa tiệm không có hàng để bán, ngay cả những tiệm dành cho quan chức chính phủ. Vì thiếu lương thực, năm 1968, năm của Nixon lên làm tổng thống, Liên sô nhập cảng nhiều nhất lúa mì của Mỹ. Lúc đó là vào thời Tổng bí thư Brejnev.

Người ta còn nhớ vào năm 1964, khi ông này lên ngôi, vì vừa hạ bệ Khrouschev, ông đã dưa ra một chiến lược đánh tư bản, chỉ gồm có 2 sách lược: thượng sách và hạ sách.

Thương sách là dồn hết sức lực vào việc tấn công tư bản ở mọi nơi trên thế giới, để sớm chấm dứt tư bản, để ngọn cờ cộng sản có thể tung bay ở mọi gầm trời.

Trung sách, nếu thượng sách không thành, thì bước sang trung sách, chia đôi thế giới, lấy trục Sài gòn, Pnomph Pen, Bangkok, Kaboul, Moscou làm giới tuyến, phía đông thuộc về cộng sản, phía tây thuộc về tư bản.

Hai sách lược đó được khởi đầu bằng một tiền đề: Chiến tranh tư bản và cộng sản tất yếu, nhất định sẽ xảy ra. Đừng nghĩ phía cộng sản và cách mạng yếu hơn phe tư bản. Ngược lại.

Phải công nhận vào lúc Brejnev lên ngôi, phía tư bản Hoa kỳ gặp những khó khan: Mỹ sa lầy ở Việt Nam, cuộc đảo chính Đệ Nhất Cộng hòa, 2 anh em Tổng thống Diệm bị ám sát, và chỉ sau đó mấy tuần là tới Kennedy v.v…

Chính vì lẽ đó mà Brejnev đã giúp cộng sản Việt Nam, dưới thời Lê Duẫn, hết mình, và gửi quân sang đánh chiếm A phú hãn vào năm 1979, cũng như thúc đẩy Liên sô chạy đua vũ trang không tiền khoáng hậu với Hoa kỳ. Vào thời Brejnev, Liên sô sản xuất 5 000 chiếc chiến xa, mỗi năm, bằng tổng số toàn thế giới, trong đó có Hoa kỳ.

Nhưng chỉ 4 năm sau khi chiếm A phú hãn thì ông chết, vào năm 1983. Trước khi chết ông phải than lên:

Xã hội chủ nghĩa gì mà 1/3 xe chạy ngòai đường là ăn cắp xăng của công, 1/3 bằng cấp là bằng cấp giả, công chức đến sở làm việc là đến để có mặt, sau đó thì đi coi hát hay làm việc riêng.”

Ngày hôm nay trong cuộc đối đầu giữa Trung cộng và Hoa kỳ, người ta đã ví họ Tập với Bejnev, ngày xưa thì thượng sách rồi trung sách, ngày nay với Tập cận Bình thì “ Giấc mơ Trung quốc “, “ Chiến lược một vòng đai, một con đưởng, “ Trung cộng sẽ bắt kịp Hoa kỳ về khoa học và kỹ thuật vào năm 2025”, rồi “ Vượt mặt Hoa kỳ vào năm 2049”, năm kỷ niệm 100 năm cộng sản cướp được chính quyền.

Có người nói: Cộng sản Tàu và Cộng sản Liên xô khác nhau. Cộng sản Tàu là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Không, Cộng sản Tàu về bản chất chính vẫn là cộng sản, kinh tế quốc doanh vẫn chiếm ưu thế, và chính phủ lợi dụng điều này để cạnh tranh bất chính trên thị trường quốc tế, vẫn quan niệm đấu tranh giai cấp và bạo động lịch sử, vẫn độc tài, độc đảng.

Trong bài diễn văn đọc vào ngày 13/10/2014, họ Tập tuyên bố:

Đảng Cộng sản chúng ta là đảng Mác xít kiên định và tư tưởng dẫn đường của chúng ta là tư tưởng Mác-Lê-Mao và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung quốc.”

II) Có người nói rằng không cần tìm kiếm, so sánh đâu xa, mà chỉ cần tìm kiếm ngay trong lịch sử cận đại của Tàu, qua bốn thời đại nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh rồi nhà Thanh, chúng ta cũng sẽ thấy những triều đại này sụp đổ vì nội ưu, tham nhũng, hối lộ, thiếu hụt ngân sách, vì triều đình tiêu xài quá độ, hạn hán hay lũ lụt xẩy ra, rồi ngoại loạn, hay cả 2 cùng một lúc, thì chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân của sự sụp đổ triều đại Cộng sản hiện nay:

Triều đại nhà Tống ( 960-1279): lên ngôi vào năm 960, lúc đầu là kiểm soát toàn xứ Tàu, sau đó bị ngoại loạn, giặc Liêu ở phía tây bắc, giặc Kim ở phía đông bắc, giặc Mông cổ ở phía bắc. Đó là giặc ngoài. Nội ưu đó là triều đình bị lâm vào cảnh tham nhũng, hối lộ, đến cả con rể vua cũng bị đưa ra xử vì tham nhũng, làm cho nhân tài bị thiếu hụt, những cột trụ chính để nâng đỡ triều đình, cũng bị xử tử. Cuối cùng đã bị mất vào tay giặc Mông cổ năm 1279.

Triều đại Mông cổ hay còn được gọi là Nguyên Mông (1279-1368): do Hốt tất Liệt, cháu nội của Thành cát tư Hãn lập lên, là một đế quốc rộng lớn nhất lúc bấy giờ, trải dài từ Á sang Âu, qua Trung Đông, với diện tích khoảng 30 triệu cây số vuông. Tuy nhiên các vua Mông Cổ chỉ có Thành cát tư Hãn rồi Hốt tất Liệt còn khá, còn các vua sau này vẫn mang tính bộ tộc, nhưng đồng thời bị tiêm nhiễm tính tiêu xài, hoang dâm quá độ của những vua chúa Tàu, nhất là ông vua cuối cùng nhà Nguyên, làm cho ngân quỹ thiếu hụt, in tiền ra để tiêu, đưa đến nạn lạm phát, trong khi đó thì thiên tai tới như hạn hán, trồng trọt không được, dân chết đói la liệt. Lấy thí dụ điển hình là gia đình Chu nguyên Chương, người giật sập chế độ Mông cổ, lập nên nhà Minh. Gia đình ông có 10 người, hai bố mẹ và 8 anh chị em, tất cả đều chết vì đói, chỉ còn lại mình ông, lúc đầu đi ăn xin để sống, sau đó nổi lên làm “giặc”, và đã tiêu diệt quân Mông cổ.

Triều đại nhà Minh (1368-1643): bắt đầu bởi Chu nguyên Chương năm 1368, sau đó kết thúc với vua Sùng Chính năm 1643, bị giặc nông dân của Lý tự Thành nổi lên, khiến cho ông vua này phải thắt cổ tự tử. Lịch sử nhiều khi lập lại: vẫn bị tiêu xài quá độ, hoang dâm, không biết tin vào ai, phải tin vào bọn hoạn quan, bọn này hoành hành, tham nhũng lối lộ, lũng đoạn triều chính, đưa đến chế độ sụp đổ. Ngay cả Lý tự Thành, dẫn quân từ nông thôn về thủ đô, mới cướp được chính quyền, bản thân đã ham mê tửu sắc, lại để cho đàn em cướp phá kinh thành, chưa đầy một năm thì nhà Thanh, lúc đó đã lớn mạnh, kéo quân từ đông bắc về diệt Lý tự Thành, lập nên nhà Thanh.

Nhà Thanh (1643- 1912): Ông vua đầu tiên của nhà Thanh ở nước Tàu là vua Thuận Trị, vì còn nhỏ nên do người chú là Đa nhĩ Cổn và người mẹ là Hiếu Trang hoàng thái hậu nhiếp chính. Triều Thanh lúc đầu cũng có những vua khá như Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, nhưng cuối triều thì không, nhất là bị bà Từ Hy thái hậu lũng đoạn triều chính.

Nếu tìm những nguyên do, qua lịch sử cận đại nước Tàu, để tiên đoán sự sụp đổ của triều đại cộng sản hiện nay, thì cuối triều Thanh là cho ta nhiều lý do nhất: Liệt cường xâu xé nước Tàu, nội loạn nổi lên, đấm đá nội bộ ở ngay thượng tầng, giữa bà Từ Hy với chính cháu của mình được bà đưa lên ngôi vua là Quang tự.

Có giả thuyết cho rằng chính bà đã đầu độc chết vua Quang tự, rồi bà uống thuốc độc chết theo sau vào năm 1908.

Chỉ 3 năm sau thì Cách mạng Tân hợi nổ ra chấm dứt triều đại Mãn Thanh.

Nhìn vào triều đại Cộng sản hiện nay, có nhiều sử gia cho rằng nó giống lúc suy tàn của triều đại Mãn Thanh. Họ không phải là không có lý.

Chúng ta hãy suy xét qua xem.

Suy tàn của nhà Mãn Thanh bắt đầu vào năm 1840 với cuộc Chiến tranh Nha phiến với Anh vào thời vua Đạo Quang (1820-1850), Tàu phải nhượng Hồng Kông cho Anh. Các nước khác, thấy Anh làm vậy có lợi, nên cùng nhau bắt Tàu cũng phải nhượng đất mà người ta gọi là tô giới. Đó là thời Liệt quốc xâu xé nước Tàu. Tám nước gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Nhật, Áo, Nga hợp lại đánh nước Tàu, đi đến Hòa ước Tân sửu năm 1901, đời vua Đạo Quang năm thứ 27, theo đó thì Tàu phải mở cửa buôn bán với Liệt cường cũng như phải nhượng đất.

Không những thế mà còn chiến tranh với Nhật, với Nga.

Đó là ngoại ưu, còn có nội loạn với Thái bình thiên quốc của Hồng tú Toàn.

Trong khi đó thì ở thượng tầng triều đình, phe bảo thủ đánh với phe cải cách.

Nhìn vào nước Tàu hiện nay với sự cai trị của Đảng Cộng sản, sau khi dịch Covid19 xuất hiện ở Vũ hán, vào tháng 12/2019, rồi chính quyền dấu diếm tin tức, để cho người người Tàu đi khắp nơi, lây nhiễm cho toàn thế giới, làm cho cả chục triệu người nhiễm bệnh, hơn 600 000 người chết, làm cho thế giới bừng tỉnh, từ chỗ buôn bán với Tàu cộng, nay trở nên chống. Bằng chứng cụ thể là nước Úc, xưa kia buôn bán giao hảo rất tốt với tàu Cộng, nay đứng đầu Liên minh gồm 116 nước tố cáo hành động dấu diếm tin tức về nạn Covis19, để nó lan tràn khắp thế giới.

Nước Tàu của đảng Cộng sản, cầm đầu bởi tập cận Bình, hiện nay gây gổ với mọi người. Những nước chung quanh nước Tàu có 14 nước, thì có 1 nước là Pakistan, thân thiện, còn 13 nước khác hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp chống đối.

Hơn thế nữa họ Tập còn làm tình hình biển Đông trở nên căng thẳng, đòi sát nhập Đài loan và ra Luật An ninh quốc gia, thâu hồi tự do của người Hồng Kông.

Đó là chỉ dấu nói lên một phần nào sự giống nhau của thời Bát quốc Liên quân thời Mãn Thanh và tình trạng Trung cộng hiện nay.

Lịch sử lập lại, nhưng không thể nào giống như hai giọt nước.

Rồi tai ương, lũ lụt, đấu đá ở trên thượng tầng Đảng cộng sản Tàu.

Những nội loạn, ngoại ưu, tai ương, lũ lụt, hạn hán, đã làm cho những triều đại từ nhà Tống, sang nhà Nguyên, rồi nhà Minh tới nhà Thanh sụp đổ.

Nhưng những nội loạn, ngoại ưu, tai ương, lũ lụt, đấm đá nội bộ thượng tầng, có làm cho triều đại Cộng sản sụp đổ không?

Đây là một câu hỏi rất lớn.

Nó cần được đặt ra, suy nghĩ, tìm câu trả lời, có sự đóng góp của mọi người dân Tàu, mà cả những người ngoại quốc, vì việc thay đổi một chế độ, nhất là một chế độ độc tài, độc đảng như chế độ Cộng sản Tàu hiện nay không phải là một chuyện dễ dàng.

Paris ngày 28/07/2020

Chu chi NamVũ văn Lâm


Xin xem thêm những bài về Tàu và về phê bình lý thuyết của Marx, trên http://perso.orange.fr/chuchinam

9 BÌNH LUẬN

 1. “Nhận giặc làm cha” vẫn là loại truyền thống của lũ vẹm. Ngày nay, chúng ta dùng điều này để nhận diện bọn vẹm nằm vùng đã chen vào trong nội bộ chúng ta.
  Có những chân lý đã từ lâu “con cái không chọn cha mẹ được” hoặc “cha mẹ không tự chọn con của họ được”. Nhưng đối với Minh râu, một kẻ mà bọn vẹm tự chọn là cha già của dân tộc vẹm. Khi đã chọn, tại sao lại chọn một “thằng ấu dâm” khi đi ra Quốc tế hun hít các bé gái tùm lum tùm la để đến nổi báo chí nước họ phải đăng la làng lên “stop kissing girls” thì mới vừa lòng. Dân tộc vẹm chúng mày thì sự ấu dâm đã thành truyền thống à ? Nếu không thì sao lại nhận một thằng ấu dâm làm cha già kính yêu của dân tộc vẹm.
  Phải chú thích đây là cha già ấu dâm của dân tộc vẹm. Điều này cho thấy chọn lựa của tôi là đúng. Tôi thuộc về Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa đã mất, và như thế tôi không dính dáng gì đến thằng cha già Minh râu ấu dâm của bọn vẹm.
  Trong nước bọn vẹm tôn Minh râu ấu dâm lên làm cha. Khi bọn vẹm chạy ra nước ngoài, bọn chúng tôn sùng Sleepy Joe. Joe thì ngoài việc dối trá lật lọng, thì từ lúc hắn xuất hiện Joe chỉ có việc là theo chỉ trích ông Trump trên mọi phương diện.
  Tính từ lúc xưa, Joe Biden là kẻ đã cắt mất hy vọng cuối cùng của VNCH qua số tiền viện trợ. Dìm chết đồng minh. Thì chuyện có những người Mỹ gốc Việt đang ủng hộ Joe là “nhận giặc làm cha” không sai chút nào.
  Hãy nhớ vẹm có truyền thống “nhận giặc làm cha”. Nên chúng ta có đủ bằng cớ xác đáng để quy kết những người Mỹ gốc Việt ủng hộ kẻ dìm chết Tổ Quốc là vẹm nằm vùng.
  Hoàn toàn bằng lập luận chính đáng, không có sự chụp mũ gì ở đây. Trái lại, những kẻ ngu dốt không dám đối diện với sự thật. Những kẻ ngu dốt không thể đưa ra bất kỳ một lý lẽ gì để phản bác, vẫn khăng khăng đây là chụp mũ thì bọn chúng chính là:
  Vẹm thì ngu xuẩn và độc ác. Vẹm chỉ có cái đê tiện là không có giới hạn. Đôi khi vì chúng ta không thể ngờ là bọn vẹm có thể đê tiện đến mức như thế, nên chúng ta thua.

 2. Không thể phủ nhận được Dem là tay sai của Trung cộng. Barrack Obama có công rất lớn khi đưa Trung cộng trở nên mạmh về kinh tế.
  Còn từ trước đến nay, ông Trump muốn nhổ răng thằng Tàu về kinh tế qua cuộc thương chiến Mỹ – Trung. Dem đã hết sức phản đối. Thậm chí Dem chỉ toàn chỉ ra những sự thiệt hại do cuộc thương chiến mà không nói được cuộc thương chiến là quyết định đánh vào kinh tế thằng Tàu. Chứ nó không phải là một chiến lược có thể làm ra lợi nhuận cho dân Mỹ.
  Joe Biden là kẻ dối trá trong việc chống covid 19. Joe là kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của những người Mỹ bởi wuhan virus.

 3. Đừng quên là vụ việc đặt máy nghe lén của ông Nixon bị đảng Dân Chủ Mỹ phát hiện là công lao to lớn của Kissinger đấy.
  Các vị có thể tham khảo thêm Nguyễn Thành Luân trong Ván bài lật ngữa do Việt cộng sản xuất sau 1975 để biết các tên nằm vùng cao cấp hoạt động như thế nào.
  I feel pity for Mr. Nixon. Ông ta quá tin tưởng vào Kissinger mà giờ đây ông ta phải gánh tất cả tiếng xấu.

 4. Kissinger Henry (kít) là người của đảng Dân Chủ Mỹ. Ông kít được đảng dc cài cắm vào làm thân tín của TT Richard M. Nixon để hoạt động gián điệp ngầm theo dõi nhất động nhất cử của Ông Nixon. Kít thu thập tất cả các chứng cứ bất lợi cho Nixon và tuồn về cho ủy ban tình báo Đảng Dân Chủ Huê kỳ.

  Kít còn lôi kéo thuyết phục Nixon làm theo ý của kít. Kít trong năm 1972 đã chủ động liên lạc với cộng sản Bắc Việt để bàn về kết quả chiến tranh VN sao cho có lợi cho hai bên.
  Kết quả là cs BV khôg dám tự ý quyết định đã kêu kít sang đàm phán với Trung cộng.
  Việc này kít báo cáo về ủy ban tình báo đảng dân chủ (khi đó đảng dân chủ hoa kỳ đang nắm cả Thượng viện lẫn Hạ viện). Họ bàn bạc với nhau và đi đến thống nhất: Trung cộng sẽ giúp Đảng Dân Chủ Hoa kỳ lật đổ Nixon và lên làm TT MỸ. Để đổi lại (a quid pro quo) đảng Dân Chủ Hoa kỳ sẽ làm cho chánh phủ Mỹ phải rút khỏi VN và cắt viện trợ cho chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam không thể chống lại cs.
  Lúc này, trung cộng đã để mắt đến Joe Biden vì thấy Joe tuy bất tài nhưng lòng tham và dã tâm không nhỏ.
  Ngu mà tham vẫn là điều kiện cho Trung cộng tuyển mộ. Trung cộng cho kít nhiệm vụ là xúi giục Nixon đàm phán riêng với cs BV mục đích là gây tiếng Nixon bắt tay cs BV. Sau khi thất bại, Trung cộng đã lệnh cho kít cố gắng lôi kéo Nixon có cuộc gặp gỡ với Trung cộng với cùng ý đồ trên. Lần này, nixon vì tin kít nên vô tình rơi vào bẫy.
  Lệnh thứ hai là cho Joe Biden đi xúi giục dân Mỹ biểu tình phản đối chiến tranh VN. Trung cộng có hứa với Joe là “cố gắng làm việc này thật tốt, sau này anh đưa lên làm Tổng Thống Mỹ”

  • Liên minh ma quỷ giữa đảng dân chủ Mỹ và Việt cộng, Trung cộng càng gắn kết. Joe đi xúi giục dân Mỹ biểu tình phản đối chiến tranh VN. Việt cộng thì cung cấp các hình ảnh tang thương của chiến tranh Việt Nam cho Joe. Những hình ảnh người dân Cộng Hòa bị Việt cộng pháo kích, bị đặt mìn nổ banh xác được Việt cộng gửi cho Joe với chú thích “đây là do lính Mỹ đã gây ra tại Việt Nam”. Đồng thời Việt cộng cũng cung cấp những hình ảnh biểu tình phản đối Mỹ can thiệp quân sự vào miền Nam Việt Nam do chính người dân miền Nam tổ chức như của tên Huỳnh Tấn Mẫm … cầm đầu. Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, huỳnh Bá Thành vẫn còn sống ở bên Pháp. Có dịp bà con Hải ngoại nên ghé thăm cho biết mặt mũi những tên :”ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản” nó trông như thế nào.

   Ông Nixon đã ra lệnh cho cảnh sát Mỹ trấn áp những người Mỹ biểu tình phản chiến. Đã có xô xát dữ dội từ cảnh sát và người biểu tình. Những cố gắng của TT Richard M. Nixon trong nổ lực bênh vực đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta nên ghi nhận nổ lực này của TT NIXON.
   Nhưng cuối cùng, dưới sức ép man rợ của người Mỹ phản chiến, cộng với sức ép của Thượng viện và Hạ viện Hoa kỳ đều do Đảng Dân Chủ Mỹ giựt dây. TT đã bị cụt cả hai tay, một tay là người dân Mỹ, một tay là lưỡng viện Mỹ, đành ngậm ngùi ký lệnh rút quân khỏi VN.
   Đảng Dân Chủ Mỹ cấu kết cộng sản, làm tất cả các việc xấu xa chỉ để tranh ghế Tổng Thống. Các vị là nạn nhân của Đảng Dân Chủ Mỹ mà vẫn muốn bầu cho nó ?
   Quả nhiên là nhận giặc làm cha mà !

 5. Tổng Thống Donald Trump đã ra quyết định cứng rắn nhất trong lịch sử Hoa kỳ: tấn công vào lãnh sự quán của Trung cộng trên đất Mỹ.
  Ông Donald Trump đã ra lệnh này không phải vì cá nhân Ông ta muốn chứng tỏ quyền lực, không phải vì quyền lợi cá nhân mà là lợi ích của dân tộc Hoa kỳ. Và vì Ông Trump muốn bảo vệ người dân Hoa kỳ trước mưu mô cộng sản.
  Chuyện này đã minh chứng cho tôi một việc mà tôi đã nói trước đây “nếu Hậu duệ VNCH đứng lên lật đổ vẹm, bộ đội Mao xí trong quân phục bộ đội Minh râu xuất hiện đàn áp. Lúc đó, Hậu duệ VNCH cần đến sự can thiệp của Quốc tế để tồn tại. Và đó không ai khác hơn là ông Donald Trump.
  Vì sao ? Các bạn thấy rồi đó. Ông Trump hành động cương quyết và nhanh chóng không ngần ngừ.
  Tôi đã biết việc này từ trước khi vụ tấn công LSQ Trung cộng xãy ra. Và vì thế, tôi bênh vực ông Trump vì nó có lợi cho việc khôi phục VNCH.
  Tôi không ủng hộ ông Trump vì sùng bái cá nhân. Tôi ủng hộ vì đất nước đã mất của tôi. Tổ Quốc VNCH của tôi vẫn được tôi đặt lên cao hơn tất cả, cao hơn ông Trump.
  Ông Trump cũng vậy, người dân và Quốc gia Mỹ cũng được ông đặt cao hơn hết. Trong một khía cạnh nào đó thì tôi có thể giống Trump, nên tôi có thể hiểu ông ta.
  …..
  Cái Đảng Dân Chủ đầy sự dối trá.
  Tôi chỉ đơn cử việc xé thông điệp LB trên sóng truyền hình là một sự sỉ nhục đến nền giáo dục Hoa kỳ, là sự miệt thị thô bạo đến nền văn hóa Hoa kỳ. Đáng kinh tỡm hơn là nó được biện minh “the right thing to do”. Hành động thô bỉ này được các nghị sĩ Hạ viện Hoa kỳ đồng tình, vì họ không hề phản đối hành động đó và tiếp tục để mụ phù thủy làm Chủ tịch.
  Một kẻ tán đồng cho hành động miệt thị nền văn hóa và sỉ nhục nền giáo dục Hoa kỳ thì không thể trở thành Tổng Thống được. Trừ phi người dân Mỹ cũng thế.
  Còn chuyện covid 19 trên đất Mỹ ở Diễn Đàn Trái Chiều của Vũ Linh có giải đáp hết. Kẻ nào muốn gieo tiếng óan cho Trump thì qua đó mà phản biện. Còn tôi dự định chỉ đơn giản đem dịch các bài đó cho dân Mỹ xem.
  ……
  Sleepy Joe sẽ đắc cử ? Thật là nằm mơ cũng không thấy được Minh râu.

 6. Đảng Dân Chủ Mỹ muốn lật đổ TT Nixon để người của họ làm Tổng Thống Mỹ. Nhưng còn họ cương quyết dìm chết đồng minh VNCH thì họ đâu được lợi gì ?
  Ông Nixon cuối cùng cũng sắp sửa bị luận tội vì đặt máy nghe lén. Một việc chả liên quan gì đến chuyện VNCH.
  Vậy tại sao Joe Biden cố gắng phủ quyết tiền viện trợ cho VNCH ? Đồng thời cũng rất cố gắng xúi giục, khích động người dân Mỹ biểu tình phản chiến ? Việc này có lợi cho ai ?
  Tàu cộng đã cho vi xi vay rất nhiều để cướp phá miền Nam VN. Nếu khôg thôn tính được miền Nam. Tiền cho vay của Trung cộng kể như biến mất. Vi xi phải thôn tính được miền Nam để cho chúa thượng của vi xi có thể thu hồi vốn.
  Thế đã rõ mười mươi, toàn bộ chuyện Biden “ngái ngủ” thực hiện là do Trung cộng chỉ đạo vì nó mang lợi ích về cho Trung cộng. Joe Biden cũng được lợi là từ nay được Trung cộng chống lưng. Say sưa nhâm nhi “rượu vang hảo hạng” mà chờ ngày lên làm Tồng Thống Mỹ!
  Điều cực kỳ trớ trêu là có những người là nạn nhân của chuyện Joe Biden bắt tay Trung cộng xúi giục dân Mỹ biểu tình phản chiến Việt Nam, những người đã từng chạy trốn vi xi khỏi đất nước Việt Nam, họ tan nhà nát cửa, chịu đựng sự mất mát sinh ly tử biệt, tất cả nhục nhã từ việc bị bọn vi xi xem là ” các thành phần xì ke, đĩ điếm” … chỉ vì tên Joe Biden đầu quân cho Trung cộng. Mà bây giờ, một số người Việt đau thương đó lại đi ủng hộ cho kẻ đã giết đồng bào dân tộc mình. Họ sẳn sàng bầu cho kẻ đã giúp đỡ tận tình kẻ đã cướp nước mình.
  Đúng là những kẻ nhận giặc làm cha mà !

 7. Cám ơn bài viết của hai vị Chu Chi Nam và Vũ Văn Lâm nêu lại nhiều sự kiện lịch sử đáng lưu tâm. Cá nhân tôi cũng nghĩ không có chủ nghĩa hay chế độ độc tài tàn ác nào tôn tại vĩnh viễn . Chỉ có chủ nghĩa tự do, dân chủ với tam quyền phân lập hoặc thể chế Quân chủ lập hiến mới đem lại bình yên lâu dài cho dân tộc và đất nước.

  Thí dụ, nước Úc theo chế độ quân chủ lập hiến, nằm chung trong khối Thịnh vượng Anh. Năm 1999, ông Malcolm Turnbull khi đó lãnh đạo Phong trào Cộng hòa của người Úc, đã kêu gọi Quốc hội tổ chức trưng cầu dân ý nhằm đưa Úc trở thành một nước cộng hòa. Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày 6/11/1999, song thất bại khi đa số cử tri bỏ phiếu không tán thành sửa đổi hiến pháp để chuyển sang chế độ cộng hòa. Đến nay Phong trào Cộng hòa ở Úc coi như chìm vào quên lãng.

  Tương tự như vậy, Việt Nam không may bị Pháp đô hộ, nhưng năm 1945 Nhựt thắng Pháp và chánh thức trao trả độc lập cho Bảo Đại để VN được hòa bình và phục hưng đất nước. Nhưng tham vọng và sự điên cuồng của Hồ Chí Minh và một số thành phần Quốc gia bị cuốn hút vào cao trào “bài phong đả thực”, đã hợp tác với Hồ cướp chánh quyền TT Kim. Xóa bỏ cơ hội tốt nhứt VN được độc lập và toàn vẹn lãnh thổ dưới thể chế Quân chủ lập Hiến như Nhựt, Thái Lan, v.v. Tham vọng và sai lầm lớn đó đã dẫn Miền Bắc vào binh lửa, chết thảm và đói nghèo khủng khiếp qua những vụ án lớn như CCRĐ, Nhân văn Giai phẩm, vụ án xét lại, kể cả trận Điện biên phủ sai lầm và không cần thiết, v.v.

  Sau khi mất chánh quyền vao tay HCM năm 1945, Bảo Đại tiếp tục ra công thương thuyết và được chính Tổng thống Pháp chánh thức trao trả độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho Bảo Đại năm 1949. Bảo Đại cho thành lập chánh phủ Quốc gia VN, cũng theo mô hình Quân chủ lập hiến (dù chưa chánh thức có Hiến pháp) nhưng đây là mô hình tốt nhứt để đoàn kết các phe phái, sớm phục hưng nước nhà. Một lần nữa Hồ và thành phần Quốc gia nhẹ dạ bác bỏ cơ hội tốt này. Bọn họ tiếp tục kháng chiến, dẫn đến Hiệp định Geneve, VN bị chia hai . Dân Việt chia lìa, ly tán với cả triệu dân Bắc bỏ Hồ và cs chạy vào Nam .

  Sau 1954 Bảo Đại mời được Ngô Đình Diệm về giúp nắm quyền Thủ tướng Quốc gia Việt Nam . Không lâu sau, cụ Diệm tổ chức trưng cầu dân ý, loại bỏ Bảo Đại để thành lập thể chế Cộng Hòa (VNCH).

  Sau nhiều trăm năm nhà Nguyễn và dân Miền Nam đổ công lao và xương máu mở mang bờ cõi đến Cà Mau, VN trở thành quốc gia trù phú và văn minh hơn một số nước láng giềng, bổng chốc bị triệt tiêu. Để rồi 9 năm sau – 1963 – vì tranh giành quyền với ông Diệm đã dẫn đến “cách mạng” 1963, ba anh em cụ Diệm chết thảm, VN rơi vào đại họa chiến tranh. Từ đó dẫn đến 30/4/1975 Miền Nam sụp đổ. Cuộc chiến VNDCCH xâm lăng VNCH đem đến kết quả với hàng chục triêu dân quân hai miền, đông nhứt là dân Bắc thi nhau chết . Lớp còn sống bị tật nguyền, nghèo đói và sau này lưu lạc khắp nơi! Vết thương cuộc chiến Quốc – cộng cắt đứt tình tự dân Việt cùng một giống nòi, không bao giờ hàn gắn được .

  Trở lại đề tài bài chủ, DN thấy đại dịch vi khuẩn Tàu cộng lần này báo hiệu cho sự sụp đổ của Trung cộng nói riêng và cs Á châu nói chung. Lâu nay, ông bà mình truyền tụng câu “ác giả ác báo” không sai, không có chế độ độc tài, tham ác nào tồn tại vĩnh viễn. Chủ nghĩa cộng sản đã hại chết quá nhiều người thì có lúc phải sụp đổ.

  Điểm hay ĐIỀM báo đáng lưu tâm là mấy chục năm qua Thế giớ kể cả Mỹ đã cố tình giúp Tàu tiến lên, trở thành giàu mạnh. Nhưng lòng tham của Tàu quá lớn, muốn khống chế và hãm hại Thế giới. Thế nên dân Mỹ đã bầu cho Donald Trump trở thành Tổng thống ngoài dự liệu và thăm dò dân ý của truyền thông và phe Hillary Clinton.

  Ông Trump là người tay ngang, bạt mạng, nói năng không cần suy nghĩ, … chi có tài kinh doanh, nhưng bất ngờ trở thành Tổng thống! Và ngay sau đó, TT Trump mở màn trực tiếp đánh Tàu bằng thương chiến, mục tiêu trước nhứt là đánh sập kinh tế Tàu. Tiếp theo là trận đại dịch COVID Tập Cận Bình càng làm cho Thế giới kể cả dân Mỹ thấy được dã tâm và đại họa từ Tàu cộng. Tất cả rồi sẽ hợp lực bao vây Tàu đẩy kinh tế Tàu tuột dốc thêm nữa . Kinh tế khựng lại và xuống dốc, mức thất nghiệp dâng cao, với hơn 1,4 tỉ dân Tàu sẽ sống ra sao và người Tàu ngày nay có còn được dân Thế giới tin tưởng, thương mến và giao tiếp nữa không? Phải chăng thời Trời đang dẫn Trung cộng vào thế sụp đổ?

  Khi Trung cộng sụp đổ sẽ kéo theo Việt cộng và Hàn cộng để cùng nhau họp mặt với Mao ở suối vàng. Ác giả ác báo không bao giờ sai.

 8. Trung cộng đang dùng thuật “carrot and (or) stick” đối với Thé Giới.
  Chính Trung cộng cũng ko che dấu điều này. Họ đã công khai tuyên bố ” đối với bạn chúng tôi có rượu vang hảo hạng. Đối với kẻ thù, chúng tôi có súng ngắn.”
  Súng ngắn, súng dài, trọng pháo, đại bác … đã dội xuống đầu lũ vi xi năm 1979. Thành quả đạt được là Trọng lú ” nếu chống Trung cộng thì liệu lúc này chúng ta có ngồi yên như vầy ko ?”.
  Bọn chúng đã chọn cách ngồi uống rượu vang hảo hạng do Trung cộng đãi, mặc kệ ai chết mặc ai.
  Có những kẻ (đần) thích thể hiện đã kêu gào rất lớn:” trung cộng rất muốn Trump tái đắc cử” , dùng tất cả danh dự của đời họ ra để bảo đảm cho sự ngu xuẩn đó.
  Đùng 1 cái hôm 25/7/2020 Ông thần Trump ra lệnh tấn công lãnh sự quán TC trên đất Mỹ, gây ra sự căng thẳng chưa từng có trong quan hệ Mỹ – Trung. Những cái mõm bố láo câm bặt, để lộ một sự bịp bợm lếu láo ko hề nhỏ của bọn vi xi núp bóng cờ vàng.
  Chỉ có thể là Trump mà thôi. Hãy suy nghĩ xem Joe Biden có dám làm như thế ko ? Tôi chắc rằng Joe còn mãi uống rượu vang hảo hạng do Trung cộng mời từ 1975 đến giờ.
  Hay Obama có thể làm điều này ? Một kẻ mang danh phận TT mà chấp nhận đi cửa hậu, ko vào bằng cửa chính sẽ ko đủ dũng khi để làm điều này. Ông Ô sẽ chọn cách nhắm nháp rượu vang hảo hạng thay vì chọn đối đầu với súng ngắn. Đúng như cách đã chọn đi cửa hậu thay vì cửa chính. Những hành động đúng bản chất của từng cá nhân !
  Điều ko thể phủ nhận là Biden là người đã cương quyết phủ quyết số tiền viện trợ cho VNCH, và bắt buộc Mỹ phải rút quân ra khỏi VN năm 1974. Hắn đã lạnh lùng dìm chết đồng minh. Vì lẽ gì ? Chỉ có thể trả lời là vì những CHAI RƯỢU VANG HẢO HẠNG.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên