Lê Bá Vận: Bàn về tiêu chuẩn càm Tổng Bí Thư ĐCSVN

20
TBT Nguyễn Phú Trọng (Ảnh báo Nhân Dân)

Tổng bí thư: uy tín cao, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu đạo đức, trí tuệ toàn Đảng. 

Tại Đại hội XII Nguyễn Phú Trọng gợi ý: TBT phải là người miền Bắc, có lý luận”

   ____

I) GIỚI THIỆU CON NGƯỜI CNXH VÀ CNCS

Vừa qua nhân đọc các văn bản mới nhất quy định các điều kiện để được kết nạp Đảng và các tiêu chuẩn để giữ chức tổng bí thư đcsVN, tôi bồi hồi nhớ lại quãng thời gian sau năm 1975 sống ở miền Nam Việt Nam. Khẩu hiệu chính là: “Yêu nước là yêu CNXH”, song câu làm suy gẫm nhất là “Muốn xây dựng CNXH phải có con người CNXH”.

Yếu tố nhân sự là chủ chốt. Định nghĩa con người CNXH thời đó là: “Nắm vững quy luật thiên nhiên, nắm vững quy luật xã hội, vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo. Có ý thức làm chủ Nhà nước, bản thân, mọi người vì mình, mình vì mọi người, lo trước vui sau thiên hạ v.v…

Về định nghĩa con người CNCS thì theo Lenin căn dặn: “Người CS phải biết tiếp thu những di sản văn hóa của nhân loại, toàn bộ khoa học kỹ thuật, tất cả những kiến thức, tất cả những nghệ thuật… hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra”(4) [1].

Muốn được vậy Lenin khuyên: “Học, học nữa, học mãi”. Và chủ thuyết Mác-Lê vô địch, là đầu tàu của mọi loại triết học cũng như khoa học Mác-Lê, là máy cái, là khoa học của các khoa học, sẽ là chìa khóa giúp con người CS tóm thâu mọi kiến thức trong thiên hạ.

Đảng và lãnh đạo Đảng đã đáp ứng trọn vẹn các điều kiện này từ lâu, lại có thêm “Ba dòng thác cách mạng” của TBT Lê Duẩn, và đạt vượt xa chỉ tiêu từ hồi CS chỉ đạo Tuyên giáo sáng tác “Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” (HCM) để toàn đảng học tập chuyên tu.

II) TỪ KẾT NẠP ĐẢNG ĐẾN TỔNG BÍ THƯ ĐCSVN.

+ Đối tượng Đảng là các học sinh, sinh viên, công nhân viên từ 18 tuổi trở lên, học tập, công tác đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua… liên tục nhiều năm, có uy tín, được nhân dân tín nhiệm. Tiến trình kết nạp Đảng nôm na gồm 4 bước: 1- học khóa cảm tình đảng. 2- giai đoạn thử thách, đơn xin vào Đảng kèm lý lịch bản thân và thân nhân, được ít nhất 2/3 số phiếu bầu thuận trong buổi họp chi bộ Đảng. 3- đảng viên dự bị 1 năm. 4- đảng viên chính thức.

+ Đối tượng Tổng bí thư (TBT). Quy định 214-QĐ/TW – 2020Đạt 3 cấp tiêu chuẩn:

  1) Tiêu chuẩn chung của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương trở lên: gồm A) chính trị, tư tưởng. B) đạo đức lối sống. C) trình độ đại học. D) năng lực và uy tín. E) sức khỏe, kinh nghiệm. Chú ý: Đoạn này dài khoảng 750 chữ. Bài Tiến quân ca dài 73 chữ. [2].

  2) Tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị: Lặp lại các mục trên. Khác là tuổi đảng cao hơn nên đã kinh qua nhiều chức vụ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Dài 500 chữ.

  3) Tiêu chuẩn tổng bí thư (TBT): uy tín cao, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu đạo đức, trí tuệ toàn Đảng. Lặp lại yêu cầu của các mục trên. Đoạn này dài khoảng 300 chữ.

Lời Bàn.

  1)Bản Quy định 214 QĐ/TW quá rườm rà, nhiêu khê. Điển hình CS viết là nói lui tới dài dòng. Cơ bản thiếu sót bàn về quyền lợi của người dân: tự do, dân chủ, nhân quyền. CS không đề cập dân làm chủ, của dân do dân vì dân, dân biết, làm, kiểm tra, lắng nghe dân. Lại viết: “vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, như thế ‘tự do’ chỉ là cho tổ quốc=độc lập, không hề cho dân. Dù cuồng ngạo hay không thì Lenin cũng đã nói: người CS tóm thâu mọi kiến thức trong thiên hạ!!

  2) Lãnh đạo nước theo kiểu CS cũng dễ. Bản Quy định là cẩm nang, chủ thuyết Mác Lê, tư tưởng, đạo đức HCM là GPS hướng dẫn, họng súng hỗ trợ. “Họp, họp nữa, họp mãi”, đảng viên đi họp tổ, chi bộ… học nói các sáo ngữ: tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xử lý, rà soát tháo gỡ, tăng cường, đẩy mạnh… rốt cuộc họ rập khuôn giống nhau như những viên gạch một lò.

  3) Quy định thì có đấy, triển khai hiệu quả thấp. Lý lịch tốt khoe xấu che, con vua lại làm vua. Đại tướng Công an Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị ngu gì nói đến bữa tiệc đút ‘bò dát vàng’ 2021 tại Anh Quốc, là hoang phí trong thời Covid cả nước khốn khó. Đảng nín khe, nể và sợ. Chóp bu đấu đá phe phái, nhóm lợi ích… giữa khuynh hướng cấp tiến, giáo điều thân Tàu, cơ hội.                                                                                                                                                                                                                                      

III) TIÊU CHUẨN LÃNH ĐẠO NGOÀI THẾ GIỚI CỘNG SẢN.

Các tiêu chuẩn rất đơn giản từ thời phong kiến đến xã hội hiện đại.

  1) Chiêu hiền, phục thiện. 

Ngụy hầu hỏi: – Câu chuyện Sở Trang Vương thế nào? Ngô Khởi thưa: – Khi Sở Trang Vương mà bàn việc phải hơn quần thần, thì lúc lui chầu lo lắm. Có người hỏi: “Sao vua lại lo?” – Sở Trang Vương nói: ”Ta bàn việc mà quần thần không bằng được ta, cho nên ta lo. Cổ nhân có câu… Ta nghĩ ngu như ta mà quần thần cũng không ai bằng thì nước ta có nhẽ mất mất. Bởi thế ta lo”. – Ấy cũng một việc giống nhau. Sở Trang Vương thì lo mà nhà vua thì mừng. Vũ Hầu nghe nói áy náy vái tạ và nói rằng: – Giời sai nhà thầy đến bảo cái lỗi cho ta.

   2) Biết nhìn và dùng người.

Cuối đời, khi ngồi nói chuyện với cháu ngoại của mình, Hán Cao Tổ nói tại sao 1 người như ông, 

– Ông chẳng giỏi điều binh, quản lính. – Ông chẳng giỏi văn thư, sổ sách. – Ông chẳng giỏi mưu lược. Và võ nghệ, sức mạnh càng không. Nhưng vì sao, ông có được thiên hạ. Ông nói: – Binh có Hàn Tín lo. – Hậu phương, tài chính có Tiêu Hà.– Mưu lược có Trương Lương. Vậy ông làm gì?  – Biết nhìn và dùng người.

  3) Tiêu chuẩn bất thành văn. Bao la. Hiệu quả cao.

Bầu Tổng thống Mỹ. Hiến pháp quy định chỉ 2 tiêu chuẩn: 1- tuổi. 2- công dân.

Tuổi phải từ 35 trở lên. Công dân là sinh và sinh sống tại Mỹ ít nhất 14 năm.Từ năm 1951, có thêm tiêu chuẩn thứ 3 là chỉ được làm tổng thống trong 2 nhiệm kỳ.

Tiêu chuẩn ngầm: Các ứng cử viên sẽ vận động tranh cử khắp nước để giải thích quan điểm của họ, và phải có tài hùng biện trước đám đông, thuyết phục cử tri + các cuộc tranh luận trên truyền hình toàn quốc và thắng như xưa Khổng Minh khẩu chiến quần nho ở Đông Ngô. Mọi khía cạnh tốt, xấu bao quát tài đức, năng lực, uy tín, sức khỏe, gian trá, tội phạm… không thể giấu giếm, tất tần tật được phô bày để truyền thông và quần chúng săm soi, đánh giá.

IV) LỜI KẾT. Nước có quốc pháp, đảng có nội quy. ĐCSVN bầu ngôi thứ là chuyện nội bộ. Tuy nhiên buộc nhân dân nộp thuế trả lương cao nhất nước cho TBT Đảng, và cũng trả lương cho ban Bí thư, Tuyên giáo… thì người dân có thể có đôi lời dù chăng ’nói thật mất lòng’.

Rõ ràng muốn xây dựng CNXH và CNCS thì tiên quyết… phải ’giành chính quyền’ và nhất thiết phải bằng họng súng. Có chính quyền + họng súng thì CS xây gì, nói gì cũng đúng.

Lenin từng nói bừa: “CNXH tạo ra… năng suất lao động cao hơn nhiều.” Thực tiễn cho thấy ở miền Nam sau 1975 thái bình, các Hợp tác xã thất bại, giải thể vì năng suất thấp. HCM hô đại: “Dân ta một lòng theo Đảng”, NPTrọng: “CNXH ở Việt Nam là do nhân dân VN lựa chọn”. CSVN nhét lời vào miệng dân giống họ đã nhét vào mồm xác Bác ‘Tư tưởng và đạo đức HCM’.

Cựu Thủ tướng Đức, Angela Merkel (2005-2021), Tiến sĩ Hóa Lý, sống 36 năm ở Đông Đức cộng sản cũ, giải bày thẳng thắn: CS là thứ chủ nghĩa gian trá nhất! và man rợ nhất!” Lịch sử đã cho thấy đó thực ra là những con người kiêu ngạo, nham hiểm, tàn ác, có vô số sai lầm khuyết điểm và đã đẩy đưa dân tộc của họ đến những thảm cảnh, tai họa khôn lường.

Chỉ sợ lăn lóc trong giới quan trường đảng, kinh qua nhiều chức vụ, những kẻ gian trá nhất, biết chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, nịnh bợ, đội trên đạp dưới, ăn vụng chùi mép, khoác áo quân tử… là đạt đến đỉnh cao quyền lực, lọt vào Bộ Chính trị. Hiện cả nước thất nghiệp cao, buôn bán ế ẩm, dẹp tiệm hàng loạt, lẽ nào bọn họ vô tư, chúng nhân ăn đói càng dễ cai trị? 

Lê Bá Vận

Chú Thích. [1] Tuy đỉnh cao tuệ song nghe kể 1975 CS vào miền Nam thấy gì cũng lạ, có anh vọc nước rửa mặt, súc miệng ở bồn cầu vệ sinh?

[2] Qđ 214-QĐ/TW: (https://luatvietnam.vn › tin-phap-luat- tiêu chuẩn bầu).

Nguyễn Phú Trọng (NPT) ám chỉ : 1- là miền Bắc, ông lại là người Hà Nội. 2- ông là GSTS môn Xây dựng Đảng. 3- ông đau yếu, tuổi cao, cũng như HCM là bằng cớ không có tham vọng quyền lực song hăng hái nhận chức vụ Chủ tịch nước và TBT Đảng 3 nhiệm kỳ, là do tuân thủ sự phân công của Đảng (Quy định 214-QĐ/TW: mục Chính trị, tư tưởng).

HCM thành lập đcsVN, NPT cứu tinh đcsVN – xây lò đốt vĩ đại. Đó là 2 vĩ nhân, cha già cộng sản được toàn đảng kính yêu, suy tôn và học tập tư tưởng, đạo đức 2 Bác, giữ vững quyền lực.

20 BÌNH LUẬN

 1. Môt dân Tôc ,mà chọn mặt Trong Lú để tiêu biểu cho Trí tuệ,thì chỉ có đi-ă-mày! Mặt mày đần đôn hết chổ nói.Giống măt Vo van Thương vây!

 2. “Định nghĩa con người CNXH thời đó là: “Nắm vững quy luật thiên nhiên, nắm vững quy luật xã hội, vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo. Có ý thức làm chủ Nhà nước, bản thân”

  Níu chỉ có nhiêu đây thì mớ “trí thức” Cộng Sản đã đạt tiu chửn từ khuya . Gs ông nội Mạc Văn Trang kết luận thẳng thừng quy luật chi phối Tạo Hóa là luật nhưn quả, Tiến sĩ TOÁN Nguyễn Ngọc Chu nghĩ drones là AI, nhưng nghiên cứu cả mệnh Trời . Đọc ổng phán phải làm thế này thế kia mới đúng mệnh giời, rùi đọc còm đồng ý với ổng … Hahahahaha! Làm nhớ tới hồi đi học phải thi Văn . Trong mớ hổ lốn tài liệu thi Văn, tớ “hân hạnh” lụm được 1 cuốn thơ của none other than Lê Đức Thọ . Cứ tưởng đây là đáy của văn hóa Xã hội chủ nghĩa thì sau khi trả nợ quỷ thần, lên nhà bạn thuộc loại “trí thức”, bắt gặp 1 cuốn sách là tuyển tập của những tác giả “cây đa cây đề” trong văn hóa CM ca tụng thơ Lê Đức Thọ là đỉnh cao .

  Hú hồn hú vía, sau đó là tớ chuồn mất . Chớ nếu còn ở lại VN chắc sẽ phát hiện ra 1 cuốn gồm những nhà phê phê bình bình mới nổi ca tụng những “cây đa cây đề” ca tụng thơ Lê Đức Thọ là đỉnh cao

  Thía mà Tưởng Năng Thúi biểu dân “mềnh” nên đọc sách của Nguyên Ngọc . Xít man, i got out vì hổng mún đọc mấy thứ mịa rượt đó, Why the Phúc ổng mún tui đọc mấy thứ trời đánh đó ngoài này ?

  Đời người ngắn ngủi, hổng đọc mấy thứ vô bổ, thậm chí có hại đó đôi khi cũng có hại

  Oh, Tưởng Năng Thúi hổng phải mình ên . RFA cũng ca tụng Rừng Xà Mâu của ổng . Thiệt, khùng hết biết dân hải ngoại lun!

  Nếu mến mộ họ, tại sao hổng zìa mà tế sao, từ bi giờ là “cúng sao giải hạn” họ luôn đi

 3. Nói sao nhỉ, có vài bài bàn “loạn” về chủ nghĩa Cộng Sản, bài đã vui, lời còm còn vui hơn nữa . Nói thẳng ra, người Việt nói chung hổng hỉu gì về Cộng Sản hít chơn hít chọi á . Và “cách hiểu” của dân mềnh, cả ở ngoài lẫn ở trong, toàn là cách hiểu xôi thịt

  “Tuy đỉnh cao tuệ song nghe kể 1975 CS vào miền Nam thấy gì cũng lạ, có anh vọc nước rửa mặt, súc miệng ở bồn cầu vệ sinh?”

  Then, lemme ask you, tại sao lại xúm đông xúm đỏ nghe lời tụi “trí thức” Cộng Sản ? Có 1 thời đọc bài tụi nó viết trên viet-studies của đồng chí tiến sĩ cố-Trần Hữu Dũng, nói Việt Nam “chưa bao giờ có” những thứ hồi trước 75, miền Nam hổng thiếu, rùi “lần đầu tiên” Việt Nam có này nọ là do công các “trí thức” này nọ, mà hoàn toàn hổng biết là 1 số những thứ đó đã hiện diện ở miền Nam gòi . Nhưng dân mềnh cũng “đồng ý” lia chia với đám này trên phê ke búc .

  Solzhenitsyn đề nghị thấy Cộng Sản nói láo thì hoặc là chỉ ra chúng nói láo, hoặc đi chỗ khác . Dân mềnh thì (phải) khác, thấy đám “trí thức” Cộng Sản nói láo thì biện hộ cho tụi nó, có người còn kiếm cách cám ơn chúng nó . Phạm Trần của SBTN đi biện hộ cho Nguyễn Trung “Cứu Đảng là cứu nước”. Lên phê ke búc mà đọc hội hs Petrus Ký hải ngoại đăng bài hô hào “yêu nước là yêu chế độ” của Lê Học Lãnh Vân, 1 ông 30-4 ngày xưa .

  Cộng Sản chiếm miền Nam & có vẻ sẽ trường tồn ngay cả khi đất nước & dân tộc biến mất, cũng hổng nên ngạc nhiên lém vì cách hiểu xôi thịt của người mềnh hiện nay .

  Và với dân như zị, Tổng bí thư đảng Cộng Sản như thế là tốt gòi . Dân nào chánh phủ nấy . Dân hải ngoại chích đùi miễn phí cho “trí thức Cộng Sản”, thì tổng bí thư của chúng nó là thế, shouldnt come as a surprise

 4. “…tiêu chuẩn càm Tổng Bí Thư ĐCSVN”
  Người góp ý và có lẻ mọi người đọc là LÀM. Vấy sao BBT không sualại ?(vì đây là Bài chính ,không phải góp ý.Sai ngay cái tựa coi không “nghiêm túc..” nhất là bàn về TIÊU CHUẨN…)
  Mà ai cần cái tiêu chuẩn đó đẻ “phấn đấu ” làm Bí thư đảng csvn tức là Đảng trưởng Đảng Cờ kinh nguyệtCa nhân người góp ý thì KHÔNG vì . Hơn nữa Tổng CHỌNG có lầnđề cập tới chức vị của Ông đã đề ra tiêu chuẩn :phải là người CS lâu năm ,giữ nhiều chức vụ ,có học vấn cao vê lý thuyết cs.Quan trọng hơn ‘phải là dân Bắc Kộng ví chỉ có người Bắc mới biết lý luận” Vậy ai có tiêu chuẩn
  trên? Chỉ có người Bắc,đã là đảng viên CS lâu năm .,năm chức vụ quan trọng ,ngoài ra con có tài ăn nói biện báo. Nếu cần nói láo thì thản nhiên mà nói như Ngài cuu TT nước Mychã hạn KHÔNG AI dám bắt vì tội nói láo đâu.
  Còn dan miền Nam, Tèo tui ,ngày CS vào chạy vắt giòo lên cổ… thì ICH gì theo “Thầy” đẻ biết Tiêu chuẩn LÀM đảng trưởng đảng CS Máu kia chứ?

 5. Thằng Cuội Nguyễn Phú Trọng.
  Thằng Tễu Phạm Minh Chính.
  Thằng Bờm Võ Văn Thưỡng
  Thằng Mõ Vương Đình Huệ.

 6. Lãnh đạo Việt Cộng là Vĩ Nhân,hèn chi vị nào cũng có đuôi,nghe người ta giải thích Vĩ là Đuôi.

 7. Ta là
  Hồ Bê Tông.
  Ta là
  Tổ Sư Nghèo Đói.
  Nơi nào nghèo-đói
  thì
  phải dựng tượng ta.
  Đói to
  dựng tượng to,
  đói nhỏ
  dựng tượng nhỏ.
  Bửa đói bửa no
  thì
  dựng tượng bán-thân.
  Ăn độn, húp cháo
  thì
  treo hình là được.
  Nhớ đấy!
  *
  Thằng Sơn La
  phải
  dựng tượng 1.400 tỷ

  nó là đứa nghèo-đói nhất nước.

 8. Mao nói: “Chính quyền nhân dân ta được xây dựng trên nòng súng”. Đúng là ngôn ngữ và khẩu khí của bọn cướp.

 9. VC tu tâm theo tiu chí ăn ngủ đ. ỉa cho nên tâm sinh tướng toàn là thú. Tứ trụ là đỉnh cao của thú cho nên phải là QUÁI THÚ: Trọng lú, Thưởng gà mái, Chính chỉ đột, Huệ heo, đều là quái thú. Phúc đầu khấc mới bị loại cũng là quái thú.

 10. BBa2i viết cho ta môt tư liệu quý giá.Cam ơn Tac giả. Nhân đây ,tôi xin kể câu chuyên thật,mà tôi găp trên chuyến tàu hỏa từ Nam ra Bắc,cach đây gần 10 năm.Trong khoang giường nằm 4 người .,tôi và 3 người Miền Trung.Trong đó có một anh bộ đôi (ma8c thương phục) là Đại Tá về hưu,do 2 người kia giơi thiêu.Qua nói chuyên,anh ta cho biết anh là giảng viên chinh tri,day cho cac quan cao cấp ở sai gon,trong đó có cả Lê thanh Hải là học trò của anh.Anh năm nay 62 tuổi,về hưu!! Tôi hỏi : Thế thì anh dạy những gì .Anh trả lời:” Tôi dạy chúng nó nói phét!”(nguyên văn).Tôi đáp trả bâng quơ:”Chẳng trach câu về hưu! Qua câu chuyên,một lần nửa CS toàn là ăn-tuc-nói phét ??

 11. He he he …

  Xưa là “bác” Hồ, nay là “bác” Trọng”…Cả hai “bác sẽ sống mãi trong quần chúng…ta”!

  Chỉ có điều là kỳ này, Hà Nội đang nóng quá, nắng (cực) quá, mà lại bị cúp điện liên miên, vậy mà “hai bác” cứ ở mãi trong “quần chúng” (nhất là quần chúng…chị em) thì thật là oải quá, phải không Phét?

  Thảo nào mà “bác H.C.M” đã có “ních nem” là Hôi Chết Mẹ và thành phố mang tên bác – sau mỗi cơn mưa – thì cũng được gọi là “thành phố Hôi Chết Mẹ.

  Tội nghiệp “bác Hồ”!

  Tội nghiệp “bác Trọng”!

  Tội nghiệp (cả) “anh Phét”!

 12. “CS là thứ chủ nghĩa gian trá nhất! và man rợ nhất!”

  Nhưng “học giả Cộng Sản” -từ của Trương Nhân Tuấn- lại trở thành 1 thứ đáng kính với dân mềnh . RFA ngày nào mà hổng phỏng vấn 1 trự, ngày đó ngồi hổng yên như gái ngồi phải cọc . Dân hải ngoại còn phang cho những mỹ từ như giới “bất đồng chính kiến”, trong khi cái chính kiến mà họ bất đồng hổng phải của Đảng, mà là của chính dân hải ngoại .

  Tớ đã nói rùi, nếu VNCH mà còn, họ, về bản chất, chỉ ngang tầm với “trí thức” của Bắc Hàn so với Nam Hàn . Có thể dân mềnh hổng có chó nên bắt đám mèo này thay .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên