Khi người cộng sản nhân danh vô sản làm chủ nhiều tài sản – Một triết luận

14

Trong The Owl at Dawn (SUNNY, 1995), triết gia Andrew Cutrofello viết về Thời quán Duy vật Biện chứng như là một bước chân Mới của Chân Tâm trên hành trình Trở Về chính Mình – khi Ngã thức cá nhân giã từ đức tin Tôn giáo và Khoa học thực nghiệm để tìm đến Chân lý nơi Ý chí Chính trị và Cách mạng – rằng,

“Sự sụp đổ của tri kiến tuyệt đối  – mà Hegel nhân danh qua Hiện tượng luận – đã nhường bước cho sự rút lui của Ngã thể cô đơn. Cũng như là các tâm hồn cao thượng vốn không có hạnh phúc, cái ta rơi xuống đáy vực tuyệt vọng để rồi hắn có thể xưng hô niềm bất hạnh của mình. Bằng cách xưng tội, hắn tự trách chính mình – vì khả thể dung hợp với Đại thể tính của thời đại đã bị bỏ mất cơ hội.

“Tuy nhiên, khi hành vi xưng tội nầy được đáp trả bởi một kẻ xưng tội cô độc khác, thì từng kẻ đó nhận ra rằng hai chúng ta cũng có khả năng thừa nhận hỗ tương cho nhau. Từ đó, nỗi niềm tuyệt vọng của cái ta cô độc nay trở thành tình đồng chí với nhau.

“Nhưng vì bản sắc dung hợp tạm thời nầy mà tình đồng chí vẫn còn mơ hồ vì hai kẻ cô đơn phủ định thể tính tha hóa chung bằng cách xác định nó. Vì thế mà cả hai đã không hóa giải được tính vong thân như là một tình thế được công nhận từ kẻ kia. Sự đi đến với nhau như là một chia sẻ ý thức về cái trở ngại cho tình đồng chí đó.

“Trở lực nầy được coi như là gốc rễ của tha hóa, nhưng vì họ đến với nhau cho nên nó cứ như là không thực, mang bản sắc huyền bí, để cả hai muốn tìm hiểu. Bằng cách đi thật sâu vào tận đáy tuyệt vọng trong tính tha hóa của ta, hai cái ta nửa vời đó muốn nâng cao chính mình – và tha nhân – lên đến tầm mức của ý thức chân thật về căn cước cho ta trong số phận làm người. Với Ý thức như vầy, lập trường tuyệt đối sẽ được đạt đến trong một cộng đồng mà ở đó tình đồng chí là chân thật – hơn là cái ta được định hình bằng sự khác biệt. Đây chính là bản sắc Chân lý và Công việc của những người Cộng sản.”

Trên bình diện Luân lý và Đạo đức, tuy nhiên, cái ta Vô sản và Duy vật không những tự mâu thuẫn với chính ta từ góc độ Triết học Bản thể, mà là về bản sắc Ý chí Nội tại. Vì sao? Vì khi Ngã thể Vô sản phủ nhận Thiết yếu tính Vật chất cho Ngã thể bằng cách từ chối Tư sản và chức năng Chủ nhân, nó chỉ có thể phủ nhận bằng Ý thức và khẩu hiệu, trong khi trên thực tế, từ tổ chức Đảng cho đến từng đồng chí Cộng sản, vẫn là chủ nhân de facto rất nhiều tài sản, nhất là bất động sản. Vì thế, ta chỉ là Vô sản như là một bình diện duy Ý chí, còn thực tại thì ta không thể phủ nhận yếu tố Chủ nhân được.

Vậy nên, mỗi chiến sĩ Vô sản là một Ngã thể in bad faith đầy giả dối với chính mình và Xã hội. Cutrofello viết tiếp,

“Khi người chiến sĩ Cộng sản đơn độc tự cho mình như là hiện thân của giai cấp Vô sản, họ bỗng nhận ra mình là gian dối, đạo đức giả khi thấy được rằng bản sắc Ngã thể của ta nay lại được định hình bằng năng ý phủ định và tiêu cực bởi cái ta vốn đang có nhưng bị chính ta từ chối. Tính giả dối nầy mang thực chất ở bình diện nguyên tắc khi ta chỉ phủ nhận quyền tư hữu nơi tư tưởng, trong khi vẫn là chủ nhân của nhà cửa, xe cộ, hãng sản xuất.

“Vì thế, sự thể vong thân nơi con người Cộng sản gần giống như hoàn cảnh và kinh nghiệm xưa cũ của chủ nhân ông trên biện chứng Chủ-Nô. Chủ nhân bị tha hóa và xa lạ với tên nô lệ và ngay cả chính mình vì, cũng như tên nô lệ, chủ nhân ông không làm chủ những gì mình tạo ra, mà chỉ làm chủ những gì mà kẻ khác tạo ra.

“Cũng như thế, cái ta Vô sản cũng bị tha hóa không phải vì hắn không làm chủ tài sản, mà bởi vì trên bình diện tư duy, hắn không công nhận tài sản mà hắn sở hữu là tư hữu của mình. Ta ý thức ra tệ nạn thần bái vật thể của con người tiền cách mạng, nhưng ta muốn giải hóa ảo thức thần bái tài sản nầy trên bình diện ý thức mà không ở thực tế.

“Nói một cách khác, ta phủ định tài sản của riêng ta để rồi trên thực tế ta lại phủ quyết ý thức phủ định nầy bằng cách tiếp tục sở hữu chúng. Nó cũng giống như là một đại gia người giàu thường nghĩ đến việc làm từ thiện giúp đỡ kẻ nghèo khó nhưng chưa có dịp thực sự thực thi ý tưởng đó.

“Nghĩa là, chiến sĩ vô sản là người cách mạng trên lý thuyết chứ không phải là một diễn viên, vì nói trắng ra, hắn ta là một kẻ đạo đức giả, “in bad faith.”

“Từ đó, năng lực đầy mâu thuẫn nội tại nầy ở nơi cán bộ Cộng sản, đang nhân danh Vô sản, giữa lý tưởng Cách mạng từ Ý thức đối với một đời sống mang thực chất phản động, đã trở nên bản sắc nền tảng cho biện chứng Ngã thức. Để rồi, khi ta muốn vượt qua thực trạng nội tâm đầy mâu thuẫn và đạo đức giả nầy, người Cộng sản chuyển hệ Ý thức của mình sang chủ nghĩa duy Hành động như là thiết yếu tính cho Chân lý Cách mạng để nắm đầu mối ưu tiên cho Ngã thể, thay vì chỉ nuôi dưỡng một lý tưởng thuần tư duy.”

Vậy nên, ta không phải ngạc nhiên khi cán bộ Cộng sản Việt Nam hiện nay muốn tìm đường sang Hoa Kỳ làm lại cuộc đời, cho chính họ và gia đình họ, vì ở Mỹ, họ không còn bức xúc bất an về tính vong thân từ cơ bản nội tâm về sở hữu tài sản nữa.

(Trích từ Nguyễn Hữu Liêm, “PHÁC THẢO TRIẾT HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI”, Chương 58).

Nguyễn Hữu Liêm

14 BÌNH LUẬN

 1. SỰ NGỘ NHẬN GIỮA MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN
  Đây là sai lầm chết người, mà gần 1 thế kỷ qua, chính nó đã đưa cả dân tộc vào chỗ chết.
  Phân tích của bạn HA Long Lac rất sâu sắc, hợp lý: “người ta đã coi CNXH là MỤC ĐÍCH, mục tiêu, trong khi thực ra nó chỉ là cách thức, PHƯƠNG TIỆN. Mục tiêu, MỤC ĐÍCH phấn đấu,nỗ lực của cả dân tộc bao nhiêu năm qua phải là : Dân giàu nước mạnh,xã hội công bằng dân chủ,văn minh”. (chứ không phải MỤC ĐÍCH là CNXH).
  Sự ngộ nhận này dẫn đến sai lầm khi nhận định giữa CÁI ĐÃ CÓ và CÁI CHƯA CÓ.
  Tôi có 2 vấn đề cần thảo luận thế này:
  Câu hỏi 1 (thuộc chính trị học): Trong khi ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng nói: Đến hết thế kỷ này (tức 100 năm nữa) cũng chưa chắc có CNCS (tức là CÁI CHƯA CÓ). Vậy mà ông đẩy cả dân tộc VN đi theo cái chủ nghĩa mà ông biết chắc chắn là sẽ không có thật là thế nào?
  Câu hỏi 2: (thuộc kinh tế học), Ở VN bây giờ xuất hiện tầng lớp “Tư Bản Đỏ”, và “Tư Bản Thân Hữu” (CÁI ĐÃ CÓ) làm khuynh đảo xã hội VN. Vậy xin hỏi VN có cái gọi là “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN” không?)
  Mọi người cần làm rõ MÂU THUẪN ở chỗ này:
  CÁI CHƯA CÓ ở đây là CNXH, CNCS.
  CÁI ĐÃ CÓ ở đây tại VN là CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HOANG DÃ.

  Trong thực tiễn tại VN ở đây là sự xuất hiện và làm khuynh đảo xã hội VN là tầng lớp “Tư Bản Đỏ”, và “Tư Bản Thân Hữu”.
  Tầng lớp này đại diện cho CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HOANG DÃ (theo lời ông Lý Quang Diệu) hay là đại diện cho CNXH, CNCS?
  Thực tiễn là thước đo chân lý. Lý luận của tuyên giáo dù có hay cỡ nào mà không áp dụng được vào thực tiễn thì là đồ vứt đi.

 2. Thật sự mà nói chủ nghĩa CS hoàn toàn đối lập với tinh thần Vô Sản . Chính vì vậy chủ nghĩa CS ban đầu thất bại tại hai nước đầu sỏ Nga và Trung Cộng .

  Điều này buộc chủ nghĩa CS phải thay da đổi thịt để tồn tại ở TQ cũng như VN . Định hướng XHCN chính là Tư bản chỉ khác ở chỗ tập trung quyền lực vào tập thể Trung ương Đảng .

  Sự giàu có của tập thể Uỷ viên trung ương Đảng tác động trực tiếp vào mọi chính sách của Bộ chính trị hay nói khác là mọi nghị quyết của Bộ chính trị .

  Nếu BCT thỏa mãn được nhu cầu của tập thể Uỷ viên trung ương , người Tổng bí thư mới tồn tại lâu dài . Đây là thật nhất trong mọi cái “ GIẢ NHÂN , GIẢ NGHĨA “ của chế độ CS TQ và chế độ CS VN hiện nay .

  Một Hoà Thân ôm hết tiền bạc nhà nước thời TQ xưa khiến triều đình cần cứu tế phải xin xỏ Hoà Thân , một tập thể Uỷ viên trung ương Đảng CS VN & ĐCSTQ từ đầu thế kỷ 21 đến nay đã nuốt gần trọn ngân sách dự phòng của 2 nhà nước , khiến sự cứu trợ nạn nhân covicd lần này VN thiếu tiền mua vaccine , còn tại TQ Tập phải lên tiếng “ Người giàu có phải san sẻ cho người nghèo “ !

  Ngân sách dự trữ quốc gia của TQ lẫn VN tưởng chừng bí mật , tiếc thay vì đại dịch covicd lần này nếu tiếp tục kéo dài khoảng 1 năm nữa , thì TQ lẫn VN xem như xoá sổ CS vì cạn kiệt ngân sách .

  Mỹ thả cho TQ vào Biển Đông , xây dựng Con đường tơ lụa , giúp TQ mấy mươi năm qua phát triển kinh tế định hướng XHCN với nước ngoài . Bây giờ sẵn đợt đại dịch Mỹ lại khoá mõm tiền bạc khoá hoạt động các đại doanh nghiệp đầu tư ngoại quốc , hợp tác với các nước cường quốc Âu Mỹ xông vào Biển Đông . Kế hoạch này quả khiến cho Tàu cộng bị thọc tiết cạn máu .

  Các Uỷ viên trung ương Đảng CS giờ đây đã là các tỷ Phú U S D thật , vô sản giả , vậy có thể nào Cộng sản được nữa không ? Thật bụng muốn chống lại Mỹ nữa không ?

  Nếu muốn cái tài sản kếch xù tỷ đô để lại cho con cháu , con đường duy nhất các Uỷ viên trung ương Đảng CS phải tìm cách hoà thân với khối tư bản do Mỹ cầm đầu .

  Đơn giản như đang giỡn vậy thôi , chả cần triết thuyết NÍ LUẬN gì cả .

 3. Chỉ có thể là ngôn ngữ của bọn đa nhân cách!

  Lòng ham vật dục không hề thiếu, không hề giảm, tìm cách vơ vét mua bán đổi chác tích luỹ tài sản cho gia đình, bản thân, kể cả thực hiện những hợp đồng của ngoại bang để đục phá tổ quốc, dân tộc…
  …đồng thời thả hồn theo dòng hoang tưởng với mớ ngôn từ dị hợm chưa từng được điển chế, chẳng ai buồn nghe, một mình một chợ, tha hồ nói nhảm…tự thân đi mây về gió như một loại thác loạn vờ vịt. Vờ vịt thật đấy, bởi chưng hắn rất thực tế khi thanh lý hợp đồng, và chắc hẳn không hề quên đếm lại tiền.
  Nhìn cái bìa đỏ loét của cuốn gọi là sách triết, với logo M Mở Nguồn màu đỏ vàng, có thể thấy biểu hiện tâm thần bị ám ảnh bởi màu đỏ đặc trưng của quảng trường LX, rừng cờ đại hội cộng sản, của búa liềm ám ảnh nhân loại cả thế kỷ nay, màu của vũng máu pháp trường, màu của thế giới tâm thần phân liệt trong não bộ của tên hung thủ sau án mạng!
  Cái màu khốn nạn của địa ngục!

 4. VC chúng anh miệng nói vô sản cho vui chứ thằng nào, cũng zăm ba cái biệt thự, zăm bẩy cái Ô tô con, cái đi chợ, cái cho con, cái cho đào nhí…
  Tụi Ngụy biết mẹ gì, VC chúng anh kiếm chác bậc thầy chúng nó, VC chúng anh biết nịnh bợ cấp trên, biết bú cặc các quan to
  VC chúng anh còn có của dư của để, có của mua nhà tận bên Cali Mỹ cuốc

 5. Bọn Vi xi là một bọn ,tập hợp bởi những tên đầu trộm đuôi cướp.
  Thành phần cầm đầu là những tên thất học ,hoặc học hành lam
  nham như chó gặm . Chúng tha hồ vơ vét ,chẳng cần phải
  nhân danh cái gì đó .Có thì tốt ,mà không có cái gọi là chủ nghĩa
  “vô sản” kia ,chúng vẫn vơ vét .

  Điều đó là sự hiển nhiên ,ai cũng thấy cả .Mấy chục triệu
  đồng bào trong và ngoài nước đều thấy . Từ thằng dân đen
  khố rách áo ôm cho tới mấy ả giang hồ “thà bán trôn,chớ không
  bán nước” đều thấy . Không đợi thầy ba Liêm bỏ nhiều năm học
  hỏi ở cái xứ cờ hoa ,trí thức bề bề ,hầu đem cái sở học với mớ triết lý luộm
  thuộm,bí hiểm kia để giải thích cho bà con hiểu .

  Thầy ba Liêm muốn chứng minh cái gì nhỉ ?
  Kẻ có đi học ,hiểu vấn đề khác với người bình thường chăng ?
  Chả có cái “triết lý” gì ở đây cả . Ăn cướp có cần một triết lý không?
  Chắc thầy muốn làm nổi lấy tiếng . Thưa thầy ,danh của thầy
  đã nổi chư cồn rồi . Cả Saigon đều nghe tiếng còi hụ hồi nẳm .

  Chán .

  • Ê trantuong, sao chủi vung xích chó thé hả hả em. Chắc tức JOE BIDEN hỏng chịu bomb TALIBAN chứ g, hehheheheh ì. Thôi em ránng chờ kiep sau thì JOE sẻ làm những gì hắn hứa nhé. Kiep này JOE Biden phải cho em TT leo cây, JOE làm như thế để dạy cho những thèng kÝ SINH TRÙNG bài học “hảy đi bang chính doi chân mính”

   • He he ….

    Nại bức xúc . Anh nói đúng quá có phải không
    Nhời anh phản :chăm phần chăm là sự thật

    Xăng có thể cạn,lốp có thể mòn ,chân
    lý của anh đưa ra là không có gì thay đổi.

    Có “bức nút”,cay đắng ,cũng thế mà thôi .

    • Ê trantuong, anh khoái chọt nhũng thèng nguòi 7 bó hoặc 8 bó nhưng đầu óc bé như hạt nho khô. Cả mot đòi bị bu MẼO nó bắt làm con cờ thí mà cho tói bay giò 46 năm qua vẩn muốn quyét tử cho bu MẼO quyet sinh.

     Anh đang nói về một thèng bé có nick là trân tưởng. Khi mà thien hạ bàn về theng Afganishtan sắp banh ta long thì thèng bé trân tưởng này vần tin vào bu MẼO sẻ thuong xót thèng BẤT TÀI VÔ DỤNG afghanistan. Bên duói là nguyen paragraph mà hắn huyên hoang tin và Bu Mẽo sẻ tieu diet Taliban.:

     Trích”

     “Lại bàn về phía chiến trường A phú Hãn . Mặc dù rút lui,nhưng Mỹ
     vẫn tiếp tục viện trợ cho chính quyền A phú Hãn ,và yểm trợ không
     quân đầy đủ . Khác với VNCH , nếu quân Taliban chiếm thế thượng
     phong ,quân của chính quyền A phú Hãn cũng còn đủ đồ chơi để
     kéo dài trận chiến . ”

     Em trantuong tháy thèng bé nhièu tuỏi này ít ngu hay cực ngu hả. Anh* phét tuỏng đâu sau 46 năm từ cái ngày mà cỏi áo tuot quền, bám đuoi đu càng thì ít nhất hắn phải khôn lên mốt tí chứ , ai dè đâu nó vẩn tin vào BU MẼO như tín đồ tin đạo.

     Anh ngày ngày cố tìm thèng bé trantuong đó để chọt nó cho vui cửa vui nhà về sự ngây ngô của nó. hehehhehehehe.

   • Phét!!!Phét?,
    Có thằng nào nói Phét?? Muh không phải Phét!!!!? Hỏi Phét
    Tại sao người Việt không thể nói tiếng Việt??? Nói rõ tại sao người Việt!!! Không thế nói tiếng Việt!

 6. Luật sư mà nghiên cứu Triết học! Điều đó ,chứng tỏ Ông Liêm chẳng yêu nghề! Không yêu nghề,thì tất nhiên nghề-làm-thầy cải của Ông chẳng
  ra chi ?? Từ đó dẩn đến hệ-luận: Chỉ có kẻ ăn -không-ngồi-rồi mới bỏ công ngiên cứu “mấy-thằng-CS” . Nói với ông Liêm,triết học chỉ dừng lại ở
  Marx!.Còn sau đó,kể từ Lenin trở xuống chỉ là bầy- đàn-ăn-cướp !Nghiên cứu gì tụi nó.Trông mặt là bắt hình dong.

 7. “….Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành. Toàn nô lệ vùng đứng lên đi. Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình….” (Quốc tế ca của CS)

  – Vâng !Cuộc đời của toàn dân khác xưa nhiều lắm, ví dụ:

  Thời VNCH: người dân có quyền sỡ hữu đất đai nghĩa là ruộng đất của minh thì mình có toàn quyền xử dụng, Trong “người Cày Có Ruộng” chính phủ VNCH đã phải mua lại đất từ các chủ sở hữu để phân phát cho nông dân nghèo.

  Còn thời Xã nghĩa thì người dân chỉ được cấp giấy phép xử dụng đất mà thôi, vì “đất đai thuộc về toàn dân do nhà nước quản ný”, mà nhà nước thì do đảng …nãnh đạo.

  Điều này có nghĩa là khi nào đảng và nhà nước cần đất thì “người được phép xử dụng” phải trả, nếu (vui vẻ) trả thì được thí cho ít tiền gọi là “đền bù thiệt hại”, còn ngoan có thì “bố mày” cưỡng chế ngay tấp lự…làm gì nhau? muốn là phản động hả???

  Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay ta!

  he he he…câu này thì quá rõ ràng, ngu như Phét chắc cũng hiểu, và thực tế đã chứng minh rằng thì là hiện nay, các tư bản đỏ, địa chủ đỏ nắm gần như toàn bộ sổ đỏ trên các mảnh đất vàng, mà những mảnh “đất vàng” này thì lại thấm đầy máu của nhân dân

  – “Khi người cộng sản nhân danh vô sản làm chủ nhiều tài sản” đó là đương nhiên, có đui mù mới không thấy;

  Cũng như khi người CS nói “giải phóng đất nước” thì cũng có nghĩa là một phần đất nước phải (kín kín, hở hở) giao cho Tàu để …..trả nợ chiến phí, và điều này cũng chỉ có đui mù mới không thấy mà thôi.

 8. Người CS miền Nam gọi là dzô sản,có nghĩa là tài sản cứ chạy vô nhà thoải mái,bởi thế chúng mói có nhà lầu xe hơi,CS Bắc goi là Ô Tô Con.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên