Bãi Tư Chính thất thủ

3

3 BÌNH LUẬN

 1. Thương thay cái đám Ba Đình.
  Mềm lưng, dẻo gối tận tình gia-nô.
  *
  Nước ta từ có bác Hồ.
  Mỡ ra triều-đại bưng bô cho Tàu.
  Hoàng Sa, đã cống từ lâu.
  Trường Sa, kính-cẩn cúi đầu dâng lên.
  Đảng ta, bản-chất ươn-hèn.
  Riêng nghề hút máu dân đen rất tài.
  Chi là ngày một, ngày hai.
  Đảng Hồ dắt-díu tìm ngài Diêm Vương.
  Nhìn xem lủ nó mà ‘thương’.

  Miệng-lưởi và bụng-dạ Tàu Cộng.
  *

  Hôm 28-07-2019, cái lưởi gổ của Bộ Ngoại Giao Tàu Cộng là Hoa Xuân Oánh, lại khua lốp-cốp:

  ‘Kễ từ tháng Năm 2019, Việt Nam đã vi-phạm chủ-quyền bải Tư Chính của Tàu Cộng’.

  Trời đất ơi!

  Bải Tư Chính thuộc chủ-quyền của Tàu Cộng ư?

  Theo bản đồ của Việt Nam và Thế Giới cùng thực-địa cả ngàn năm nay, thì rõ-ràng là nó nằm trong vùng đặc-quyền kinh-tế (EEZ) của Việt Nam.

  Cái lưởi gổ của Tàu Cộng quả là hết sức ngang-ngược và bẩn-thỉu.

  Có lẽ Bắc Kinh dựa vào cái công-hàm Năm Tám, mà khua môi múa mỏ như vậy.

  Cái công-hàm 58, được Hồ Chí Minh ra lệnh cho Phạm Văn Đồng kí dưới gầm bàn với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, đễ đỗi lấy súng đạn cho mưu-đồ đánh-chiếm miền Nam, gây ra cuộc chiến 15 năm, giết hại khoảng Bốn Triệu người Việt Nam ở cả ba miền Nam Trung Bắc, phần lớn nạn-nhân là thanh-thiếu-niên.

  Trước Luật Quốc Tế, cái công-hàm chết tiệt ấy hoàn-toàn không có giá-trị.

  *

  (Bốn tên tội-phạm Mao Hồ Chu Phạm đã hui-nhị-tỳ, bọn chúng hiện đang phãi chấp-hành bản án nặng-nề và lâu-dài ở Âm Phủ)

  *

  Vậy, tại sao bao nhiêu năm nay, Tàu Cộng đã đánh-chiếm Hoàng Sa và phần lớn Trường Sa của Việt Nam mà Việt Cộng cứ im thin-thít, không dám đưa bọn nó ra trước tòa-án Quốc Tế.

  Là vì, bọn Việt Cộng sợ là, đến khi ấy Tàu Cộng trưng ra cái công-hàm 58 thì sẽ làm lung-lay cái đảng và cái nhà-nước độc-tài bạo-ngược thối-nát, tức là bọn chúng sẽ mất chổ dựa, đễ đè đầu cỡi cổ và hút máu hút mở người Việt Nam.

  Hiện nay, Mỷ đã công-khai chống lưng cho Việt Nam, tận-tình giúp Việt Cộng đòi lại chủ-quyền đã bị Tàu Cộng cướp mất.

  Nhưng bọn cặn-bả Việt Cộng vẫn u-mê trong hố xí, không biết nắm lấy cơ-hội đễ chuộc tội với đất-nước và nhân-dân.

  Nếu cơ-hội lần này mà qua đi, thì vĩnh-viễn người Việt Nam sẽ không cỡi bõ được cái ách Tàu Cộng, mà Việt Cộng đã tròng lên cổ nhân-dân và đất-nước Việt Nam.

  Sài Gòn Luận

 2. Chuyện Bãi Tư Chính

  Bãi Tư Chính giặc sang ăn cướp
  Đảng Quang Vinh nơm nớp la làng
  Hệt như là chị Phó Đoan
  Khi Xuân Tóc Đó làm càn tấn công

  Đất nước ta mênh mông rừng biển
  Tư Chính là một điểm tí ti
  Tránh voi đâu có xấu gi
  Giặc mà nổi giận còn gì thân ta

  Thế giới chẳng nề hà phản đối
  Riêng phận mình nông nỗi chư hầu
  Bụng ta giặc biết từ lâu
  Mòn bao đôi guốc lẽ đâu còn ngờ

  Đội ơn giặc công lao dưỡng dục
  Nguyện trung thành thần phục chẳng sai
  Chữ vàng rạng rỡ còn đây
  Thành Đô nào dám làm sai lời thề

  27.7.2019
  Cử Hai

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên