Hãy dẹp đi những ngụy biện xảo trá

8
Giai cấp công nhân tháo chạy khỏi Sài Gòn. Ảnh BBC

Tôi vừa đọc bài “Luận cứ phê phán cho rằng giai cấp công nhân không thể lãnh đạo được cách mạng trong điều kiện ngày nay……” Tác giả là Đại tá, PGS TS Bùi Đình Bôn, sinh năm 1950.

Đây là một bài đầy rẫy ngụy biện, là một đống ngôn từ sáo rỗng và dối trá từ đầu chí cuối.
Trước hết xin bàn về khái niệm lãnh đạo.

Lãnh đạo là một động từ. Tiếng Pháp là Diriger, tiến Anh là Lead, tiếng Nga phiên âm là Rukơvađit. Sự lãnh đạo là danh từ. Lãnh đạo có khi còn dùng như bổ ngữ cho một danh từ khác.

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về lãnh đạo. Tôi chưa tiếp cận được với tất cả mọi định nghĩa có trong các ngôn ngữ mà chỉ mới tham khảo được vài chục định nghĩa có trong các từ điển thông dụng và Wikipedia. Tất cả điều tôi tìm được chỉ ra rằng lãnh đạo là hoạt động của con người đối với người khác trong phạm vi ảnh hưởng. Chỉ xin nêu ra vài thí dụ :

+ Lãnh đạo là đề ra chủ trương đường lối và động viên tổ chức thực hiện.
+ Lãnh đạo là hoạt động mà một người ảnh hưởng đến những người khác để thực hiện một mục tiêu nào đó, đồng thời hướng tổ chức tới sự gắn kết chặt chẽ.
+ Lãnh đạo tạo tầm nhìn, hoạch định chiến lược, quản lý đội nhóm bằng tầm ảnh hưởng của mình.
+ Lãnh đạo là dìu dắt và điều khiển công việc của một tổ chức để đạt được những mục tiêu mong muốn”.

[Từ điển Bách khoa Việt Nam ( tập 2-xuất bản năm 2002) (*) không có mục từ Lãnh đạo, trong khí có các mục Lãnh chúa, Lãnh địa, Lãnh hải- trang 640]

Như vậy lãnh đạo là hoạt động của một hoặc một vài con người cụ thể chứ không phải là hoạt động hoặc nhiệm vụ của một tổ chức, càng không phải là của một giai cấp..
Thế mà không biết từ đâu ra khái niệm “Giai cấp lãnh đạo”, gán cho giai cấp công nhân (GCCN). Phải chăng đây là một sự bịa đặt và gán ghép của một ai đó có danh vị, rồi nhiều người khác nói theo như vẹt và thành thói quen. Đến nỗi trong Từ điển Bách khoa Việt Nam cũng viết : “Trong chế độ chủ nghĩa xã hội GCCN lãnh đạo chính quyền– (*- trang 103).
Tôi cho rằng mệnh đề “GCCN làm lãnh đạo” là một sự bịa đặt, đã lừa dối được nhiều triệu người, kể cả những người có tri thức cao, nghe theo và nhắc lại như vẹt. Không phải chỉ trong điều kiện ngày nay mà cả trong lịch sử, GCCN chưa bao giờ lãnh đạo ai cả, không thể lãnh đạo ai cả.

TS Bôn mở đầu bài viết: “Một trong những cống hiến vĩ đại nhất của Chủ nghĩa Mác Lênin là phát hiện và làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của GCCN, giai cấp tiên tiến nhất, triệt để cách mạng nhất, giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo các tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột, tiến hành cách mạng vô sản….GCCN đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, nó là lực lượng quyết định phá vở quan hệ sản xuất cũ, là giai cấp đại biểu cho sự tiến bộ của lịch sử, là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo một phương thức sản xuất mới cao hơn”.

Về GCCN Việt Nam, TS Bôn viết “Vai trò lãnh đạo của GCCN Việt Nam được củng cố và giữ vững trong những năm đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thực tiễn vai trò tiên phong của GCCN VN đã và đang được thể hiện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội”.
Không biết viết ra những điều như trên TS Bôn có dựa vào những luận cứ có thực, có tự tin rằng đó là những sự thật hay là chỉ nhắc lại như con vẹt những điều đã được ai đó bịa đặt ra và đem nhồi sọ, tẩy não cho những người ngu tín, ngu trung.

Chỉ xin thảo luận một điều. Liệu có phải GCCN là đại diện cho nến sản xuất công nghiệp tiên tiến. Không phải. Cho như thế là một nhầm lẫn lớn, do thiếu trí tuệ mà lẫn lộn giữa hiện tượng với bản chất hay là do thủ đoạn đánh tráo khái niệm. Về việc vạch ra GCCN không thể nào là đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, tác giả Tân Tử Lăng đã chứng minh rất rõ ràng, chặt chẽ trong sách “Mao Trạch Đông- Ngàn năm công tội”. Để tránh dài dòng tôi xin không lặp lại ở đây chứng minh của Tân Tử lăng với hy vọng rằng những người có suy nghĩ bình thường (không bị nhồi sọ) đều có thể hiểu được tầng lớp nào mới thật sự đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, chứ nhất thiết không phải là công nhân, những người chủ yếu chỉ thực hiện một số thao tác trong dây chuyền sản xuất. Đúng là công nhân sử dụng máy móc, công nghệ để làm ra nhiều sản phầm, nhưng hoạt động của họ chỉ hạn chế chủ yếu trong việc kết hợp với máy móc. Ngày nay rất nhiều hoạt động của công nhân được rô bôt đàm nhận. Không có công nghệ và máy móc bản thân công nhân không thể làm ra sản phẩm công nghiệp.

Ở cuối bài TS Bôn viết : “Đảng và Nhà nước cần có biện pháp hữu hiệu để củng cố, chăm lo xây dựng GCCN VN vững mạnh, chăm lo xây dựng bộ phận lãnh đạo của mình vững mạnh về mọi mặt.”.

Ô hô! Giai cấp lãnh đạo làm sao, đến nỗi nào mà cần người khác chăm lo. Phải chăng họ đang tháo chạy về quê để khỏi phải chết vì đói trước khi chết vì dịch bệnh covid (tháng 6 và tháng 10 năm 2021)

Trước đây nghe Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói về sứ mệnh lãnh đạo cách mạng của GCCN VN tôi đã bị ớn lạnh, nhưng cho qua khi nghĩ rằng ông ta chỉ có trình độ để nói như vậy. Gần đây, tại Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII (25 tháng 9/2018) ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vài lần nhắc đến GCCN VN đại diện cho nền sản xuất tiên tiến và là giai cấp lãnh đạo làm cho tôi không nhịn được cười .

Rồi ông chăm chú nhìn vào bài viết sẵn và đọc: “Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta tiếp tục kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng….; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội … ..Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của giai cấp công nhân Việt Nam”.

Giai cấp lãnh đạo gì mà đời sống cơ cực, trình độ thấp kém đến nỗi phải nhờ người khác chăm lo, giáo dục. Rồi nữa, ông Trọng còn than thở: “Hiện nay xã hội vẫn băn khoăn trước tình trạng một bộ phận công nhân, người lao động có biểu hiện phai nhạt về chính trị, chỉ lo nhiều đến những vấn đề lợi ích kinh tế, đời sống cụ thể trước mắt, ít quan tâm đến những vấn đề cơ bản, lâu dài, có tính chiến lược như ý thức giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, vai trò, sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm của giai cấp công nhân.. “.

Giai cấp lãnh đạo mà như thế thì lãnh đạo được ai, làm được gì. Phải chăng những điều ông TS Bôn viết ra là từ nhận thức sai lạc của mình hay là lặp lại như vẹt lời của các ông TBT đảng.

Xin hãy nhìn vào sự thật. Tuy rằng dân trí chưa cao nhưng không còn quá thấp để chấp nhận những lời ngụy biện và lừa bịp. Nói, viết ra những điều như trên chỉ chứng tỏ sự kém cỏi về trí tuệ hoặc sự đểu giả, định tiếp tục lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin. Thực tế không hề có giai cấp lãnh đạo, nó chỉ là một khái niệm giả dối, thực tế GCCN không hề đại diện cho nền sản xuất tiên tiến, người ta bịa ra và dùng để lừa bịp nhau. Đành rằng việc lừa bịp này chẳng ảnh hưởng mấy đến sự phát triển của xã hội, nhưng cũng xin vạch ra nhằm cảnh báo một hiện tượng để mọi người suy nghĩ.

Nguyễn Đình Cống (Facebook)

8 BÌNH LUẬN

 1. Trên chuyến tàu Thống nhất từ saigon ra HN,tôi gặp mộy người ,tuổi trên
  60,người Miền Trung.Anh ta là cán bộ tuyên giáo ,mang cấp bâc Đại tá,dạy chính trị ở SaigonGSTS!! Anh ta khoe học trò của anh ta có cả bí thư
  thành ủy saigon Trương thanh Hải ! Tôi bèn hỏi : Cậu dạy những gì ??. Anh ta trả lời ngắn gọn ” Tôi dạy chúng nói phét !!(nguyên văn)” Tôi cười ,và nói (xuề xòa).Câu nói thế,chả trách về vườn sớm >Đây là một GSTS biết-mình-biết ta! Còn hầu hết là ngu -dốt.Chúng nó làm mất uy tín ,lẩn thanh danh của đất nước,làm tổn hại đến phẩm giá của “tiến-sĩ -thật”. Nói thẳng ra cở Phó GSTS Nguyễn phú Trọng chỉ đem ra làm kẻ -chùi-đít thiên hạ không xứng . Cứ nhìn đi ??

 2. Tận cùng sự ô nhục!

  Mang thân phận nô tài
  Làm thái thú tay sai
  Cho kẻ thù truyền kiếp
  Là một thứ quái thai!

  Mang não trạng loài bò
  Ăn như loài cá vồ
  Dâm ô như heo nọc
  Đó là bọn rợ hồ!

  Lũ tội đồ dân tộc
  Hậu duệ thằng sang độc
  Bầy đàn heo Ba Đình
  Thứ súc sinh – theo giặc!

  Đáng nguyền rủa rẻ khinh
  Bất hạnh cho dân tộc
  Sanh ra Hồ Chí Minh
  Tận cùng sự ô nhục!

  Nông Dân Nam Bộ

 3. Không ngụy biện xảo trá tất nhiên không có chế độ nhà nước cọng sản . Đây chính là phong cách lãnh đạo , nghệ thuật lãnh đạo của Lenin & Mao truyền thụ cho Hồ chí Minh .

  Nhưng chơi dao có ngày đứt tay , đi đêm có ngày gặp ma . Bài viết của một giáo sư lớn lên tại miền Bắc cọng sản tạo nên thế gậy ông đập lưng ông chính xác .

  Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện tại chống dịch covicd , xử dụng chiêu ngụy biện xảo trá của Thủ tướng Phạm minh Chính đã bị bẽ mặt , mất tác dụng , gây nguy hại rối loạn chấp hành trong chính quyền thuộc cấp .

  Sự rối loạn điều hành , chấp hành , ban hành mệnh lệnh khiến công tác chống dịch và phục hồi nền kinh tế tại VN trì trệ không lối thoát vì nghi ngờ không tin tưởng , không biết lời chỉ đạo của Phạm minh Chính đâu là thật và giả ! Mông lung khó xác định , khó tin tưởng . Nói chung hàng ngũ cán bộ mất tin tưởng ở cấp chỉ huy , một hiện tượng mới xảy ra trong chế độ chính trị CSVN trên phương diện truyền thông nhà nước .

  Chính ngụy biện xảo trá của cọng sản trở thành liều thuốc độc khiến các cán bộ chính quyền csvn chia rẽ nghi ngờ lẫn nhau , chia rẽ dẫn đến đối kháng chống đối nội bộ .

  Không cần các thế lực thù địch , có thể các thế lực lợi ích nhóm cọng sản sẽ tiêu diệt cọng sản vì sợ hãi .

 4. Những tay bồi bút ăn lương của đảng hoặc nhờ đảng mà phất lên luôn dùng ngòi bút của mình để bênh đảng hoặc chống chế một cách ba trợn ,bố láo cho rằng đảng có lúc sai lầm , kể cả sai lầm nghiêm trọng nhưng tựu trung “ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm” và do vậy đảng xứng đáng cai trị vĩnh viễn bất kể dân có muốn hay không !

 5. Trên con đường thiên lý

  Dài hàng ngàn cây số
  Nối đuôi nhau đi về
  Trên những xe gắn máy
  Bồng bế tìm về quê!

  Chở theo những đứa trẻ
  Vượt núi đèo trong mưa
  Có những đứa mới đẻ
  Hành trình trong đêm khuya!

  Bọn mọi rợ quỷ đỏ
  Đang sống trong tháp ngà
  Khắp nẻo đường máu đổ
  Cùng máu đỏ màu da!

  Ta làm thinh gặm cỏ
  Chúng nó đang làm cha
  Ta bưng bô xin xỏ
  Chúng ban ơn cho ta!

  Thảm cảnh quá xót xa
  Lòng dạ nào chúng ta
  Dửng dưng như không biết
  Làm ngơ rồi bỏ qua!

  Nông Dân Nam Bộ

 6. Dân Trí

  Thương quá hai Cụ Phan
  Đã tìm ra nguyên lý
  Bị nô lệ ngoại bang
  Chỉ bởi vì dân trí!

  Đông Du cùng Duy Tân
  Quyết nâng cao dân trí
  Nhưng lực bất tùng tâm
  Đất nước cùng đường bí!

  Rồi một trăm năm sau
  Bọn bưng bô giặc Tàu
  Cũng chỉ vì dân trí
  Chúng bán đứng đồng bào!

  Chúng đè đầu cỡi cổ
  Rước kẻ thù ngàn năm
  Ta làm thinh gặm cỏ
  Cúi đầu ngậm hờn căm!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên