Bầu Cử Tổng Thống Mỹ Năm 2020

58

Tình hình tổng quát

Mới hôm nào ngày 8/11/2016 nhà tỷ phú Donald Trump thắng cử thành Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 4 năm qua, ấy thế mà nay cuộc bầu cử nhiệm kỳ hai 2020 đã gần kề. Nhớ lại 4 năm trước đây, cuộc tranh cử Tổng Thống giữa bà Hillary Clinton (Cấp Tiến) và ông Donald Trump (Bảo Thủ) đã làm tốn quá nhiều giấy mực: Báo chí, TV đều nói nói bà Clinton có 80% hy vọng đắc cử. Trong thời gian vận động của hai bên, ông Obama còn tại chức và bớt nhiều thì giờ để dìu dắt giúp Clinton và Dân Chủ làm thêm ít nhất một nhiệm kỳ. Ông đã được báo, đài ca ngợi là vị Tổng Thống nhiều uy tín ngang với cựu TT Reagan thập niên 80. Bà Clinton tưởng là phen này hết sẩy, không còn sẩy vào đâu được ấy thế mà khi đếm phiếu xong nó vẫn sẩy như thường.

Cuộc bầu cử năm nay cũng gây nhiều tranh cãi, nhiều người nói TT Trump chắc chắn sẽ tái đắc cử (reelected), nhiều người tiên đoán ông sẽ thua cuộc vì tình hình đã đổi khác: nào Đại dịch, rồi biểu tình bạo loạn. Nhưng thực ra cuộc bầu cử năm nay 2020 sẽ diễn ra y như những cuộc bầu cử khác không có gì mới lạ, Cộng Hòa sẽ làm hai nhiệm kỳ. Từ 1945 thời TT Truman đến nay nước Mỹ đã trải qua mười năm (15) cuộc bầu cử Tổng Thống liên tiếp nhau. Người dân Mỹ luôn bầu cho mỗi đảng hai nhiệm kỳ 8 năm liên tiếp nhau, nay Cộng Hòa, mai Dân chủ và cứ như thế mãi vì họ sợ độc tài. Tính từ thời TT Truman đến nay đã 75 năm qua chỉ có một trường hợp năm 1980, ông TT Carter (Dân Chủ) quá tệ nên Cử tri chỉ bầu cho ông làm một nhiệm kỳ và Cộng Hòa làm 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

Tôi xin kể sơ lược, rất vằn tắt về các cuộc bầu cử đã qua. Từ thời TT Washington, một Tổng Thống Mỹ thường “tự giác” làm 2 nhiệm kỳ, nhưng TT Roosevelt làm 4 nhiệm kỳ hồi Thế chiến Thứ hai những năm 1932, 1936, 1940, and 1944, tới nhiệm kỳ thứ 4 ông làm chưa được một năm thì chết bệnh. Phó TT Truman lên thay, thời Truman, Tu chính án được Quốc hội chấp thuận ngày 21/3/1947 chỉ cho phép một TT Mỹ được làm 2 nhiệm kỳ, ngày 27/2/1951 được các Tiểu bang phê chuẩn. (Trang Thought Co: How Long Can a U.S. President Stay in Office?).

Một Tổng Thống chỉ được làm hai nhiệm kỳ nhưng một Đảng có thể làm hơn hai nhiệm kỳ nếu được người dân bầu chọn. Phó TT Truman lên thay TT Roosevelt ngày 20/12/1945 cho tới hết nhiệm kỳ, ngày 2/11/1948 ông thắng cử nhiệm kỳ hai đối thủ Dewey (Cộng Hòa) với số phiếu Cử tri đoàn 303/189, hơn Dewey gần 2 triệu phiếu phổ thông. Truman là Tổng Thống thứ 33 của Mỹ (Wikipedia).

Eisenhower, Thượng nghị sĩ, (Cộng Hòa) đắc cử Tổng Thống ngày 4/11/1952, ông Đại thắng (Landslide) Stevenson (Dân Chủ) với số phiếu Cử tri đoàn 442/89, hơn đối thủ 7 triệu phiếu Phổ thông, thành Tổng Thống Mỹ thứ 34.

Bốn năm sau, kỳ Bầu cử ngày 6/11/1956 Eisenhower lại Đại thắng Stevenson (Dân Chủ) với số phiếu Cử tri đoàn 457/73, hơn Stevenson 9 triệu rưỡi phiếu Phổ thông.

Ngày 8-11-1960 Thượng nghị sĩ Kennedy (Dân Chủ) thắng Phó TT Nixon Cộng Hòa với số phiếu Phổ thông rất sít sao (112,827) và hơn Nixon 84 phiếu Cử tri đoàn (303/219), ông thành Tổng Thống Mỹ thứ 35.

Kennedy làm Tổng thống chưa hết một nhiệm kỳ thì bị ám sát ngày 22/11/1963, Phó TT Johnson lên thay, ông là Tổng Thống Mỹ thứ 36. Tại cuộc bầu cử ngày 3/11/1964 Johnson Đại thắng Goldwater (Cộng Hòa) với Phiếu Cử tri đoàn 486/52, hơn đối thủ 16 triệu phiếu Phổ thông.

Nixon (Cộng Hòa) thắng cử Humphrey (Dân Chủ) ngày 5-11-1968, được 301 phiếu Cử tri đoàn trên 32 tiểu bang, Humphrey được 191 phiếu trên 13 tiểu bang và DC, Wallace (Ưcv độc lập) được 46 phiếu, trên 5 tiểu bang. Nixon thắng với tỷ lệ (56%), ông hơn đối thủ Humphrey 110 phiếu Cử tri đoàn.

Bầu cử nhiệm kỳ hai ngày 7-11-1972, Nixon Đại thắng McGovern (Dân Chủ) với số phiếu cao nhất từ xưa đến nay, 96% phiếu Cử tri đoàn (520/17), hơn đối thủ 18 triệu phiếu Phổ thông. Người dân dồn hết phiếu cho Nixon vì ông đã đem quân về nước, hòa được với Trung Cộng tháng 2/1972, hòa được với Nga tháng 5/1972, sắp ký được Hiệp định Paris.

TT Nixon từ chức ngày 8/8/1974 vì vụ Watergate, Phó TT Ford lên thay. Trong cuộc tranh cử ngày 2/11/1976 Jimmy Carter (Dân Chủ) thắng Ford với tỷ lệ bình thường 297/240, Carter hơn Ford một triệu phiếu Phổ thông thành Tổng Thống thứ 39 của Mỹ

Tại cuộc bầu cử ngày 4/11/1980 Reagan (Cộng Hòa) Đại thắng Carter với gần 500 phiếu Cử tri đoàn (489/49), hơn Carter 8 triệu phiếu Phổ thông, Reagan trở thành Tổng Thống thứ 40 của Hoa Kỳ.

Bốn năm sau, vào ngày 6/11/1984 Reagan Đại thắng Walter Mondial (Dân Chủ) với tỷ lệ 97% phiếu Cử tri đoàn (525/13), hơn đối thủ 17 triệu phiếu Phổ thông. Reagan thắng cử ngang với Nixon năm 1972.

Bốn năm sau, ngày 8/11/1988 Phó TT Bush cha lại Đại thắng Micheal Dukakis (Dân Chủ) với phiếu Cử tri đoàn tỷ lệ (426/111), hơn đối thủ 7 triệu phiếu Phổ thông, thành Tổng thống thứ 41 của Mỹ.

Bầu cử ngày 3/11/1992, Bill Clinton (Dân Chủ) thắng Bush cha tỷ lệ 370/168 (Cử tri đoàn), hơn Bush cha khoảng 5 triệu phiếu phổ thông. Clinton trở thành Tổng Thống thứ 42 của Mỹ.

Cuộc bầu cử ngày 7/11/2000 giữa Phó TT Al Gore (Dân Chủ) và Thống đốc Bush con (Cộng Hòa) thật gay go, kết quả sát nút nhất từ xưa đến nay. Bush con thắng Gore với tỷ lệ Cử tri đoàn 271/266, chỉ hơn Gore 5 phiếu, thua Al Gore hơn nửa triệu phiếu Phổ thông. Bush con thắng trên 30 tiểu bang, Gore được 20 tiểu bang. Ông Bush con thành Tổng Thống thứ 43 của Mỹ.

Ngày 4/11/2008 Obama, người da mầu đầu tiên trở thành Tổng Thống Mỹ, ông là Tổng Thống thứ 44. Obama (Dân Chủ) thắng McCain (Cộng Hòa) 365/173 Phiếu Cử tri đoàn, hơn McCain 9 triệu rưỡi phiếu Phổ thông.

Cuộc bầu cử ngày 8/11/2016 bốn năm trước vô cùng sôi động, đếm phiếu xong nửa đêm 8/11/2016, tỷ phú Donald Trump (Cộng Hòa) thắng cử với 304 phiếu Cử tri đoàn trên 30 tiểu bang, bà Clinton được 227 phiếu Cử tri đoàn trên 20 tiểu bang. Clinton hơn Trump gần 3 triệu phiếu Phổ thông nhưng không được tính tới, ai đủ 270 phiếu Cử tri đoàn là đắc cử

Như trên từ 75 năm qua tới nay có 15 cuộc bầu cử Tổng Thống, Cộng Hòa đã 6 lần Đại thắng Landslide, Trời long đất lở, Dân Chủ chỉ có một lần.

Một điểm then chốt cần lưu ý, Dân Chủ một lần (Carter) làm một nhiệm kỳ, Cộng Hòa sau đó (Reagan, Bush cha) làm 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Cộng Hòa chưa bao giờ làm một nhiệm kỳ.

Bàn về Cấp Tiến

Tiếng Anh gọi Dân Chủ là Liberal, Tự do, tiếng Việt gọi là Cấp Tiến có nghĩa là họ phóng khoáng, đổi mới.

Dân Chủ đã ba lần “suýt” (on the verge) làm vài nhiệm kỳ là nhưng thất bại: Năm 1968, Dân Chủ đổ cho Nixon chơi bẩn xúi dục TT Thiệu không tham dự hòa đàm Ba Lê tháng 10 năm 1968 khiến Phó TT Humphrey (Dân Chủ) thua, Nixon thắng.

Năm 2000 Phó TT Al Gore (Dân Chủ) “suýt” làm thêm vài nhiệm kỳ nữa nhưng thua Bush con một tí tì ti.

Năm 2016 Hillary Clinton (Dân Chủ) cũng “suýt” làm Nữ Tổng Thống đầu tiên, đưa Dân Chủ làm thêm vài nhiệm kỳ nữa nhưng vì tại Nga can thiệp nên hỏng bét.

Ủa sao lạ thật, Dân Chủ đã hai lần bị ngoại quốc can thiệp vào Bầu Cử Tổng Thống, năm 1968 bị ông TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu can thiệp giúp Nixon đắc cử. Năm 2016 lại bị TT Nga Putin dùng hacker can thiệp khiến Donald Trump đắc cử. Trong khi ấy Cộng Hòa lại chẳng bị ông Tổng Thống nước ngoài nào can thiệp, giật giây cả.

Chuyện thời TT Johnson, Nixon năm 1968 và thời Al Gore năm 2000 đã khá lâu, chúng ta chỉ bàn chuyện gần đây tức năm 2016 trở lại thôi.

Chúng ta đã thấy, đảng Cấp Tiến rất thèm làm ba nhiệm kỳ, họ đã ba lần thử lửa rồi đổ cho những lý do này nọ. Năm 2016 Cấp Tiến tung nhiều tiền quyết đưa Clinton lên làm Nữ Tổng Thống đầu tiên. Các cơ quan Truyền thông, báo, đài tìm đủ cách đánh phá Donald Trump để dìm ông này xuống tận đất đen.

Sở dĩ Cộng Hòa thắng cử Lanslide liên tiếp ba nhiệm kỳ (Reagan, Bush cha) thập niên 80 vì Carter (DC) lãnh đạo tồi tệ. Nay 2016 Dân Chủ đã làm hai nhiệm kỳ, TT Obama đã được xếp trong hạng những Tổng Thống tồi tệ nhất nước USA như TT Bush con. Cuối năm 2011 Obama đã cho rút quân khỏi Iraq để lấy lòng dân, khiến cho ISIS đưa quân chiếm 1/3 đất nước làm cho cả thế giới kinh hoàng. Dân Chủ năm 2016 không thể làm ba nhiệm kỳ, Obama và Clinton đã đặt tin tưởng hoàn toàn vào Truyền thông phe ta để chuốc lấy thảm bại. Họ đã là những chính trị gia nhiều kinh nghiệm mà còn ngây thơ dễ tin như vậy thử hỏi nếu đắc cử sẽ làm được cái trò gì.

Có lần Clinton lên truyền hình tuyên bố những lời lố bịch, bà dắt tay một đứa cháu gái nhỏ, theo lời bà cô bé nói nếu bây giờ bà làm Nữ Tổng Thống đầu tiên thì mai kia cô bé sẽ khỏi phải làm Nữ Tổng Thống. Bà cần biết rằng Hoa Kỳ là một Siêu cường quân sự lãnh đạo Thế giới không thể có nữ giới điều hành Quốc sự như các cường quốc hạng nhì, hạng ba: Ấn Độ, Anh, Đức, Phi Luật Tân, Nam Hàn…. Năm 2008, Clinton ra tranh cử Tổng Thống, ông Bush con nói “tôi ủng hộ bà, nhưng bà không làm Tổng Thống được”. Tham vọng quá lớn đã khiến cho Clinton mất khôn.

Clinton không có tài, không có chính sách nào ra hồn. Tối 8/11/2016 bà đã chuẩn bị cho đốt pháo bông và đãi tiệc mừng Đại thắng, một nhà chính trị gia ngây thơ như thế thì thử hỏi nếu đắc cử sẽ đưa nước Mỹ về đâu? Những ngày tranh cử Clinton cười tươi như hoa và chế nhạo Donald Trump, hôm sau khi chúc mừng Donald Trump thắng cử thì bà ấy “mếu”.

Dân Chủ quyết tâm đánh phá TT Trump tới cùng từ 2016 tới nay, họ cố đấm ăn xôi nhất đám, nhưng mặt mũi bầm tím mà xôi cũng chẳng được ăn. Hết Điều tra lại sang Truất phế, Đàn hặc… và bây giờ các Tiểu bang Dân Chủ khuyến khích biểu tình bạo loạn khiến người dân phẫn nộ. Mới đâu phong trào BLM của người da đen ôn hòa, có chính nghĩa được người dân ủng hộ, sau Trắng nhiều hơn Đen, phong trào không còn được lòng dân vì đã do Trắng lãnh đạo.

Dần dần cuộc tranh đấu trở thành bạo loạn, hôi của, mất lòng dân, nay tại các Tiểu bang Dân Chủ công khai ủng hộ, khuyến khích biểu tình, làm loạn. Mới đầu chỉ là tranh đấu chống đàn áp, kỳ thị, sau đập phá các bức Tượng Lịch sử, sau vì hết trò chơi họ đi đập phá nhà thờ, phá Tượng Chúa, đụng vào tôn giáo là đi vào con đường chết.

Thu phục nhân tâm là điều khó nhưng thất nhân tâm thì rất dễ.

Bầu cử 2020

Chỉ còn ba tháng nữa tới cuộc bầu cử Tổng Thống 2020, như trên chúng ta thấy từ 75 năm qua trong 15 cuộc bầu cử Tổng Thống, Cộng Hòa chưa bao giờ làm một nhiệm kỳ. TT Bush cha (Cộng Hòa) làm một nhiệm kỳ (1988-1992) nhưng Đảng Cộng Hòa không bao giờ, ngược lại Dân Chủ chưa bao giờ làm ba nhiệm kỳ liên tiếp mặc dù họ rất muốn vậy.

Có người nói nay Đại dịch Corvid 19 và các cuộc bạo loạn khiến cho cuộc bầu cử sẽ sang một ngã khác, nhưng Đại dịch chỉ là tình trạng chung, các nước tân tiến Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý…bị nhiễm và tử vong cao. Bạo loạn nay chưa bằng năm 1992 thời Bush cha, cũng đập phá, hôi của, đốt tiệm, đốt nhà tại Cali (Los Angeles)….khiến TT Bush cha phải đưa Quân đội tới đàn áp, tổng cộng có 63 người chết, 2,383 người bị thương, 12,000 người bị bắt. Có tin cho hay nay Đối lập đánh phá dữ tợn trên mọi mặt trận nên Chính phủ Trump khó giữ được Hành Pháp trong năm nay.

Không phải bây giờ đối lập mới chống phá mà từ 4 năm trước trở lại họ đã tìm mọi cách để loại ông Donald Trump khỏi Tòa Bạch Ốc. Họ đã điều tra việc Nga Can thiệp vào cuộc bầu cử 2016 (Russian interference), đây là cuộc điều tra dài và cù nhầy nhất trong lịch sử chính trị Mỹ gần hai năm từ 2017 tới 2019, nó đã làm tốn kém nhiều tiền thuế của dân.

Ngày 18/12/2019 Hạ Viện Dân Chủ đã ra quyết định truất phế TT Donald Trump vì tội lạm quyền và cản trở công lý, họ biết trước là khi lên Thượng Viện sẽ bị vứt vào thùng rác mà vẫn làm. Ngày 5/2/2020 Thượng Viện Cộng Hòa tha bổng cho TT Trump. Cấp Tiến đã và đang quyết tâm bằng mọi giá để loại bỏ Donald Trump, có bản tin nói các tài phiệt đầu tư tại Trung Cộng mất quyền lợi. Trump đánh Tầu, bọn tài phiệt “hốc ăn” nên không được ăn thì đạp đổ. Cũng có tin cho rằng sở dĩ họ phải đánh phá Trump tối đa vì nếu ông ta đắc cử sẽ là mối nguy lớn, sẽ đưa nhiều ông, bà đầu sỏ vào tù vì các tội danh trong quá khứ.

Hư thực thì thì không biết nhưng có điều Đối lập không một giây phút nào ngưng phá hoại, thọc gậy bánh xe Hành Pháp. Sự thực cũng chẳng đi tới cái thế giới nào, Cử tri đã có quyết định của họ. Nhiều chính khách vừa đánh phá, vừa chiêu dụ đám thiểu số da mầu, họ ra mặt nịnh bợ trơ trẽn. Nhưng dù nịnh bợ tới đâu cũng chỉ được 12.% số phiếu bầu toàn quốc, trong khi người Da trắng chiếm 65% dân số, lá phiếu của họ mới là quyết định. Người ta biết vậy, được lòng anh Cả thì sẽ mất lòng anh Hai nhưng không còn con đường nào khác. Muốn được phiếu của Mỹ trắng vô cùng khó khăn, họ không bỏ theo cảm tình, ai có chính sách tốt thì họ bầu. Năm 2008 Obama đắc cử là do trên 40% phiếu bầu của người Da Trắng.

Như đã nói trên trong số 15 cuộc bầu cử Tổng Thống từ 1945 tới nay, Cộng Hòa đã 6 lần thắng Landslide tức Trời long đất lở gồm:

Eisenhower năm 1952, tỷ lệ 442/89

Eisenhower năm 1956, tỷ lệ 457/73

Nixon năm 1972, tỷ lệ 520/17

Reagan năm 1980, tỷ lệ 489/49

Reagan năm 1984 tỷ lệ 525/13

Bush cha năm 1988, tỷ lệ 426/111

Trong khi ấy Dân Chủ chỉ có một lần Landslide là TT Johnson năm 1964, tỷ lệ 486/52.

Cộng Hòa chưa bao giờ làm một nhiệm kỳ Tổng Thống, chỉ làm hai hoặc ba nhiệm kỳ và bây giờ cũng sẽ làm ít nhất là hai nhiệm kỳ.

Khoảng 5, 6 tháng trước đây đài CNN và báo Washington Post, cơ quan ngôn luận tuyên truyền của Dân Chủ có than phiền về đảng ta như sau: Nếu chúng ta không có chính sách Chính trị, Kinh tế rõ ràng, chỉ đánh phá và chửi sẽ không thu được phiếu bầu của Cử tri. Họ nói có thể cho tới năm 2024 chưa chắc chúng ta sẽ lấy lại được Tòa Bạch Ốc.

Một thiếu sót nữa chúng ta đều nhận thấy, Dân Chủ nay thiếu lãnh tụ, không có lãnh tụ thì đúng hơn: Cách đây khoảng bốn, năm tháng khi các cuộc tranh luận, debate giữa các ứng viên chính như Biden, Sanders, Warren được loan trên TV, các bình luận cho biết nó nhạt như nước ốc, số người theo dõi ít một cách thảm hại.

Nay Donald Trump bị Dân Chủ đánh phá tối đa để loại ông ta ra khỏi chức vụ Tổng Thống. Dù TT Trump không ra tranh cử hoặc không được ra, Cộng Hòa vẫn có nhiều ứng viên sáng giá: Mike Pence, Mike Pompeo, Ted Cruz, Rubio, Nikky Haley, Paul Ryan, William Barr….

Không có chính sách, không có lãnh tụ thì tới năm 2024 Dân Chủ chưa chắc lấy lại được Hành Pháp. Cử tri muốn bầu cho mỗi đảng làm hai nhiệm kỳ, trong trường hợp một đảng quá tệ, họ đành phải bầu cho đảng kia làm ba nhiệm kỳ.

Trọng Đạt

58 BÌNH LUẬN

 1. Người Việt tại Mỹ rất ít, không ảnh hưởng gì tới bầu cử TT là mây
  Thế mà cũng ý kiến trái ngược nhau , người ghét TRump thì gọi người thích Trump là cuồng Trump, cuồng Trump là cái gì? là điên cuồng vì Trump hay sao?
  Chữ cuồng trump nó vừa mất dậy, vừa vô học, chẳng lẽ thù hận người bất đồng chính kiến với mình

 2. Tên già mập phì, liệt não Trump bất tài không lèo lái nước Mỹ qua được cơn dịch COVID-19- Trump virus + Vũ Hán virus- khiến cho 5,093,746 người bị nhiễm vi rút và 164,048 tử vong và kinh tế bị kiệt quệ, ngân sách bị thiếu hụt trầm trọng 2,740 tỷ đồng.

  Vậy cho nên đa số giới trẻ Mỹ thuộc đủ mọi màu da- trắng, vàng, nâu, đen- thảy đều ủng hộ Joe Biden :

  https://asamnews.com/2020/07/01/tisch-colleges-circle-releases-a-poll-that-shows-american-youth-is-most-likely-to-vote-for-joe-biden-over-donald-trump-and-majority-of-asian-american-youth-for-biden/

  https://www.newsweek.com/biden-leads-trump-nearly-50-points-among-college-students-poll-1523646

  1/7/20- Cuộc thăm dò dư luận của đại học Tuft cho thấy 78 phần trăm giới trẻ Á châu ở Mỹ ủng hộ Joe Biden, con số này còn cao hơn cả giới trẻ Mỹ đen 73 phần trăm. Trump chỉ được vỏn vẹn 10 phần trăm.

  7/8/20- Cuộc thăm dò dư luận của đại học College Pulse và Chegg cho thấy 68% sinh viên đại học nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Biden nếu cuộc bầu cử được tổ chức hôm nay, trong khi 19% chọn Trump. Trong số các tỷ lệ còn lại, 6% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu và 7% cho biết ứng cử viên khác hoặc bên thứ ba.

  Theo cuộc thăm dò, 81% sinh viên da đen cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Biden cùng với 75 % sinh viên châu Á, 73 % sinh viên Tây Ban Nha và 64% sinh viên da trắng.

  Và 57% sinh viên nam và 77% sinh viên nữ nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Biden. Khoảng 27 % sinh viên nam và 12% sinh viên nữ đứng về phía Trump.

 3. Hãy cứu nước Mỹ khỏi tay tên bịp bợm, láo lường, bất tài Donald Trump do 4 nhóm gồm các đảng viên Cộng Hòa- và đã từng giữ các chức vụ cao cấp trong chính phủ Liên bang – thành lập. Và họ kêu gọi ủng hộ Joe Biden :

  Nhóm The Lincoln Project được thành lập năm ngoái bởi Rick Wilson, luật sư George Conway- chồng của cố vấn hiện tại của Trump Kellyanne Conway, và hai chính trị gia chiến lược Steve Schmidt and John Weaver.

  Trong năm nay có thêm 3 nhóm :

  Nhóm Right Side PAC do cựu giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci của Trump thành lập và do cựu thủ lãnh đảng Cộng hòa ở tiểu bang Ohio lãnh đạo .

  Nhóm hơn 70 các viên chức cao cấp An Ninh Quốc Gia và Nội An dưới thời tổng thống Bush( bố ), lãnh đạo bởi John Bellinger và Ken Wainstein.

  Nhóm 43 Alumni For Biden với hơn 200 cựu viên chức cao cấp dưới thời tổng thống Bush ( bố) .

  https://www.msn.com/en-us/news/politics/revenge-of-the-never-trumpers-meet-the-republican-dissidents-fighting-to-push-donald-trump-out-of-office/ar-BB175So0?li=BB141NW3

 4. Hãy cứu nước Mỹ khỏi tay tên bịp bợm, láo lường, bất tài Donald Trump do 4 nhóm gồm các đảng viên Cộng Hòa- và đã từng giữ các chức vụ cao cấp trong chính phủ Liên bang – thành lập. Và họ kêu gọi ủng hộ Joe Biden :

  Nhóm The Lincoln Project được thành lập năm ngoái bởi Rick Wilson, luật sư George Conway- chồng của cố vấn hiện tại của Trump Kellyanne Conway, và hai chính trị gia chiến lược Steve Schmidt and John Weaver.

  Trong năm nay có thêm 3 nhóm :

  Nhóm Right Side PAC do cựu giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci của Trump thành lập và do cựu thủ lãnh đảng Cộng hòa ở tiểu bang Ohio lãnh đạo .

  Nhóm hơn 70 các viên chức cao cấp An Ninh Quốc Gia và Nội An dưới thời tổng thống Bush( bố ), lãnh đạo bởi John Bellinger và Ken Wainstein.

  Nhóm 43 Alumni For Biden với hơn 200 cựu viên chức cao cấp dưới thời tổng thống Bush ( bố) .

  https://www.msn.com/en-us/news/politics/revenge-of-the-never-trumpers-meet-the-republican-dissidents-fighting-to-push-donald-trump-out-of-office/ar-BB175So0?li=BB141NW3

  • Muốn cứu nước Mỹ phải diệt trừ bọn Lừa làm tay sai cho Tàu+ chứ không phải hại được ông Trump rồi “nước Mỹ sẽ bình an vô sự”… đừng có mơ.
   4 nhóm CH chống Trump???.
   Hỏi thử 4 nhóm này có thành tích gì??? Đã làm được gì lợi ích cho nước Mỹ và công dân Hoa kỳ ?? Chống Trump để lấy tiếng , kiếm phiếu , hay vì lợi ích riêng tư là chuyện thường tình có gì hay ho để trình làng …
   Thật ra 4 nhóm này giống như bọn “thành phần thứ 3” thời VNCH. Thứ “ăn cháo đá bát” này chỉ là con cờ của bọn Lừa huênh hoang nổi gì . Sau ngàu 3/11 ông Trump có thắng hay thua bọn này cũng sẽ bị triệt tiêu … Số phận của những phản bội bao giờ cũng dzậy.

 5. Ông già Biden chỉ cần chọn bà Nancy Pelosi làm phó thì đắp mền ngủ cũng đủ thắng Trump .

  Xét ra TT Trump bình dân , nói nhiều nên gặp nhiều rắc rối vì không chịu uốn lưỡi 7 lần , tham khảo cố vấn tài ba . VN mình có câu “ Nói dóc , nói dai , nói dài , nói dại “ khiến những phát biểu dầu ở cương vị Tổng Thống lại vấp phải vấn đề trước sau bất nhất , để lộ nhiều khuyết điểm chính mình .

  Rõ ràng TT Trump bị khẩu hại thân phàm . Nếu phe D.C. biết khai thác nhược điểm này trong những đợt tranh biện của hai ứng cử viên hàng đầu sắp tới . E rằng phe CH khó thu phục dân Mỹ , ngoại trừ giai cấp số 1 “ cuồng “ không cần biết TT nhà ta nói gì .

  Xét tình hình trước mắt dầu ông già Trump hay già Biden ai thắng cũng được , quan trọng hơn hết là còn sống cho tới khi có vắc xin ngừa dịch cúm Tàu rồi tính tiếp .

  Lợi thế TT Trump hơn Biden ở chổ có điều kiện tụng tiền tỷ đặt hàng trước cho thuốc chủng ngừa , hứa hẹn tùm lum & lợi dụng cả Toà Bạch Cung để tuyên truyền …vv.. . Cái khẩu hiệu “ chống Trung Cộng “ đang được ăn khách nhất và thấm sâu vào tâm trạng của người Việt chống cộng . Đa số người Việt lão tướng tị nạn chắc chắn sẽ dồn phiếu cho TT Trump dù cho TT mình đã từng ca ngợi Tập , ca ngợi CSVN ! Chuyện này chỉ là con tép. , thủ thuật chính trị có thể thông cảm bỏ qua .

  Riêng cái bọn CSVN mất dạy cũng “ hảo hảo “ với Trump , vào trang mạng ĐCV này bày đặt “ Cuồng Trump “ chưởi phe “ cuồng Biden “ . Khiến ai cũng nghỉ chuyện cũng tức cười , đúng là thời mạt thế giả dạng ma quỷ đội lốt người . Rõ là bọn CS VN mất dạy .

  • Anh này bám đuôi Lừa, quen thói Lừa đảo
   Chắc hồi xưa chơi bài ba lá
   Sao có những thằng ngu tin được bọn lừa đảo

    • Mưa lâm râm

     Comment thì cũng phải giữ ý tứ
     Trang mạng nhiều người đọc không thể viết theo kiểu dân vô học, hạ cấp được
     Xuân lộc có lối viết rất mất dậy, nên bỏ đi

 6. Cám ơn bài viết tổng hợp của T/g Trọng Đat. Tôi gởi lại đây bài báo ngắn gon cho thấy TT sẽ đắc cử nhiệm kỳ 2, bởi mục tiêu của ông Trump vừa cứu nước Mỹ thoát khỏi bàn tay tham ác của Trung cộng vừa hợp với Đồng minh xóa cộng sản Á châu.

  1. Báo Úc: As Minneapolis burns, Donald Trump’s presidency is sinking deeper into crisis. Yet, he may still be re-elected
  https://www.abc.net.au/news/2020-06-01/minneapolis-unrest-donald-trump-joe-biden-us-president-election/12306570

  2. Tiếng Việt: Vụ George Floyd: Cơ hội tái cử của ông Donald Trump thế nào?
  https://www.bbc.com/vietnamese/world-52904975
  3 tháng 6 2020 – By Timothy J Lynch – Tues 2 June 2020

  Cuộc khủng hoảng kép do bất ổn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, với làn sóng bạo động, nổi loạn diễn sau cái chết của người da đen George Floyd, đang gây áp lực mạnh với Tổng thống Donald Trump.

  Thế nhưng sức ép này có thể là ‘chưa đủ lớn’ đến mức có thể làm ảnh hưởng tới cơ hội “tái cử” của đương kim tổng thống Mỹ trong kỳ bầu cử cuối năm nay.

  “Khi Minneapolis bùng cháy, nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump đang chìm sâu vào khủng hoảng. Tuy nhiên, ông vẫn có thể được bầu lại,” ABC News của Úc hôm tuần đầu tháng 6/2020 dẫn quan điểm một học giả tại từ Đại học Melbourne nhận định.

  “Trump, một nhà vận động mạnh mẽ, sẽ cố gắng tìm cách tận dụng cả hai bi kịch tạo lợi thế cho mình và quan trọng hơn là làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với kẻ thách thức ông,” Phó Giáo sư Timothy J. Lynch, chuyên gia về chính trị học Hoa Kỳ viết.

  Vẫn theo học giả này, ông Trump đã không gây ra đại dịch Coronavirus chủng mới và “sẽ tiếp tục khẳng định rằng đối thủ đại chính trị chiến lược của Mỹ, Đảng Cộng sản Trung Quốc, là người đã gây ra việc này.”

  “Và ông không phải là tổng thống đầu tiên bị đánh dấu bởi sự hỗn loạn của một số thành phố ở Hoa Kỳ.

  “Trước Minneapolis, Detroit (1967), Los Angeles (1992) và Ferguson, Missouri (2014) tất cả đều đã là những cảnh biểu tình giận dữ và bạo loạn vì những căng thẳng chủng tộc vẫn chưa được chữa lành.”

  ‘Thách thức’ cho cả đối thủ Biden?

  Hướng tới cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào đầu tháng 11/2020 tới đây, Phó Giáo sư Timothy J. Lynch, trên ABC News, cho rằng chính thời điểm hiện nay cũng là một thách thức với đối thủ của ông Trump thuộc phe Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

  “Biden có thể tranh thủ một cơ hội tốt cho người dân Mỹ tại thời điểm này rằng ông là nhà lãnh đạo hiệu quả hơn.

  “Nhưng điều này vẫn chưa được phản ánh trong các cuộc thăm dò, hầu hết trong số đó tiếp tục mang lại cho đảng Dân chủ chỉ một lợi thế chút đỉnh so với Trump trong cuộc tranh cử.”

  Theo nhà nghiên cứu chính trị Mỹ này, thách thức đối với ông Biden bây giờ là làm thế nào để duy trì lòng trung thành của người Mỹ gốc Phi đối với đảng Dân chủ của ông, đồng thời “trốn tránh trách nhiệm” đối với những thất bại về kinh tế – xã hội của các chính sách của đảng Dân chủ tại các thành phố như Minneapolis.

  “Các cơ hội qua COVID-19 và tình trạng bất ổn ở Minneapolis có thể khiến chiến dịch của Biden vẫn còn khó nắm bắt,” học giả này nhận định.

 7. CÁM ƠN QUYẾT ĐỊNH RẤT TỐT

  Mến gởi cô Mạc Việt Hồng và BBT Đàn Chim Viêt,

  Rất cám ơn cô Mạc Việt Hồng và BBT Đàn Chim Viêt bắt đầu cho comment/s HIỆN RA NGAY SAU KHI GỞI không cần chờ đợi qua duyệt xét. Quyết định rất tốt sẽ thu hút thêm độc giả và còm sĩ tham gia chuyển tải tài liệu giúp phổ biến tin tức nhanh.

  Một lần nữa cám ơn và chúc cô Mạc Việt Hồng và BBT Đàn Chim Viêt an lành và may mắn.

  Dân Nam
  6 Aug 2020

 8. Tình hình cho thấy từ Clinton đến Obama bước tiến hòa giải vói VN của Mỹ là bước lớn. Mỹ muốn kéo VN về phía Mỹ đẻ các nước Á Châu ,các nước năm trên biên Đong cấu kết thành vòng đai chống TC. Mỹ Obama đã 2 lần tới VN ,thân thiện và đã bỏ lênh cấm bán vủ khi kể cà vủ khí sát thương ,tặng tàu biển và Nhật Bản ,Anh ,Ấn Độ dều cho Tàu ghé Cam ranh theo bước chân Mỹ .Ân và Nhật đều tặng vủ khibiển cho VN và giao thiêp vói VN một cách hữu hảo. Ong Trump ca ngợi vc cũng năm trong KH nhưng quá lộ liểu . Ngài cung chẳng nhắc tớ nhân quyền chỉ lo bán máy bay và quảng cáo vũ khí . Hình chụp Trump đứng ,Fuck ngồi xịu mặt vì Ngài nói “Mua đi,mua đí ,vũ khí Mỹ tốt lắm” Ngai không nói nhân quyền ,và cả phu nhân ký giấy vinh danh thị Nấm Ngài cũng chẳng quan tâm và coi như lơ luôn ,Không nhắc một chử về nhân quyền,tự do dù Ngài sau hội nghi có ra thăm Hà Nội và quan chức Cs “khen dinh TBTCSVN đẹp ,và không ngần ngại phất cờ VC .Trước đây Ông Bush qua VN dự hội nhj Apec,đứng đươi tượng HCM CĐ cung xôn xao ,đi nhà thờ dù CG bị đàn áp ,nhưng không ai có dịp cầm cờ đỏ sao vàng phất như Ngài Tump .Thôi thì bỏ qua vì chuyện ấy cho là ngoại giao ,là xã giao…
  Ông Obama thì ngoại giao vói các nước ,VN đựơc chú ý vì chưa thuộc hẳn về Mỹ, Obama lấy lòng VC chỉ có 01 mục đích là lôi kéo kẻ cựu thù về vói Mỹ.Chính sách Mỹ và TT nào cung phải theo ,tuy hành xử hới khác, ,tới thời Ngài Trump mọi thứ tung hê. Tật cả ngoại giao chính trị ,thân hửu đều BỎ hết .Dọa đồng minh này kia rồi nay rút quân mai rút quân Đồng Minh bỏ mặc quây ra ủng hộ kẻ thù Putin (vào lại G7).tặng jerusalem cho Do Thái vv và vv….
  Hiện nay trong nước vncs cũng đang ủng hộ triêt để ngàiTrump. Họ gọi đt nhắc nhở bà con bạn bè và các DLV /LLBB tức lL47 đang cố sức v/đ cho Ngài Trump bằng cách chửi tất cả những ai nói khác đi >Bọn chúng làm như cuộc b/c sắp tới này là của VNCS .Người ta tự hỏi :Mỹ bị VN “đè đầu cưởi cổ áp đạt CNXH .độc đảng hồi nào vậy . Hẻ nói khác là chưởi te tua ,nào Ngu nào dốt …Họ có ý kiến nhưng cũng như VN bị 700 tò báo mạt sát và Tô Lam đưa vào tù ,ở Mỹ họ bị chửi ,bj mạt sát tới bến ,mặc dầu bon cs lấy danh nghỉa VNCH nhưng chính họ tự tố cáo họ là con chó VC cắn bậy. Họ ủng hộ Trump và người khác không đồng ý vói họ thì có sao đâu? Trump hay Biden lên nước Mỹ của dân da trăng và đen,đỏ có đâu đến da vàng VN? Họ chửi giọng điêu của bọn chó Tô Lâm …chửi cả những người đáng tuổi cha chú chúng .Ở trong nước chúng là đồng chí ,ở Mỹ chúng biến thành đồng bạn (như TL/VL ở VNNB đỏ)…Bây giờ bọn VC rất đông qua Mỹ theo đủ mọi cách và có nhiều kẻ vẫn ôm cờ đỏ …Sao tụi này không thẻ lấy nickname nào đó viết bài hay ý kiến phản hồi ,tuyên truyền cho cs?

  • Lãnh đạo Trump vô tư cách nên dân Mỹ sống vô đạo đức- con giết bố, giết mẹ, cháu giết ông bà nội, bà ngoại…, hệt như ở xứ cộng sản Việt nam. Thử nhìn vào xã hội Mỹ trong hai năm gần đây :

   *Người đàn ông bị buộc tội đâm, đánh mẹ 62 tuổi đến chết
   July 28, 2020

   Một người đàn ông 20 tuổi ở bang Minnesota bị buộc tội đánh đập dã man và đâm chết người mẹ 62 tuổi của mình đến chết. Eric Jordahl, 20 tuổi, bị buộc tội với hai tội giết người cấp độ hai vì đâm chết người mẹ của mình, Rosalie Johnson.
   Jordahl đã thú nhận đi vào phòng ngủ của mẹ mình đêm đó và đấm liên tục vào bà sau khi bà bảo y đi ngủ lại. Sau đó y đi lên lầu và lấy một con dao trước khi quay lại phòng ngủ của mẹ và đâm nhiều nhát.

   *Một người bị cáo buộc ăn thịt người thân
   June 2, 2020
   Một người đàn ông ở California đã bị bắt vào chiều thứ Hai vì nghi ngờ giết người và ăn thịt người bà của chính mình..
   Nghi can là Dwayne Wallick, 37 tuổi, đã bị bắt sau 2 giờ chiều thứ Hai sau khi Cảnh sát bắt quả tang anh ta trong hành vi ăn thịt bà 90 tuổi của mình, Ruby Wallick. Cảnh sát cho biết họ đã có báo cáo về một vụ gây rối. Khi Cảnh sát đến, đã bắt được người đàn ông trong hành vi ăn thịt nạn nhân. Cảnh sát đã ra lệnh cho Wallick dừng lại, nhưng y phớt lờ. Họ đã sử dụng súng gây choáng; y bị còng tay và bắt giữ.

   *Ông cụ 78 tuổi bị con trai xô xuống sườn núi
   March 11, 2020
   Một người đàn ông bị bắt vào Chủ Nhật 8/3 vì đã cố tình xô người cha già 78 tuổi xuống một sườn núi dốc tại Northwest Austin.
   Nghi can Gerald McCants 49 tuổi, bị truy tố tội đại hình về việc gây tổn thương cho người lớn tuổi.
   Người cha của McCants kể với cảnh sát rằng, con trai ông nói rằng hắn ta vừa phát hiện một con rắn chuông và muốn chỉ cho ông xem con rắn này. Người cha đã lên xe cùng McCants, và cả hai lái xe từ nhà người cha đi ra vùng núi cách đó khoảng nửa dặm.
   McCants sau đó lừa người cha đến gần sườn núi, nói rằng con rắn chuông ở chỗ này. Khi người cha đang tìm kiếm con rắn, McCants đã xô ông xuống sườn núi, khiến ông lăn qua nhiều bụi rậm đầy gai góc và đá nhọn. Người cha bị té từ độ cao khoảng 40 feet và nói rằng ông nghe được tiếng con trai cười lớn khi ông té.

   *Cháu trai trời đánh giết bà ngoại và bà cố sống chung nhà
   December 13, 2019
   Một thanh niên 22 tuổi ở Texas vừa bị cáo buộc là bóp cổ giết chết bà ngoại và bà cố, rồi sau đó sống chung với thi thể của họ trong mấy tuần, theo nguồn tin cảnh sát.
   Nghi can Jaryd Ramos 22 tuổi được bà ngoại và bà cố mới cho về ở chung được mấy tháng nay.
   Vào tháng trưóc, có báo cáo là hai phụ nữ này mất tích, nên cảnh sát đến nhà để tìm hiểu.
   Ramos nói với cảnh sát là không nghe thấy tin tức gì về bà ngoại và bà cố sau khi họ đến phòng mạch bác sĩ hôm 26/11.
   Đến ngày Chủ Nhật vừa qua, cảnh sát nhận được báo cáo có một xác người trong bao ni lông, bỏ phía sau một nhà thờ. Cảnh sát trở lại lục soát căn nhà và phát hiện thi thể bà cố của Ramos là cụ Regina Gromley 90 tuổi, trong một thùng rác để sau nhà.
   Sau khi cảnh sát tìm thấy xác cụ Gromley, bị cáo Ramos thú nhận là đã bóp cổ cả bà cố và bà ngoại là Barbara Gromley 59 tuổi, vào ngày 25/11. Sau khi ra tay, y bỏ xác bà Barbara Gromley vào trong túi ni lông rồi đem vứt phía sau nhà thờ.
   Ramos khai với cảnh sát, y bóp cổ cả bà ngoại lẫn bà cố vì “chán ngấy phải sống chung với họ”.
   Ramos hiện bị truy tố tội sát nhân cấp 1 .

   *Con gái giết mẹ rồi chặt xác quăng bỏ trong thùng rác
   August 16, 2019
   Một phụ nữ mất tích nay được xác nhận đã tử vong, và cô con gái của nạn nhân bị bắt giữ với cáo buộc sát nhân, sau khi cô ta thú nhận đã giết mẹ bằng cách dùng dây siết cổ và chặt xác quăng vào thùng rác.
   Bà Susan Lundy 56 tuổi được báo cáo mất tích vào ngày 6/7 vừa qua, sau khi những người bạn cả tháng trời không liên lạc cũng như không thấy bà xuất hiện, nên cảm thấy khác thường đi báo cho cảnh sát.
   Theo hồ sơ tòa án, Amara Lundy cho biết cô ta đã dùng dây siết cổ mẹ mình đến chết, sau đó vứt xác nạn nhân vào thùng rác ngoài sân. Nhưng sau một tuần, Amara Lundy lo ngại bị phát giác, nên đã mang xác bà mẹ xuống basement dưới nhà và dùng dao chặt ra từng khúc. Các phần thi thể chặt khúc được bỏ vào túi ny lông và quăng vào nhiều thùng rác khác nhau, với sự giúp đở của người bạn trai của cô ta. Để tiêu hủy dấu vết của bà mẹ, Amara Lundy quăng hết các thẻ credit cards, giấy tờ tùy thân, và điện thoại của bà Susan Lundy vào thùng rác của cửa hàng đồ cũ Goodwill trong vùng.

   *Cháu trai tình nghi giết ông bà nội rồi phóng hỏa đốt nhà
   18/5/20
   Một thanh niên 26 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người sau khi cơ quan công lực tìm thấy thi thể ông bà nội của nghi can bên trong căn nhà bị đốt cháy ở quận Pierce, nằm về phía tây Tacoma.
   Toán cứu hỏa sau khi dập tắt ngọn lửa, vào bên trong nhà lục soát, phát hiện thi thể của đôi vợ chồng già sống tại đây nằm bất động dưới basement, người đàn ông 71 tuổi và người phụ nữ 73 tuổi.
   Cuộc điều tra cho biết, sống cùng nhà với đôi vợ chồng nạn nhân là người cháu trai 26 tuổi. Cơ quan công lực lập tức mở cuộc truy tìm, và thứ Hai 18/5 họ đã đã bắt giữ được nghi can.

   v…v…

   • Những đứa trẻ ở bậc Tiểu Học làm sao mà hiểu được cách giải Toán của bậc Đại Học. Thằng Boác đây nếu không là một tay điếm chính trị, một thằng chỉ biết đến quyền lực của bản thân và của đảng, bất kể đến sự toàn vẹn lãnh thổ hay ăn ninh quốc gia, thì có lẽ Boác chỉ có thể là một tên cu li cu leo đầu đường xó chợ, chớ có đâu mà được lên đầu các cháu làm một “lãnh tụ dzĩ đại” như bây giờ. Các cháu còn rất lâu và xa xôi lắm mới hiểu và làm chánh trị được. Đất nước VN còn khổ và mất mát dài dài cũng chỉ vì những lũ NGU như các cháu đi nghe và tin theo bọn TTTT và đảng Lừa. Dễ tin, dễ dụ, nhưng lại hay manh động, các cháu chỉ giỏi làm tay sai cho kẻ khác mà thôi. Chống Trump một cách mù quáng điên cuồng chỉ vì ông Trump không phải là một Đức Giáo Hoàng hay một ông Thánh, các cháu đòi hỏi vô lý quá.

   • Trích ra vài tin tội pham như “xe cán chó,chó cán xe” trong thời gian ông Trump làm TT rồi kết luận : “Lãnh đạo Trump vô tư cách nên dân Mỹ sống vô đạo đức- ” thì đúng là thiển cận… không những thiển cận mà là ngớ ngẩn.
    Chuyện ” xe cán chó chó cán xe” ngày nào , thời nào , xã hội nào không có… đâu phải “đợi” ông Trump lên làm TT mới xảy ra.
    Muốn hạ ông Trump thì :”Hãy kể ra một vài thành tích nổi bật của ông Bíđen trong gần 50 năm ngồi ghế Thượng nghị sĩ và 8 năm làm chức Phó TT Mỹ cho cử tri so sánh ai sẽ xứng đáng làm TT Mỹ 4 năm tới , chứ liệt kê những chuyện “ruồi bu” rồi kết luận bá vơ thì không thuyết phục được ai mà còn dễ bị hiểu lầm là “tửng”.

 9. Tôi cầu mong cho ông Trump thắng kỳ này … khi nhìn thấy nước Mỹ càng ngày càng loạn bởi bọn thiên tả Lừa . Nhìn cụ Bí đen lẩm cẩm mà thấy chán chường … Phe cụ cứ tung quân bạo loạn đốt phá cướp của giết ngườ, triệt hạ tượng đài hình ảnh không khác gì thời kỳ “Cách mạng văn hóa Tàu” ở những nơi tay chân của cụ cai trị … thấy mà ớn … Họ mong muốn nước Mỹ đi theo đường “bác đi” để dễ dàng “cướp” chính quyền bằng bạo lực và gian lận bầu cử vào tháng 11 tới (thổi phồng lây nhiễn ChineseVirus ra luật bầu cử bằng thư).
  Một cái chán nản là mỗi lần thấy cụ từ trong hầm chui ra vung vít vài cái bánh vẽ là nhớ lại ngày xưa khi cụ còn trẻ ngồi ở T/viện cụ không ngần ngại “đái” lên đầu dân tỵ nạn NVN …. Nhắc lại chuyện xưa để những con Lừa trẻ Việt tỵ nạn biết cái nhục khi cha mẹ mình trốn chạy CS mà bị những con Lừa như Bí đen ,Jerry Brown muốn đá văng ra khỏi nước Mỹ.
  Thời điểm cuối tháng 4 năm 1975. Bíđen với những câu nói để đời trong lòng người dân Việt tỹ nạn tại Hoa kỳ :
  –The US has no obbligation moral or otherwise to evacuate foreign nationals
  – The US has no obligation to evacuate one or 100,001 SOUTH VIETNAMESE .
  – I will vote for any amount for getting the American out . I don’t want it mixed with getting the VIETNAMESE out .
  …. Người Việt mau quên nên bây giờ có nhiều kẻ mang danh tỵ nạn “tuồi già bóng xế” vuốt mặt ,xuôi dòng nước cống cổ vũ con cháu công kênh cụ Bíđen dù biết rằng cụ và đảng Lừa là “bạn tốt” của Tàu khựa. Rõ chán !!!.

  • Con Tôm mang chứa C….ứt trên đầu, điều này rất giống những người VNHN đã mau quên mất “vì sao ta tới chốn này”, quên mất bọn điếm chính trị gia của đảng Lừa đã chống đối cho người Việt Nam tị nạn nhưng lại ủng hộ và lấy tiền thuế của dân cho bọn nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, tin theo bọn phản chiến và bọn Truyền Thông Thiên Tả đi bỏ phiếu cho đảng Lừa và SLEEPY JOE sắp tới. Chưa kể đến bọn chúng còn chống TT Trump một cách mù quáng điên cuồng chỉ vì ông Trump chống Tàu và đang thực hiện các lời hứa khi tranh cử là mọi việc phải là America First. Boác đây gọi chúng là bọn ĐẦU TÔM PHẢN QUỐC. Bọn này: Dễ tin, nhẹ dạ, ngu ĐẦN, không chịu suy nghĩ, hay hùa theo người khác, nhưng lại rất manh động. Quê hương VN sẽ còn phải chịu đau khổ mất mát lớn, cũng vì bọn đầu tôm này không ít. Bọn chúng đang “hoạt động” có lợi cho Tàu một cách vô tình hay cố tình.

 10. Joe Biden bị bệnh, tuổi cao gần 80, mấy hôm trước ông lên TV tuyên bố này nọ, ông đứng run lẩy bẩy, mặt mũi hốc hác, nói không ra hơi, thế thì ai bầu cho một ông già lụ khụ sắp chết?
  Truyền thông tả phái vẫn ca tụng Biden hơn Trump 14 điểm. Thật là xấu hổ cho nên truyền thông Mỹ, nói láo còn hơn Việt Cộng, thế mà mấy người theo con Lừa vẫn tin là thật !!! trên TV họ nói ông sẽ chọn một bà đen làm phó vì ông không đủ sức khỏe làm hai nhiệm kỳ, vậy ai bầu cho cái gánh hát phường chèo này để diễu cho bà con coi !

  Người Việt tại Mỹ theo thống kê cũ khoảng 1 triệu 700 ngàn người, chưa được 1% dân số Mỹ (Dân số Mỹ 330 triệu) trong đó nhiều người chưa có quốc tịch, những người trên 18 tuổi đủ điều kiện đi bầu chỉ vào khoảng mấy trăm ngàn, quá ít như một nhúm thuốc lào, không ảnh hưởng gì tới cuộc bầu cử cả
  Nhưng người Việt ủng hộ Trump, chống Trump tranh cãi nhau dữ lắm, tranh cãi cũng chẳng làm gì vì nó chẳng ảnh hưởng gì tới bầu cử Mỹ 3/11/2020 cả

 11. Đồng ý với các ý kiến của NVQG và Nhị Hà. Trên DCV, ý kiến cá nhân ủng hộ nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt nam thì ít, ngày qua ngày, đa số chỉ toàn là ý kiến tô son trét phấn hoang tưởng cho Trump mà thôi.

  Trong hai tháng qua, các cuộc thăm dò dư luận liên tiếp của các đài truyền hình- luôn cả đài Fox chuyên ủng hộ Cộng Hòa- và báo chí đều cho thấy Trump đang thua Biden từ 8- 15 phần trăm. Trump hốt hoảng, một đằng hô hoán lên là ” tin giả, tin giả” và mong chờ phép lạ năm 2016 trở lại, thế nhưng một đằng thì truất quyền giám đốc vận động tranh cử Brad Parscale để thay bằng Bill Stepien hồi giữa tháng Bảy vừa qua, một đằng thì tung ra các tin láo lường, như chê bai tiến sĩ Anthony Fauci- Viện trưởng Viện Bệnh Dị Ứng Và Truyền Nhiễm- là dở- thế nhưng lại chẳng dám sa thải ông Fauci, mặc dù ông tiến sĩ này thường xuyên công khai bác bỏ những lời tuyên bố dối trá của Trump về dịch COVID-19; hoặc như lên đài Fox hôm 16/7, chê bai Obama là làm kinh tế tệ hại, chẳng dè bị người xướng ngôn viên Fox News Neil Cavuto ngắt lời và sửa Trumg rằng trong nhiệm kỳ của Obama, tỷ lệ thất nghiệm đã giảm từ 10 % xuồng chỉ còn 4.7% và chỉ số chứng khoán Dow Jones tăng gấp 3 lần Hôm sau, Trump lại mò lên đài Fox xuyên tạc rằng Biden muốn cắt ngân quỹ cho cảnh sát, chẳng dè bị xướng ngôn viên Chris Wallace sửa lưng là Biden không hề chủ trương như vậy. Chris Wallace đòi Trump trưng bằng chứng, Trump sai thuộc hạ dò tìm, nhưng chẳng tìm thấy đâu ra. Rồi như tuần qua, Trump lên tiếng đề nghị hoãn lại cuộc bầu cử tổng thống vì dịch vi rút – vì các cuộc thăm dò dư luận cho thầy Trump đang thua xa Biden, chẳng dè đâu bị các nhân vật then chốt Cộng Hòa trong Quốc Hội bác bỏ . v…v…

  Trước khi có dịch COVID-19, Trump nâng bi bợ đít khen rối rít mấy tên lãnh tụ Cộng sản ác ôn Tập cận Bình , Kim Jong Un , Putin, Nguyễn phú Trọng. Nay thì dịch vi rút làm hy vọng tái đắc cử của Trump từ từ tắt ngủm và lợi dụng dân Mỹ đang cay cú Tập cận Bình vì vụ COVID-19, Trump bèn đỗi giọng, công kích Trung cộng. Thế nhưng chỉ là những trò hề đánh võ mồm , có cho kẹo Trump cũng chẳng dám có những hành động mạnh tay- đó là chưa nói đến sẽ bị Quốc Hội trói tay. Lý do là vì nước Mỹ dưới thời Trump thiếu hụt ngân sách trầm trọng 2017: 665 tỷ; 1018: 779 tỷ; 2019: 984 tỷ; 2020: tính đến nay 2,740 tỷ . Tuần này , Quốc hội lại đang sắp sửa phải tung ra quả cứu trợ lần thứ năm từ 1000 tỷ- 3000 tỷ. Thêm nữa dân Mỹ đang xuống nghĩa địa cả nút 158,375 người chết vì COVID-19 và gần 5 triệu người bị bệnh vi rút- so với Nhật, dân số 125 triệu, chỉ có 1,000 người chết và 36 ngàn bị vi rút, Đại Hàn, dân số 30 triệu, chỉ có 300 người chết và 14 ngàn bị vi rút. Và tỷ số thất nghiệp hiện thời hơn 11 phần trăm .

  Nữa là nước Mỹ dưới thời Trump nhập cảng hàng hóa từ Trung cộng quá nhiều 2019: 345 tỷ. 2018: 419 tỷ. 2017: 375 tỷ.

  Cho dù chi tiêu cho ngân quỹ quốc phòng cao nhất hoàn cầu 686 tỷ và tình báo 60 tỷ, ấy thế mà dân Mỹ hiên nay phải sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ, không biết rồi có sẽ bị con vi rút COVID-19 nó nhập vào người không ! Dân Mỹ du lịch Trung cộng đầy rẫy , ngân quỹ tình báo thời Trump 60 tỷ, ấy thế mà không khám phá ra cơn dịch vi rút kịp thời để mà đối phó- trong khi Đài Loan( dân số 24 triệu) chỉ có 475 người bị vi rút, Đại Hàn 14 ngàn, Nhật 36 ngàn. Lý do là vì đám cận thần của Trump, đa số là bất tài, Trump thì mắc chứng bệnh thích nịnh bợ trầm trọng và kinh niên. Những người có tài nếu lên tiếng chỉ trích, phản đối thì liền bị sa thải !

  Theo cuộc tìm hiểu dư luận của Asian Americans and Pacific Islanders trong năm 2018 , thì gần như tất cả các sắc dân Á châu chính đều không thích Trump. Ngoại trừ người Á gốc Việt- 62 phần trăm người Á gốc Việt thích Trump. Nhưng chỉ có 14 phần trăm người Á gốc Nhật cảm thấy như vậy.
  Người Á gốc Việt là sắc dân có nhiều người thiên đảng Cộng Hòa nhất- 42 phần trăm so với 12 phần trăm người Việt thiên Dân chủ.Trái lại, người Á gốc Ấn thì có đến 50 phần trăm thiên Dân chủ so với 18 phần trăm người Ấn thiên Cộng Hòa .

  • Lý luận của Le Bang rất trẻ con và đầy hận thù, tìm mọi cách sỉ vả Donald Trump
   Nó hay thì dân nó nhờ, nó dở thì dân nó chịu, mình chỉ là thằng ăn nhờ ở đậu, ăn thua gì tới mình, Le Bang tưởng mình là dân Mỹ hả? mũi thì tẹt dí, là dân An Nam Mít đặc mà cứ tưởng Mỹ mới khổ

  • Không nói ra thì người khác sẽ không biết là Le Bang ngu đâu. Khổ. Các công tỵ bán lẻ của Mỹ phải gia tăng nhập cảng hàng Tàu đơn giản là vì chúng nó đang sợ sẽ không có hàng Tàu để bán vì ông Trump sẽ kéo các công tỵ Mỹ về nước. Nhật mới công bố danh sách hơn 80 công tỵ Nhật rời bỏ Tàu về lại Nhật và họ sẽ được chính phủ tài trợ. Chắc nước Nhật nó Ngu hơn Mỹ??? Đọc báo chí xem TV của bọn Truyền Thông Thiên Tả riết rồi C….ứt mới lộn lên đầu. Mô Phật, thiện tai, tại ….mi

 12. Trump mạ lỵ cuộc chiến Bảo Vệ Tự Do tại Việt Nam . Và chẳng hề lên án các vi phạm nhân quyền ở Việt nam- cho dù Hà nội gia tăng mạnh các cuộc bắt bớ, giam cầm các nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ trong bốn năm qua.

  Thăm viếng Anh Quốc tháng 6 năm ngoái, Trump tuyên bố chống chiến tranh Việt Nam. Trump phát biểu chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tồi tệ. Ngoài ra, Trump còn ca ngợi bọn Cộng sản Việt nam.

  “Quả thực, tôi chưa bao giờ hâm mộ cuộc chiến đó. Tôi nghĩ đây là một cuộc chiến tranh tồi tệ. Nó ở rất xa. Anh biết, anh đang nói về Việt Nam và vào lúc đó không ai nghe nói về đất nước này, và tôi nói, “Chúng ta đang làm gì? Rất nhiều người đang chết. Cái gì đang xẩy ra ở đó? Vì vậy tôi không bao giờ là người hâm mộ. Tôi không xuống đường biểu tình. Tôi không nói “Tôi sẽ dọn qua Canada” như nhiều người đã làm, nhưng không, tôi không là một người hâm mộ cuộc chiến đó. Cuộc chiến đó không phải một thứ mà tôi nên tham dự vào “.

  Dịp này, Trum cũngca ngợi Việt Nam hiện nay ” Ngày nay, họ đang làm việc rất tốt, thật sự, về thương mại họ xông xáo. Ho rất xông xáo.”.

  Hệt như dịp qua Việt nam dự Hội nghị APEC năm 2017, Trump ca ngợi Việt Nam là một mô hình tốt đẹp cho Bắc Hàn noi theo. Trump còn cầm lá cờ đỏ sao vàng phất phất. Rồi lên tiếng mời Nguyễn phú Trọng sang công du Mỹ.

  • Ối dào…chỉ có thế mà dám la làng hùa theo bọn TTTT rằng ông Trump “ca ngợi bọn Việt cộng”, chưa hết ông Trump còn dám “to gan vẫy cờ Việt Cộng” nữa mới ghê chớ. Ông Trump quả là “đắc tội” lớn với bọn đầu tôm này rồi đó nha….Bill Clinton và Bush con mở rộng cửa nước Mỹ cho bọn Tàu vào tha hồ ăn cắp, vơ vét. Cho VN vào WTO để nuôi sống bọn Việt cộng. Ô Bá Mà qua VN ngồi ăn chả giò uống bia, chắc là nó chống và chửi Việt cộng??? Đúng là NGU như con Lừa.

  • Le Bang:”Hệt như dịp qua Việt nam dự Hội nghị APEC năm 2017, Trump ca ngợi Việt Nam là một mô hình tốt đẹp cho Bắc Hàn noi theo. Trump còn cầm lá cờ đỏ sao vàng phất phất. Rồi lên tiếng mời Nguyễn phú Trọng sang công du Mỹ.“

   Trump cũng khen, cũng ca ngợi Tập những lời có cánh. Trump cũng mời Tập tới nhà riêng ở Florida đó, rồi sao?
   Nhưng trong khi ăn uống với Tập, thương lượng với Tập, đùng một cái, Trump ra lệnh bắn mấy chục trái Tomahawk vào Syria để dằn mặt, rồi đánh thuế hàng hoá, đòi cân bằng thâm thũng thương mại, lên án Tàu gian lận v.v…
   Và rõ ràng, sau ba năm chống đỡ với Trump không nổi, Tập cố ý cho đại dịch CCPvirus lây lan toàn thế giới để tạo ra khủng hoảng hầu giảm áp lực từ Mỹ.
   Bây giờ Trump đang bủa vây từ kinh tế, ngoại giao, kỷ thuật, gián điệp, quân sự cho CCP vào mê hồn trận để buộc Tập phải cải cách nội bộ và đi theo đúng luật chơi của khối tự do hay phải đối đầu với một cuộc chiến quân sự kinh hoàng bởi các chiến lược gia đã bày binh, bố trận ở tại Indo-Pacific.

   Chỉ trích mà không hiểu giữa những lời ngoại giao và hành động thực tế, thì cho thấy kẻ chỉ trích rất thiển cận hay chỉ nói…sàm cho sướng miệng.

 13. Tác giả Trọng Đạt đưa ra nhận định của mình với những lý lẽ để bênh vực cho nhận định đó. Dĩ nhiên, có người đồng ý có người không đồng ý. Đó là lẽ thường, vì con người ta vốn khác nhau. Anh cho điều đó là quan trọng, tôi cho điều khác là quan trọng. Người được dân Mỹ bầu lên làm TT là người được dân Mỹ tin là sẽ tốt hơn người kia, hoặc là bớt xấu hơn so với người kia.

  Ai dân sẽ chọn làm TT Mỹ kỳ tới? Đầu tháng 11 này chúng ta sẽ rõ thôi.

  • Quan điểm chính trị khác nhau là cái chắc, một anh trình độ Tiểu học và một anh trình độ Cao đẳng khác xa nhau
   Một anh dốt và một anh hiểu rộng khác xa nhau chứ

   • Một anh trình độ tiểu học, một anh trình độ “đỉnh cao trí tuệ”, một anh “ngáo đá” đều có quyền bỏ phiếu như nhau. Lá phiều đều có giá trị như nhau. Ở nước Mỹ hay các nước dân chủ nó là như vậy. Hiểu không?

    • Lá phiếu khác nhau vì nó thể hiện sự chọn lựa chính trị khác nhau. Thí dụ như chỉ có bọn đầu tôm phản quốc thì mới bỏ phiếu cho đảng Lừa và tên Joe Biden, một tên điếm chính trị kỳ thị và chống người Việt tị nạn một cách điên cuồng.

 14. Tôi đồng ý với Chủ biên MV Hồng
  Thứ nhất BBT rất bận chỉ làm vào giờ nghỉ
  Thứ hai những comment trên DCV phần nhiều chửi láo theo ý mình, ít có người đứng đắn góp ý xây dựng với BBT và với t/g
  Đa số độc giả chỉ đọc bài viết không góp ý, những người đứng đắn góp ý ngày càng ít, vì họ không muốn bị xếp chung với những người chửi bậy, chửi láo. Rất nhiều độc giả không đọc comment vì nhiều chửi láo
  Tôi không đồng ý với Dân Nam nói trên DCV nay nhiều bài dở không đáng đọc, hiện DCV vẫn là trang nhiều người đọc, khách quan, đa chiều
  Những bài nào mình không thích thì bỏ qua, những trang nào mình không thích thì đừng vô
  BBT làm việc chùa chứ không có lương bổng gì cả

  • Chào bạn NVQG.

   Dân Nam nói Dân Làm Báo bây giờ thay đổi, và Đàn Chim Việt có nhiều bài đáng đọc hơn: “…Lúc đó DLB rất đáng đọc và viết comment. Tuy nhiên vài tháng trở lại đây bài vở quá yếu, nghèo nàn, không thu hút độc giả. Nếu so với ĐCV hiện nay thì ĐCV có nhiều bài đáng đọc hơn.” (Dân Nam). Do đó bạn và Dân Nam cùng một ý và ủng hộ Đàn Chim Việt.

   Theo tôi nghĩ Dân Làm Báo mất phưong hướng vì thiên về chính trị, chứ không vì nhân quyền, tự do dân chủ cho những người dân yêu chuộng hòa bình, nhân quyền và tự do và độc lập của Việt Nam và người dân China nữa.

   Tôi cũng như nhiều người sẽ chỉ lo làm vườn, tu tâm dưỡng trí, sẽ không còn theo dõi những vụ đả kích chính trị vô ý nghĩa, khi Việt Nam và China không còn cộng sản.

   Thân chúc các bạn hiền an vui.

  • Gởi còm sĩ NVQG 03/08/2020 at 01:45

   Comment ngắn gọn và minh bạch của tôi nói rõ trước đây DLB có nhiều bài hay đáng đọc. Tuy nhiên vài tháng trở lại đây bài vở quá yếu, nghèo nàn, không thu hút độc giả. Nếu so với ĐCV hiện nay thì ĐCV có nhiều bài đáng đọc hơn.

   Sau này nếu có phê bình, bạn NVQG nên đọc kỹ và thận trọng.

   • Tại Dân Nam viết tắt DLB nên gây hiểu lầm
    NVQG đã không biết báo Dân Làm Báo này lại thấy viết tắt nên càng không biết
    Rút kinh nghiệm đừng viết tắt

 15. Bầu Tổng Thống Mỹ năm nay xảy ra trong hoàn cảnh của một nước Mỹ khó khăn thất bại về mọi phương diện . Tuy nhiên lại sôi nỗi với tính chất “ cuồng “ ủng hộ cả hai phe D C lẫn CH .

  Một cựu TT Biden được xem già cả lẩm Cẩm cùng một đương kim TT Trump bình dân bổ bả trực tính vô nguyên tắc khó lường .

  Cả hai đều già như nhau và cả hai đều có thể đứt gánh giữa đường vì con vi rút Vũ Hán .

  Một Biden chỉ cần thủ kỹ là có thể chiến thắng . Một Trump phải tung toàn bộ sức lực tấn công may ra mới kiếm được điểm !

  Biden được toàn bộ Đảng D C ủng hộ . Trái lại Trump thì không . Một số lãnh đạo Đảng CH sợ liên luỵ uy tín đã tìm cách xa Trump , có thể khiến Trump cô đơn và mệt mỏi .

  Mặt dầu tuyên bố nhiệm kỳ qua mình thành công trong cương vị lèo lái nước Mỹ . Nhưng cũng không thể che dấu nỗi niềm khi TT Trump tuyên bố nếu thất bại đợt bầu tới thì đây là một bất hạnh cho dân Mỹ !

  Theo Fox và CNN , hai đài truyền hình mang hai tính. truyền thông ủng hộ và không ủng hộ Trump đều tuyên bố theo thăm dò Biden dẫn trước Trump khoảng 8 điểm . Trump cho đây là tin giả , Biden im lặng chờ thời .

  Với cương vị TT đương nhiệm Trump có thể thay đổi thế cờ nhờ đối nội và đối ngoại .

  Đối nội . TT Trump cần thay đổi 100% về cách thừa nhận cô vít nguy hiểm , chịu khó mang khẩu trang và ra lệnh cứng rắn như Châu Âu trong đại dịch . Việc này nghĩa là TT Trump biết phục thiện vì nhân dân Mỹ , tôn trọng ý Kiến của các chuyên gia đầu ngành y tế về phòng chống đại dịch .

  Đối ngoại . Tô Hồng thêm cuộc chiến với Trung Cộng tại Biển Đông , vẽ vời thêm chút xíu . Từ bỏ giúp Nga như đã làm trước đây .

  Chỉ cần làm được 2 điều nhỏ trên , TT Trump mới cứu vãn được tình thế trong cuộc đua vào nhà Trắng sắp tới .

  Bằng không , muốn trụ thêm 4 năm tại nhà Trắng , dựa vào lực lượng “ cuồng “ đông đảo , có thể xuất chiêu “ Nhất lý , nhì lỳ , thứ ba liều mạng “

  • Lý luận của ChongcongCuc doan hơi rẻ tiền
   Ai thích Trump thì kệ người ta, mình chống là chuyện của mình, phải xỉa xói vài câu mới được
   Chong cong cđ dùng chữ Cuồng nghe hạ cấp quá, chữ này dân đầu đường xó chợ hay xài

   • Đồng ý với bạn NVQG về chữ “cuồng”‘ nó rất thiếu… văn minh và… hạ cấp. Vậy thì Tiếng Vệt mình có từ nào để chỉ những người thích ông Trump vô điều kiện, khi ông ấy chỉ là kẻ nói dối lem lẻm 19,950 lần trong 3 năm rưỡi! Một kẻ quyền lực đã chi tiền để bịt miệng trò chơi gái! Một kẻ thích dân da trắng hơn dân da màu… (Đừng bắt tôi dẫn nguồn về ngài tổng thống này nhé. Những sụ kiện có thật đấy. Hãy tự tìm.) Gọi những người “yêu hay phò” ông Trump là gì nhỉ?

    • Người ủng hộ Trump, Người ủng hộ Biden. “vô điều kiện” là do người khác nghĩ thế. Người ủng hộ Trump/Biden không chắc nghĩ thế.

     Cuồng là áp đặt lên sự suy nghĩ của người khác, do đó có: “cuồng Trump, cuồng Biden, cuồng chống Trump, cuồng chống Biden”. Một khi coi người khác là “cuồng” thì chuyện đối thoại chấm dứt. Chửi người ta thì người ta sẽ chửi lại.

     Nếu ai cũng nghĩ như nhau thì đâu cần bầu cử, phải không nào?

    • “Cuồng “không phải “thiếu văn minh ” và hạ cấp “.
     Cuồng là trạng thái yêu ai yêu cái gì thái quá đôi khi mất lý trí cho nên có cử chỉ lời nói đôi khi thiếu logic .ảo tưởng giã thật không phân biệt được ,đi quá một chút lại đãy mình vào trạng thái mê hoặc ,tưởng như thật ,
     Ở đây chỉ có người nói CUỒNG TRUMP mà không ai nói cuồng BIDEN .BIDEN bị chửi và đám dân không ca lãnh tụ Trump cung bị chưi luôn vì “không theo chúng ông ! là Ngu là dốt !”
     Vậy chử CUỒNG đẻ chỉ những người yêu quá Trump ,coi Trump như thần tượng , hớp lấy từng lời nói của Trump ,cử chỉ của Trump…Nhắc lại không có cuồng BIden ở đây !
     Nếu ai cũng cuồng TRUMP như nhau thì “cùng một đàn…”rồi còn gì nữa ,phải không ?(gióng 700 tờ báo VNCS cùng một giọng mà thôi !(

 16. 7 LÝ DO TT TRUMP TÁI ĐẮC CỬ
  Một chuyên gia phân tích chính trị, cố vấn cho ban vận động của TT Trump, đã nêu ra 7 lý do tại sao TT Trump sẽ tái đắc cử:
  1. Thăm dò hoàn toàn vô nghĩa và luôn luôn sai. Chỉ là cách TTDC cổ võ cho cụ Biden, không khác gì năm xưa đã dùng thăm dò để thổi bà Hillary lên mây.
  2. TT Trump thực sự chưa bắt đầu vận động tranh cử vì chưa chính thức được đề cử. Thông thường, cuộc vận động tranh cử tổng thống chỉ thực sự bắt đầu sau lễ Lao Động -Labor Day- đầu tháng 9.
  3. Đường dài, kinh tế và công ăn việc làm luôn luôn là ưu tư hàng đầu của người dân, mà thành quả của TT Trump khó phủ nhận được; chỉ cần nhìn vào các chỉ số chứng khoán Dow Jones và Nasdaq thì sẽ thấy giới kinh doanh nghĩ sao về tương lai kinh tế Mỹ.
  4. Liên minh trung lưu và lao động cùng với khối bảo thủ vẫn còn là liên minh ‘thầm lặng’ nguyên vẹn tuyệt đối vẫn ủng hộ TT Trump.
  5. TT Trump đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy ông đang đánh Trung Cộng tối đa trong khi cụ Biden vẫn ca tụng TC là bạn thân thiết của cụ.
  6. Ban vận động của TT Trump đã tổ chức lại, quy củ hơn và mới đây đã chứng tỏ sự hữu hiệu qua việc thu góp được hơn 20 triệu đô trong một ngày vận động qua mạng.
  7. Đảng DC đang bị phân hoá nặng khi hai cánh tả và cực tả đang đánh nhau túi bụi. Phe cực tả tuyên cáo sẽ chống cương lãnh đảng và không bỏ phiếu cho cụ Biden nếu không có chương trình Medicare For All trong đó, trong khi cụ Biden tuyên bố chỉ lo phục hồi lại Obamacare thôi.
  https://www.foxnews.com/opinion/christian-whiton-trumps-reelection-prospects-7-reasons-why-hell-likely-see-a-second-term
  Trích từ : Diễn Đàn Trái Chiều(mục Tin tức 01/08/2020)

 17. Trọng Đạt đưa ra dẫn chứng trong lịch sử về tổng thống thường làm 2 nhiệm kỳ liên tiếp là 1 việc hoàn toàn không có căn cứ và logic. Lịch sử chỉ để cho ta tham khảo chứ không nói lên tính logic. Việc dẫn chứng này làm tôi liên tưởng đến việc dẫn chứng lịch sử trong môn túc cầu , thường thường trước 1 trận đấu người ta hay đưa ra các con số về lịch sử đối đầu của 2 đội, và dự đoán đội có lịch sử đối đầu thắng nhiều hơn thì sẽ thắng ,nhưng thực tế sau đó thì hay ngược lại vì tình hình lúc đối đầu đã khác xưa , nên dẫn chứng lịch sử chỉ là để tham khảo chứ hoàn toàn không có logic. Trọng Đạt đang cố gắng ngụy biện cho tư tưởng cuồng Trump của mình .

  • Đề nghị bạn nên bỏ chữ “Cuồng Trump”vì nó rất hạ cấp
   Chỉ những anh Cu ly cu leo mới xài chữ này

   • Vậy thì NVQG thích danh từ tao nhã nào để chỉ những kẻ tôn thờ Trump không điều kiện như bạn

    • Xin gửi bạn bạn đọc ngắn về con trai Biden. Bạn có thể tìm những tài liệu đưa lên thay vì dùng những danh từ không cần thiết (như “cuồng”)

     Chính quyền Mỹ hiện nay rất mạnh và có nhiều support trong việc mang tự do dân chủ cho thế giới thay vì để tàu cộng tứuớc quyền tự do của chính người dân Trung Quốc và toàn thế giới tự do. Có thể tìm đọc mạng China Present Danger, Nixon Foundation, Hoover Institute, Epoch Times, rất nhiều nguồn khác v.v. để tìm những chứng cớ ủng hộ nhưng hoạt động chống sự nguy hiểm của đảng cộng sản tàu (CCP) một cách hiệu nghiệm.

     Con trai Biden có nhiều bằng chứng nghi ngờ là liên hệ với CCP, như vậy có nên bầu cho Biden hay không.

     Thêm vào đó bằng chứng ủng hộ CCP cũng có thể coi là được chứng minh bằng dữ kiên lịch sử Biden đã chống cho người VN tị nạn cộng sản sau 1975.

     Trump có rất nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn theo những nguyên tắc cảnh báo của China Present Danger. Đổi chính quyền sẽ có thể trì trệ những chính sách mạnh mẽ đang sẵn có.

     Tự mình Trump không làm được gì nhưng với những chính sách mạnh mẽ đang thực hiện, thế giới cũng như nước Mỹ hy vọng sẽ thoát hiểm họa thống chế bới CCP.

     Xin phép được chia sẻ cùng các bạn một cách rất ngắn gọn và chưa đủ ý nghĩa.

     Chúc các bạn an vui.

     Was Joe Biden’s son part of a Chinese spy operation to steal U.S. nuclear technology? Sure smells that way.
     http://andmagazine.com/talk/2020/07/31/was-joe-bidens-son-part-of-a-chinese-spy-operation-to-steal-u-s-nuclear-technology/

  • Trích:”Trọng Đạt đang cố gắng ngụy biện cho tư tưởng cuồng Trump của mình.”

   À thì ra, chứng cứ lịch sử là “ngụy biện, cuồng Trump”.

   Thế thì cái “Logic” của Tam Nguyen là không dựa vào cái con…khỉ gì hết?
   TN chỉ âm thầm van vái sao cho người mình “ái mộ” chứ không “cuồng”, được thắng cử là chắc ăn logic 100%.
   “Nập nuận” thiệt là hết xẩy…lô dít!

 18. !/Cái lối kiểm duyệt những comments (chỉ là comments) của DLB hay của vài tờ báo manjg là một việc làm Xưa rồi .Nó bóp chết suy nghỉ của người khác ,có khác gì VC : một chiều? Ví dụ như “cuồng Trump” ,chửi Obama lả “nhọ nồi”.và bất cứ phê phán không tốt cho Ngài TT Cờ Hoa,,dù sự kiện xãy ra đều đúng ,nhìn theo mắt ,,thì bảo người ta DỐT người ta NGU,xưng Ông ,gọi cháu…Nó chẳng khác gì báo chí CSVN ,noi lấy được ,nói không cần dẫn chứng …Và nhưng người không theo con đường của “đảng’ bị bắt bị tù bị quấy nhiểu…thì những người phản hồi không theo “con đường “đảng cuồng” vạch ra ,ở ĐCV bị “C.H Ư (Ở ) I thâm tệ (DLB xóa bài và cấm ‘cửa” luôn,nên chỉ có 01 số người “quen”phản hồi một giọng điệu ). Cho nên vơi tờ báo ĐCV và vói chủ trương không kiểm duyệt (comments) ,cho xuất hiện “nguyên con “, …như vậy là quá tốt (ngoài ra phần lớn báo mạng đều theo gót ĐCV.tôi đã thư gởi cho….và comments hiện ngay sau khi dánh chử :GỞI”….KHONG XÓA BỎ)
  2/Thông thường 2 nhiệm ky một tổng thống ,nhưng vẫn có ngoại lệ . Ngài TT của ta muốn nước Mỹ Great ,muốn nước Mỹ Strong thì thực chấtt nước Mỹ đã Great và Strong rồi . Một nhận xét của báo Mỹ là Ngài chỉ XÓA BỎ những gì mà TT “NHỌ NỒi” (nói như tên Băc K ộng nào đó nói) làm trong 8 năm qua. Ngài có ý định cho Putin nhạp G7 trở lại sau vụ Ukrain chưa giải quyết. Ngài bỏ vài định chế LHQ (và ó ý “răn đe” TT UKrain đẻ điều tra về Biden (đói thủ của Ngài).xXung đột vói các ĐM.Bắt tay vói TC ,BH (nhưng không thành ) tặng Do Thái Jerusalem mà không có TT nào dám ký, bải bỏ và thù nghich vói Á Rập ,bỏ ĐM v ói Mỹ trong chiến tranh ở trung đông và dọạ rút tên ra khỏi Nato ,rút quân ra khỏi các nước cho quân Mỹ trú đóng rút 22,000 quân Mỹ ở Đức vì “ghét ” bà thủ tướng Đức.Nghỉa là làm xáo trộn cả thế giới Á AU Bạn Thù .Các nước đều “ngậm bồ hòn làm ngọt…” Ngay cả nước Anh chống TC theo Mỹ cung được b/c đặt câu hỏi ‘”phải chăng Anh không còn con đường nào khác dẻ Binh nếu không theo Mỹ?’Nay nhân b/c TT đợt 2,không biết v/đ làm dử cới TQ có trong chiến lược tranh cử không? Có thể không vì TC chơi gác Mỹ nhiêu đã đến lúc “lấy gậy” đập TC …Cũng có thể là uốc sách của Mỹ đã đén lc phải ngăn “con ồng Đỏ trở mình “….(Obama lên kết các nước bạn bè và tránh Do Thái,hợp tác phi nguyên tử vói A Rạp ,qua VN 2 lần ,giúp và kéoVNCS vơi Mỹdẻ thành vòng đai chống TC và nay đã tới lúc …)
  Người VN ,kể cả CS đều vui mừng .Họ Hoan nghênh vì người VC hy vong Mỹ sẻ lây lại các đảo bị TC xâm chiếm (TC THUA) trả lại cho VNCS và người Việt TN cũng không mong gì khác Hơn nữa người hãi ngoại nếu có y nói khác đi sẻ bị chụp mũ là cs ,thân công và bọn DLV mở máy chưởi (Đài TH Nam Cali ,có phát hình ở Bắc Ca .đưa một tên trẻ măng ,đội mũ Đỏ (Tượng trưng cho CH)ngay cả trong vp đẻ đưa tay múa chân,,,như một tên hề, Quên rằng trongphòng thâu phát không ai đội mũ ,nón,ngay cả TT trump cũng không đội khi ở vp của Ngài .Đó là ịch sự tối thiểu,vào nhà ngảmũ. !)
  3/ Bài viết của Trọng Đạt chỉ là lây môt sô dử kiện b/c TT gióng nhau đẻ kết luận suy ra cho dự đoán B/c hôm nay.Cho nên chưa the biết ĐÚNG SAI thế nào . Đay cũng là một Dự đoán cho tương lại…
  Hãy chời thôi !

 19. Mến gởi cô Mạc Việt Hồng và BBT Đàn Chim Viêt.

  Năm 2004, dịp 30 năm có bài “30 tháng 4 triệu người vui, triệu người buồn” của Võ Văn Kiệt, tôi vào đọc và liên tục viết cmts cho Đàn Chim Việt cũ hơn 2 năm. Sau đó BBT hạn chế số từ cho mỗi comment, mất nhiều thì giờ, tôi ngưng viết.

  Hơn 10 năm qua tôi thường vào viết cmt cho DLB. Lúc đầu bài vở rất tốt với cả ngàn comments đáng đọc. Mỗi khi gởi, cmt hiện ra ngay và không hạn chế ngắn dài. Riêng những comment mang tính cách mạ lỵ, vô văn hóa, xả rác thì bị xóa. Lúc đó DLB rất đáng đọc và viết comment. Tuy nhiên vài tháng trở lại đây bài vở quá yếu, nghèo nàn, không thu hút độc giả. Nếu so với ĐCV hiện nay thì ĐCV có nhiều bài đáng đọc hơn. Chỉ trở ngại là comment phải chờ duyệt xét mới cho đăng, mất thời gian tính cho nên không thu hút được nhiều cmment hay và đáng đọc.

  Vì vậy, Dân Nam tôi mạo muội đề nghị cô Mạc Việt Hồng và BBT cho comment hiện ra ngay sau khi gởi. Sau đó, nếu có comment nào mang tính cách phá hoại, nhục mạ cá nhân, vô văn hóa, … thì giúp xóa bỏ. Được vậy sẽ rất tốt, giống như thời kỳ ĐCV được hai bạn Trần Ngọc Thành và Trần Trung Việt điều hành.

  Mến chúc cô Mạc Việt Hồng và BBT an lành và may mắn

  Dân Nam
  2 Aug 2020

 20. Hãy đọc bài viết mới đăng trên National Review, ngày Aug 1, 2020: “New Disclosures Confirm: Trump Himself Was the Target of Obama Administration’s Russia Probe – By ANDREW C. MCCARTHY”, thì sẽ rõ hơn về thủ đoạn của tên TT “nhọ nồi Ô Bá Mà” và đồng đảng Lừa của hắn.

 21. Xin lỗi, theo tôi, tác giả Trọng Đạt có cái nhìn hơi thiển cận và không mấy logic. Ông thấy trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ có một ông tổng thống nào “kỳ quặc” như TT Trump. Ông Trump đã gây chia rẽ trầm trọng trong nước Mỹ và ngay cả trong đảng Cộng Hòa. Ông đã chứng tỏ (rất rõ ràng) là không hề có kế hoạch và khả năng để chống đại dịch Covid-19, đã tàn phá nước Mỹ về đủ mọi mặt, hậu quả còn hơn cả một cuộc chiến tranh: trên 150.000 người chết, kinh tế suy thoái chưa từng thấy, uy tín nước Mỹ đã xuống rất thấp. Trong một tình hình tồi tệ và nguy ngập như thế, chắc chắn đại đa số công dân Mỹ không muốn ộng Trump tiếp tục cầm quyền thêm một ngày nào nữa, Đây là một hiện tượng bất thường, nên cái chuyện “thông thường hai nhiệm kỳ cho một tổng thống” như ông Đạt nêu ra, chẳng còn có giá trị gì nữa! Những người yêu nước Mỹ, không ai còn muốn tiếp tục nhìn thấy nến dân chủ và lịch sử vĩ đại của nước Mỹ tiếp tục thảm hại như hiện nay. Ngưới ta rất cần có sự thay đổi!

  • Thay đổi hay không thay đổi là do ý muốn và lá phiếu của Cử tri chứ không phải của cá nhân anh
   Ý kiến của cá nhân anh chỉ có giá trị với anh thôi

  • Đất nước Mỹ chia rẽ kỳ thị chủng tộc không phải là điều gì mới mẻ, nhưng TT khơi gợi sự chia rẽ kỳ thị chủng tộc lên đến độ cao nhất chính là tên TT “nhọ nồi” Ô Bá Mà. Trump chỉ là nạn nhân của sự chụp mũ tàn bạo của TTTT Mỹ và bọn đảng Lừa, bọn Liberals, Leftists. Thí dụ như ông Trump thực hiện các luật pháp hiện hành về vấn đề ngăn chặn di dân lậu, thế là ông Trump bị bọn chúng cho đội mũ “kỳ thị chủng tộc”. Ông Trump lên tiếng chỉ trích thẳng mặt các quốc gia đồng minh Âu Châu khi họ né tránh đóng góp đầy đủ vào NATO liền được bọn chúng tặng cho một cái mũ “ngu dốt” vì đã xa lìa đồng minh. Ông Trump gọi đích danh con virus là Chinese-virus, cấm máy bay của bọn Tàu vào Mỹ, thì bọn chúng cười nhạo là ông Trump “đánh lạc hướng dư luận” vì lúc đó ông đang bị bọn “ché đỏ” đảng Lừa tìm đủ mọi cách đàn hặc. Sau khi thất bại, bọn chúng quay sang vụ con virus Tàu. Liên tục suốt 4 năm qua, người dân Mỹ đã được chứng kiến những trò hề chính trị bẩn thỉu NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY của đảng Lừa, của bọn Truyền Thông Thổ Tả Mỹ, của nhóm người tự hào là Tinh Hoa (Elites) của xã hội, của đám Liberals, và cánh Tả. Những cuộc biểu tình bạo động, hôi của do bọn chúng thực hiện với sự bao che đồng lõa của các chính trị gia dẻo mồm hứa hão của đảng Lừa. Bạn đi biểu tình chống Trump thì con virus Tàu nó tránh bạn, còn nếu bạn đi ăn uống, làm việc thương mại, thì con virus Tàu nó sẽ đến thăm bạn ngay lập tức.
   Những kẻ điên cuồng chống Trump theo bọn đảng Lừa, bọn Truyền Thông Thổ Tả Mỹ, bọn Liberals, bọn Elites, bọn Leftists, họ là bọn đầu tôm phản quốc.

 22. Ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden có lần tuyên bố sẽ đánh bại Joe Biden. Trong giai đoạn Mỹ và Tàu đang có chiến tranh tranh giành ngôi vị, coi chừng, nếu được làm tổng thống, Joe Biden đòi đánh bại nước Mỹ thì dân Mỹ có mà chạy lên cung trăng mà sống với chị Hằng.

  Câu viết ngắn phản ảnh sự lú lẫn của ông Joe Biden nhưng vì Dân Làm Báo bênh vực Biden nên comment trên bị xóa bỏ. Tưởng chỉ có VC mới sợ sự thật mà Dân Làm Báo cũng sợ sự thật, vậy Dân Làm Báo có khác gì Vẹm Làm Báo?

  Bầu ai là quyền của mỗi người nhưng khi viết đưa vấn đề lên để bàn luận, dẫu có thích hay không thích ai thì cũng cần nói lên sự thật.

  Nhân bài viết về bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 của tác giả Trọng Đạt, Nguyễn Văn post lại bài viết của tác giả Trương Nhân Tuấn viết và được đăng trên báo Tiếng Dân. Cả 3 phần của bài viết bàn luận về “Nước Mỹ có đang đi đúng hướng?”.
  Phần 1
  , Phần 2, và Phần 3. Cả 3 bài viết của tác giả, tuy hỏi về “Nước Mỹ”, nhưng chỉ nói về tổng thống Trump trong dịp chỉ còn 3 tháng nữa là bầu cử tổng thống Mỹ. Tôi cũng xin post lại comment đã phản hồi cho bài viết của tác giả Trương Nhân Tuấn ở dưới.

  Trích: “Điều cũng nên nói: Ông Trump, hay người Mỹ da trắng, họ “có tư cách” để chê bai, kỳ thị người Mễ di dân. Nhưng người Việt dứt khoát không có tư cách. Bởi vì bản thân người Việt cũng chỉ là một giống dân “tha phương cầu thực”, xem ra còn tệ hại hơn dân Mễ.

  Nói ra thì tự mình bôi nhọ mình. Không nói ra thì không ai có ý thức. Người Việt đi đâu thì làm chuyện xấu xa đến đó. Qua Nhật thì trộm cắp. Qua Anh thì trồng cần sa. Qua Singapour, Mã Lai… thì làm đĩ.

  Nhìn lại mình thì thấy rằng không! Người Việt không có tư cách phê bình bất kỳ giống dân nào cả.” (Trương Nhân Tuấn).

  Thưa ông Trương Nhân Tuấn.

  Chúng tôi là người Mỹ gốc Việt chứ không phải là “Người Việt” mà ông viết như trên là Việt Cộng. Chúng tôi có đầy đủ quyền và tư cách pháp lý như một người Mỹ gốc da trắng dưới hiến pháp của nước Mỹ. Ông lấy dữ kiện gì và tư cách gì mắng chúng tôi và so sánh chúng tôi không bằng dân Mễ? Ông quá nhầm lẫn khi so sánh một công dân Mỹ với một người không phải là công dân Mỹ. Chỉ một câu ông viết: “Người Việt đi đâu thì làm chuyện xấu xa đến đó. Qua Nhật thì trộm cắp. Qua Anh thì trồng cần sa. Qua Singapour, Mã Lai… thì làm đĩ.” đủ để hiểu lập trường ông đứng về bên nào khi viết 3 bài này. Ông đem chúng tôi là người Mỹ gốc Việt gom chung vào là người của Việt Cộng. Đó là một sự so sánh lưu manh, cố tinh đồng hóa chúng tôi như Việt Cộng.

  “Nước Mỹ có đang đi đúng hướng?”

  Đây là câu hỏi không xác định cụ thể thời gian và dưới triều đại nào làm tổng thống. Câu hỏi nghe như đơn giản nhưng để trả lời không phải chỉ 3 bài viết hoặc vài giờ đồng hồ ngồi thảo luận mà cần có một sự nghiên cứu về chính sách và thành quả qua các triều đại trước. Nếu câu hỏi hàm ý dưới triều đại của tổng thống Trump, người đang làm tổng thống chưa hết một nhiệm kỳ, thì e rằng quá sớm để biết thành quả ra sao để trả lời. Ít ra cũng phải chờ đợi sau khi ông Trump không còn làm tổng thống thì mới có sự so sánh để trả lời khách quan, công bằng và chính xác.

  Câu hỏi hỏi “Nước Mỹ có đang đi đúng hướng?” thì phải hỏi nước Mỹ các đời tổng thống tiền nhiệm của tổng thống Trump thì mới đúng. Nhưng ông Trương Nhân Tuấn lại xoáy mạnh về tổng thông Trump. Tại sao tác giả Trương Nhân Tuấn lại đặt câu hỏi khi tổng thống Trump chưa làm hết nhiệm kỳ để kết luận là đúng hay sai? Có phải ông Tuấn hàm ý các đời tổng thống tiền nhiệm là đúng còn tổng thống Trump là sai? Vậy hỏi tác giả là “Nước Mỹ” trước tổng thống Trump có đi đúng hướng? Có đúng hướng với triều đại Obama? Có đúng với triều đại hai ông Bush? Có đúng với triều đại Clinton, Reagan, Carter, Nixon? Nếu cho các đời trước là đúng thì tại sao ngày nay nước Mỹ bị nước Tàu lũng đoạn mọi mặt và đang có nguy cơ bị Tàu Cộng vượt mặt? Nếu đúng thì ông Trump đã không ra ứng cử tổng thống để chống Tàu Cộng, vậy tổng thống Trump đang chống Tàu Cộng là sai? Kêu gọi các công ty Mỹ rút về tạo công việc làm cho dân Mỹ là sai? Các nước không muốn đóng góp thêm tài chánh cho quốc phòng mà chỉ muốn hưởng dưới cái dù bảo vệ an ninh của mỹ là đúng? Và khi các nước không được hưởng nữa thì chê trách tổng thống Trump là đúng còn tổng thống Trump rút quân về là sai? Vậy ai đóng thuế cho nước Mỹ?

  Thưa ông Trương Nhân Tuấn. Ông Trump xấu ra sao người Mỹ đều biết trước khi bầu ông lên làm tổng thống. Còn bà Clinton thua là do bởi dân Mỹ cho bà ta rớt, như vậy có phải là dân Mỹ đa số là dốt? Thời gian ông Trump làm tổng thống, Trump làm cho nước Mỹ hay cho cá nhân và gia đình? Tại sao Đảng Dân Chủ không tôn trọng lá phiếu của người dân Mỹ, để yên cho ông Trump làm công việc tổng thống, mà cứ tìm cách đàn hặc và chống đối tổng thống, như vậy là ai đang chia rẽ nước Mỹ? Đạo đức của tổng thống Trump lúc đang tại chức có xấu như tổng thống Bill Clinton? Chỉ ba năm làm tổng thống, uy tín nước Mỹ xấu hơn hay mạnh hơn tổng thống tiền nhiệm Obama?

  Nguyên do vì đâu nước Mỹ bị Tàu lũng đoạn như ngày nay? Ông Trương Nhân Tuấn viết 3 bài bài xích tổng thống Trump nhưng không có vấn đề nào nổi bật để so sánh với thành tích tổng thống Trump đang chống Tàu Cộng để bảo vệ nước Mỹ, bảo vệ giá trị tự do dân chủ, bảo vệ tài sản trí tuệ của nước Mỹ và bảo vệ các nước chống cộng sản Tàu. Chỉ một chính sách chống cộng sản Tàu cứu nhân loại mà không một vị tổng thống tiền nhiệm nào dám cũng đã đủ để đưa tổng thống Trump lên hàng vĩ đại rồi. Ai đang làm được như tổng thống Trump?

  Kết quả của những việc làm mà tổng thống Trump đang làm là làm ngược lại những gì các tổng thống tiền nhiệm làm không đúng. Nước Mỹ chia rẽ là bởi kết quả nhiều năm của các đời tổng thống trước; nay Trump thay đổi, vạch mặt bọn phản quốc, tham nhũng, và bọn dẫn dắt nước Mỹ đi theo đường hướng xã hội chủ nghĩa thì cho là ông gây chia rẽ?

  Đánh giá việc làm của tổng thống Trump bây giờ là quá sớm. Hãy để ông Trump làm xong công việc của một tổng thống trước khi viết bài đả kích khi chỉ còn không tới 100 ngày bầu cử chọn tổng thống. Ông Trương Nhân Tuấn không là công dân Mỹ. Ông Tuấn không có tư cách viết bài phê bình gây chia rẽ người Mỹ chúng tôi trước ngày bầu cử sắp tới.
  nv

  • Với tôi:

   – Những bình luận tính cách mạ lỵ, chửi bới bậy, xả rác bị xóa chẳng có gì để thắc mắc.

   – Trang mạng và người góp ý đều có quyền riêng: Trang mạng có quyền cho đăng hay xóa ý kiến nếu không hợp với họ; Người góp ý nếu thấy hợp với trang mạng thì góp ý, còn không thì đừng bao giờ phí giờ với nó.

 23. Rất cảm ơn bài viết của t/g Trọng Đạt.

  Đồng ý với t/g: “debate giữa các ứng viên chính như Biden, Sanders, Warren được loan trên TV, các bình luận cho biết nó nhạt như nước ốc, số người theo dõi ít một cách thảm hại.” và “Dù TT Trump không ra tranh cử hoặc không được ra, Cộng Hòa vẫn có nhiều ứng viên sáng giá: Mike Pence, Mike Pompeo, Ted Cruz, Rubio, Nikky Haley, Paul Ryan, William Barr…”

  Have a great weekend to All.

 24. Chắc đảng Dân Chủ không còn ai nên mới phải chọn Biden. Già lẩn thẩn rồi. Nếu thắng cử không biết nước Mỹ sẽ ra sao!

  Tôi thích bất kỳ ai đánh thằng Tàu Cộng, một thằng vừa láo vừa lưu manh, càng đánh nó đau tôi càng thích. Tôi nhấn mạnh là bất cứ ai chứ không chỉ thích riêng mình ông Trump. Ông Trump tôi thích nhất là dĩ nhiên, vì chưa một ai đánh thằng Tàu Cộng làm cho nó điên đảo như vậy.

  Mong ông Trump thắng cử thêm một nhiệm kỳ nữa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên