Ai mua chủ nghĩa xã hội không?

16
Nơi từng là trụ sở đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Pháp (Le Parti socialiste)

Đảng xã hội chủ nghĩa (Le Parti socialiste) của Pháp ngày nay, về tài sản vật chất, không còn gì có thể đem đi bán được. Trụ sở ở số 10, đường Solférino, Paris VII, được mua năm 1980 để sửa soạn bề thế cho đảng trưởng François Mitterrand lên cầm quyền. Ông François Hollande thừa kế làm đảng trưởng và qua 5 năm sau, ông đắc cử Tổng thống một nhiệm kỳ.

Năm 2017, ông Benoit Hamon, đảng trưởng tiếp nối ông François Hollande, ứng cử Tổng thống, chỉ được có 6% phiếu bầu. Thất bại thảm hại. Đảng viên tan tác bốn phương trời, không còn người đóng góp. Mặt khác, đảng mắc nợ khá nhiều, phải hoàn tiền trả theo thời hạn. Thế là trụ sở đảng phải bán vội để trả nợ, với giá 45 triệu euros . Chỉ có 3 năm sau, cũng chính cơ sở này bán lại lần nữa giá 125 triệu euros cho Công ty mỹ phẩm Interparfums (Lanvin, Rochas, Boucheron, …) .

Đảng xã hội Pháp là một trường hợp phá sản cơ bản. Ông Manuel Vals, Ủy viên Bộ Chánh trị, làm Thủ tướng thời Hollande, đã phải chạy vội về Espagne, quê hương củ, tìm lại đất cấm dùi . Ra tranh cử Hội đồng Thị xã ở Barcelone (Espagne) cũng thất bại . Vì thành tích xã hội chủ nghĩa ở Paris?

Ngày nay, đang lúc mọi người sửa soạn cho bầu cử Tổng thống sắp tới, ông Benoit Hamon, cụu Đảng trưởng, cựu ứng cử viên Tổng thống 2017, khi được hỏi về đảng xã hội của ông, trả lời không cần suy nghĩ: «Không còn đảng xã hội nữa»!

Vai vế của đảng xã hội còn được thấy rõ thêm trong cuộc bấu cử Hội đồng Địa phương và Hội đồng Tỉnh hôm 20 và 27/06/21 vừa qua (lần đầu tiên, dân chúng không đi bầu lên tới 66, 78%), thật sự bi đác chưa từng có . Vừa không có đảng xã hội tranh cử, mà chỉ có tàn dư cá nhơn của đảng kết hợp với các đảng khác cùng phe tả ra tranh cử, đạt được kết quả:

-Cực tả được 2, 82% phiếu (cs III, IV, Chống tư bản, Pháp bất khuất, …)

-Tả (các xu hướng Tả phái: xã hội, xanh, …) được 1, 44% phiếu.

Như vây, ai muốn bán chủ nghĩa xã hội lúc này là làm « áp-phe » không thức thời. Thực tế, không biết có lượm được mấy mảnh vụn còn xót, rơi rớt lại, để đem bán đây?

Trên đà suy sụp

Cánh Tả pháp năm 1981, lên cầm quyền lần đầu tiên trong nền Đệ V Cộng hòa, khi vừa rời chánh quyền thì đảng không tránh khỏi bị phân hóa và tan rã. Quá trình là lịch sử của cả một thảm họa. Nó không sụp đổ ngay trong một sớm một chiều như Liên-xô hay bức tường Bá- linh. Mà nó tan rã từ từ, mục rữa và tự phân hóa nên làm cho chúng ta không kịp nhìn thấy .

Năm 2019, lần đầu tiên đảng xã hội (chủ nghĩa – socialiste) của Pháp không ra tranh cử Hội đồng Âu châu, với tư cách chánh thức«Đảng Xã hội chủ nghĩa». Cảông Olivier Faure, đảng trưởng từ năm 2018, cũng từ chối đứng đầu danh sách gồm những đang viên xã hội gom góp lại. Kết quả bầu cử: danh sách của ông được 6% phiếu bầu!

Thế là ngày nay, người ta bèn hỏi «Cánh Tả đâu rồi? ». Và trước hết, «Cánh Tả là cái quái gì?» .

«Cánh Tả là cái quái gì» còn là cái tựa của cuốn sách do hơn ba mười nhà văn, nhà báo, nhà chánh trị học, trí thức khuynh Tả cùng trả lời câu hỏi «Cánh Tả là cái quái gì? để tìm hiểu đúng nghĩa chủ nghĩa xã hội, vai trò của đảng xã hội. Và nhứt là họ tìm một vị cúu tinh mới cho chủ nghĩa xã hội. Thật ra họ tranh nhau đi tìm chính họ thì đúng hơn! (Quyển sách nhiều tác giả do nhà Fayard xuất bản năm 2017 ở Paris)

Hơn ba mươi người tranh nhau trả lời câu hỏi «Qu’est-ce que la Gauche?» đã đủ cho thấy thứ «chủ nghĩa xã hội cấp tiến hay khoa học» đang thật sự bị khủng hoảng một cách vô cùng khoa học, vô cùng biện chứng. Nhà chánh trị học Michel Wieviorka xác nhận vì cho rằng «Chủ thuyết của Tả phái đã trở thành thứ không thể chấp nhận được» .

Một thứ im lặng bất thường

Xưa nay cánh Tả vẫn là cái loa lớn tiếng, ồn ào nhứt trong lịch sử tranh đấu quần chúng. Lúc nào họ cũng biểu tình được, yêu sách được, cả đòi hỏi những điều mà chính họ biết là không thể thực hiện được. Họ chỉ cần đòi lấy được mà thôi. Thế mà hôm đại dịch Vũ hán lan tràn, chánh quyền lúng túng trước những biện pháp cứu cấp, những người xã hội chủ nghĩa không có lấy một tiếng nói. Họ im re một cách bất thường. Có nghiệp đoàn thợ thuyền nhưng đảng xã hội không dựa vào được vì không phải cơ sở của họ. Nên nhớ Đảng xã hội Pháp không tranh đấu cho giới lao động vì họ gồm đảng viên là những trí thức, sinh viên, thanh niên khuynh Tả nhưng giữ nếp sống theo tiểu tư sản. Đảng xã hội Pháp là thứ « Tả caviar » (caviar là trứg cá, món ăn trưởng giả có giá từ 2000€ /1kg tới 40 000€ / 1kg) . Nhà kinh tế học pháp, ông Thomas Piketty, trong một tập điều tra về đảng phái, đã gọi đảng xã hội là đảng hay những người « Tả brahmane » (Thomas Piketty, La Gauche brahmane contre La Droite marchande) .

Từ năm 2017, năm đảng trưởng Benoit Hamon thất cử Tổng thống, theo nhà chánh trị học Gérard Grunberg thì «không còn đảng xã hội nữa. Nó chết mất rồi! Nay không có gì chắc chắn đương kim đảng trưởng Olivier Faure sẽ có thể ra tranh cử Tổng thống vào năm tới được vì khó kiếm đủ 500 chữ ký giới thiệu» . Ông giải thích thêm: «Về phương diện thi hành quyền lực, về lãnh đạo, cánh Tả không còn nữa. Luôn luôn chia rẻ, nó không được dân chúng tín nhiệm đủ đắc cử. Đúng như ông Mitterrand nói trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông «sau tôi sẽ không có người lên thay thế tôi cầm quyền tiếp»!

Sau hai năm, Mitterrand vì bị mê hoặc chủ nghĩa Mác-xít, học đòi áp dụng kinh tế xã hội chủ nghĩa làm cho tăng trưởng khựng lại, nguồn vốn tuôn ra nước ngoài, ông vội từ bỏ hết. Về tổ chức hành chánh, ông cho tản quyền tối đa, làm cho bộ máy công quyền quá cồng kềnh mà Nhà nước lại suy yếu hơn thời của các vị tiền nhiệm, cũng Tả phái, như Léon Blum, Jean Jaurès . Để cứu vảng kinh tế, ông cho giải tư trở lại, nhưng ông lại giải tư rộng rải hơn những chánh phủ cánh Hũu trước ông. Thế là cử tri cảm thấy hoang mang và nghĩ rằng họ bị phản bội vì ông Tổng thống Mitterrand không giữ lời hứa . 

Chủ nghĩa xã hội phải dẹp tiệm

Chánh sách của đảng xã hội từ năm 1981 đã làm cho Nhà nước liên tục phình to ra, ngày càng thêm cồng kềnh trong lúc các nước khác lo giảm chi phí quản lý công quyền để đối phó với nạn khủng hoảng kinh tế. Vì thế, chi phí công đã tăng lên từ 46% (của PIB) năm 1980 lên tới 56%, vì chủ trương tăng chi phí cho chánh sách xã hội. Ông Mitterrand muốn cải tổ Nhà nước để biến quan hệ giữa xã hội và Nhà nước có chìu sâu hơn. Theo đó, ông nghĩ là đang thực hiện xóa đi những bất bình đẳng xã hội vì ông gia tăng trọng lượng của « Nhà nước-bảo hộ » (hay Nhà nước-vú em) và nhứt là gia tăng ngân sách của chánh sách xã hội mặc dầu ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất . Thêm vào đó, Nhà nước tạo công ăn việc làm bằng cách tuyển dụng công chức lên tới 40% trong lúc đó, dân số chỉ tăng có 18% .

Để trang trải chi phí, Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải ban hành thứ thuế bắt buộc 48, 8% (PIB), dành cho chi phí công quyền 56, 5% và cho chi phí xã hội 31% .

Từ nay, dân chúng cảm thấy bất mản xã hội đầy rẩy nạn bất bình đẳng, người nghèo ngày càng nhiều hơn và khi cần đến công sở thì việc tiếp đải thiếu lịch sự, công việc kém hiệu quả .

Kịp khi đại dịch tới làm nổi cợm những kẻ hở quá lớn của hệ thống chánh quyền thừa hưởng từ thời Mitterrand tới nay chưa cải tổ được. Tuy y tế của Pháp có tiếng là tốt nhứt nhì thế giới.

mà nay nhà thương thiếu giường bịnh, thiếu thuốc men, thiếu nhiều thứ dụng cụ, ….do suốt một thời gian dài Nhà nước quá ỉ lại vào ngoại quốc . Một số bịnh nhơn đã phải đưa qua Đức, Thụy sĩ nhờ chữa trị .

Khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay do khủng hoảng y tế gây ra sẽ là cơ hội để tránh đi những biện pháp theo thuyết xã hội chủ nghĩa. Dứt khoát với giáo điều xã hội chủ nghĩa đã cai trị (Mitterrand và Hollande cầm quyền mất19 năm) và ảnh hưởng nước Pháp từ bốn mươi năm nay

để xây dựng lại một chơn trời mới. Đấy là cái chọn lựa đúng và tốt nhứt  cho nước Pháp!

Pháp ngày nay bị khó khăn về phát triển do 19 năm xã hội chủ nghĩa. Năm 1981, đảng xã hội cầm quyền đã để lại những di sản cồng kềnh, một thứ chủ nghĩa xã hội phá sản. Nếu sau đó, đảng xã hội có liên tiếp thất cử nhưng nó đã thay đổi lâu dài nước Pháp, về mặt Nhà nước àm việc và về ý niệm lao động. Pháp không tham dự tích cực được vào hệ thống toàn cầu cũng vì chế độ thư lại (do đảng xã hội lập ra nhằm đải ngộ đảng viên) và bớt giờ làm việc còn 35 giờ/tuần (còn muốn hạ thêm còn 29 giờ/tuần) dẩn đến sản xuất kém và không đủ sức cạnh tranh. Từ đó, nước Pháp cứ phải lo đối phó liên tục những khủng hoảng và một tình trạng suy thoái kéo dài. Trở lại với những năm phát triển trước 1981, Pháp phải can đảm từ bỏ vĩnh viễn cách suy nghĩ theo chủ nghĩa xã hội, dứt khoát mọi ảnh hưởng của những năm dài Mitterrand!

Nguyễn thị Cỏ May

 

16 BÌNH LUẬN

 1. 1)Tại sao các nước cộng sản ở Đông Âu trước 1989 dễ trở thành nước độc tài dân túy ?
  Một lý do : Mỗi chế độ công sản đều có nền tảng dân túy rất sâu đậm !
  Ngoài ra , từ chế độ độc tài này chuyển biến đến chế độ độc tài khác không khó khăn lắm !
  Có phải dân đen Đông Âu đã quá quen với các chế độ độc tài từ 1945 đến 1989 , nên cũng dễ chấp nhận 1 chế độ độc tài cực hữu dân bầu ?

  2)Chế độ độc tài nghĩa là gì ?
  Chế độ độc tài là một chế độ độc đảng , với một đảng chính trị duy nhất và bất biến , một hệ thống tổ chức duy nhất , một hệ thống công an, an ninh, bảo vệ chính trị, tình báo duy nhất , một hệ thống thông tin truyền thông duy nhất , một hệ thống văn hóa văn nghệ duy nhất , một hệ thống triết học,
  đạo đức học (éthique , code moral) , tôn giáo duy nhất , một hệ thống kinh tế, tài chính, kế hoạch tập trung duy nhất , một hệ thống giáo dục đào tạo (từ mầm non đến tiến sĩ) duy nhất .

  Theo Định nghĩa trên , thì dĩ nhiên chế độ CSVN là một chế độ độc tài , và còn hơn thế nữa !

  Dân chúng trong chế độ độc tài cộng sản là người nô lệ vĩnh viễn (esclaves éternels) ? Vĩnh viễn trong vài chục năm ?
  Lời bàn : Vài chục năm là một thời gian rất ngắn ngủi đối với lịch sử !

  3)Hãy giải thích 1 khẩu hiệu cách đây không lâu lắm : “Ai thắng ai, bộ óc thuộc về ai .”
  Trích Đỗ Đức Uyên , Nhà trường , công cụ của chuyên chính vô sản , Đại Đoàn Kết , ngày 28/4/1979 :
  “…Cuộc đấu tranh “Ai thắng ai, bộ óc thuộc về ai ” không thể dễ dàng , nhanh chóng giải quyết được . Muốn đấu tranh có kết quả , muốn đạt được mục đích đào tạo học sinh thành những con người lao động phát triển toàn diện và làm cho tập thể , sẵn sàng tham gia lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội , sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quần chúng để quyết tâm xây dựng tổ quốc VN XHCN giàu mạnh văn minh , làm cho nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc , thì trước hết phải tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị , phấn đấu cho địa vị chỉ đạo duy nhất của chủ nghĩa Mác-Lê–nin trong nhà trường .
  Việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê–nin là yêu cầu chủ yếu bao trùm toàn bộ nội dung giáo dục …”
  Lời bàn : Tuyên huấn viên Đỗ Đức Uyên muốn cải tạo tư tưởng tẩy não toàn thể học sinh VN bằng Mác-Lê ! Sau khi trời sập ở Đông Âu năm 1989 , các tuyên huấn viên này đã mất hết hồn vía ; tuy không sám hối , nhưng bị cuộc sống muôn màu Sàigòn tẩy não từ từ , diễn biến hòa bình !
  Vậy khẩu hiệu “Ai thắng ai, bộ óc thuộc về ai ” có nghĩa là “Tao thắng trận mày , mày là chiến lợi phẩm của tao , mày là nô lệ của tao ! Như thời tiền sử hái lượm ăn lông ở lổ cách đây hơn 2000 năm ! Chúng tao và con cháu chúng tao sẽ tẩy não chúng mày và con cháu chúng mày ! “
  Một tiên đoán của Phan Khôi năm 1957 đã xảy ra ở VN từ khá lâu : Đến một ngày kia , hàng trăm thứ hoa cúc đều phải nở ra cúc vạn thọ hết !

  4) Chủ nghĩa Cộng sản và 4.0-5.0 .-
  Trọng phán :
  a) Chủ nghĩa Cộng sản , vì bản chất độc tài tuyệt đối , không thể thích nghi với thời đại thông tin , đành bị chôn vùi bởi Chủ nghĩa tự do , hả bây ? Chủ nghĩa Cộng sản chỉ có một chút giá trị lịch sử , hả bây ?
  Các nhà tuyên giáo và các công an tư tưởng VN sẽ bị chôn vùi bởi Việt kiều và dân VNCH , hả bây ? Tao sẽ bị chôn vùi bởi Việt kiều và dân VNCH , hả bây ? Tao thuộc tầng lớp vô dụng , không có giá trị gì để thuê , hả bây ?

  b)Xây dựng chủ nghĩa tự do Tây phương trên nền Chủ nghĩa Cộng sản độc tài tuyệt đối thật là thiên nan vạn nan , giống như xây dựng công nghệ 4.0 trên nền tảng 0.4 , hả bây ? Chủ nghĩa tự do Tây phương giống như 4.0 , còn Chủ nghĩa Cộng sản độc tài tuyệt đối giống như 0.4 , hả bây ?

  c)Ở các nước theo chủ nghĩa tự do Tây phương , trong thương mại thì khách hàng luôn luôn đúng , còn trong chính trị thì cử tri luôn luôn đúng .
  Nhưng trong các chế độ Cộng sản độc tài tuyệt đối như VN , thì chỉ có đảng , nghĩa là Tổng bí thư , là luôn luôn đúng , duy nhất đúng , nghe bây !

  d) Tất cả các công trình nghiên cứu trên thế giới về Mát–xít , Cộng sản, XHCN , từ hơn 150 năm nay đều bị phỉ nhổ , nguyền rủa , vứt bỏ , xóa sổ , không ai thương tiếc , ở Đông Âu hiện nay 2019. Dĩ nhiên các công trình của tao về Lịch sử đảng , về HCM rồi cũng vậy ! Sự đào thải của Lịch sử , của Chính biến , của Thời gian thật là thảm khốc , sự đổi đời chuyển tiếp giữa 2 chế độ ở Đông Âu sau năm 1989 thật là tàn khốc nghe bây !

  e) Lập trường chính trị của tao là cứu vãn chủ nghĩa cộng sản ở VN bằng mọi giá , lập trường chính trị của phe phái đa nguyên độc đảng là cứu vãn VN khỏi sự phá sản của chủ nghĩa cộng sản . « Độc đảng » trong « đa nguyên độc đảng » không có nghĩa là « độc đảng cộng sản « !
  Tao và phe phái đa nguyên độc đảng giống nhau ở chỗ : không cho rằng chủ nghĩa cộng sản ở VN là hoàn toàn vô phương cứu vãn , còn nước còn tát , nghe bây !
  Nhưng mà đối với tao, những nhà đa nguyên độc đảng là những người vũ trụ , người ngoài hành tinh ET , nghe bây !

  f)Nếu VN trở thành 1 nước quốc thủ (national-conservatisme) , thì
  các nhà dân chủ phản kháng , hòa hợp hòa giải , cải tổ đổi mới, đa nguyên độc đảng sẽ ra sao ? Các tổ chức, phe phái Việt kiều sẽ ra sao ?

  Trọng phán : Trong trường hợp VN làm Cách mạng màu “xoá độc tài-gieo dân chủ” , gây trời sập ở VN như ở Đông Âu 1989 , thì tất nhiên chế độ
  độc tài Cộng Sản VN sẽ bị tiêu diệt xóa sổ không ai thương tiếc , như ở các nước Đông Âu hiện nay 2019 . Các tổ chức, phe phái hỗn tạp dân chủ phản kháng , hòa hợp hòa giải , cải tổ đổi mới, cũng sẽ sụp đổ theo , vì chúng được coi như những tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng Sản VN .

  Các nhà đa nguyên độc đảng trong và ngoài nước, chỉ phê phán độc đảng Cộng Sản để hoàn thiện độc đảng Cộng Sản , cũng sẽ tự giải tán như ở Đông Âu hiện nay 2019 , vì không còn đối tượng để nghiên cứu, hoạt động !
  Như thú rừng , chim chóc chết hết , thì chó săn sẽ giải nghệ, chuyển nghệ , hay bị đưa vào các tiệm thịt chó, không thể ăn không ngồi rồi .
  Trọng phán : Trí thức ở VN ở Paris hiện nay 2021 có trí thức nằm vùng , trí thức đa nguyên độc đảng, và trí thức VNCH, đủ hoa lá cành, vì từ 1945 Paris luôn luôn là 1 VN thu nhỏ .
  Nhóm Diễn Đàn Forum do Nguyễn Ngọc Giao làm lãnh tụ từ 1991 , từng kề cận 2 mình rồng Lê Đức Thọ , Ngô Đình Nhu , thuộc loại trí thức đa nguyên độc đảng gốc thân cộng , ngoài một ít nhà 30/4 .
  Nhóm Thông Luận do Nguyễn Gia Kiểng làm lãnh tụ , đã từng bị đàn em đảo chánh hụt cướp quyền lãnh đạo Thông Luận , thuộc loại trí thức đa nguyên độc đảng gốc chống cộng , ngoài một ít nhà nằm vùng , như Nguyễn Duy Hòa .
  Nhóm trí thức nằm vùng do đại tá an ninh TC2 Nguyễn Duy Hòa làm lãnh tụ , từ hơn 1 năm nay di tản tái phối trí từ Paris đến Chartres , để tránh né cơ quan phản gián Pháp DST ; tổng hành dinh vẫn đặt kín đáo tại Paris , nhưng tác nghiệp khắp Âu Châu , nhất là Đông Âu từ hơn 15 năm nay . Ghi chú là Nguyễn Duy Hòa rất thân thiết với 2 nhà chính trị đa nguyên độc đảng ở Paris : Bùi Tín , Vũ Thư Hiên ; sự thân thiết này rất được các đương sự giấu kín .
  Nếu VN trở thành 1 nước quốc thủ , thì 3 nhóm Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Duy Hòa ở Paris sẽ kín đáo tự giải tán , vì không còn đối tượng để hoạt động !
  Những trí thức ở VN ở Paris , không thuộc 3 nhóm Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Duy Hòa , gọi là trí thức VNCH !
  Riêng nhà nằm vùng Bùi Quang Vơm, tác nghiệp liên tục trong 6 năm trời ở Paris , đã được tao rút về Hải Phòng ở luôn từ cuối tháng 5/2019 !

 2. LIEM SỈ đi đâu?
  1/”…tên TT Nhọ Nồi Ô Bá Mà ” theo các nhà sữ học ở các trường ĐH Mỹ danh tiếng đánh giá xếp hạng 10 / 45 TT nước Mỹ. Còn Ông TT 45 được xép hạng 43/45 .
  2/”…tên HỀ GIÀ LÚ LẪN Bai ĐẦN ĐỘN.”(-HBC_) được các ĐM Âu Á hoan nghênh và kẻ thù Putin nể phục.
  Putin cảnh báo sv Nga trường QGHC là “Biden đã ở trong chính trường Mỹ giử chức vụ quan trọng ,rồi là PTT và nay là TT ,kinh nghiêm chính trj đầy mình nen thân trọng ,cảnh giác với Ông ta.
  3/Đảng con Voi phản dối con lừa nhưng khi con lừa làm gì có lợi cho dan thì con VOI dành lấy công một cách trơ tren ,như vụ tiền 19 tỷ đẻ cứu trợ covid cho dan:phản đối mạnh mẻ ,nhưng về TB nhà nói láo vói dân ,khoe thành tich “giúp cứu trơ ” cho dân đẻ lấy “credit”.”Hề già lú lẫn bai đần đôn (HBC)…cũng PHÌ CƯỜI bọn tráo trở…,tâng công mà không mảy may đỏ mặt…: liêm sỉ đi đâu?

 3. Một khi thằng Tàu bị giật sập hay tự nó sâp (như ở Liên sô xưa )thì thằng Bắc K ộng cũng “xuống hố “luôn.Tàu + là mối nguy cho Mỹ nhưng Mỹ đã biết ,nên “biết người biết ta trăm trận trăm thắng ” . Biden không như Ngài cựu TT 45,con buôn ,chỉ thấy lợi trước mặt ,đánh thuế Tàu +đẻ mong giật sập Nó nhưng không ngờ Mỹ cũng xiểng niểng ,Ngài 45 chỉ mới đánh thuế Tau+ đợt 1 dọa dẩm nhưng …hạ màn ! Bắc Han Ngài cung chẳng thuyết phục thành công . Uy phục Nga nhưng Putin cười “đểu” ,khen Biden cả cuộc đời làm chính trị KHÔNG PHẢI TAY VỪA. (lưu ý bọn học viên đảng CS Nga học ra làm quan là “đừng coi thường Biden .cảnh giác vói Biden”). Ngài 45 còn bị Ukraina khôn ngoan không theo lời 45 tơ “bậy” Biden…(Và ngày nay Trump vẫn “quậy tới bến ,trơ tráo nhân danh là kẻ yêu nước và đồ đẹ đảng viên CH lại tuyên bố là không thoả hiệp vói Dân chủ ,quây tới 18 tháng đẻ chiếm ghế hạ và thương viện cho CH ,cai trị dân Mỹ. TT45 se là chủ tịch hạ viện ,dàn hặc polosi và dân chủ để trả thù .YEU NƯỚC MỸ mà đảng phái CHIA RẺ và nhân dân chia rẻ : kỳ tihi dân cư ngụ trên nước Mỹ như vậy sao , Trump còn khoái Hitler ,úy phục Putin …lẻ nào lại muốn sửa đổi hiến pháp làm TT muôn năm trừng trị ? Hảy đơi 8/3 tới đây xem sao ?
  Nhắc lại khi TC sụp đỏ thì kéo theo thằng VC …và Nam Việt Nam sẻ là nước theo thể chế VNCH vói các tuổi trẻ tài hoa ở Mỹ và các nước tư bản trở về(NGỤY già rồi !),sẻ thống nhất Nam Bắc ,đòi lại các phần đất đã mất…(như ngày xưa TD Pháp họp vói Tàu và dàn ải Nam quan thác Bản giốc và các cột mó được dời vào sâu hơn tren đất tàu ,Hoang Trường Sa cung là của vn,dù tàu muốn chiếm …
  Đúng là NGỤY sẻ mạnh và chỉ có NGUY mới có khả năng này mà thôi !
  Hồ Bắc Cụ hay Hồ C… và nhưng tên CS Đảng sẻ ,dù đã chết hay sống vẫn sẻ bị XỬ trong một tòa án như Tòa án quốc tế NUREMBERG xử những tên tội phạm chiến tranh …(hay gần hơn là Tòa án quốc tế xử bọn Polpot Ieng Sary (khmer ROUGE)

 4. XHCN đã sụp đơ hoàn toàn từ cái nôi của nó ,Còn 4 nước thì 2 nước hoàn toàn độc tài toàn trị và khắc khổ,lụn bại .Còn TC thì tiến bộ nhưng giàu có muốn giàu có hơn và tham quyền lực ,muốn thay Mỹ làm bác chủ thiên hạ hay làm bá chủ các nước quanh biển Đông . Và nhất quyêt chiếm Đài Loan cho bằng được (như 75 BV chiêm miền Nam,,). Mỹ và ĐM cúa Mỹ ủng hộ Đai Loan ,Thủ tướng Nhật cũng mói truyên bố : Nhật sẻ giúp ĐL bão vê ĐL…Ấn Độ cung quây lưng vói tàu >Họ triển khai quân tới biên gi đối đâu vói TC (cung đưa nhiều quan và khí tài tới… biên giới Ân Trung .)Mỹ và ĐM phải làm đẻ giử Đai Loan nếu không Mỹ sẻ mất và mất tất cả.
  Cho nên NTCM rao bán XHCN ,dù là của trí thức Pháp thi cung chẳng nước nào MUA .
  Đó là điều đương nhiên vì ai lại muôn buô bán LỔ LÃ.phá sản kia chư?

  • Tai sao còn 4 nuóc mà sao Ngụy Cock Tàn Dư khong bu lại GIAT SẠP bọn nó xuong cho xong game mà cứ để dai dẵng như thé là the nào hả hả.

   Thèng TÀo+ bay giò trỏ thành mot môi’ NGUY cho thèng MẼO. Biết thé nhưng thèng MẼO vẩn khong dám đụng tói lông chim của thèng TÀO+. Đó mói là đau đớn cho thèng Mẽo.

   Bay giò chỉ còn cách là thèng MẼO và cả thé giói phuong TÂY sáp hàng đứng chung quanh thèng NGỤY COCK TÀN DƯ 3/ để cho thèng NGỤY COCK nảy GIAT SAP TÂU+ và VIET+ luon đi vì NGUỴ rất là…………mạnh và chỉ có NGUỴ COCK mói có khả năng này thôi.

 5. He he he…Phét!

  CNXH hay XHCN cái con củ….bác gì thì “bố mày” chả biết, chỉ biết rằng ở những nước như cái nước gọi là CHXHCNVN của Thù Trọng Lắng thì cái đờ éo gì nhân dân cũng phải chi Tiền, phải trả….phí thì mới được nhà nước….no cho, ngay cả xét nghiệm hay chích ngừa cúm Tàu cũng phải ói tiền ra thì mới được….phát…thật là thiên đường “độc nhất vô nhị” của nhơn loại.

  May quá, “bố mày” nhanh chân (không kịp mặc quần, hai tay che…bác) chạy “học xì dầu” mới kịp tới cái nước “thất trận” này, để hôm nay “bố” đếch phải xì tiền để được xét nghiệm hay chích ngừa cúm Tàu như nhân dân “anh (k)hùng” của nước CHXHCNVN đang rất “hạnh phúc” được hưởng.

  Đã là anh (k)hùng mà còn mang tật Phét… nữa thì thật là….vô phúc.

  Rõ chán!

  • Có cần phải đ..ịt vô mặt người khác như vậy không? Lý luận với mấy người thiệt rõ chán, hoàn toàn phản biện theo cảm tính không hè. Tại sao không chịu khó đọc báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân để có nhận thức trong sáng, độc lập như Phét chứ?

 6. Mấy anh XHCN Nga, Tầu, VNCS.. đều bám đít tư bản kiếm tí cơm thừa canh cặn, nhưng vẫn vỗ ngực ta đây định hướng XHCN, nói cho nó bớt tủi
  Chế độ CS, chế độ XHCN đói quá, đói rạc rầy ra, nay theo tư bản kiếm tí cơm thừa canh cặn anh nào cũng có tí máu mặt
  Chế độ XHCN nó làm cho con người hèn hạ, cho đẻ, cả xã hội giết nhau chỉ vì miếng ăn, nay kiếm tí cơm thừa canh cặn của bọn tư bản thôi cũng đỡi khổ

 7. Có “Ai mua chủ nghĩa xã hội không?” Chẳng có nước nào mua ngoài đảng cộng sản của Hồ và đảng vẫn cố bám để đưa cả nước đi lên thiên đường xã hội chủ nghĩa.

  Liên Xô là nước cộng sản lớn, xâm lăng bắt ép các nước chư hầu phải theo, nhưng từ ngày cái nôi cộng sản nước này sụp đổ thì khối cộng sản theo Liên Xô cũng tan rã chạy theo tự do. Nước cộng sản Đông Đức biến mất trên bản đồ thế giới. Họ bán mất cái chủ nghĩa xã hội này và cho tới nay chẳng có nước nào dám quay lại. Dù có hối tiếc như anh Putin thì cũng chỉ dám than thở, sửa hiến pháp để ngồi lì trên ngai vàng nhưng không dám sửa để quay trở lại thiên đường xã hội chủ nghĩa.

  Nhìn về Phương Đông hai nước Miên, Lào cũng bỏ chạy khỏi thiên đường cộng sản. Nhưng Tàu Cộng, Việt Cộng và Hàn Cộng thì vẫn bám chặt cái chủ nghĩa này. Họ không muốn bán mà chỉ muốn mua thêm. Nguyễn Phú Trọng cố bám rễ trên ngai vàng dù đã già. Không biết chủ nghĩa xã hội là gì và mặt mũi nó ra sao cũng mặc kệ miễn Trọng được bám để tiếp tục cầm quyền. Đảng cộng sản VN đã mua cái chủ nghĩa xã hội bằng xương máu dân tộc VN.

  Cộng sản Tàu cũng vậy. Tập tung tiền đi mua những gì tư bản bán mà cộng sản cần. Các nước tư bản không mua chủ nghĩa xã hội nhưng họ lại bán cái quý nhất đang có vì tiền. Đó là linh hồn của Dân Chủ và Tự Do. Các ông chủ tư bản cúi đầu trước sức mạnh của đồng tiền. Họ quen rồi vì nghề làm ăn của họ là như vậy. Bất chấp tự do hay cộng sản họ đều làm ăn vì tiền vì lợi nhuận. Tư do là gì, có quan trọng bằng tiền đối với họ? Chỉ khi một ngày nào đó nếu thật sự mất tự do thì họ mới thấy nó quý, và nó quý hơn cả mạng sống. Lúc đó mới hiểu tiền quý hơn hay tự do mới là quý.

  Một tỷ người dân Tàu trong nước có yêu thích tự do? Chắc chắn rồi, nếu không tin thử trưng cầu dân ý xem. Chín mươi triệu dân VN có yêu thích tự do? Chắn chắn rồi vì họ ví cái cột đèn trong nước nếu có chân cũng rời bỏ thiên đường chủ nghĩa xã hội của Trọng. Bắc Hàn, Cuba? Còn thắc mắc gì nữa, người dân họ cũng liều mạng chết trốn khỏi thiên đường cộng sản vượt biên và vượt biển đi tìm tự do trong quá khứ. Cả thế giới sợ chạy chủ nghĩa xã hội cộng sản.

  Nhân loại đã có hàng triệu người chết và liều chết chỉ vì hai chữ TỰ DO. Hãy coi chừng, cộng sản Tàu đang làm ăn với quý vị và họ tung tiền muốn mua cả thế giới.
  nv

 8. Địt mẹ cái anh Phét nói Ngụy tay sai Mỹ, còn CSBV không làm tay sai Nga Tầu thì làm tay sai cho ai?
  Địt mẹ anh Phét cũng bám đít Mỹ, cũng kiếm cơm thừa canh cặn tư bản Mỹ,
  Anh Phét tự nhận là VC mà anh đéo phải VC, bà con Hải ngoại trên diễn đàn coi anh như thứ chó ghẻ, ỉa vào mồm Phét bao lần mà nó vẫn chưa no

 9. Tội nghiệp cho nước Pháp. Vì mấy con bò XHCN mà ra nông nổi. Giá mà có được vài cái đỉnh cao trí tuệ thì hệ thống Y tế đâu có quá tải. Ít nhất một cái giường bệnh thì cũng có…hai người nằm. Kinh tế thì…xe ôm vi vút.

 10. Hehheheheheheh, Xả hội gì củng duọc miẻn là xả hội đó đánh gục đám NGỤY COCK TAY SAI là đuọc á.

  Ngụy Cock ngóc đàù lên là dánh gục xuông’, Ngụy ngóc lên là cứ đánh gục xuóng là ok à dùng moị phuong tiẹn , bát cứ phuong tiẹn nào miẻn đánh gục NGUY COCK là vui á.

  Bằng chứng là 46 năm nay chúng khong ngóc đâù lên đuoc là dân VN sống yen bình á. hahhahahhahah.

  • Ừ cứ đánh gục thằng Ngụy là được rồi
   Không đánh gục Ngụy thì XHCN BV cũng chết đói
   XHCN CSBV đói quá, đói hoa mắt, may mà cướp được lúa gạo miền Nam không thì đói rã họng ra, không thì chết cả đám
   XHCN là cái chủ nghĩa chết đói, chó má, khốn nạn nhất thế giới

 11. “Định hướng XHCN” thôi, chứ còn XHCN thực chả còn sống được ở nước nào nữa. Cứ kinh tế thị trường, định hướng XHCN, hay XHCN theo kiểu Tàu, là tốt nhất cho đám nắm quyền. Dĩ nhiên, cho tới ngày tụi nó thịt lẫn nhau.

 12. Hồ Bắc Cụ chỉ có cái tên là …. đẹp. Còn đầu óc lạng quạng bỏ mẹ. Thấy mấy thằng Việt cộng tự phét lác chúng là XHCN thì vội cho rằng chúng nó là XHCN thật, và từ đó đầu óc hoảng loạn với bốn chữ này. Điểm tiên quyết là tự do hay độc tài. Các nước Bắc Âu tự do tạm gọi là theo XHCN thì còn tạm đúng. Còn lũ Việt Cộng Trung Cộng, bản chất là độc đảng độc tài thì thế chó nào mà lại là XHCN được?

  Người Mỹ tranh đua hơn thiệt từ thời còn đi học tiểu học cho tới lớn, họ chấp nhận trò chơi mạnh được yếu thua, điển hình là sự say mê thể thao mà từ tiểu học phải học cho tới trung học đều có giờ PE. Người Mỹ say mê theo dõi 5 môn thể thao lớn suốt năm. Football và basketball của các đại học cũng được dân chúng say mê hơn cả pro (tính theo số lượng người coi trên TV). Sự say mê thể thao làm người Mỹ có tính quyết liệt tranh đua. Chuyện tiền bạc thì càng ganh đua nặng hơn. Không có chuyện cho thằng yếu, thằng thua cơ hội. Người Mỹ có lòng nhân đạo rất cao, có tiền đều góp phần lớn cho nhà thờ, cho việc thiện. Nhưng tiên quyết là “tao phải giàu trước đã”. Tao có nhiều trước đã, rồi tao mới cho đi. Cho nên Mỹ không chơi trò XHCN được. Các chính sách phúc lợi cho người nghèo trong nước có hơi hướm “xã hội” (như Food stamps, welfare, medicare…) chỉ có sau khi nước Mỹ dư tiền thừa của, và người Mỹ middle class chấp nhận những chính sách an sinh xã hội này chỉ vì họ không phải đóng thuế cao. George Bush vừa tăng thuế là mất ghế tổng thống liền.

  Bill Clinton, Obama mỗi ông làm tống thống 8 năm, nước Mỹ có trở thành XHCN không? Đến giờ Biden cầm quyền 6 tháng, có chút gì là XHCN hay không? Anh bạn tin theo anh ku kinh tế da Nghĩa bố láo và những thánh dốt nói phét trên Youtube hơi nhiều đó.

 13. Có những kẻ loạn trí ở Mỹ đang muốn mua lại cái XHCN phế thải đó, mang về Mỹ để mị dân. Bọn đó chính là đảng ÔN LỪA của tên TT Nhọ Nồi Ô Bá Mà và tên HỀ GIÀ LÚ LẪN Bai ĐẦN ĐỘN. Đem bán cho chúng cũng được nhiều tiền lắm đấy.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên