AFVD được chọn để tổ chức Diễn Đàn Á Châu trước thềm hội nghị thượng đỉnh dân chủ

1

(Washington, DC, ngày 7 tháng 2 năm 2024) — Chúng tôi xin hân hạnh thông báo rằng Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam (AfVD – Alliance for Vietnam’s Democracy) đã được chọn để tổ chức Diễn Đàn Á Châu trước thềm Hội Nghị Thượng Đỉnh Dân Chủ lần thứ ba tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc. Ủy ban tuyển chọn đã công nhận “sự quyết tâm đối với các giá trị dân chủ” và “kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực này” của Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam. Liên Minh Dân Chủ Toàn Cầu (GDC – Global Democracy Coalition) đã viết: “Chúng tôi tin rằng sự lãnh đạo của quý vị sẽ đóng góp một cách đáng kể cho sự thành công của Diễn Đàn Á Châu”.

Diễn Đàn Á Châu sẽ là một sự kiện tích cực và có tác động mạnh mẽ, với sự phối hợp của nhiều bên liên quan và sự tham gia nhiệt tình của nhiều tiếng nói đa dạng từ khắp châu Á. Diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 3 năm 2024, một ngày trước Diễn Đàn Toàn Cầu và sẽ có sự tham gia của các nhà lãnh đạo các phong trào dân chủ từ nhiều quốc gia ở châu Á. Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam sẽ trình bày thành quả tại Diễn Đàn Toàn Cầu do Liên Minh Dân Chủ Toàn Cầu tổ chức.

Với hơn 120 tổ chức đối tác, Liên Minh Dân Chủ Toàn Cầu được thành lập vào mùa thu năm 2021, được triệu tập bởi các tổ chức hỗ trợ dân chủ từ khắp nơi trên thế giới. Mục đích của GDC là tạo ra một liên minh của các tổ chức cùng một cam kết đấu tranh cho dân chủ, cùng hợp tác để tham gia một cách xây dựng cho Hội Nghị Thượng Đỉnh Dân Chủ.

Hội Nghị Thượng Đỉnh Dân Chủ là cuộc tụ họp quốc tế lớn nhất của các chính phủ và các bên phi chính phủ liên quan nhằm thúc đẩy sự phục hồi dân chủ và chống lại chủ nghĩa độc tài. Với sự tham dự của nguyên thủ của hơn 110 quốc gia tự do, Hội Nghị Thượng Đỉnh Dân Chủ sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 3 năm 2024. Ngoài việc tổ chức Diễn Đàn Á Châu, Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam sẽ tổ chức hai cuộc hội thảo khác vào ngày 19 tháng 3, một hội thảo cho Ngày Đối Tác Vì Dân Chủ và một hội thảo trong Hội Nghị Thượng Đỉnh Dân Chủ.

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về những sự kiện quan trọng này và về gian hàng triển lãm với chủ đề dân chủ cho Việt Nam. Đây là năm thứ ba chúng ta tham gia vào sự kiện quốc tế cao cấp này, nơi mà sự hiện diện và vai trò dẫn đầu của chúng ta sẽ nhắc nhở cho nguyện vọng dân chủ của đồng bào chúng ta. Vì vậy, chúng tôi trân trọng cầu mong sự cố vấn của quý vị trong nỗ lực này.

—————————-

ALLIANCE FOR VIETNAM’S DEMOCRACY TO ORGANIZE ASIA FORUM AS LEAD-UP TO THE THIRD SUMMIT FOR DEMOCRACY

(Washington, DC, 7 February 2024) — We are pleased to announce that the Alliance for Vietnam’s Democracy has been selected to organize the Asia Forum, as the lead-up to the Third Summit for Democracy in Seoul, South Korea. The selection committee recognized our “commitment to democratic values” and our “extensive experience in this field.” The Global Democracy Coalition wrote, “We believe that your leadership will contribute significantly to the success of the Asia GDC Forum.”

The Asia Forum will be a dynamic and impactful event which will coordinate with diverse stakeholders and involve the active participation of diverse voices from Asia. It will take place on 14 March 2024, one day ahead of the Global Forum, and will include leaders of democratic movements from several countries in Asia. The Alliance for Vietnam’s Democracy will present a summary at the Global Forum, organized by the Global Democracy Coalition.

With more than 120 partner organizations, the Global Democracy Coalition (GDC) was formed in the Fall of 2021, convened by democracy assistance organizations from around the world. Its aim was to create a group of organizations committed to the advancement of democracy, working together to engage constructively with the Summit for Democracy.

The Summit for Democracy is the largest international gathering of governments and nongovernment stakeholders dedicated to promoting democratic renewal and combating authoritarianism. With leaders of more than 110 free countries expected to attend, this year’s Summit will be from March 18 to 20, 2024. In addition to organizing the Asia Forum, the Alliance for Vietnam’s Democracy will be responsible for two other events on March 19, one with the Partners for Democracy Day and one with the Summit for Democracy.

We will be providing more details regarding these important events and our exhibition booth with the theme of democracy for Vietnam. This will be our third year of participation in this high-level international event, where our presence and leading role will call attention to democracy for our people. Thus, we respectfully ask for your guidance in this endeavor.