Vụ án cung đình Việt Á đi về đâu

6
Vụ án cung đình Việt Á đi về đâu

6 BÌNH LUẬN

 1. Cái lò của anh Trọng lú đốt
  củi ,vui nhỉ .

  Không có “vùng cấm” nhưng
  có “vùng kín”.

  Không bao che, nhưng lại
  “không thấy”.

  Nghe lời Vẹm, chỉ có nước bán
  lúa giống .

 2. Đảng nên cám ơn Babui vì gần đây đã rất quan tâm tới vận mệnh của mình . Thương cảm lũ 5C bị chặt chém vì ngán tư bản chống Covid, bây giờ quan tâm tới Đảng chống tham nhũng!

  Só zi cant thấu cảm cái quan tâm của bác . Tớ ủng hộ tham nhũng ở VN, có lý hơn ủng hộ bọn trí thức Cộng Sản suốt ngày gào “Đảng băng hoại là thảm họa của đất nước”. Chuyện Việt Á tới đâu who the Phúc we have to care? Và nó tới đâu thì cũng tới đó . Quy trình tạo ra tư bản thân hữu ở VN bắt đầu từ ông tiến sĩ Nguyễn Quang A & Việt Á là 1 sản phẩm trực tiếp của quy trình đó . Quy trình đó đã tạo ra những Phạm Nhật Vượng, Khải Silk … & bây giờ tới Việt Á . Leave it alone, 1 quy trình đúng quy trình .

  • Chở bao nhiêu đạo Mác-Lê thuyền hổng khắm nhờ trí thức đổ chừng chục lít chanel no 5 lên . Sống với cả lũ gian, thờ cả chúng trên đầu, vứt bút lông đi sắp ipad.

 3. Covid máy in đô la

  Covid người dân lầm than
  Nhưng là cơ hội tham quan làm giàu
  “Chuyến bay giải cứu đồng bào”
  “Thần tốc ngoáy mũi” đè đầu dân ra

  Covid máy in đô la
  Ngàn năm một thuở đó là trời cho
  “Còn đảng còn mình” giàu to
  Khắc ghi chân lý không lo nghĩ gì

  Đỗ Mười bè lũ vô nghì
  Đào mồ cuốc mả lăng trì chúng ra!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên