Tuyên ngôn độc lập

20
Tuyên ngôn độc lập

20 BÌNH LUẬN

 1. Nguyễn Thông, 1 nhà báo cách mạng, nhắc lại 1 trong những điều được giáo dục tại miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, aka Việt Nam Dân Chủ Cộng Đồng

  “học cấp 1, trong sách tập đọc có bài thơ, rằng “Ngày mùng 2 tháng 9/Ngày sinh của nước ta/Tháng 10 ngày mùng 1/Quốc khánh nước Trung Hoa/Nước Việt Nam gan dạ/Có Trung Hoa anh hùng/Bên nhau luôn sát cánh/Tiêu diệt kẻ thù chung/Việt Nam có bác Hồ/Trung Hoa có bác Mao/Nhi đồng cả hai nước/Yêu hai bác như nhau”

  Nói là học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, tại sao Đảng Cộng Sản lại không đem những thứ này ra dạy lại cho con nít Việt bây giờ ?

 2. – Dách cô pánh pao, lèng cố xái mỉu, dách cô xám xám aaaa !
  – Thằng nào nói đó ?
  – Thiến Heo á !
  – Cũng mầy nữa. Mầy nói tiếng Chung Kuốc sao Bác không quán triệt gì cả.
  – Cái này tiếng Dziệc ạ !
  – Là sao nói rõ bác nghe nào.
  – Dách cô pánh pao là 1 cái bánh bao ạ. Lèng cố xái mỉu là 2 cái xíu mại.
  – Còn cái gì dách cô xám xám?
  – Là 1 chai 33 ! Ha ha ha !

 3. Khà khà khà, trong khi Viet Cộng chúng anh ăn mầng ngày độc lập cùng vói hơn 190 tòa đại sú kkhap thé giói và dân VIET NAM đang có mot kỳ nghỉ hè dài hạn nhân dip lể ĐÔC LAP 2 thang 9 tại Viet Nam thì đám Tàn Dư Ngụy Ccock lồng lộn tức điên lên và chỉ biét CHÉM GIÓ trên mạng ảo ,hahhahahahhaha.

  Củng là chiên đấu hô hào hò hét thé mà bay giò cái gọi là VIET GIAN CONG HÒA bién mất khỏi bản đồ chính trị thé giói và nhuòng chổ cho nuóc CONG HÒA XA HOI CHỦ NGHIA VIET NAM, hahhahhhahaha.

  Cay cú, tức tối, thù hận và cuoi cùng chỉ CHÉM GIÓ rồi củng chỉ quay lại nguyền rủa nhau trong bóng đêm, hahahhahah.

  Ai biẻu cha ông Tàn Dư Ngụy Cock quá HÈN NHÁT cho nên mói có ngày nay ôm hận tức tối hộc máu mủi, kkakakkakka . Làm LOẠN TUÓNG giét DIẸM NHU thì dể rôi, nhưng mà winh’ vói Viet Công thi không dể ăn tí nào vì thé NGUY SAI GON………….toang chạy, cỏi áo tuột quần, quăng súng liệng đạn chạy trần trự trông thảm hải chẳng gióng ai, kekekeekkee.

  • he he he…

   VNCH biến mất thì thằng VNDCCH cũng bị quăng vào thùng rác….,; Bây giờ thử hỏi còn ai biết đến cái tên nước vndcch là cái nước củ…cải gì!

   Thằng Hồ Quang thì cũng bị chết đúng vào cái ngày mà nó ăn cướp chính quyền của người ta để đẻ ra cái đứa con lộn giống Nga + Tàu mang tên vndcch quái thai…và ngày nay cũng chẳng ai buồn nhắc đến nó.

   Tội nghiệp thằng Hồ Quang chết trúng ngày trùng khiến phải bị ‘phanh thây thị chúng’ xuốt 53 năm nay.

   Đúng là Trời hành kẻ gian ác!

   Tội nghiệp Phét đã hèn còn cay cú lại bị bệnh hoang tưởng trầm…..kha!

   • Ê Hụi, xem vậy mà Ngụy Hũi rát là………….ngu à nghen. Viet Nam Dan Chu Cong Hòa là TIỀN THÂN của nuoc CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM mà em NGUY HŨI. Những nhà khai sáng và lảnh đạo nuoc VNDCCH thì củng đả là nối tiép tói CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM từ thánh HO CHI MINH ,LE DUẢN ,TRUONG CHINH, PHAM VAN ĐONG , v.v.v.v.

    Cả mot sư nói tiép lien tục như rứa mà Nguy Hủi nhìn hong ra thì là răng mà GIAT SÂP CỌNG XÃNG hả em.

    Thôi, như rứa là nằm âp CHÊRRY KHÔ là đúng rồi, kekkekekekeke .

    Trong khi đó thằng CUOC ZA VIET NAM cùa Bao ĐAi. thì bị thằng VNCH của DIEM NHU thiến. ĐỆ I VNCH của DIỆM NHU thì bị nhóm LOẠN TUONG phe của THIỆU thiến.

    NGỤY SAI GON khong co’ tính liên tục vì chúng nó GIET NHAU vì thé NGUY SAI GON có tói 2 ngày CUOC KHANH là thế đó.

    Ngày quoc khánh thứ 1 lá ngày 26/10 , ngày mà DIỆM lật đổ BẢO ĐAI.

    Ngày Quoc khánh thứ 2 là ngày 1/11 , ngày mà LOẠN TUÓNG THIỆU LẬT Đỏ và XỬ TỬ DIÊM NHU.

    Néu mà NGUY SAI GON còn tồn tại thì hỏng biét là NGỤY có bao nhieu ngày CUOC KHÁNH đó nghen. Cứ mỏi lần LẬT ĐỔ và GIET NHAU là có mot ngày CUOC KHÁNH mói ra đòi , kekekekekeke

    PHải hong NGUY HŨI, kekekkeek

    • he he he…

     tiền thân với chả tiền kiếp….

     thử hỏi trên thế giới còn ai biết đến cái nước vndcch là cái con củ…cải gỉ hả phét.

     cái ngày 2/9 là cái ngày ‘trung nhật’ khiến cho thèng ‘cha già dâm tặc’ của phét phải ngủm củ tỏi, …đã thế còn bị ‘phanh thây thị chúng’ xuốt 53 năm nay mà chưa được…phóng thích.

     thật đáng kiếp cho một thằng lưu manh chuyên nghề ăn cướp!

     tội nghiệp phét đã hèn lại cay cú.. mà còn bị thêm bệnh hoang tưởng nặng!

     • Kekekkeekekk, Nguy Hũi bí lối lại càng thêm cay cú. Để anh Phét nói tiep về tính liên tục của VNDCCH cho em học hỏi và càng cay cú cho vui nghen.

      VIET NAM DAN CHỦ CONG HÒA ra đời năm 1945 sau khi Viet Minh chúng anh hất cẳng thằng NHẬT.

      Sau đó VIET MINH chúng anh tiep tục bạt tai thằng mất dạy PÁP bẳng trân ĐIÊN BIEN PHỦ chấn động địa cầu. Thàng mất dạy PÁP cút xéo sau khi RẶN ra thằng CUÓC ZA VIET NAM và giao playboy BẢO ĐẠI điều hành.

      Thăng PÁP phóc chạy sau khi thằng bu MẼO đả bỏ ra 80% chiến phí tại Viet Nam mà khong nên com cháo gì , thằng bu MẼO nhảy vào định kiếm ăn. Lúc đó VIET MINH chung anh mói lập ra MAT TRÂN GIAI PHÓNNG MIÊN NAM và NGUYEN HUU THỌ và NGUYEN THI BINH lảnh đạo sau này là chinh phủ CONG HOA MIEN NAM VIET NAM.

      Suot thoi gian chien tranh , Viet Nam Dan Chủ CONG HÒA và CONG HÒA MIEN NAM VIET NAM (tức VIET CỘNG) vì sứ mạng THONG NHAT DAT NUÓC , hai phía cùng chién đắu chống lại mot kẻ thù chung đó là MỸ va NGỤY.

      Trận 1975 miền Bắc và miên NAM phối hợp nhịp nhàng khiến đám LOẠN TUÓNG(Ngụy hủi nói à nghen) NGUY SAI GON chới vói choáng váng và cuoi cùng là……….XÍNH WINH’ ,kekekkkkekek

      Sau khi Mẽo cút và Ngụy nhào thì chinh phủ CONG HOA MIEN NAM VIET NAM tiep quản tát cả nhũng gì thuoc về miền NAM bao gồm nơ của NGUY SAI GON nợ MẼO 145 triệu vay rôi chạy làng.

      Toi năm 1976 , 2 miên thong nhát đat nuóc và mot tên nuóc mói của VN ra đòi đó là nuoc CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM.

      Ngụy hũi thây VC chúg anh tổ chức và lien kết mọt cách nhịp nhàng hay khong hả em HŨI.

      Có thé mói đánh đuọc MẼO cút và NGỤY nhào chớ em. Lich sữ nó như thế anh Phét đố thằng Tàn Du NGUY COCK nào cải đuọc thi anh Phét phát kẹo cho ăn nghe chưa kekkekkekekke.

     • Anh Phét nói quá đúng mà em Ngụy Hũi. Ngụy Sai Gòn của em có tói 2 ngày……..CUỐC KHÁNH luon nghen.

      Ngày Cuóc Khánh thứ 1 đó là ngày mà NGO ĐINH DIỆM………LẬT Đổ playboy Bảo Đại ngày 26/10/1955 trong khi Báo Đại đi đang ăn choi tại Hong Kông. Lật đổ xong Bao Đại thì NGO ĐINH DIÊM lấy ngày 26/10 làm ngày CUÔC KHÁNH cho cái gọi là “VIET NAM CONG HÒA”. Diêm làm ton ton cho tói ngày mà bị đám Loạn Tuong bao gồm THIỆU, KHIÊM, ĐôN , ĐÍNH , MINH , XUÂN(nhóm Loạn Tuóng 6 thằng).

      Đám Loạn Tuong này làm Đáo Chánh ngày 1/11/1963, kêt quả là hai anh em Diệm Nhu bị xử tử man rợ nhất thé kỷ 20. Sau khi giét xong nhà NGÔ thì đám LOẠN TUONG chọn ngày 1/11 làm ngày CUỐC KHÁNH thứ 2

      Trong toan thé giói chi có cái nuóc “VIET GIAN CONG HÒA” mói có hai ngày CUÓC KHÁNH mà thôi .

      Néu Ngụy Sai Gòn mà còn tồn tại thì cho tói ngày nay khong biét có bao nhieu………..chục NGÀY CUOC KHÁNH đó em Ngụy Hui. Lạ à nghen.

      Anh Phét noi rồi, anh Phét mà nói vè lich sữ cùa NGUY SAI GON thì không sai bất ky điều gì. Anh Phét thach đố bao nhieu thằng tuóng NGỤY lúc chúng còn sông’mà không co thằng tuóng nào đủ can đảm đối chất voi anh Phét.

      Ngụy Hũi học từ anh rat là nhiêu đó nghen. Tiep tục đi theo anh Phét em se hoc đuoc nhiêu điều lắm nghen. Free to learn, kkekekekeke

   • Trốn kỷ thế Ngụy Hũi. Anh Phét nói có gì sai nào. Ngụy Sai Gòn có 2 ngày CUỐC KHÁNH thì cả thé giói đều biết cơ mà.

    “Phiếu đỏ ta bỏ vô bì
    Phiếu xanh Bảo Đại ta thì vứt đi ”

    Đó là 2 câu thơ dân gian nói về việc DIỆM truất phế Bảo Đại. Diệm tuyên truyền trong dan chúng 2 câu tho đó nhằm để khuyen khich nguoi dân ủng hô DIỆM và phế truát Playboy Bảo Đại

    Cuộc đời nó thé, CÁ ăn kiến thì Kiến ăn cá , Diệm lật đổ truất phế Playboy Bảo Đại và lấy ngày truát phế đó làm ngày CUOC KHANH đó là ngày 26/10. Tám năm sau thì chính NGO ĐINH DIỆM bị đám LOẠN TUÓNG bao gồm THIỆU, MINH , KHIÊM, ĐÔN, ĐÍNH, XUAN” và khoảng 40 tên tuóng tá khác LẬT ĐỔ và XỬ TỬ . Sau khi MISSION ACCOMPLISHMENT, đám Loạn Tuóng này chọn ngày 1/11 làm ngày CUỐC KHÁNH thứ 2.

    Chuyện đảo chánh thời NGUY SAI GÒN đó là chuyện ………CƠM BỬA. Chacc’ chắn khong ai quên đó là sau khi đam LOẠN TUÓNG mân thịt DIÊM NHU xong rồi thì là chúng tranh giành quyền lực , chia bè chia phái giống như nạn 12 SỨ QUÂN thòi ĐINH TIÊN HOÀNG. Chỉ trong vòng 18 tháng từ thang 11/1963- thang 6/1965 , NGUY SAI GON đả có không duói 10 lần ĐẢO CHÁNH.

    Túm lại là NGUY SAI GÒN có 2 ngày CUOC KHÁNH đánh dấu 2 cuộc LẬT ĐỔ.
    Nguòi ta tự hỏi nếu như NGỤY SAI GÒN mà còn tồn tại cho tói hom nay thì không biét là nó có thêm bao nhieu ngày CUÓC KHÁNH nửa vì cứ mổi lần LẬT ĐỔ lại có mot ngày CUOC KHÁNH” ra đời.

    Ngụy Hủi vào đọc “KÒM” cùa anh Phét để mà tăng kiến thức về cha ông của mình nghe chưa. Nằm ấp CHÊRRY KHÔ là bị………dốt đó nghe chưa Ngụy Hũi.

    • Ê Ngụy Hũi, có phải là NGỤY SAI GÒN có 2 ngày CUỐC KHÁNH phải khong em? Em câm mỏm rồi sao ha? Anh Phét mà nói về NGỤY SAI GÒN thì bố bảo làm sao em hoạc bất cứ tên Tàn Dư nào dám cải.

     Trốn tiep tục và chịu khó nằm ấp CHERRY KHÔ tiép tục cho hết kiép đi nghen em, kêkkeeekkeekekekekek

    • Ê ngụy hũi, em dạo này trốn hơi kỷ đó nghe em. Pả mịa khoe rằng sông tại nuóc…..”DÂN CHỦ” mà mói há mỏm nói thật llich sử là NGUYEN VAN THIỆU là một trong đám LOẠN TUÓNG tham gia xử tử DIỆM NHU mot cach man rọ nhất thé kỷ 20 mà đả sợ trốn chui trôn nhủi là thé nào hả em NGỤY HŨI.

     Mạnh dạn lên coi nào HŨI . Nguyên Van Thiệu , ton ton của cái gọi là VIET GIAN CONG HÒA là tên LOẠN TUÓNG thì cả thé giói đều biét thì hà cớ chi mà em HŨI lại sợ là thé nào. You are a completely coward scumbag, Hũi!

  • Cho hỏi cái này . Níu Hồ Chí Minh, aka Bác Hồ của mấy ngừ có công lớn -tất nhiên, đ/v mấy ngừ- tới như vậy, rùi Đảng Cộng Sản -Hahahaha, cho cười cái- phát động fong chào Học & làm theo, nhưng làm thì cứ như vừa phọt vừa phẹt vào mặt Bác vậy ? Toàn “thành phố Hồ Chí Minh” kiếm lòi tĩ không thấy cụm từ “chủ nghĩa xã hội” & all its variations ở đâu . Chỉ thấy quảng cáo đúng chuẩn, mà toàn chuẩn tư bửn . Ngay cả Đức cũng phải nói rõ CHLB Đức, chớ hổng phải CHDC Đức như Nguyễn Thiện Nhân . Rùi Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh!!! That alone mang thông điệp “Up Yours!” đ/v tư tưởng Hồ Chí Minh, một con cá sặc bự chàm goàm nhét thẳng vào mồm Bác . Ngày xưa Trần Đăng Khoan làm thơ Nixon perform fellatio cho Bác, bi giờ Đảng trả thù cho Nixon, tọng nguyên con vào họng Bác?

   Học & làm theo chỗ nào nói nghe coi ?

   Muốn học & làm theo thì phải làm sao thì nên cảo thơm -đ/v Chu Mọng Lông- Hồ Chí Minh toàn tuyển tập lần giở trước đèn nhá . Có thể bắt đầu bằng dựng tượng tướng Trần Canh ở Tp Hồ Chí Minh . Until then

  • Cộng Sản Việt Nam ăn cứt, uống nước đái.
   Cộng Sản Việt Nam sinh ra từ cứt.
   Cộng Sản Việt Nam trở về với cứt, nước đái.

   Cộng Sản ăn cứt, sinh ra từ cứt. Cộng Sản trở về với cứt.

 4. He he he …

  Hồ Quang trọ trẹ cho giống tiếng Nghệ:

  Tôi – đang – nọi – phẹt – đồng – bào – cọ – nghe – rọ – không?

  Pà mịa cả họ nhà Phét!

 5. – Hù Chư Mỉng !
  – Shi ! Ủa, xí lộn, mà thằng nào gọi tao đó?
  – Thiến Heo á !
  – Mầy nói tiếng Dziệc phải chỉn chu nghe chưa không được gọi lộn tên Bác !
  – Khắc phục ạ ! Ha ha !

 6. Thôi thì chào mừng ngày Bác Hồ của trí thức các bác về chỗ người hiền Mác-Lê, cầm roi mây chờ sẵn

  Ui lộn, ngày độc lập tương đối của dân tộc xã hội chủ nghĩa

  Either way, one or another, chúc mừng ngày Bác Hồ chết phải ngày trùng, làm đám dân xã hội chủ nghĩa tụi bay nửa khùng nửa điên

 7. Họa sĩ Babui mà vẽ hình cái micro giống như con cờ ngay miệng HCM thay cho cái búa, thì tuyệt vời. Trên cái micro mang hình con cờ…đó, có khắc chữ “Made in China”.

 8. Bác nên nói tiếng Hán, rùi kêu Tiến sĩ Hán-Nôm dịch lại . Nghe rõ nhưng chả hiểu Bác nói cmn gì hết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên