Từ ‘Kẻ Ám Sát Cánh Đồng’ đến’ Chuyện Làng Nhô’, một sự lưu manh tột cùng của những kẻ bồi bút văn nô

1

1 BÌNH LUẬN

 1. CHUYỆN ĐỜI

  Chuyện đời chỉ nói để chơi
  Hơi nào hết việc được người thế gian
  Con người ngỡ tưởng đâu sang
  Nhưng khi thành vật mới càng tởm kinh

  Vật thành toàn loại linh tinh
  Làm thân vật hóa thiệt tình vậy thôi
  Văn chương chữ nghĩa thành tồi
  Hóa ra công cụ trong đời kiếm ăn

  Khác nhau duy chỗ lương tâm
  Khả năng nhận thức hỏi ngoài gì đâu
  Kiểu mà nhận thức cào cào
  Mỗi con chỉ nhảy rào rào hơn chi

  Lương tâm cũng thế mà suy
  Con tằm ăn đá có gì thành tơ
  Nói chung ngàn thuở đến giờ
  Đặc thù lại chính bây giờ lạ sao

  TIẾU NGÀN
  (26/4/17)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên