Tran Ngoc Thao va Tinh that Bong Lai

7

7 BÌNH LUẬN

 1. Trần Ngọc Thảo, Thích Nhật Từ, “giỏi” như con bò !
  Tiền kiếp của Thích Nhật Từ là “con bò” !

  Câu nào hợp lý hơn?

 2. Nông Dân Nam Bộ Ơi
  Mi nói chuyện yeu nuóc
  xúi trẻ ăn cứt gà
  Mi thì ngồi sa lon
  Mi yeu nuóc từ xa

  Xúi con nít vô tù
  ngoài này mi chém gió
  Sao mi không về nuoc
  Lật Cộng cho dân xem
  Mi can đảm mức nào
  Sau đó dân sẻ theo

  Còn néu mi hèn nhát
  Già rồi vẩn sợ chết
  Thì nên câm mồm lại
  Đừng xúi dại trẻ con
  Nhà tù hỏng tuong lai

  Anh Phét hỏi mi nè
  Bốn bảy năm trôi qua
  Mi xúi quẳy đuọc ai
  bao nhieu đứa vô tù

  Mi cứ việc thù CỘNG
  Đó là quyền của mi
  Nhưng anh Phét muốn rằng
  Mi can đảm hơn tí

  Về Viet Nam winh’ Cộng
  Để biẻu hiện gan lì
  Cho tuỏi trẻ Viet Nam
  Biét gan lỳ của NGỤY
  Và bắt chuóc noi theo

  Néu mi không làm đuọc
  Thì đó chính là XẠO
  Và đó chinh’ là HÈN
  Già rồi vẩn hèn nhát
  Là NÔNG DAN NAM BỘ.

 3. Ta còn làm thinh đến bao giờ?

  Một cụ già hơn chín mươi tuổi
  Vừa bị tuyên án năm năm tù
  Và cũng bị chửi bới nguyền rủa
  Bởi lũ mọi rợ Thích Nhật Từ!

  Hơn thế nữa luật sự bào chữa
  Bị hành hung ngay trước cổng tòa
  Hai ngày rồi – không một tiếng sủa
  Ta còn làm thinh đến bao giờ?

  Nông Dân Nam Bộ

 4. con bò nó đâu có ngu
  con bò ăn cỏ thầy cu ăn gì
  thầy cu buổi sáng ăn bì
  ban đêm bổ khí tụ trì hai bên

 5. Là văn hóa bạn à!

  Sống tử tế hài hoà
  Sống sạch sẽ thật thà
  Đó có là Định Mệnh
  Sống trong cõi ta bà?

  Là văn hóa bạn à!

  Hỡi tuổi trẻ yêu nước
  Tương lai của nước nhà
  Có làm bạn suy nghĩ
  Nền văn hóa nước ta?

  Nông Dân Nam Bộ

 6. Định Mệnh!

  Trời đất cho Nhật Bản
  Một Minh Trị Thiên Hoàng
  Không đi theo cộng sản
  Để nước Nhật giàu sang?

  Riêng định mệnh sắp đặt
  Việt Nam với Hồ tặc
  Và bầy đàn Ba Đình
  Đi bưng bô cho giặc?

  Định mệnh đã an bài
  Hầu hết bặc anh tài
  Cùng chung sống tại Mỹ
  Một Hợp Chủng hôm nay?

  Định mệnh cho Đại Hán
  Một đất nước bao la
  Với một Mao xếnh xáng
  Đè đầu cỡi cổ ta?

  Định mệnh nào cho Nga
  Gieo bao nhiêu thảm hoạ
  Xâm lăng Ukraina
  Bởi một tên sa đọa?

  Định mệnh đã an bài
  Bạn tin vào Định Mệnh?

  Nông Dân Nam Bộ

 7. Hiện tượng giang hồ mạng

  Thà sống thời đồ đá
  Hơn là thời chó má
  Thời tội ác lên ngôi
  Đồ mọi rợ man trá!

  Thời cộng sản trị vì
  Sư quốc doanh trụ trì
  Thô bỉ vô liêm sỉ
  Toàn thứ đồ vô nghì!

  Ma tăng loài cộng phỉ
  Sư tình dục tiến sĩ
  Thượng tọa Thích Nhật Từ
  Trần Ngọc Thảo ma quỷ!

  Phỉ báng Đức Như Lai
  Sư quốc doanh tay sai
  Hiện tượng giang hồ mạng
  Chùa Giác Ngộ ngày nay!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên