Tổng tuyển cử thống nhất hai miền

27
Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ảnh BBC

Sơ lược vấn đề

Nhiều người cho rằng chính phủ Ngô Đình Diệm sau năm 1954 đã không thi hành Hiệp định Genève tổ chức Tổng tuyển cử dự trù tháng 7 năm 1956 nên CS Hà Nội có cớ xâm chiếm miền Nam bằng vũ lực. Để tìm hiểu về Hiệp định Genève và Tổng tuyển cử thống nhất quí độc giả có thể coi trong cuốn Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập của Nguyễn Đức Phương, phần Phụ Lục trang 930-943. Chúng ta cũng có thể tìm trên Wikipedia (Yahoo, Google), đề tài này được nói rất rõ và chi tiết, ngay cả Wikipedia Tiếng Việt do trong nước đưa ra nói rất rõ, chi tiết. Ngoài ra các tác giả Pháp, Mỹ như Jean Lacouture, Fredrik Logevall (1) cũng viết về vấn đề này trong sách của họ.

Tôi xin đi ngay vào đề tài, Hiệp định Genève được ký ngày 20-7-1954, nội dung chính nói về đình chiến, đất nước chia đôi tại vĩ tuyến thứ 17, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Việt Minh) đóng ở trên chính phủ Quốc Gia Việt Nam và quân Pháp rút vào nam dưới vĩ tuyến 17.

Ngày hôm sau 21-7-1954 Hội nghị nhóm họp trở lại và cùng nhau thảo bản Bản tuyên bố cuối cùng ngày 21-7-1954 gồm 13 điểm (2)

Bản tuyên bố cuối cùng về tái lập hòa bình Đông Dương không mang chữ ký của bất cứ phái đoàn nào tham dự hội nghị, trong đó điều 7 nói nguyên văn:

Hội nghị tuyên bố, giải pháp cho những vấn đề chính trị ở Việt Nam dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ sẽ cho phép người dân Việt Nam được hưởng nền tự do cơ bản thông qua kết quả tổng tuyển cử tự do sẽ được tổ chức tháng 7-1956”

Ta cần chú ý, trước hết vấn đề Tổng tuyển cử dự trù năm 1956 chỉ là nói miệng với nhau (oral statements) và không có chữ ký (unsigned document) của bất cứ phái đoàn nào, nó không có nhiều giá trị về mặt pháp lý. Trên thực tế cuộc Tổng tuyển cử tại VN năm 1956 không được các cường quốc quan tâm kể cả Nga, Trung Cộng, người ta chỉ muốn một hiệp định chấm dứt chiến tranh.

Thứ hai nó không ấn định rõ ràng hai bên phải tổ chức bầu cử ra sao? không có những điều khoản chi tiết về Tổng tuyển cử. Nó ngụ ý hai bên Bắc và Nam tự giải quyết lấy vấn đề, tùy theo thiên chí của hai bên, Tổng tuyển cử hoàn toàn không mang tính mệnh lệnh, quy định phải thực hiện, nói chung mơ hồ.

Nó không ấn định bầu theo thể thức như thế nào, ai thắng sẽ được quyền lợi gì? thua sẽ ra sao? có thể hai bên sẽ đưa ra những thể thức thí dụ như dưới đây:

Nếu miền Bắc thắng cử thì ông Hồ Chí Minh sẽ làm Chủ tịch đứng đầu cả nước, ông Ngô Đình Diệm thất cử sẽ xuống làm thường dân. Ngược lại nếu ông Diệm thắng cử sẽ làm Tổng thống cả hai miền, ông Hồ sẽ xuống làm phó thường dân.

Hoặc theo thể thức khác như nếu miền Bắc thắng, ông Hồ Chí Minh sẽ làm Chủ tịch đảng kiêm Chủ tịch nước, ông Ngô Đình Diệm sẽ làm Phó chủ tịch đảng và Phó chủ tịch nhà nước và dĩ nhiên ông Diệm phải vào đảng. Trường hợp ông Ngô Đình Diệm thắng cử thì sẽ làm Tổng thống cả hai miền, ông Hồ Chí Minh sẽ làm Phó Tổng thống và phải bỏ đảng

Cả hai thể thức đều không tưởng và không thể thực hiện được.

Nói chung thì Tổng tuyển cử thống nhất chỉ là nói chơi cho vui thôi!

Sự thực phía Hà Nội

Năm 1956, Việt Nam Cộng Hòa từ chối Tổng tuyển cử vì cho rằng miền Bắc không bảo đảm có bầu cử tự do, dân chủ. Hà Nội vận động quốc tế kêu gọi các đồng chủ tịch Hội nghị Genève (Anh, Nga) để thực hiện Tổng tuyển cử. Tháng 6 năm 1955 Hà Nội tuyên bố sẵn sàng mở hội nghị hiệp thương với Sài Gòn nhưng không được đáp ứng. Trong khi tiến trình yêu cầu và từ chối đàm phán vẫn tiếp diễn, Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (Hà Nội) còn cố tái lập quan hệ thương mại giữa hai miền, để giúp “nhân dân hai vùng trao đổi kinh tế, văn hóa và xã hội, nhằm tạo thuận lợi cho việc khôi phục cuộc sống bình thường của người dân”. Hà Nội đã gửi văn thư cho miền nam VN đề cập Tổng tuyển cử những năm 1955, 1956, 1957… và thậm chí sau khi đã phát động chiến tranh du kích tại miền nam 1958, 1959, 1960 nhưng họ vẫn yêu cầu miền Nam đàm phán.

Trong Hiệp định Genève 1954, Wikipedia do phía CS đưa ra có nói nguyên văn

Năm 1956 Trường Chinh đề nghị tổ chức cuộc họp giữa 9 bên tham gia Hội nghị và 3 bên tham gia ICC (Ủy hội quốc tế) để thúc đẩy Tổng tuyển cử. Đáp lại, phía Liên Xô khẳng định chỉ có thể tác động tới phái đoàn Ấn Độ và cũng cảnh báo với Trường Chinh rằng sẽ không có việc tái triệu tập Hội nghị, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải chấp nhận rằng không có Tổng tuyển cử và Việt Nam phải tự chuẩn bị phương án cho chính mình. Bất chấp việc không được Liên Xô và Trung Quốc ủng hộ, thậm chí Liên Xô đã nhắm mắt trước những gì đang xảy ra tại Đông Dương, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn tiếp tục có những nỗ lực ngoại giao…….

…..Nói cách khác, những cường quốc của khối Xã hội chủ nghĩa đã không cung cấp cho Hà Nội sự hỗ trợ quốc tế mà họ kêu gọi.

(3)

Các cường quốc kể cả Nga, Trung Cộng đã không ủng hộ lời kêu gọi tổ chức tuyển cử của miền Bắc mà muốn hai miền Nam- Bắc được giữ nguyên như thế (ở đâu ở đó). Trung Cộng cho rằng việc tổ chức bầu cử tự do và thống nhất Việt Nam, không thể được thực hiện trong thời gian này.

Sau khi ký Hiệp định Genève một năm Thủ tướng Ngô Đình Diệm nói không từ chối Tổng tuyển cử thống nhất hai miền nhưng thống nhất trong tự do chứ không phải trong nô lệ, ngoài ra ông không tin tưởng miền Bắc có thể bảo đảm bầu cử tự do.

Thực ra những năm 1955, 1956 tại miền Bắc cuộc cải cách ruộng đất dẫn tới nông dân nổi dậy ở vùng lân cận Vinh, người dân vô cùng căm phẫn. Miền Nam có chiến sự với các giáo phái khiến Ủy Hội Quốc Tế kiểm soát đình chiến tại Đông Dương (Ấn Độ, Ba Lan, Gia Nã Đại) không tin có thể có bầu cử tự do, nghiêm túc được. Ủy hội cũng không hy vọng bảo đảm một cuộc bầu cử thật sự tự do trong đó cử tri có thể bỏ phiếu theo ý muốn mà không sợ bị trả thù chính trị. Ủy hội đồng ý với quan điểm của Quốc gia Việt Nam (miền Nam VN) rằng miền Bắc không đủ điều kiện tổ chức bầu cử công bằng.

Nguyên văn trả lời của Thủ tướng Ngô Đình Diệm:

Chính sách của chúng tôi là chính sách hoà bình. Nhưng không có gì có thể khiến chúng tôi đi chệch khỏi mục tiêu của chúng tôi là sự thống nhất đất nước, thống nhất trong tự do chứ không phải trong nô lệ. Vì dân tộc, chúng tôi sẽ đấu tranh hết sức mình cho sự thống nhất đất nước. Chúng tôi không từ chối nguyên tắc tuyển cử tự do để thống nhất đất nước một cách hoà bình và dân chủ. Tuy nhiên nếu những cuộc bầu cử tạo thành một trong những nền tảng cơ bản của nền dân chủ thật sự thì chúng chỉ có ý nghĩa với điều kiện chúng hoàn toàn tự do. Hiện nay, thực tế phải đối mặt với chế độ áp bức của Việt Minh, chúng tôi nghi ngờ về việc có thể bảo đảm những điều kiện của cuộc bầu cử tự do ở miền Bắc. (4)

Ông Diệm nói cũng đúng thôi. Nếu có bầu cử tự do ở miền Bắc thì VNDCCH thua chắc vì người dân không ai muốn cuộc sống bần hàn, đói khổ, hàng triệu người đã bỏ trốn Việt Minh vào Nam. Nhưng Tổng tuyển “tự do” cử sẽ không bao giờ có.

Quan sát viên của Ủy hội Quốc tế đồng ý với quan điểm của ông Diệm rằng miền Bắc không hội đủ điều kiện tổ chức bầu cử công bằng. CS Hà Nội vận động quốc tế thi hành Hiệp định Genève, thực hiện Tổng tuyển cử chỉ là để tuyên truyền, lấy cớ xin hiệp thương hai miền vì chính họ cũng thú nhận không đủ điều kiện tổ chức bầu cử.

Chính Trung Cộng sau này đã lật tẩy bộ mặt thật của đàn em Việt Cộng gian trá, Hà Nội không muốn Tổng tuyển cử chứ không phải họ tha thiết thống nhất bằng hòa bình. Theo tài liệu Quân sử của Bộ Trung Hoa Quân Mưu thì sự thất bại của Cải cách ruộng đất đã khiến cho CSVN không thể thực hiện Tổng tuyển cử được, cái hy vọng thống nhất bằng lòng dân qua bầu cử của CSVN sụp đổ nên họ quay lưng với Hiệp định để gây chiến tại miền nam (5)

Hiệp thương là gì? Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa cố tái lập quan hệ thương mại giữa hai miền, để giúp “nhân dân hai vùng trao đổi kinh tế, văn hóa và xã hội, nhằm tạo thuận lợi cho việc khôi phục cuộc sống bình thường của người dân.” Cái này gọi nôm na là cò gỗ mổ cò thịt, miền Bắc từ sông Bến Hải trở lên, đông dân đất cầy trên sỏi đá, thiếu lúa gạo trầm trọng sau Hiệp định Genève muốn dụ hiệp thương để kiếm chút cháo của vựa lúa miền Nam

VNCH giao thương với nhiều nước trên thế giới chẳng cần miền Bắc, vả lại Hà Nội lợi dụng cơ hội để đưa gián điệp, nằm vùng vào trà trộn thực hiện những âm mưu đen tối của họ sau này.

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muốn lập quan hệ thương mại giữa hai miền (6) để trao đổi văn hóa, kinh tế xã hội. Hội nghị Trung ương đảng lần thứ tám (khóa hai) dự kiến:

“Muốn thống nhất nước nhà bằng phương pháp hoà bình, cần phải tiến hành thống nhất từng bước; từ chỗ tạm thời chia làm hai miền tiến đến chỗ thống nhất chưa hoàn toàn, từ chỗ thống nhất chưa hoàn toàn sẽ tiến đến chỗ thống nhất hoàn toàn.”

Cũng như vấn đề bầu cử, chính quyền miền Nam từ chối cả việc thảo luận hiệp thương. Cái trò mập mờ đánh lận con đen của Hà Nội chẳng bịp được ai, vải thưa không che được mắt thánh. Họ đã đánh giá quá thấp hiểu biết của miền Nam, tưởng như chính quyền này không hay biết gì, người ta đã quá rõ bộ mặt thật của Việt Minh từ 10 năm trước.

Trong hồi ký White House Years, Chương thứ 8, The Agony of Vietnam, Kissinger nói Hà Nội không bao giờ muốn Hiệp định và hòa bình, họ chỉ muốn chiến thắng quân sự.

Thật vậy, người CS chủ trương chính quyền đẻ ra từ họng súng, năm 1954 sau Hiệp định Genève họ để lại rất nhiều cán bộ, đảng viên nằm vùng, những năm 1957, 1958, 1959… tại miền nam Việt Cộng nổi lên y như ong vỡ tổ. Năm 1973, ký Hiệp định Paris, Cộng quân nhất định không chịu rút về Bắc, họ để lại hơn trăm ngàn quân tại miền Nam. Hiệp định Paris chưa ráo mực, CSBV mở xa lộ Đông Trường Sơn ngày đêm chuyển vận vũ khí vào Nam chờ ngày tổng tấn công.

CSVN thừa biết bầu cử, Tổng tuyển cử rất khó ăn, cho dù thắng cử cũng không thể tiêu diệt hết đối phương ngay mà phải mất khá nhiều thời gian cho nên dùng bạo lực cách mạng như Lénine đã dậy là chắc ăn nhất.

Ai bầu cho Hồ Chí Minh?

Tác giả GS Fredrik Logevall trong cuốn sách nổi tiếng mới xuất bản 2012, một công trình nghiên cứu lớn về chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất có nói (7): Cả Nga và Trung Cộng đều muốn hoãn Tổng tuyển cử mà Phạm Văn Đồng đề nghị thực hiện sớm hơn, Việt Minh tin là họ sẽ thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc. Các nhà chính trị Tây phương Pháp, Mỹ, Anh biết là ông Hồ sẽ thắng trong cuộc Tổng tuyển cử nên muốn định ngày càng xa hoặc không định ngày càng tốt. Tổng thống Eishenhower nói có thể 80% người dân Việt Nam muốn bầu cho Hồ Chí Minh hơn là cho Quốc trưởng Bảo Đại. Phía CS cả Chu Ân Lai, Molotov đều không muốn bầu cử sớm, ngày 23-6-1954 Thủ tướng Pháp nói bầu cử khi nào hai miền đã bình tâm trở lại. Chu Ân Lai nói đàm phán thỏa thuận chính trị do hai chính phủ VN (Nam, Bắc), ông không nói họ cần thương thuyết ngay. Ngoại trưởng Nga Molotov đề nghị năm 1955, Tây phương từ chối, cuối cùng ông đề nghị tháng 7-1956 tức hai năm sau.

Các nhà sử gia, chính khách Tây phương thường lý luận đơn giản theo kiểu Tam đoạn luận:

Người VN thù ghét thực dân Pháp, ông Hồ Chí Minh chống Pháp nên được dân ủng hộ

Người VN thù ghét Tây, ông Diệm, Ông Bảo Đại theo Tây không được dân ủng hộ

Thực tế cho thấy hai tuần sau khi ký Hiệp Định người dân miền Bắc từ bỏ quê cha đất tổ ồ ạt di cư vào Nam bằng máy bay tai các phi trường Hà Nội, Hải Phòng và bằng tầu thủy tại Hải Phòng. Tổng cộng có hơn nửa triệu người di cư bằng tầu thủy, hơn 200 ngàn di cư bằng máy bay, khoảng trên 100 ngàn di cư bằng đường bộ, thuyền hay phương tiện riêng, sau khi bức màn sắt buông xuống nhiều người dùng thuyền vượt tuyến vào Nam. Vì số người di cư quá đông nên Cao ủy Pháp đã xin Việt Minh cho gia hạn thêm 3 tháng, ngày cuối cùng là 19-8-1955 (thay vì 19-5-1955). Trong khi đó có hơn 100 ngàn người ra Bắc hầu hết là đảng viên, cán bộ tập kết cùng gia đình, có hơn 4,000 người di cư vào Nam xin trở về Bắc.

Tổng cộng có hơn một triệu người bỏ Việt Minh di cư vào Nam theo chính phủ Quốc gia cho thấy Bác và Đảng đã mất lòng dân như thế nào, hơn một triệu lá phiếu bằng chân cho thấy ai bỏ phiếu cho ai?

Cuộc di cư bị cấm đoán ngăn cản rất nhiều, sau ngày 20-7-1954, dân Hà Nội có 80 ngày di cư, Hải Dương 100 ngày, Hải Phòng là địa điểm tập trung cuối cùng có 300 ngày. Chỉ những người sống ở thành phố là ra đi dễ dàng, sau 80 ngày miền quê muốn đi Hải Phòng từ Hà Nội phải có giấy thông hành, thường là xin của bà con, họ hàng (ở Hà Nội) về cạo sửa làm giả để qua mắt công an Việt Minh. Những người vùng hậu phương muốn đi cũng chẳng biết cách nào. Mặc dù di cư khó khăn nhiêu khê như vậy mà cũng đã có hơn một triệu người vào Nam, nếu được đi tự do thoải mái thì số người từ bỏ Việt Minh sẽ tăng hơn nhiều

Không riêng gì TT Eisenhower nghĩ Hồ Chí Minh được lòng dân hơn Bảo Đại, Walter Robertson phụ tá Bộ trưởng ngoại giao Mỹ cũng cho là Bảo Đại theo Tây, bù nhìn bị người dân khinh ghét (8)

Đầu năm 1947, khi quân Pháp tới người dân bỏ nông thôn, thành thị theo Việt Minh vào hậu phương kháng chiến. Theo lời kể của ông Đoàn Thêm (9) khi chính phủ Bảo Đại về nước chấp chính từ tháng 7-1949 đến đầu năm 1950 thì người dân tại hậu phương Việt Minh hồi cư tấp nập về thành thị, các tỉnh Bắc Ninh, Hà Đông, Hà Nội, Sơn Tây trong tháng 7-1949 mỗi ngày có vài nghìn người, riêng ngày 30-10 tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây số người trở về lên tới 35 ngàn người. Ông Đoàn Thêm nói người dân bỏ già Hồ về với Cựu Hoàng.

Thử hỏi tại sao người dân lại bỏ Hồ Chí Minh về với Bảo Đại trong khi ông vua này thân Tây? Tâm lý chung ai cũng muốn ấm no hạnh phúc, chẳng ai muốn sống trong cảnh đói khổ cơ hàn. Giữa cuộc đời đói cơm rách áo, đóng khố, bữa đói bữa no, khoai sắn do họ Hồ mang lại và cuộc sống tiện nghi, sung túc tại vùng Quốc gia, vùng thuộc Pháp thì người dân chọn sống chỗ nào? Ở đây chúng ta không nói tới chính trị mà chỉ chú ý khía cạnh xã hội, tâm lý, kinh tế của con người. Không ai mê nổi cái chính sách bần cùng hóa nhân dân của họ Hồ và tập đoàn tay sai Trung Cộng.

TT Eisenhower và một số chính khách sử gia Tây phương cho rằng người dân sẽ bỏ phiếu cho Hồ Chí Minh là hoàn toàn vô căn cứ, chẳng lẽ họ không chấp nhận một cuộc sống ấm no để lựa chọn một xã hội mọi rợ, bán khai, ăn khoai, đóng khố, chọn một cuộc sống đói khổ phản văn minh, phản tiến bộ?

Tại sao chính phủ miền Nam từ chối nói chuyện với Hà Nội về Tổng tuyển cử? Thủ tướng Diệm biết chắc sẽ không có bầu cử tự do, Hà Nội sẽ đe dọa người dân phải dồn phiếu cho Hồ Chí Minh. Muốn tổ chức bầu cử tự do có quốc tế giám sát phải kêu gọi các nước đồng chủ tịch, kêu gọi Liên Hiệp quốc đứng ra bảo đảm bầu cử nhưng chuyện này rất khó thực hiện.

Theo lời kể của Kissinger khi CSBV vi phạm Hiệp định Paris tấn công Phước Long cuối năm 1974, ông ta đã gửi văn thư xin can thiệp đến các nước đã tham dự Hội nghị quốc tế về VN cũng như bốn nước trong Ủy ban quân sự bốn bên (Canada, Hungary, Ba Lan, Nam Dương) (10). Hầu hết không phúc đáp, chỉ có một hai nước trả lời vu vơ, sau khi ký Hiệp định, hội họp xong người ta có khuynh hướng cao chạy xa bay, không muốn liên hệ tới chuyện đã qua.

Miền Nam VN không chấp nhận đề nghị Tổng tuyển cử vì:

-Thống nhất trong tự do chứ không phải trong nô lệ.

-Chính phủ Quốc gia Việt Nam không ký kết bất cứ văn thư nào của Hiệp định Genève 20-7-1954.

-Hiệp định không đề cập Tổng tuyển cử mà nó chỉ được nói tới ngày hôm sau trong lời Tuyên bố cuối cùng (final declaration) điều 7, một văn kiện không có chữ ký (unsigned document) mà chỉ là nói miệng với nhau (oral statements), thiếu căn bản pháp lý.

-Điều 7 ngắn gọn, mơ hồ, không có chi tiết qui định thực hiện, nó có nghĩa nhiệm ý (option) tùy hai bên thương lượng.

– Cuộc bầu cử tại miền Bắc sẽ không có tự do mà dưới sự chỉ đạo của Việt Minh

Ủy Hội Quốc Tế gồm Ấn Độ, Ba Lan, Gia Nã Đại không muốn đứng ra tổ chức Tổng tuyển cử cho rằng không thể có bầu cử tự do.

Hà Nội tích cực kêu gọi Quốc tế thực hiện Tổng tuyển cử nhưng miền Bắc không hội đủ điều kiện để tổ chức như Trường Chinh đã thú nhận với Thứ trưởng ngoại giao Nga năm 1956. Cuối cùng việc vận động chỉ là để tuyên truyền hạ thấp miền nam VN không có thiện chí thống nhất đất nước và để có cớ xâm lược bằng vũ lực.

Dù sao CSVN cũng đã tuyên truyền thành công lừa bịp được dư luận trong và ngoài nước, ngay tại miền Nam nhiều người tin rằng chính phủ Diệm sợ thua nên không dám Tổng tuyển cử.

Giới khuynh tả Tây phương đã lên án Ngô Đình Diệm ngoan cố khao khát quyền thế độc tài, nhưng độc tài Ngô Đình Diệm và độc tài Hồ Chí Minh cái nào ác ôn? Họ khen lấy khen để Hồ Chí Minh là nhà ái quốc xứng đáng được cai trị cả nước VN, họ muốn áp đặt một chế độ mà người dân VN không chấp nhận.

Nói về cái cái gian của Việt Minh năm 1945, 1946, Tướng Navarre Tư lệnh Đông Dương đã ghi nhận:

Họ rất giao quyệt, khôn khéo nên đã được Mỹ giúp đỡ nhiều mà còn được chính phủ Pháp lâm thời ủng hộ. Để lấy lòng Mỹ, họ vờ đóng vai Phong trào quốc gia chống Nhật và Thực dân. Để được lòng chính phủ Pháp mới (1945), họ tỏ ra liên kết nước Việt Nam mới (tức VM) vào nước Pháp mới. Họ lừa những người này, gạt những người khác. Họ giả vờ đóng kịch kháng chiến chống Nhật mà Mỹ chủ trương. Họ vờ cảm tình với tân chính phủ Pháp đồng thời họ ra sức khích động nhân dân chống Pháp” (11)

Hai mươi năm sau Hiệp Định Genève 1954, Hà Nội đã tiến hành Tổng tuyển cử bằng xe tăng đại bác năm 1975, con đường duy nhất mà họ có thể thống nhất đất nước.

Nhưng ở đây chỉ là thống nhất trong nô lệ

Trọng Đạt

—————————–

Chú thích:

(1) Jean Lacouture: End of a War, Indochina 1954, Chương 23 từ trang 301-313.

Fredrik Logevall: Embers of War, The Fall of An Empire And The Making of America’s Vietnam, 2012, trang 605-611

(2) Hiệp định Genève 1954, Wikipedia

(3) Mục VNDCCH đề nghị Tổng tuyển cử

(4) Trích tuần báo Việt Nam (Vietnam bulletin) của tòa Đại sứ VN tại Mỹ ngày 16-7-1955 trang 24. (Wikipedia)

(5) Diễn Đàn Việt Thức, Vai Trò CS-Trung Quốc trong Chiến Tranh Việt Nam, Nhất Thanh lược dịch, Chinese Military Advisory Group-CMAG

(6) Vietnam News Agency, 7 tháng 2 năm 1955 (Wikipedia)

(7) Embers of War, The Fall of An Empire And The Making of America’s Vietnam, trang 610

(8) Embers of war trang 495

(9) Đoàn Thêm: Những Ngày Chưa Quên, quyển thượng trang 138-140, 173-174, 206-210

(10) Years ot Renewal trang 485, 486

(11) Agonie de l’Indochine, trang 13.

27 BÌNH LUẬN

 1. 1/Có bản tin mới là TC có công hàm “lệnh” VN không được cho Mỹ hay cả Nga nữa thuê cảng Cam Ranh .Phải đẻ Tàu xửa dụng 1/2
  Phải trả hét khí cụ mà Mỹ và Nhật tặng cho biếu cho VN (kể cả vaccine Covid mà Biden và G7 hứa cho VN)
  Không thi hành TC sẻ ĐÁNH VN…
  2/Một Bí thư đã tham ô tham nhũng hàng triệu Mỹ kim đang bị thanh tra điều tra .Khi có lệnh BẮT đã bỏ trốn và CS biết hăn ở Mỹ có hộ chiếu (CD Mỹ) 4 năm nay và có ID cung 4 năm nay ,đi xe “chiên’ và thường ra Phước Lọc Tho ăn uông ,dạo cảnh ,vui chơi …
  3/Mùa covid là mùa làm tiền .Vụ 300 sv y dược Hafnooi vào SG “giải phóng ” đợ 2 chỉ là tên trọc phú ma mãnh ăn chia vói giới chức nhà nuwsowsc dẻ cứu nguy ngành hàng không ế ẩm trong mùa đai dịch ,thua lô và phá sản !
  Còn nhứng bài viết v/v ngu ngóc của CB trong mùa dịch là bản năng/ Nhờ cái bản năng của “trai tim CS ” bằng đá và đâu óc băng đất set nên mới có cách làm tiền moi tiền và hành hạ dân nghèo ,giai cấp mà cs hô hào đòi giải phóng (đọc thêm 10 máy bài viết mổi ngày của Nhạc sĩ Tuân Khanh )
  NVTNCS theo cộng giờ thứ 25 này ,ngay trên đất nứớc này hảy cảnh tỉnh .
  Cũng như cảnh tỉnh vói “manh nha độc tài ,gây xao trộn chia rẻ của Ngài 45 và nhóm Xê-Hát…đang tàn phá đất nước này…”

 2. Có điều bà con đều biết Phét đéo phải VC, muốn làm VC mà nó đéo cho làm thế mới đau
  Muốn bú cặc Mỹ mà nó cũng đéo cho bú

  • Ê tên đại úy đu cảng, anh Phét đả bảo em bao nhieu lần rồi anh Phét có là VC hay FBI hay CIA thì có trời mói biét, em cứ vơ vịt tò mò làm chi hả hả. Cứ tin rằng là thèng MẺO đang bú…………………..KẶC Viet Công chúng anh là đuuoc rồi và đám NGỤY TÀN DƯ tức hộc máu mủi.

   Sao em làm toi’………………đại đ(éo) Ngụy mà khong phản biện đuọc bất kỳ mot đoạn nào đọc cho trơn mồm tí mà toàn là ấm ớ rồi là chuồn là thé nào hả.

   Để anh quay sang chủ đề bú…………………..KẶC mà em đua ra nè. Anh bảo voi em rồi mà, bất cứ tên NGỤY COCK TÀN DU nào dù đua ra bất cứ đề tai nào anh củng sẻ PHANG LẠI mot cách tận tình mà.

   Thèng MẼO đang bú…………………..KẶC Viet Cộng chúng anh cho nên đám NGỤY COCK ganh tị chứ gì , hehehheheheh. Jealousy is not good at all, Jealousy is terrible, Ngụy Cock!

   Thèng Mẽo bắt đầu bú……….KẶC Viet Công chúng anh tù 1995 cơ mà. Thèng Ton Ton bắt đầu tiến trình bú…………KẶC Viet Cong đó là thèng BILL CỜ LÔNGTONG, rồi sau đó đến thèng BUSH con , hết thèng BUSH CON thi tói thèng OBAMA và tói thèng DONALD CHUMP, rồi hiện tại là thèng BIDEN tiep tục bú…………..KẶC VC chúng anh.

   Cau hỏi là tai sao thèng MẼO khoái bú…………KĂC VC hơn là theng NGUY SAI GON.

   Trả lòi : Bú……………..KẶC thèng VC có lọi cho thèng MẺO tù nhieu lảnh vục như Chính Trị, Kinh Té, Quoc Phòng và Chien Luọc vì thèng VC có 100 trieu dân, có chieu dài duong biẻn 2200 Km, có 320,000 Km2 dien tích và có một lich sủ oai hùng.

   Mẻo khong khoái bú KẶC thèng NGỤY COCK TÀN DU vì thèng NGUY COCK là đám già nua mất súc lao động.

   Mẻo khong khoái bú KĂC theng NGUY COCK TAN DU vì NGỤY khong có mot cục đất chõi gà thì bú KĂC làm chi cho tón công

   Meo khong khoái bú KĂC thèng NGUY COCK TAN DU vì lich sủ của theng NGUY COCK SAI GON là HÈN NHÁT, CHAY LÀNG, AN CÁP, THAM NHŨNG và KHONG biET TƯ TRỌNG, CHI BIET AN BÁM.

   Mẻo nó khong thich bú KĂC theng NGUY COCK TAN DU vi chúng nó là đám an hại đái nát nuoc MẼO mà khong sản xuat duoc gì vì TOO FUKING OLD SHITS

   …………………..còn nhièu cái NGUY TAN DU khiến thèng MẺO khong thích bú……………….KĂC lắm. The list is never end, hehehhehe.

 3. Trọng Lú, Xuân Phúc, VC nói chung không nhờ bú cặc Mỹ thì làm sao có cơm thừa canh cặn mà đớp
  Phét đéo phải VC muốn bú cặc Mỹ cũng đéo được, nó cũng đéo cho bú
  Cả bọn Việt Cộng không bú cặc Mỹ thì làm đéo gì có đô la mua nhà ở Cali

 4. Chao ôi, giò ni mà còn khêu lại chuyen bầu cử vói hiep đinh Giônevo.

  Thôi thì anh Phét củng có vài điểm PHANG vào mặt nhửng tên bịp bợm NGUY COCK TAN DƯ dốt nát này mot lần cho xong.

  theo như bản tuyen bố cuoi cùng trong HIEP ĐINH GIONEVO:

  The Final Declaration of The Geneva Conference:
  On Restoring Peace in Indochina, July 21, 1954

  Bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị Geneva: về sự phục hồi hoà bình ở Đông Dương, 21 tháng 7 1954

  Bản tuyên bố cuối cùng, ngày 21 tháng 7, 1954, của Hội nghị Geneva về vấn đề phục hồi hoà bình tại Đông Dương, hội nghị mà các đại diện của Cam-pu-chia, Việt Nam dân chủ cộng hoà, Pháp, Lào, Nước Cộng hoà Trung Hoa, Quốc gia Việt Nam (Việt Nam cộng hoà), Cộng hoà Liên bang Xô-viết, Liên hiệp Vương quốc (Anh) và Liên bang (Hiệp chủng quốc) Hoa Kỳ tham dự.

  Trong điều khoản số 7 :

  7. Hội nghị tuyên bố rằng, tới chừng mức mà Việt Nam liên can, sự hoà giải những vấn đề chính trị, đạt hiệu quả trên căn bản về sự tôn trọng đối với nguyên tắc độc lập, thống nhất, và toàn vẹn lãnh thổ, sẽ cho phép nhân dân Việt Nam thụ hưởng quyền tự do cơ bản, được bảo đảm bởi thể chế dân chủ được thiết lập theo một kết quả của cuộc tổng tuyển cử tự do bởi lá phiếu kín.

  Theo yêu cầu để bảo đảm rằng, sự tiến triển đầy đủ trong việc phục hồi hoà bình vừa được thực hiện, và rằng, những điều kiện cần thiết giành được cho sự biểu hiện tự do ý chí dân tộc, những cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng bảy năm 1956, dưới sự giám sát của Uỷ ban Quốc tế, được soạn thảo theo các đại diện của các nước thành viên của Uỷ ban Giám sát Quốc tế có liên quan tới hiệp định chấm dứt tình trạng chiến tranh. Sự tham khảo sẽ được tổ chức về chủ đề này giữa những người có quyền đại diện đủ thẩm quyền.

  sourcebooks .fordham.edu/mod/1954-geneva-indochina.asp

  7. The Conference declares that, so far as Viet-Nam is concerned, the settlement of political problems, effected on the basis of respect for the principles of independence, unity, and territorial integrity, shall permit the Vietnamese people to enjoy the fundamental freedoms, guaranteed by democratic institutions established as a result of free general elections by secret ballot.

  In order to insure that sufficient progress in the restoration of peace has been made, and that all the necessary conditions obtain for free expression of the national will, general elections shall be held in July 1956, under the supervision of an international commission composed of representatives of the member states of the International Supervisory Commission referred to in the agreement on the cessation of hostilities. Consultations will be held on this subject between the competent representative authorities of the two zones from April 20, 1955, onwards.

  Thục sụ NGO ĐINH DIỆM là kế thừa của cái gọi là “CUỐC ZA VIET NAM” của Playboy Bảo Đai mà thồi. Ngo dInh Diệm lu loa vói thien hạ rằng

  1/ Chinh phủ NGO ĐINH DIEM khong ký vào hiep đinh PARIS cho nên NGO ĐINH DIÊM khong bi ràng buộc, vì thé NGO ĐINH DIÊM có quyền từ chói TỎNG TUYEN CỦ se tổ chức vào năm 1956. Thục ra cau nói này là thèng MẺO nói truóc đó rồi DIEM sau đó học thuoc lòng nói theo mà thôi. Tren măt pháp lý,Diệm kế thứa tiém ngoi của BAO ĐAI thì tat cả nhung gì BAO ĐẠI cam kêt vói PHAP thì củng sẻ ràng buọc DIÊM và băt buọc DIÊM phải thực thi vì NGO ĐINH DIEM là ké thứa tiep tục cùa BAO ĐAI trong cái gọi là CUOC DA VIET NAM lúc đó. Theo nhu đieu khoan 27 của HIEP ĐINH GIONEVO đả ghi rỏ vè tinh trang và vai trò của DIEM(Bao ĐAI’s Successor)

  Article 27

  Article 27 provided that the signatories and their successors in their functions were bound to fulfill the obligations undertaken at Geneva.

  In as much as the 4 June treaty between France and the State of Vietnam had explicitly stipulated that upon acquisition of independence the Saigon government would assume all rights and obligations undertaken by France with respect to Vietnam, there seemed to be no question that the State of Vietnam would be bound by the Agreements in the event of a French withdrawal.

  Thus, what­ever legal objections have been raised since, it is clear that the understanding at Geneva was that elections would un­conditionally be held by 1956, and that in the south France or her successor , would be responsible for administration until the elections were held and hence, by implication, for asuring that the elections were in fact held.

  2/ Chinh phủ NGO ĐINH DIÊM tú chói TONG TUYEN CỦ và bảo rằng NGO ĐINH DIÊM sọ VC ăn gian trong TONG TUYEN CỬ. Tong Tuyen củ chuua xay ra và NGO DINH DIỆM đả vỏ đoán vô căn cứ nhu thé. Trong khi đó chính NGO ĐINH DIỆM đả gian lận khi truat phé BAO ĐẠI vói tỉlee5 đác củ là 99%.

  Nguoi ta đơn củ mot thí dụ gian lận của NGO ĐINH DIEM đó là vùng SAI GON GIA ĐINH chi có hơn 400 ngàn phiéu củ tri đi bầu, nhưng khi kiểm phiéu thì NGO DINHDIEE5M có tói hơn 600 ngàn phiéu tin nhiẹm DIÊM , hahhahahhaha.

  Bay giò quay sang MẼO xem MẼO nhận định thé nào vè viẹc HO CHI MINH có thẻ tháng cử néu cuoc TONG TUYEN CỦ duoc tỏ chúc vào năm 1956 như đả quy đinh trong bản TUYEN BÓ CUOI CÙNG(Final Declaration)

  Hảy nghe tong thong MẺO President Dwight D. Eisenhower on the likelihood that Ho Chi Minh would win a national election in Vietnam in 1955

  I am convinced that the French could not win the war because the internal political situation in Vietnam, weak and confused, badly weakened their military position. I have never talked or corresponded with a person knowledgeable in Indochinese affairs who did not agree that had elections been held as of the time of the fighting, possibly 80 per cent of the population would have voted for the Communist Ho Chi Minh as their leader rather than Chief of State Bao Dai. Indeed, the lack of leadership and drive on the part of Bao Dai was a factor in the feeling prevalent among Vietnamese that they had nothing to fight for. As one Frenchman said to me, “What Vietnam needs is another Syngman Rhee, regardless of all the difficulties the presence of such a personality would entail.

  Tôi tin rằng người Pháp không thể thắng trong cuộc chiến vì tình hình chính trị nội bộ Việt Nam, yếu kém và rối ren, đã làm suy yếu nghiêm trọng vị thế quân sự của họ. Tôi chưa bao giờ nói chuyện hoặc trao đổi thư từ với một người am hiểu về các vấn đề Đông Dương, mà người đó không đồng ý rằng đã tổ chức bầu cử vào thời điểm diễn ra cuộc giao tranh, có thể 80% dân số sẽ bầu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ của họ. hơn Quốc trưởng Bảo Đại. Thật vậy, sự thiếu lãnh đạo và lèo lái của Bảo Đại là một yếu tố khiến người Việt Nam có cảm giác rằng họ không có gì để đấu tranh. Như một người Pháp đã nói với tôi, “Điều Việt Nam cần là một Syngman Rhee khác, bất chấp mọi khó khăn mà sự hiện diện của một nhân cách như vậy sẽ gặp phải.

  thèng MẼO thèng PÁP còn phải biét đến HO CHI MINH đuọc nguoi dân huỏng ứng và tín nhiệm tói 80% thí NGỤY TRỌNG ĐẠT làm răng mà bịp bợm đuọc lich sũ.

  Ngày nay trong tat cả các tài liẹu giáo dục của MẼO đêu phải cong nhận tính POPULARITY của HO CHI MINH. Hay nói mot cách khác là duói nhản quan nguoi MẼO nguoi TÂY, NGO DINH DIÊM chỉ là mot ten bù nhìn tại thoi điẻm đó cho nên độ tin nhiem rat lá thấp

  Túm lại là KHONG CÓ TONG TUYEN CỦ 1956 vì NGO ĐINH DIẸM sọ thua và MẺO củng cong nhận đieu đó cho nen MẺO ung hộ NGO DINH DIEM xù TỎNG TUYEN CỦ để biên giói của MẼO tù TAY BÁN CẦU nói tiep đến vỉ tuyén 17. DIỆM nói rứa đó nghen, hong phai anh PHét nói à.

  • Tôi ủng hộ luận văn của bác, bác nói chí phải. Còn mấy thằng ngu ở dưới kia chả biết cái mẹ gì mà sủa như đúng rồi.

  • Thèng MẼO đang bú…………………..KẶC Viet Cộng chúng anh cho nên đám NGỤY COCK ganh tị chứ gì , hehehheheheh. Jealousy is not good at all, Jealousy is terrible, Ngụy Cock!

   Thèng Mẽo bắt đầu bú……….KẶC Viet Công chúng anh tù 1995 cơ mà. Thèng Ton Ton bắt đầu tiến trình bú…………KẶC Viet Cong đó là thèng BILL CỜ LÔNGTONG, rồi sau đó đến thèng BUSH con , hết thèng BUSH CON thi tói thèng OBAMA và tói thèng DONALD CHUMP, rồi hiện tại là thèng BIDEN tiep tục bú…………..KẶC VC chúng anh.

   Cau hỏi là tai sao thèng MẼO khoái bú…………KĂC VC hơn là theng NGUY SAI GON.

   Trả lòi : Bú……………..KẶC thèng VC có lọi cho thèng MẺO tù nhieu lảnh vục như Chính Trị, Kinh Té, Quoc Phòng và Chien Luọc vì thèng VC có 100 trieu dân, có chieu dài duong biẻn 2200 Km, có 320,000 Km2 dien tích và có một lich sủ oai hùng.

   Mẻo khong khoái bú KẶC thèng NGỤY COCK TÀN DU vì thèng NGUY COCK là đám già nua mất súc lao động.

   Mẻo khong khoái bú KĂC theng NGUY COCK TAN DU vì NGỤY khong có mot cục đất chõi gà thì bú KĂC làm chi cho tón công

   Meo khong khoái bú KĂC thèng NGUY COCK TAN DU vì lich sủ của theng NGUY COCK SAI GON là HÈN NHÁT, CHAY LÀNG, AN CÁP, THAM NHŨNG và KHONG biET TƯ TRỌNG, CHI BIET AN BÁM.

   Mẻo nó khong thich bú KĂC theng NGUY COCK TAN DU vi chúng nó là đám an hại đái nát nuoc MẼO mà khong sản xuat duoc gì vì TOO FUKING OLD SHITS

   …………………..còn nhièu cái NGUY TAN DU khiến thèng MẺO khong thích bú……………….KĂC lắm. The list is never end, hehehhehe.

   • Nhìn Trump nắm tay Phúc nghẻo dẫn đi như một đứa con nít. Phúc nghèo miệng cười đến mang tai, chắc vừa Bú Trump mẹ thằng chửi Mỹ nhiều nhất là thằng bợ đít nhiều nhất, mấy chục năm chửi Mỹ rồi cũng ngửa tay nhận Tàu tuần duyên phế thải, và thuốc ngừa COVID, mẹ thằng phét lát đừng tới lời với nó ./

 5. Nghĩ cũng tội nghiệp cho Bác Hồ hồi xưa bú cặc Mao chủ tịt, sau này 1979 nó đập cho một trận nên thân
  Khi Hồ vừa chết Bọn lãnh đạo Bắc Cộng quay ra bú cặc Nga, nay Nga sụp đổ các em hết đường bú cặc Nga nhưng vẫn thờ Búa Liềm, tổng cộng sau 1975 có 17 nước XHCN nay rút lại chỉ còn chỉ còn 4 nước, Cu Ba đang trên đường tan vỡ
  Hai thằng Việt Cộng và Tầu Cộng miệng thì nói Búa Liềm nhưng vẫn kiếm tí cơm thừa canh cặn tư bản Mỹ.
  Bọn Tầu Cộng và Việt Cộng là khôn nhất, miệng thì bú cặc Mỹ nhưng vẫn là định hướng XHCN

 6. Khổ thân những con Cuốc vàng đỏ đít! Đang ăn nhờ ở đậu nơi xứ người mà vẫn cãi chày cãi cối không bú đít ngoại bang. Bọn ta làm tay sai cho Liên Xô, Trung Quốc vậy hai ông chủ đó đâu rồi? Ông chủ Liên Xô sụp đổ sao bọn ta vẫn vững vàng như bàn thạch; tiếng nói đang oang oang trên diễn đàn Liên Hợp quốc, vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Ông chủ Trung Quốc định dạy cho bọn ta bài học nhưng tại sao lại phải ôm đầu máu bỏ chạy và đàn em Pol Pot phải tuột quần trốn sang Thái Lan? Việt Nam hiện nay có quan hệ ngoại giao với 189 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; các cựu thù như: Pháp, Mỹ, Trung Quốc đều trở thành đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Ngược lại, số phận của quân “Rước voi giày mồ” bọn bay như thế nào thì tự đánh giá lấy!

  • Việt Cộng miệng thì nói oang oang trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc nhưng vẫn bú cặc Mỹ, có bú cặc Mỹ thì mới có đô la gửi sang Cali tậu nhà tậu cửa, gửi con cái sang Mỹ tiếp tục cái nghề bú cặc chứ

  • Lý sự một cách ngu đần nhất thế giới ,mà vẫn mở miệng ông
   ổng phát thanh tối đa hết công suất như thế này . Thảo nào mà
   bọn Facebook đã đóng miệng một số dư lợn viên LL47 là phải .
   Hèn chi ,chúng tràn vào đây nói thánh nói tướng ,một cách
   vớ vẩn .

   Đặt câu hỏi một cách dốt nát “vậy hai ông chủ Liên xô,Trung
   quốc đâu rồi ?” . Có cần trả lời câu hỏi thuộc loại ve-ry vớ vẩn
   này không nhẩy .

   Mẹ sư nó,ngu không thể tả nổi ,”tiếng nói oang oang trên diễn
   đàn Liên hiệp quốc” ,toàn là tự sướng một cách lố bịch . Ngoài
   những chuyện ăn mày,xin xỏ quốc tế ,Vi xi các anh nói được gì
   trên diễn đàn chánh trị quốc tế ? Ngay ở cái diễn đàn nho nhỏ
   ở Á châu ,thằng Cam bốt nó muốn đóng cái miệng vớ vẩn của
   chính trị gia Vẹm lúc nào thì nó đóng . Thế mà vẫn tự sướng
   “Oang oang,ông ổng” ở diễn đàn Liên hợp quốc, thật thối !

   Chân còn dính phèn của bần cố nông ,chưa bao giờ đặt tới
   trụ sở LHQ . Miệng còn dính bựa ,chưa đánh răng với lũ khỉ
   Trường sơn,biết thế nào ở trụ sở LHQ ,chúng nó bàn bạc ra
   sao ,mà cứ ông ổng phét lác là ” oang oang trên diễn đàn
   Liên hiệp Quốc ” . Đúng là “đỉnh cao ” của tự sướng ,tự bú
   trước mặt toàn thể diễn đàn trơ trẽn và không biết nhục .

   Chán cái bọn lợn viên óc heo .

 7. TĐ ngây thơ bỏ mẹ, không có thằng làm chính trị nào mà chẳng điếm mồm, lừa đảo dân chúng. Ngay Trump của năm 2021 cũng vậy, chính Trump xúi dân ủng hộ đi chiếm tòa nhà Capitol ngày 06-1-21 và cũng chính Trump chui mẹ xuống hầm trước, khi bị phanh phui, Trump đòi xử tử ai đã lộ tin này vì Trump bị mất mặt quá xá với lá gan teo tóp chứ không phải gan cóc tía như y từng mặt đỏ như mặt trời, hung hăng hơn chó ngao trước ống kính phóng viên.
  Đảng Con Lừa quỳ gối trước linh cữu của tên tội đồ để “mua phiếu” và chúng thắng cử thật, đá phốc Trump ra khỏi Nhà Trắng đến nỗi Trump vẫn còn không tin đó là sự thật.
  Chuyện “tổng tuyển cử” đã qua đi 65 năm, các điếm chính trị đang ở địa ngục cười ha hả xem bọn hậu sinh “khả úy hay khả ố” điều khiển con thuyền hình chữ S giữa phong ba bão tố của cuộc chơi chính trị này.

 8. Những tên ôm gót ngoại bang trở thành kẻ thù của nhân dân Việt Nam đều có kết cục xứng đáng! Bảo Đại bị đệ tử Ngô Đình Diệm phế truất, sống lang thang nơi xứ người, khi chết dùng cờ của Pháp phủ lên quan tài mà không thèm sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ mà chính y khai sinh ra nó (1948)! Đến lượt Ngô Đình Diệm bị lũ đàn em diệt môn, chết như súc vật! Cuối cùng, lũ còn lại phải tuột quần, đu càng tháo chạy khỏi Việt Nam vào ngày 30/4/1975 để sống kiếp lưu vong, lang bạt nơi xứ người!

  • Ủa ,ai ôm gót ngoại bang vậy ?
   Hồ chí Minh nghe theo lệnh của
   ai, để lấy vĩ tuyến 17 phân chia
   đất nước ?

   Ai đã bán đứng Trường sa cho
   Trung cộng ? Cái công hàm văn
   tự bán nước còn rành rành ra đó

   Ai tuyên bố :Ta đánh chiếm miền
   Nam đây, là đánh thuê cho Liên
   Xô và Trung cuốc ?

  • Với lịch sử, gần 80 năm tuổi của CSVN chẳng có nghĩa lý gì. Hảy nhìn lại, các chế độ cực kỳ tàn ác như Tần thuỷ Hoàng, Pol-Pốt, Hít-le, hay gần đây nhất, Liên sô, vẫn không thể nào tồn tại mãi mãi !
   Chế độ CSVN, một chế độ do cộng sản tàu sinh ra, vì Nga-tàu mà chiến đấu (Lê Duẩn: “Ta đánh đây là đánh cho Liên xô-Trung quốc!”), một chế độ giết dân mình như giết ngoé (Cải cách ruộng đất, sự tàn sát ở Huế trong Tết Mâu thân), một chế độ mà kẻ khai sinh lại nằm trong danh sách “Những ác quỷ của nhân loại”. Một chế độ mà tỷ lệ công an trên người dân cao nhất thế giới. Thì liệu chế độ đó sẽ có thể nào “Muôn năm” hay không ?
   80 năm thì dài, nhưng đối với lịch sử chỉ là một cái nháy mắt. Bạo phát thì bạo tàn. Hãy để coi ! Đừng gáy vội !

  • Kể cũng lạ !
   Mấy đứa chuyên ăn cứt ngoại
   bang, nhìn đâu cũng thấy
   người khác đang bú đít ngoại
   bang.

   Đây là hội chứng ăn óc heo
   quá nhiều .

  • Cái thằng giặc cờ đỏ 47 kim cang ( trung tâm hố đen của đàn bà ) dạy hoài vẫn ngu . CB ( cu bác ) nói cho cháu nghe nầy :Nghe tai sai ngoại ban Lê Duẫn nói nè :
   ” Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô. Đánh cho Trung Quốc.”
   Phản hồi
   – Ngay từ khởi đầu cuộc hội nghị , Việt cộng đã có dã tâm , nuôi sẵn chủ trương đánh phá miền Nam rồi .Theo báo Tiền Giang trích từ Trung Quốc Đảng Sử ( Chu Ân Lai dữ Nhật -Nội-Ngõa hội nghị do Dương Danh Dy dịch – Hội nghị Liễu Châu then chốt ) : “Trong cuộc họp tại Liễu Châu ( Quảng Tây Trung cộng ) từ ngày 3 đến ngày 5 / 7/ 1954 ( trước ngày ký hiệp định nửa tháng ) thủ tướng Trung cộng Chu Ân Lai khuyên Hồ chí Minh chôn giấu vũ khí và cài cán bộ đảng viện cộng sản ở lại miền Nam VN ( sau khi đất nước bị chia hai ) để chuẩn bị tái chiếm được Hồ chí Minh đồng ý . Trong số những cán bộ cao cấp ở lại Nam Việt Nam có Võ Văn Kiệt , Mai Chí Thọ , Cao Đăng Chiếm , Lê Duẫn ( theo Huy Đức )
   Tai sai ngoại ban :
   -” Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô , đánh cho Trung quốc ” ( Lê Duẫn )
   -” Thờ Mao chủ tịch , thờ Stalin bất diệt “( Tố Hữu )
   -” Không có gì quí hơn độc lật tự do ” (HCM)
   ” Tôi biết nó , thằng nói câu đó ”
   ” Tôi biết nó , đồng bào miền Bắc biết nó ” ( Nguyễn Chí Thiện ) .

  • ” Ôm gót ngoại ban ” ?
   Hãy đoc một đoạn trong Đèn Cù của Trần Đỉnh . Cháu ngáo đá kim cang biết Trần Đỉnh là ai không ? Có cần bác chỉ cho mà tìm đọc không ?
   Muốn biết ai là tai sai , ôm gót ngoại ban thì hãy đọc hồi ký Đèn Cù của Trần Đĩnh ( nhà báo cs từng viết tiểu sử và hồi ký cho HCM ) : Trích :
   “Đảng không mạnh. Tháng 10, 1949 nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời. Hơn hai tháng sau cụ Hồ (đã là chủ tịch nước VNDCCH từ 2/9/1945-Pnn) bí mật len qua vùng địch ở Phục Hòa, Cao Bằng đi Trung quốc..
   …Đâu biết đại thí sinh sắp dự cuộc khẩu thí mà nếu trúng tuyển thì đất nước sẽ đoạn tuyệt hẳn với thế giới..
   …Ông cụ sang kiểm thảo với Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai..
   … Ông cụ kiểm thảo xong, Lưu Thiếu Kỳ nhận xét, góp ý kiến..
   …-Sao lại kiểm thảo?
   -Là một chi bộ của quốc tế. Phải xin quốc tế cho nhận xét chứ!…
   Nhưng hệ lụy đã nằm sâu bến trong vô thức đảng viên cộng sản Việt Nam: Vị trí đàn em, bên dưới, yên phận, biết ơn..
   …Xuân Trường (Ủy viên trung ương đảng, thập niên 60, 70-Pnn) bác nhà mình chủ động khẳng định với Bác Mao quan hệ môi răng giữa Việt Nam và Trung Quốc..
   …Bác tự động nhận mình chỉ nêu được có tác phong, còn tư tưởng, lý luận thì để cho Mao Chủ Tịch. Được lãnh tụ ráo riết giáo dục (?-Pnn) điều lệ thêm câu: Lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam…
   …Từ 1951, tuần nào báo Nhân Dân cũng có vài mẫu của CB (tức cụ Hồ) phổ biến mọi mặt của Trung Quốc.. Dần dà đảng viên cộng sản Việt Nam lại tìm ra chỗ để tự hào được làm em của hai nước vĩ đại: Liên Xô anh cả và Trung Quốc anh hai..
   (ĐC, từ trg 47-51)

   • Sao lại tàn nhẫn đến thế? em nó nói không phải mốt vài lần thì bợp tai đá đít nó thôi. Nó sai nhiều lần thì mời mẹ nó ra mà…Tội vạ gì ông/bà lên gối và bồi thêm cùi chỏ vào khu vực hàm…lông?

 9. Cuối cùng rồi cũng thống nhất, nhưng để tổng tuyển cử tự do bầu chọn người lãnh đạo đất nước thì không bao giờ có. Chỉ có tổng tuyển đảng cử và dân phải bầu cho người của đảng là chấm hết quyền của một công dân VN. Khi cộng sản đã chiếm được đất nước thì coi như số mệnh dân tộc đã định phải là nô lệ. Tất cả mọi hoạt động và vận động chính trị ngoại giao khi chưa chiếm được đất nước chỉ một mục đích duy nhất là Hồ Chí Minh muốn biến cả nước VN thành chế độ cộng sản. Sau thất trận Điện Biên Phủ, cố gắng cuối cùng của người Pháp sau 80 năm đô hộ là một hiệp định chia đôi đất nước VN để cứu Nam VN thoát ách cộng sản để người Mỹ tiếp nối. Từ đánh đuổi thực dân Pháp của người dân VN giành lại độc lập ban đầu trước khi đảng cộng sản ra đời từ từ biến thành phải đánh đuổi cộng sản.

  Pháp thua rút về để cộng sản tiếp nối cai trị Miền Bắc. Người Pháp tuy không cùng dòng máu chủng tộc nhưng vẫn còn nhân bản hơn con người cộng sản. Nếu có một cuộc trưng cầu để lựa chọn cộng sản hay là Pháp trở lại, liệu những người đi theo cộng sản và bị cộng sản lừa có còn chọn cộng sản hay là chọn tự do? Chẳng cần cộng sản đánh đuổi thì người Pháp cũng trả độc lập lại cho các nước thuộc địa, nhưng để cộng sản đánh đuổi thì cái giá dân tộc VN phải trả không chỉ vẫn mất tự do dân chủ mà mất tất cả. Mất đất, mất biển, mất rừng; dân mất tự do, nước mất độc lập.

  Người chống cộng bỏ cộng chạy ra nước ngoài tỵ nạn, nhưng người theo cộng sản cũng bỏ cộng sản chạy tìm tự do. Mỗi lần đảng chọn người lãnh đạo, không cần dân chọn bầu mà dân phải theo chọn lựa của đảng và của từ đàn anh Tàu Cộng. Dân và đất nước chỉ là cần và đủ để đảng cộng sản đại diện cai trị. Họ cai trị mà cái cột đèn nếu có chân cũng bỏ nước chạy tỵ nạn. Tự do, độc lập hay là vẫn nô lệ và lệ thuộc?!
  nv

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên