Tết tết tết đã đến rồi

7
Tết tết tết đã đến rồi

7 BÌNH LUẬN

  • Đảng mầy đang chửi được khai sinh bởi cha Stalin và mẹ Mao trạch đông, cai quản đông phương bộ một nhánh của đệ tam quốc tế, đúng không?
   Sinh cũng mẹ mà dạy cũng mẹ, con hư tại mẹ, mà mầy chửi nó khác gì đào mồ Mao?

   Sờ lại cái ót mầy coi.

 1. Tết tết tết, quan chức VC đã có quà từ việc bóp cổ dân.

  Thế còn Ku Hồ thì sao? Đốt vàng mã? Nếu đốt thì đốt cái gì?

 2. Nhờ kiên trì ‘học tập và làm theo tấm gương của Hồ’ nên mới có ngày nay. Không bóp cổ dân cho lẹ thì đợi đến bao giờ!

  Bóp cổ dân xong tếch sang Mỹ, Úc,… coi tụi tư bản giẫy chết!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên