Phan Nhật Nam – Mùa Hè Vẫn Đỏ Lửa

4
Phan Nhật Nam - Mùa Hè Vẫn Đỏ Lửa

4 BÌNH LUẬN

  1. Chẳng có gì lạ vì trong cuộc chiến tương tàn thì thiếu gì kẻ năm trong hàng ngũ bên này nhưng lòng dạ bên kia hay có những kẻ như ruồi thấy tí tanh thì bu lại. Riêng PHAN NHÂT NAM tôi kính trọng anh không phải vì anh từ chối một miếng mồi bày săn nhưng vì tư cách và lý tưởng của anh. Sau 1954,như nhiều gia đình khác,gia đình anh còn những người thân ở lại làm việc trong chế độ cs nhưng với anh không vì thế mà anh cúi mình để kiếm tí ân huệ. Anh không bỏ lý tưởng dù là bên phe thua cuộc chứ không như tên tướng vô liêm sỉ vì tí bả lợi danh phản lại đồng đội ,chiến hữu về bợ đít chế độ. Tôi kính phục anh vì cái tài của anh nhưng không bị mua chuộc để muối mặt ngồi với những kẻ không xứng đáng. Anh đã không làm xấu mặt người lính VNCH.

  2. Các bạn xem tấm hình biếm họa nầy. Nên ghé qua Văn Tuyển xem ông Bùi anh Trinh mạt sát ông Phan nhật Nam với 3 bài Viết tự suy diễn rất ngây ngô , nào là ông Nam nỉ non kêu gọi kẻ thù thương xót. Nào là Người lính VNCH đả Chết không chịu hoà hợp Hoà giải với kẻ đả giết họ ,chắc ông Trinh nầy từ âm ty mang Thong điệp của người Chết trở về ,Chuyện Hoà họp và Hoà giải được ghi trong điều 11 và 12 của Hiệp định Balê Ký năm 1972 ,còn thì hành hay không thì do bọn cầm quyền Bắc Việt nam phải chứng tỏ thiện chí. Chuyện nhậu nhẹt của Ông Nam với Thụy Kha nhà văn Việt cộng công khai của Ông Nam cũng bị cho là đi đêm với kẻ thù .trong khi các ông Nhật Tiến .Hoàng khởi phong ( Đại uý Quân cảnh Vnch ) Lý kiến Trúc và đám nhà báo Việt ở Mỹ về Vn ra Trường sa làm phóng sự chiếu trên TV cho cộng đông người Việt xem toàn dùng từ Việt cộng thì Ông Trinh câm họng..Ông Nam yêu cầu CS Việt nam ngừng bách hại và da đảo Thương phế binh Vnch tại nhà thờ dòng Chúa cứu thế cũng bị ông Trinh lôi ra ,cho là Ông Nam hèn ,quỵ lụy kẻ thù .Ông Nam tụ xưng Đại uý Nhảy dù là người lính Viết Văn cũng bị bôi bác bởi Ông Trinh sĩ quan ban 3 ĐPQ thuộc Tiểu khu Ninh Thuận ,không biết Ông Trinh có xem bức vẽ nầy của Babui không? Không ngờ chiêu lấy dây Đậu luộc Đau của Tên Thỉnh Văn no Việt cũng tác hại cho Ông Phan nhật Nam

    • Bùi Anh Trinh gì đó chỉ là 1 hạng ruồi bọ lúc nhúc trong rác rưởi. Những ai đã biết, đã đọc Phan Nhật Nam thì thừa hiểu không có cái trò đê tiện nào có thể làm lung lạc được ông.

  3. Các bạn xem tấm hình biếm họa nầy. Nên ghé qua Văn Tuyển xem ông Bùi anh Trinh mạt sát ông Phan nhật Nam với 3 bài Viết tự suy diễn rất ngây ngô , nào là ông Nam nỉ non kêu gọi kẻ thù thương xót. Nào là Người lính VNCH đả Chết không chịu hoà hợp Hoà giải với kẻ đả giết họ ,chắc ông Trinh nầy từ âm ty mang Thong điệp của người Chết trở về ,Chuyện Hoà họp và Hoà giải được ghi trong điều 11 và 12 của Hiệp định Balê Ký năm 1972 ,còn thì hành hay không thì do bọn cầm quyền Bắc Việt nam phải chứng tỏ thiện chí. Chuyện nhậu nghẹt Ông Nam với Thụy Kha nhà văn Việt cộng công khai của Ông Nam cũng bị cho là đi đêm với kẻ thù .trong các ông Nhật Tiến .Hoàng khởi phong ( Đại uý Quân cảnh Vnch ) Lý kiến Trúc và đám nhà báo Việt ở Mỹ về Vn ra Trường sa làm phóng sự chiếu trên tv cho cộng đông người Việt xem toàn dùng từ Việt cộng thì Ông Trinh câm họng..Ông Nam yêu cầu cs Việt nam ngừng bách hại và đảo Thương phế binh Vnch tại nhà thờ dòng Chúa cứu thế cũng bị ông Trinh lôi ra ,cho là Ông Nam hèn ,quỵ lụy kẻ thù .Ông Nam tụ xưng Đại uý Nhảy dù là người lính Viết Văn cũng bị bôi bác bởi Ông Trinh sĩ quan ban 3 ĐPQ thuộc Tiểu khu Ninh Thuận ,không biết Ông Trinh có xem bức vẽ nầy của Babui không? Không ngờ chiêu lấy dây Đậu luộc Đau của Tên Thỉnh Văn nó Việt cũng tác hại cho Ông Phan nhật Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên