Lại một lần nữa dân Việt Nam bị làm nhục!

47
VN nằm trong số các quốc gia bỏ phiếu chống
Đội quân Putin xâm lược Ucraine bị thua đau phải rút chạy đã để lại tội ác man rợ ở thị trấn nhỏ Bucha, ngoại thành Kyiv. Hơn 400 xác dân Bucha bị quân Nga bắn giết rải rác khắp mấy đường phố nhà cửa thưa thớt của thị trấn nhỏ Bucha. Chưa tính được số dân chết chồng chất trong những hố chôn chung, vùi lấp sơ sài, còn lòi chân tay trên mặt đất.
Người dân Ucraine bị lính Nga giết theo kiểu KGB Putin man rợ và hèn nhát: Tay bị trói. Đạn bắn vào gáy vào đầu từ phía sau.
.
Loài người văn minh kinh hoàng ghê tởm và phẫn nộ trước tội ác trung cổ của quân Nga xâm lược. Liên Hiệp Quốc lập tức phải họp khẩn bỏ phiếu loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân Quyền. Mỗi lá phiếu đồng thuận tước bỏ tư cách thành viên Hội đồng Nhân Quyền của Nga là một bàn tay chỉ mặt cái ác, lôi cái ác ra khỏi cộng đồng nhân loại văn minh.
.
Trong tháng ba, năm 2022, dồn dập hai lần liền Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án Nga xâm lược Ucraine, đòi Nga phải rút quân ngay lập tức khỏi lãnh thổ Ucraine. Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở Liên Hiệp Quốc đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga rút quân thì cả hai lần đại diện nhà nước Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị lá phiếu trắng của nhà nước Việt Nam làm nhục trước thế giới.
.
Lần này 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin Nga ở Ucraine. 93 cánh tay loài người văn minh lôi cái ác Putin Nga ra khỏi Hội đồng Nhân Quyền. Đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga. Bằng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác, nhà nước Việt Nam đưa cánh tay ra bảo vệ cái ác Putin Nga.
.
Một lần nữa, người dân Việt Nam lại bị nhà nước Việt Nam làm nhục trước thế giới.

47 BÌNH LUẬN

 1. […] Nhà văn quân đội – Đại tá Phạm Đình Trọng đã có cái nhìn thật sắc bén khi ông khái quát: “Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở LHQ (trong hai lần 2/3 và 24/3 trước đây) đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga rút quân và ủng hộ Ukraine, thì cả hai lần ấy, đại diện Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới”. Và đến lần thứ ba hôm 7/4 vừa rồi, Đại tá Trọng tố cáo tiếp: “Lần này, 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin Nga ở Ucraine. 93 cánh tay loài người văn minh lôi cái ác Putin Nga ra khỏi HĐNQ. Đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga. Bằng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác, nhà nước Việt Nam đưa cánh tay ra bảo vệ cái ác Putin Nga”. […]

 2. […] Nhà văn – Đại tá Phạm Đình Trọng có cái nhìn thật sắc bén khi ông khái quát: “Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở LHQ (trong hai lần trước đây) đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga rút quân và ủng hộ Ukraine, thì cả hai lần, đại diện Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới”. Và đến lần thứ ba hôm 7/4 vừa rồi, Đại tá Trọng tố cáo tiếp: “Lần này, 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin Nga ở Ucraine. 93 cánh tay loài người văn minh lôi cái ác Putin Nga ra khỏi HĐNQ. Đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga. Bằng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác, n…. […]

 3. […] Nhà văn – Đại tá Phạm Đình Trọng có cái nhìn thật sắc bén khi ông khái quát: “Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở LHQ (trong hai lần trước đây) đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga rút quân và ủng hộ Ukraine, thì cả hai lần, đại diện Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới”. Và đến lần thứ ba hôm 7/4 vừa rồi, Đại tá Trọng tố cáo tiếp: “Lần này, 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin Nga ở Ucraine. 93 cánh tay loài người văn minh lôi cái ác Putin Nga ra khỏi HĐNQ. Đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga. Bằng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác, n…. […]

 4. […] Nhà văn – Đại tá Phạm Đình Trọng có cái nhìn thật sắc bén khi ông khái quát: “Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở LHQ (trong hai lần trước đây) đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga rút quân và ủng hộ Ukraine, thì cả hai lần, đại diện Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới”. Và đến lần thứ ba hôm 7/4 vừa rồi, Đại tá Trọng tố cáo tiếp: “Lần này, 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin Nga ở Ucraine. 93 cánh tay loài người văn minh lôi cái ác Putin Nga ra khỏi HĐNQ. Đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga. Bằng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác, n…. […]

 5. […] Nhà văn quân đội – Đại tá Phạm Đình Trọng đã có cái nhìn thật sắc bén khi ông khái quát: “Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở LHQ (trong hai lần 2/3 và 24/3 trước đây) đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga rút quân và ủng hộ Ukraine, thì cả hai lần ấy, đại diện Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới”. Và đến lần thứ ba hôm 7/4 vừa rồi, Đại tá Trọng tố cáo tiếp: “Lần này, 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin Nga ở Ucraine. 93 cánh tay loài người văn minh lôi cái ác Putin Nga ra khỏi HĐNQ. Đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga. Bằng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác, nhà nước Việt Nam đưa cánh tay ra bảo vệ cái ác Putin Nga”. […]

 6. […] Nhà văn quân đội – Đại tá Phạm Đình Trọng đã có cái nhìn thật sắc bén khi ông khái quát: “Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở LHQ (trong hai lần 2/3 và 24/3 trước đây) đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga rút quân và ủng hộ Ukraine, thì cả hai lần ấy, đại diện Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới”. Và đến lần thứ ba hôm 7/4 vừa rồi, Đại tá Trọng tố cáo tiếp: “Lần này, 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin Nga ở Ucraine. 93 cánh tay loài người văn minh lôi cái ác Putin Nga ra khỏi HĐNQ. Đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga. Bằng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác, nhà nước Việt Nam đưa cánh tay ra bảo vệ cái ác Putin Nga”. […]

 7. […] Nhà văn – Đại tá Phạm Đình Trọng có cái nhìn thật sắc bén khi ông khái quát: “Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở LHQ (trong hai lần trước đây) đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga rút quân và ủng hộ Ukraine, thì cả hai lần, đại diện Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới”. Và đến lần thứ ba hôm 7/4 vừa rồi, Đại tá Trọng tố cáo tiếp: “Lần này, 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin Nga ở Ucraine. 93 cánh tay loài người văn minh lôi cái ác Putin Nga ra khỏi HĐNQ. Đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga. Bằng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác, n…. […]

 8. […] Nhà văn quân đội – Đại tá Phạm Đình Trọng đã có cái nhìn thật sắc bén khi ông khái quát: “Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở LHQ (trong hai lần 2/3 và 24/3 trước đây) đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga rút quân và ủng hộ Ukraine, thì cả hai lần ấy, đại diện Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới”. Và đến lần thứ ba hôm 7/4 vừa rồi, Đại tá Trọng tố cáo tiếp: “Lần này, 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin Nga ở Ucraine. 93 cánh tay loài người văn minh lôi cái ác Putin Nga ra khỏi HĐNQ. Đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga. Bằng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác, nhà nước Việt Nam đưa cánh tay ra bảo vệ cái ác Putin Nga”. […]

 9. […] Nhà văn quân đội – Đại tá Phạm Đình Trọng đã có cái nhìn thật sắc bén khi ông khái quát: “Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở LHQ (trong hai lần 2/3 và 24/3 trước đây) đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga rút quân và ủng hộ Ukraine, thì cả hai lần ấy, đại diện Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới”. Và đến lần thứ ba hôm 7/4 vừa rồi, Đại tá Trọng tố cáo tiếp: “Lần này, 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin Nga ở Ucraine. 93 cánh tay loài người văn minh lôi cái ác Putin Nga ra khỏi HĐNQ. Đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga. Bằng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác, nhà nước Việt Nam đưa cánh tay ra bảo vệ cái ác Putin Nga”. […]

 10. […] Nhà văn quân đội – Đại tá Phạm Đình Trọng đã có cái nhìn thật sắc bén khi ông khái quát: “Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở LHQ (trong hai lần 2/3 và 24/3 trước đây) đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga rút quân và ủng hộ Ukraine, thì cả hai lần ấy, đại diện Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới”. Và đến lần thứ ba hôm 7/4 vừa rồi, Đại tá Trọng tố cáo tiếp: “Lần này, 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin Nga ở Ucraine. 93 cánh tay loài người văn minh lôi cái ác Putin Nga ra khỏi HĐNQ. Đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga. Bằng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác, nhà nước Việt Nam đưa cánh tay ra bảo vệ cái ác Putin Nga”. […]

  • “người dân trong cả nước, nếu muốn, có quyền xuống đường phản đối một chủ trương ngoại giao sai trái và ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia”

   Hehe, Mỹ chơi với Cộng Sản nhà các bác là thế đấy . Knapper vừa xuống Cần Thơ cam kết sự ủng hộ của Mỹ đ/v Việt Nam, trong khi VOA –VOICE OF AMERICA/NS– kêu gọi dân Việt Nam biểu tình .

   Có người nhận định quan hệ với Mỹ tốt nhất là kẻ thù của Mỹ, vì ít nhất biết rõ Mỹ sẽ đâm mình đàng trước, quang minh chính đại . Quan hệ Việt Nam-Mỹ là Mỹ đang tính đâm lén VN sau lưng . How & When hoàn toàn hổng biết . Cộng Sản tụi bay tin vào Mỹ là có ngày dao lụi lút cán sau lưng nhá .

   Chỉ nhắc dân Việt thế này, nếu hổng phải là đảng viên, ĐỪNG BAO GIỜ tham gia biểu tình . Đảng của tụi nó, để chúng nó xử với nhau . Nhìn lại coi, trí thức đảng viên có lần nào bị công an đục phù mỏ chưa ? Nope, toàn dân trơn thui . Lấy mỡ nó rán nó . Dân mình nên tránh ra xa . Có bị “đưa vào tạm giữ” -từ của Phạm Chí Dũng- hổng phải là đảng viên, chúng nó coi sinh mạng mấy người là “những mất mát có thể tính trước & có thể chịu đựng được” aka Phúc all y’all. Trong khi mạng 1 thằng già đảng viên, chúng nó khóc còn hơn cha chết, tới giờ vẫn chưa thôi .

   Mặc Bác Hồ chúng nó . Tụi đảng viên có kêu gọi con cá sặc gì cũng tảng lờ thui

 11. Hãy nhớ lại Tết Mậu thân 1968, xác người khắp nơi ỡ Huế. 3.000 đến 10.000 người bị ai giết ? Chính chúng là học trò của Nga cộng.
  CÁ MÈ MỘT LỨA!!
  CHA NÀO CON NẤY!!

 12. (Hơn 400 xác dân Bucha bị quân Nga bắn giết rải rác khắp mấy đường phố nhà cửa thưa thớt của thị trấn nhỏ Bucha. Chưa tính được số dân chết chồng chất trong những hố chôn chung, vùi lấp sơ sài, còn lòi chân tay trên mặt đất.
  Người dân Ucraine bị lính Nga giết theo kiểu KGB Putin man rợ và hèn nhát: Tay bị trói. Đạn bắn vào gáy vào đầu từ phía sau.)
  Những tin như trên chưa được kiểm chứng đầy đủ , báo phương tây và bọn bênh vực cho U cờ rai nớ thì kinh nghiệm viết báo đầy mình, phải thành trái, trắng thành đen, không nói có..mấy năm làm tổng thống nước nhược tiểu bác rất rành, nhưng nếu có thật thì vụ bú cha hay bú con so với vụ thảm sát Mỹ lai quê tui hay vụ Ba Chúc Tây Ninh năm 1978 của Khmer đỏ chỉ là hạt cát trong sa mạc , thế mới thấy làm thân phận nhược tiểu nhục lắm , VNCH là một ví dụ.
  Không sợ quân thù mạnh
  Chỉ sợ tổng thống ngu.
  Ký tơn
  Ngễn Dăng Thệu.

  • Hình ảnh xác dân Ukraine bị lính Nga bắn giết trên đường phố tràn ngập trên YouTube, trên các truyền thông mà chưa kiểm chứng?
   Nhưng chuyện VC trói tay đập đầu, chôn sống dân Huế hồi Mậu Thân 1968 là rõ ràng phải không!
   Từ đó có thể suy ra:
   Hồ việt cộng là học trò mà còn mọi rợ như vậy, thì thầy Nga qua tay Putin phải dã man gấp bội chứ.
   Tóm lại, tàn bạo vô nhân đạo là bản chất của Cộng sản.

 13. Nga doạ ai bỏ phiếu thuận ,phiếu TRẮNG,NGA sẻ Trừng trị sau này vì coi như không hữu hảo với Nga ,chống Nga (xâm lược Ukraine) và VC SỢ, nên lần này bỏ phiếu chống NQLHQ về đuổi Nga ra khỏi HĐNQLHQ mà không DÁM bỏ phiếu TRÁNG như 2 làn trước nữa.
  So với Miên bỏ phiếu THUẬN .lập trương dứt khoát như 2 lần trước ,mặc dù Miên rất găn bó vói TC và Nga. Vậy nước nào HÈN ? Và nếu thành LB Đ D thì liêu thằng có tinh thần “con ngươi” như vạy có chịu đẻ thằng HÈN làm chủ mình không ?

  • Chính vì bọn phản động Cam Bốt đã cố tình ra tín hiệu cho phương tây và Mỹ là chúng dễ chơi hơn là Việt…Cộng nên việc thành lập LBDD lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Đảng ta sẽ ra nghị quyết cấm Campuchia cho phép Mỹ và châu Âu mở…hãng xưởng. Kế tiệp là dẹp mấy sòng bài sát biên giới đang gây thương tích trầm trọng cho đồng bào…miền nam. Cuối cùng là di chuyển vài trăm ngàn anh chị có số má sang khu vực Thốt Nốt để chuẩn bị cho việc thành lập khu “tự trị” sau này. Tạm thời thì chúng ta nên chờ xem…Putin có ôm đầu máu hay không rồi sẽ thực thì phương án “Một mai qua cơn mê”.

 14. Xin trích:”Người dân Ucraine bị lính Nga giết theo kiểu KGB Putin man rợ và hèn nhát: Tay bị trói. Đạn bắn vào gáy vào đầu từ phía sau.“

  Thưa bác Trọng, tức Phạm Đình Trọng tác giả bày viết này chứ không phải Trọng…ấy!
  Cháu rất đồng ý với bác là KGB Putin man rợ và hèn nhát, vì Putin là dân tình báo gián điệp thứ thiệt là phải nhìn thấy dân thường và quân đội Ukriane rõ ràng, nhưng vì đánh không lại rồi quay súng bắn dân thường Ukraine như vậy thì thật quá hèn.
  Tuy nhiên cái dã man và hèn của Putin còn có thể hiểu được, vì Putin chỉ muốn chiếm hữu lấy nước Ukraine và chỉ giết dân Ukraine.
  Nhưng có một tên gián điệp K…CB khác còn man rợ và hèn mạt hơn, nếu không nói hắn là tên khốn nạn nhất lịch sử loài người. Vì hắn chẳng những đi cầu cạnh xin được làm tay sai và súng đạn của kẻ thù về để tự đánh chiếm đất nước mình và bắn giết chính dân tộc đồng bào mình hơn nữa thế kỷ.
  Bằng chứng là năm 1968, chính hắn lên đài phát thanh chúc Tết lừa bịp Mậu Thân yên bình, nhưng rồi âm thầm ra lệnh cho quân mọi rợ của hắn tấn công chém giết dân lành đang vui hưởng ngày Tết. Đặc biệt “quân đội nhân dân” của hắn lại đập đầu, chôn sống hàng ngàn nhân dân Huế dưới những ngôi mộ tập thể với danh nghĩa “giải phóng”.
  Tên gián điệp KCB với biệt danh Minh râu…dê xồm này thì già không bỏ nhỏ không tha, và thà giết lầm hơn bỏ sót đồng bào mình một cách cuồng sát.
  Đến nỗi một nhà văn vì quá “bức xúc” trước những cái chết oan khiên nên đã bứt…râu hắn để viết thành tác phẩm “Giải Khăn Sô cho Huế”!

 15. PHÉT,
  30/4/2015 nhắc nhở cho người dân miền Bắc nhớ rằng: để có được như ngày nay, hơn 2.500.000 bộ đội đã hy sinh trong chiến tranh 1954-1975, hơn 300.000 bộ đội vẫn còn mất tích, cả nước có hơn 137.000 Bà mẹ VN anh hùng. Hiện có hơn 4000 nghĩa trang liệt sĩ trên khắp 63 tỉnh thành, là nơi an nghỉ của các bộ đội đã hy sinh trong chiến tranh VN, có hơn 780.000 thương binh, và hiện vẫn còn 9 triệu người có công cách mạng (đang được lãnh tiền phụ cấp 1 triệu mỗi tháng) chiếm 10% dân số cả nước … (Theo Bộ LĐ và TBXH, Mặt Trận Tổ Quốc)

 16. Cả một dân tộc bị tụi côn đồ chó đẻ và ngu dốt cầm đầu ngót
  nghét cũng gần một thế kỷ . Chúng nó nắm đầu cả nước ,làm
  nhục cả một dân tộc hết lần này đến lần khác ,mà vẫn cúi đầu
  cam chịu . Chắc ông cha ta làm điều gì bất nhân lắm ở quá khứ
  nên mới bị hậu quả đến như vậy .

  Chúng nó ngồi trên đầu ta ,là vì chúng ta đã đặt để chúng ở trên đó .
  Chúng làm nhục cả một đân tộc ,là dân tộc ta đã để chúng tự tung tự tác .

  Cả một dân tộc chia rẽ ,nghi ngờ ,và mất phương hướng .
  Để một bọn côn đồ phét lác lường gạt .

  • Why the Phúc you care? Dân ở Việt Nam chúng nó còn tự hào nữa là . Chỉ có vài đứa tưởng bở rằng mình “đạo đức, nhân văn” này nọ thì ọ ọe vài tiếng, công an tới thăm lại im phăng phắc ngay . Tiến sĩ toán, Đổi Mới nó chớ, nói lộn xộn là hết tiền đi chơi golf nghe con. Quên VN đi, & GET OUR PEOPLE OUT.

   Nếu you là dân trong nước, tức quá thì đi khép lại quá khứ đi . Nghe tụi trí thức con cá sặc cho lắm vào, đến chừng bị công an tóm, đek phải đảng viên hay con cái nhà Đảng, hổng ai thèm ngó tới .

  • Nói rất hay…..nhưng chến hĩu về VN làm gì thiết thực đi để cho người dân VN không còn bị ngu dốt như thời VNCH nữa , ngồi cách nửa dzòng trái đất mà nói thánh, dăng thệu ta đã ngán mấy cái dzụ nói phét này lắm rồi.
   Ký tơn
   Ngễn Dăng Thệu.

   • Em Phét à , dù em có đổi một ngàn cái tên .
    Anh đây vẫn nhận ra . Biết tại sao anh đi guốc
    được trong bụng em không ?
    Vì em ngu như con kẹt .

 17. Lại một lần nừa Viet Nam chứng tỏ cho bu MẼo và NATO thấy rằng Viet Cộng chúng anh không theo BẦY ĐÀN. Viet Cộng chúng anh chọn lựa làm sao có lợi cho dân VIET Nam tói mức tối đa nghe chưa NGUY COCK.

  Không phải như NGUY SAI GON xưa kia làm tên lính XUNG KICH cho bu MẼO , nhưng cuoi cùng bu MẼO củng tieu diệt NGUY SAI GON mà thôi. Bài học sờ sờ ra đó mà đám NGUY COCK TÀN DƯ và con cháu khong chịu học thuộc. Đúng là đầu óc XI MĂNG, hay nói mot cách khác là NGU truyền kiếp.

  Nhan Dân VN ủng hộ NGA là vì nhan dan VIET NAM có thủy có chung. Trong chien tranh NGA giup đở cho VIET CỘNG chúng anh quá nhièu mà khong đòi láy mot sự tính toán nào. Thậm chí còn XÓA NỢ cho Viet Cộng chúng anh hơn 10 Billions of DOLLARS , đièu mà khong có nuoc nào hào phóng nhu thé thì hà cớ chi mà VIET CONG chúng anh khong ỦNG HỘ NGA.

  Anh Phét mà nói là có dẩn chứng ngay thôi nghen , khong như NGUY COCK toàn noii phét.

  tass.com/opinions/763287?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com

  Over the last 13 years, Russia has generously written off and restructured multi-billion dollar debts of Vietnam, Iraq, Algeria, Mongolia, Afghanistan, Libya, North Korea and Kyrgyzstan — a total of more than $120 billion. Last year, Russia was the leader in the G8 group by the number of “forgiven” debts.

  Đề anh Phét địch ra cho đám NGUY COCK này hiẻu luon vì một số NGUY COCK bị hạn chế về khả năng tiéng ANH.

  Trong 13 năm qua, Nga đã hào phóng xóa và tái cơ cấu các khoản nợ trị giá hàng tỷ USD của Việt Nam, Iraq, Algeria, Mông Cổ, Afghanistan, Libya, Triều Tiên và Kyrgyzstan – tổng cộng hơn 120 tỷ USD. Năm ngoái, Nga dẫn đầu trong nhóm G8 về số lượng các khoản nợ được “xóa”.

  Trong khi đó so sánh vói bu MẼO thì quá keo kiệt. Thèng NGUY SAI GÒN vay 145 triệu để xây dựng nhá máy phét điện tại THỦ ĐÚC truóc năm 1975. Tói năm 1990 bu MẼO lật lại hồ sơ đó và bắt buộc VIET CỘNG chúng anh trả món nợ 145 triệu USD đó cộng vói tiền lòi. Viet Cộng chúng anh đả trả hoàn thành số nợ đó xong trong năm 2020.

  Tháy chưa , so vói NGA thì bu Mẽo là thèng giáu có cực kỳ KEO KIẾT , ngay cả đối vói thèng XUNG KICH NGUY SAI GON năm xưa , mãc dù NGUY SAI GON đả chết nhưng bu MẼO vẩn bắt buọc VIET CỘNG chúng anh phải trả vì Viet Công chúng anh la kẻ CHIEN THẮNG.

  Túm lại Viet Cộng chúng anh có thủy có chung. Choi voi ai thì VC củng là choi đẹp và có tính có nghỉa. Vói CUBA ,Viet Công chúng anh vản muon dòi là bạn mặc dù bu MẼO câm vận CUBA. Đói vói NGA thì VC chúng anh luon luon coi NGA là mot nguòi bạn hào phóng và chung thũy. Đói vói TÀU , măc dù biet ơn TÀU đả giúp cho VC chúng anh trong thoi chiến , nhưng néu cần đẻ bảo vệ giang sơn thì VC chúng anh sản sáng PHANG khi chúng xâm luọc.

  Đó chinh là bản chất của nguói CSVN vói chủ truong chien tranh nhân dân khi phát động chien tranh chóng NGOAI XÂM.

  NGUY COCK hiẻu chưa.

  • Anh rất hồ hởi khi biết đảng ta vẫn một lòng trung kiên với con gấu Nga vĩ đại. Cầu trời cho tụi Mỹ và phương tây sớm hiểu…dáng đứng Việt Nam mà có hành động thích hợp với…việt cộng.

   • Chẳng nhẻ đi theo vết xe đổ của thèng NGUY SAI GON là làm lính XUNG KÍCH cho bu MẼO để rồi cuói cùng củng bị TRIỆT TIÊU hay sao hả NGUY COCK?

    Bài học của thèng NGUY COCK SAI GÒN ngu si năm xưa vẩn còn y nguyen thì hà cớ chi mà VIET CONG chúng anh phải đi thêo bầy đán của bu MẼO và NATO.

    Chi có những thèng muón làm kiép KÝ SINH nhu thèng NGUY COCK năM xưa mói khoái bầy đàn. Bu bám theo bầy đàn là biẻu hiện của những kẻ hèn yéu , chuyện này khong có VIET CONG chúng anh nghe chưa NGỤY COCK TÀN DƯ.

    • Rất có tư tưởng của Hồ Chí Minh quang vinh. Anh đâu có muốn phe mình theo Mỹ. Đánh cho tụi nó thấy mẹ luôn. Bọn đế quốc đã giết cha anh của mình, đã cho mình lên bờ xuống ruộng, xồng xộc vào lăng bác, kiến mình lượm xương trâu xương chó về thờ thì không thể theo chúng. Chúng ta mãi mãi là con người vô sản, trung thành với lý tưởng cách mạng, luôn nung nấu một ngày gần đây sẽ cùng các anh em cộng sản còn sót lại nắm tay nhau tiến tới thế giới đại đồng. Đả đảo bọn tư bản đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bên châu Âu. Liên bang Sô Viết muôn năm, cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa muôn năm!

    • Mỹ & châu Âu hổng để ý lắm về thái độ của Việt Nam đ/v Nga/Putin. Chuyện bỏ phiếu của VN tại LHQ hoàn toàn hổng deter quyết tâm của Mỹ cho những âm mưu của họ đ/v Việt Nam, aka cô lập hoàn toàn Đảng CS/Việt Nam khỏi khối XHCN, nhứt là Trung Quốc . Thats the bottom line. Chuyện VN bỏ phiếu liên quan tới Nga, 1 of many. Ấn Độ vẫn mua dầu, khí đốt, nông phẩm của Nga mặc dù có lệnh phong tỏa, thậm chí nhiều hơn VN. Mỹ & châu Âu, aka tư bửn, mà làm căng là đẩy Ấn vào tay Nga . Them not gonna do anything. Việt Nam còn đang hưởng free ride, enjoy & make the most of it. No Star Where.

     Kế hoạch của Mỹ, best scenario is chiến tranh giữa Việt Nam & Trung Quốc . Next best thing is VN hoàn toàn bị quốc tế quasi-Cộng Sản tẩy chay . Mỹ sẽ không để xảy ra chiến tranh giữa mình & Trung Quốc . Mỹ hổng đủ dại, và còn nhiều vấn đề phải làm trong nước . Di dân, lạm phát … trước khi tới bầu cử quốc hội năm sau, và Tổng thống năm sau nữa . 1 cuộc chiến tranh với Trung Quốc is a guaranteed failure cho toàn bộ đảng Lừa & Lão Đần . Nhưng nếu chiến tranh xảy ra giữa Trung Quốc & Việt Nam … Nhà Trắng & Pentagon sẽ mở champagne ăn mừng . Me 2. BTW, same reason với tụi đầu sỏ Mỹ .

     • Thật đúng tài giỏi giỏi, Sao lại biétt được KH của Mỹ la”chiến tranh VN&TC” vậy ta? Nhà ngoại cảm ,cảm được hay nằm vung trong nhà trắng .Bây gờ mới biét tai sao cái comment nào cung nữa ta nữa Mỹ,đặc biệt hơn nữa ,chưởi lảo Đần (tức cuông Trump mà phần lớn cán bộ ,đảng viên cs VN,mất chức ,đang bi điều tra luận tội đều yêu “bác Trump). Còn ga-răng-ty nữa(lại liên tưởng đến nhà tiên tri TD ở Bôn-xa ,ca-i-phọt.,.u-da ).
      TC không cần ,them dasnh VN đâu vì nó năm hét rồi nhưng chỏ trọng yêu : cao nguyên đảo HSTS,biển Đông (Biển VN),3 đặc khu TNB,đất liên đèo rưng biên giới ,hải cảng …Đông trời hơn là bản đồ quân sự cung được chúng in cho….Còn đảng viên ? giàu có quyền chức đang thủ sẳn hộ chiếu ,bung ra làm ăn nước ngoài ,mua nhà đất (Fuck)….(cái cột đen có chân cung đi hèn gì ai cung muốn đi…)
      Không càn hô hào dân CS cũng ghét-ao ! (dù quậy ,dù chống,dù ninh hót ,dù bị CĐTNCS chưởi (như Bùi Hen) cung đi là trọng yếu !….cho nên sau này chỉ còn Trọng (BCT) là thái thu Tàu ,gọi dạ bảo vâng và dân khố rách áo ôm nô lệ cho Tàu mà thôi ! Vậy hỏi cần gì phải đấnh VN cho hao người tống của của mà không được gì còn bị QT nguyền rủa như Putin ? Nhưng chác là Mỹ và QT không can thiệp mạnh mẻ như đ/v Ukraine vì VN vẫn là cs hay độc tài (vẫn giữ chuyên chính vô sản đẻ cai trị dân !).

     • Đúng là Trung Quốc không cần đánh Việt Nam, nhưng Mỹ vẫn còn hy vọng cúng cùi . Mỹ cung cấp hoạt động của tàu bè Trung Quốc trong biển Đông cho tụi nghiên cứu phá hoại biển Đông, tụi nó la hoảng lên, thế là Việt Nam nóng máu, đem tàu mua của Mỹ ra . Nếu 2 bên hổng kiềm chế được, Trung Quốc nổ súng trước, thế là Việt Nam trả đũa . Hỏa lực mạnh, Trung Quốc đánh chìm tàu Việt Nam … xung đột Việt-Trung ở biển Đông . Mỹ tọa sơn quan cẩu Cộng Sản đấu . Nếu Mỹ tiếp tế vũ khí cho VN, tớ sẽ biểu tình chống Mỹ vì tiếp vận vũ khí cho Việt Cộng . Giống ông thầy tu hú Thích Nhất Hạnh ngày xưa

      Muốn tránh scenario này xảy ra, chỉ còn cách Việt-Trung cần xiết chặt hơn nữa tình cảm keo sơn của mình . Hoặc tốt hơn nữa, thống nhất đất nước thành Liên Bang, cho Mỹ đứng hình luôn . Chỉ lúc đó Mỹ mới không còn lợi dụng được Việt Nam .

      Until then, cứ bình tĩnh mà run, mà phập phồng lo lắng nhá .

  • Việt cộng nhớ ơn xóa nợ của Nga nên ngậm miệng trước cái ác do Nga gây ra ở Ukraine. Điều đó chứng minh Việt cộng không có được lương tri của một con người và chỉ có loài dã thú mới vui sướng trên nổi đau của kẻ khác.

   • Đảng ta anh minh nên đã đề nghị tiếp tục xuất khẩu lực lượng lao động sang Nga để trả nợ giang hồ. Các đồng chí Nga đã suy đi tính lại rằng thì là nên xóa nợ còn hơn rước của nợ ào ạt làm biến động thị trường thuốc lá lậu và đồ ăn cắp trên mọi ngã đường của tổ quốc gấu mẹ vĩ đại.

  • PHÉT,

   ĐEO BÁM XÁC CHẾT…Ba Đình
   Vẫn phải bám đuôi bò hòng được bú, nhặt hòn phân rơi phân vãi mà tiếp tục nuôi dưỡng thời kỳ quá độ, chờ đến cuối thế kỷ…
   Công nhận bọn hãng tin nước ngoài chúng tinh thật, thằng Nga dọa cái là chúng có bài phân tích; chả xới ai, nhằm thẳng tim đen của Vệ mà xới!
   Trúng phóc à, Nga là mẹ, tàu là cha…; Vệ đổi màu phiếu ngay – sợ thằng vô lại nó cắt quan hệ – sợ không được làm đồng minh với phường hạ đẳng, liu manh…
   Còn dưới đây là là bài của VOA trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu ở LHQ.
   “Liên Hiệp Quốc sắp bỏ phiếu về loại Nga ra khỏi hội đồng nhân quyền. Đế quốc Nga tuyên bố không chấp nhận phiếu trắng của Việt Nam trong cuộc bỏ phiếu tới đây.
   Sau hai lần bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho nghị quyết về Ukraine, lần này Việt Nam sẽ bỏ phiếu thế nào cho nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền vào ngày 7/4?
   Trước phiên bỏ phiếu, Nga đã cảnh báo các nước rằng lá phiếu thuận hay phiếu trắng sẽ được coi là ‘cử chỉ không thân thiện’ với hậu quả cho quan hệ song phương.
   Trước lời đe dọa của Moscow, liệu Hà Nội có đổi màu lá phiếu từ phiếu trắng thành phiếu chống hay không?
   Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 7/4 sẽ bỏ phiếu cho đề xuất của Mỹ là đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sau khi có các tin tức về ‘vi phạm nhân quyền thô bạo và có hệ thống’ của quân xâm lược Nga ở Ukraine.
   Cần đa số 2/3 số thành viên bỏ phiếu – phiếu trắng không được tính – để có thể loại bỏ một quốc gia ra khỏi hội đồng gồm 47 thành viên. Libya đã bị đình chỉ hồi năm 2011 do có hành động bạo lực chống lại người biểu tình bởi các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.
   Các nhà ngoại giao phương Tây tự tin họ sẽ có đủ lá phiếu ủng hộ của Đại hội đồng gồm 193 thành viên để khai trừ Moscow. Dự thảo nghị quyết bày tỏ ‘quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân quyền và nhân đạo đang diễn ra ở Ukraine’, đặc biệt là các báo cáo về vi phạm nhân quyền của Nga.
   Giải thích về động thái này, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói với Reuters:
   “Điều quan trọng là phải nói (với Nga) rằng ‘chúng ta sẽ không cho phép anh tiếp tục hành động mà không bị trừng phạt và giả đò anh tôn trọng nhân quyền’.”
   Bảng kết quả bỏ phiếu: Xanh – đồng thuận; vàng – phiếu trắng; đỏ – chống lại. (BPH)

 18. Tuổi trẻ Việt ở hải ngoại thấy việc bất bình là ra tay ngay can thiệp :

  Andy Tai Huynh, 27 tuổi, thuộc tiểu bang Alabama, sẽ tình nguyện sang Ukraine giúp chiến đấu chống Quỷ Nga sô. Trước tiên là anh sẽ bay tới Ba Lan vào cuối tuần này.

  Năm anh 19 tuổi, anh gia nhập binh chủng Thủy quân lục chiến Mỹ và phục vụ 4 năm, và từng đóng ở Okinawa( Nhật) trong 2 năm.

  Trong thời gian tại ngũ, vì không ở trong ngành tác chiến,anh mong rằng Ukraine vẫn nhận anh.

  Anh đang theo học ngành robotics ở trường đại học cộng đồng Calhoun.

   • Bác Phét,gia đình chúng tôi kính mời bác Phét tới tệ xá hàn huyên và dùng cơm tối.Bác sẽ gặp một loạt Professors từ em xuống hàng con,cháu,họ là những Frofssors của những Đại học danh tiếng của nước Mỹ.Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau hãy dâng lời cảm tạ Đấng Toàn Năng,cảm tạ nước Mỹ và Nhân dân Mỹ
    Kính Mời

  • Một con én không làm lên mùa xuân. Một thằng lính 19 tuổi sang Ucraine đánh thuê không thể làm cuộc chiến thay đổi.
   Nhưng hỏi: Ai trả lương cho thằng ranh con ăn không biết no khi nó “tình nguyện vào chảo lửa đâm vào chỗ chết”, không biết cha mẹ nó nuôi dưỡng nó cũng bằng sữa, cơm, thịt cá mà nó lại ngu hơn con chó thế. Người đau lòng và xấu hổ nhất chính là cha mẹ nó vì đã đẻ ra con vật.
   Không biết khi xác nó đưa về Mẽo có được phủ cờ hoa không hay đóng trong lọ sành

 19. Dân “Việt Nam” ở trong nước thì không biết nhục, thậm chí tự hào, dân Việt Nam ở ngoài này thì Đảng các bác làm gì nobody give a Phúc, ngoại trừ những người làm ăn với Đảng . Những người đó thì nếu hổng đụng tới tiền của họ, họ pretty dont give a Đamn.

  Có nghĩa mệnh đề của bài này hoàn toàn moot. Hay nói như Clark Gable, Frankly my dear Phạm Đình Trọng, we pretty much dont give a Đamn

 20. 18/3/2022- Nguồn tin từ cơ quan tình báo Pháp cho biết vào tháng Hai vừa qua- trong thời gian cuộc xâm lược chưa khởi sự- khoảng 1000 nhân viên phục vụ trong Điện Cẩm Linh đã bị thay thế trong kế hoạch ngăn ngừa Putin có thể bị đầu độc.Những người bị thay thế này bao gổm cả các thư ký , nhân viện an ninh, nấu nướng , giặt đồ.

 21. Cộng sản hiện nguyên hình quỷ dữ!

  Nhân loại há hốc mồm vỡ òa
  Nghẹn lời rơi lệ nhìn Bucha
  Những hình ảnh ngoài sức tưởng tượng
  Tội ác của quân xâm lược Nga

  Thép đã tôi chúng nó thế đấy!
  Tội ác nầy có phần chúng ta?
  Đâu phải hôm nay ta mới thấy
  Ai cũng biết đã từng xảy ra

  Những tên đồ tể tay nhúng máu
  Stalin – Mao – Đặng Tiểu Bình
  Kim Nhật Thành Pol Pot Hồ cáo
  Đâu phải đợi tới phiên Putin

  Cộng sản hiện nguyên hình quỷ dữ!

  Nông Dân Nam Bộ

 22. Dân tộc Việt Nam đã bị nhục kể từ ngày thằng chó đẻ Hồ Chí Minh đọc bài Tuyên LÁO ngày 2 tháng 9. Sau hơn 70 năm ròng, dân tộc VN nay đã “mặt CHAI, mày ĐÁ”, đâu còn biết Nhục là cái gì.

 23. Trích: “Người dân Ucraine bị lính Nga giết theo kiểu KGB Putin man rợ và hèn nhát: Tay bị trói. Đạn bắn vào gáy vào đầu từ phía sau.”

  Nói về giết người tập thể “kiểu KGB Putin”, còn thua xa “kiểu VC Hồ Chí Minh”…..Tay bị trói, dùng cuốc xẻng bổ vào sau gáy, rồi chôn không cần biết là nạn nhân còn sống hay chết.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên