Kiến nghị

3
Kiến nghị

3 BÌNH LUẬN

 1. Bão-Đại
  trao ấn-kiếm
  cho Cù Huy Cận và Trần Huy Liệu.
  Cận và Liệu
  đem nó trao cho Pháp.
  Bây giờ
  anh Vũ Béo nói ngược
  đễ
  bênh cha mình.

 2. Tàu+ phán: Hoàng Sa đã có Đồng vẩu và Hồ Chí Tàu đồng ý là của Tàu rồi còn đòi là đòi cái gì?

 3. Ê NGUY COCK BA BỤI , thằng NGUY SAI GON nó dâng nguyen con HOANG SAO cho thăng TÀU mà răNg bay giò mi bắt VC chúng anh đòi lại cho băng đuọc là the nào.

  Mi gọi thằng NGUYEN VAN THẸO đội mồ dậy mà đòi cho bằng duoc HOANG SA chứ lị. VC chúng anh đau có làm mất HOANG SA mô.

  Chính NGỤY, NGỤY SAI GÒN dâng HOANG SA cho TÀU qua mot trận đanh GIẢ 30 phút.

  Vẻ di , vẻ hình thằng cha đại tá HÀ VAN NGẠC chí huy trân đánh GIẢ đó cho mọi nguòi coi cho vui. Đừng quên là thăng đai tá HA VAN NGAC đang mạc dép chỉ huy trận GIẢ năm 1974 nghe chưa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên