Final goodbye to Queen Elizabeth

1
Final goodbye to Queen Elizabeth

1 BÌNH LUẬN

 1. Cái gậy của NỬ HOÀNG không thấy có cai hột KIM CUONG trị giá hơn 400 triêu Dollars MẼO. Cái hột KIM CUONG lón thứ nhì thé giói mà cụ Nư?HOÀNG chiếm láy từ South Africa 1905 “the Great Star of Africa, or Cullinan I ”

  South Africa is calling for a diamond from the Queen’s sceptre to be returned More than 6,000 people have signed a petition calling for the stone to be repatriated.

  Nuóc Nam Phi dang keu gọi NỦ HOANG Anh trả lại viên kim cuong lớn thứ 2 trên thé giói về voi nuoc’CONG HOA NAM PHI. 6000 nguòi đả ký thỉnh nguyện thư yeu câu vuong quôc Anh phải trả lại cho Cong HÒa Nam Phi những gì và bao gồm VIEN KIM CUONG trị giá 400 triệu DOLLARS

  Nử HOANG nhân hậu và đại độ như nhièu nguòi trên the giói máy ngày qua tung hô , thế nhưng ben mặt kia của thé giói thi củng vô số nguòi ta thán phàn nàn về suốt thòi kỳ mà nủ hoàng tại vị và đô hộ nhiều thuoc địa suot thòi ky THƯC DÂN.

  Nuoc Anh giàu có ư, Yes. Bao nhieu của cải từ Phi Châu, Á Châu, Mỹ Châu đuọc thau tóm và mang về mẩu quóc suót nhiều thé kỷ. Vì thé nuoc Anh giàu có là chuyên dể hiểu.

  Thiên hạ ca tung nử hoang , bên cạnh đó củng khong ít nhiều triệu nguỏi củng tư hỏi NƯ HOÀNG có bao giò có mot lòi xin lổi suót hàng nhiêu trăm nam nuoc Anh gay ra cho nhiều chục nuóc trên thé giói hay không.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên