Con lợn Thủ Thiêm Tất Thành Cang đang bị khởi tố

3
Con lợn Thủ Thiêm Tất thành Cang đang bị khởi tố

3 BÌNH LUẬN

 1. Cang lầu bầu: “ĐM, thằng trên nó ăn gần hết, tao chỉ có một phần nhỏ mà bắt chịu tội là làm sao?”

 2. Ở vụ Thủ Thiêm không chỉ có một con lợn tang thành cứt mà là một bầy lợn lớn nhỏ, con bự nhất là Hai Japan. Bọn này toàn củi gộc nhưng thằng chủ cái lò tôn nó ngán cái nhãn China mà hai Japan dán sau lưng. Đây cũng là một phép thử để chứng minh cái sự lẻo mép của thằng chủ lò và bầy đàn là không có vùng cấm. Chết đến đít vẫn còn hèn.

 3. Con cá vồ Thành Hồ

  Thành Hồ có Tất Thành Cang
  Tham quan cướp đất dân oan Thành Hồ
  Nó ăn như loài cá vồ
  “lò tôn” Trọng lú đút vô vừa rồi

  Thằng nầy là thứ bọ giòi
  Tội đồ dân tộc là loài Việt gian
  Bưng bô quỳ lạy ngoại bang
  Thủ Thiêm còn đó dân oan oán hờn!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên