Xàm tăng xoá dấu vết

3
Xàm tăng xoá dấu vết

3 BÌNH LUẬN

  1. Theo lô dít của Thái Hạo, sự khác nhau giữa Thích Chân/Trí Quang & Thích Minh Tuệ chỉ là tiểu tiết

  2. Có đứa lo xóa dấu vết, có đứa tạo nhiều nhóm khác để có thêm nhiều dấu vết bẩn, làm lu mờ dấu vết thật. Ban tuyên huấn của Tăng quốc doanh ra quân?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên