Ba Đình sắp lập Viện Đạo đức học để dạy những chuẩn mực trong đảng

2
Ba Đình sắp lập Viện Đạo đức học để dạy những chuẩn mực trong đảng

2 BÌNH LUẬN

  1. Viện đạo đức được sáng lập để dạy dỗ đạo đức cách mạng?

    Ban giám hiệu lại là một phường mất dạy chuyên làm những chuyện vô đạo đức ?

    Daỵ gì? Dạy ai? Ai học?

    Hay!!!

Leave a Reply to 福沢諭吉 Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên