2 Xịt ngày nay: Trắng và vàng

13

Từ hơn 2 năm nay, thế giới bị xáo trộn vì dịch vũ hán, nguồn gốc phát xuất từ phòng thí nghiệm Vũ hán. Đó là điều chắc chắn. Nguyên nhơn? Vì âm muu chánh trị của Xi?

Kế tiếp là chiến tranh xâm lược Ukraine do Poutine đã làm cho Âu châu thức tỉnh. Trước giờ, cứ nghĩ Thế chiến đã chấm dứt thì sẽ «không bao giờ có chiến tranh nữa» .

Thế mà hôm cuối tháng 2, chiến tranh đã bùng nổ ngay trên đất Âu châu, gây ra đủ loại tội ác ghê tởm. Hơn nữa, nó còn làm cho trật tự thế giới bị thay đổi, vật giá leo thang, nhiều thứ bị khan hiếm, phương hại đến an ninh và thạnh vượng của dân chúng. Qua chiến tranh người ta còn thấy nổi bật sự xung đột gay gắt, một mất một còn, giữa chế độ dân chủ tự do và chế độ độc tài toàn trị. Lịch sử nhơn loại sẽ dược định hình từ sự kết thúc cuộc xung đột sanh tử này. Xi và Poutine là 2 Xịt (Xịt-ta-lin) ngày nay liên kết chặc chẻ với nhau trong mục tiêu chung là phải thanh toán cho kỳ được phe Tây phương, tức Âu châu và Huê kỳ, để xắp xếp lại thế giới theo cái trật tư của họ quan niệm.

Xịt trắng (Poutine)

Trong buổi lễ kỷ niệm sanh nhựt thứ 350è của Pierre Le Grand, thần tượng của Poutine, Xịt trắng Poutine đã không ngần ngại so sánh chánh sách xâm chiếm Ukraine của ông ta với chủ trương của nga hoàng. Poutine nói rỏ hơn «Khi đánh Suède và chiếm vùng lảnh thổ phía bắc trên bờ Baltique để thiết lập kinh đô mới Saint-Petersbourg, thật ra Pierre Le Grand không chiếm lấy gì cả, ông  chỉ thu hồi và tăng cường nước Nga mà thôi … Ngày nay, điều chúng ta đang làm ở Ukraine cũng giống như vậy, đấy là lấy lại đất của Nga và làm cho nước Nga lớn mạnh hơn».

Ngay khi lên cầm quyền, Poutine đã thấy lịch sử là quan trọng và vai trò lịch sử phải phục vụ đường lối cai trị của chê độ. Lịch sử phải là trụ cột của bản sắc dân tộc. Ông giải thích «Để làm tái sanh bản sắc dân tộc và lương tâm dân tộc, chúng ta phải lập lại những mối liên hệ giữa những thời kỳ của một lịch sử thống nhứt, liên tục, qua hằng ngàn năm, nó sẽ cho chúng ta nội lực và dạy chúng ta biết ý nghĩa của sự phát triển đất nước».

Trong những nhơn vật lịch sử có công tôi luyện nên «bản sắc dân tộc» nga, dĩ nhiên phải có Xịt (Staline) và Poutine đã không ngần ngại dành nhiều thì giờ nói về sự nghiệp vĩ đại của nhơn vật này. Có lẽ cũng biết Xịt không phải là người được dư luận hoàn toàn tốt nên Poutine đã phải có vài dè dặt như ông thừa nhận dưới thời Xịt xảy ra những đàn áp dả man, giết người hàng loạt. Tuy nhiên, tiếp theo đó, ông liền ca ngợi sự nghiệp của Xịt là vỉ đại như đã biến nước Nga nông nghiệp trở thành nước kỷ nghệ hiện đại giúp chúng ta chiến thắng bộ máy chiến tranh khổng lồ của Đức quốc xã. Ông cũng nhìn nhận với cái giá quá lớn. Hằng chục triệu người chết là sự thật. Nhưng ông liền cảnh báo «Đừng bao giờ quên khi lên án Xịt bạo ngược, đó là tiếp tay Tây phương tấn công nước Nga và Liện-xô» .

Thành tích tích cực

Poutine cho rằng trong suốt những năm Gorbatchev (1985 – 1991) và Eltsine (1991 – 1999), những thành quả tốt đẹp như canh tân nước Nga của Xịt đều bị bỏ qua và giai đoạn đó bị đánh giá là hoàn toàn tiêu cực. Mãi cho tới khi Poutine lên nắm quyền thì cán cân mới nghiên về Xịt thuận lợi . Để đề cao Xịt cho rõ hơn, và cho phù hợp với quyền lợi địa chánh của Nga, Poutine ra lệnh Ban lịch sử viết lại lịch sử nước Nga và nhứt là sách giáo khoa thời Xịt là tốt đẹp . Riêng sách lịch sử lớp cuối Trung học chỉ có chừng mươi dòng nói về goulag và chỉ vài dòng nói về nạn đói năm 1930 do chính Xịt tạo ra bằng cách cưởng bách hợp tác hóa nông nghiệp đã giết hại hằng 30 triệu dân nga. Trái lại, sách dành hằng trăm trang ca ngợi chiến thắng Quốc xã của Nga . Đây là cuộc chiến yêu nước do Xịt lãnh đạo . Nhưng một sự thật nổi cợm đã được dấu kỷ là ngay lúc đầu, chính Xịt đã chọn đứng về phe Quốc xã nhưng khi Hitler muốn xâm chiếm luôn Nga, Xịt hoảng sợ, vội ngã theo phe Đồng Minh . Khi vài sử gia pháp về Hà nội, có dịp nói chuyện với sử gia việt nam, nhắc lại chuyện đó  đã làm cho các ông sử gia Việt Nam chới với vì xưa nay họ vẫn tin tưởng theo Hồ chí Minh từng khẳng định là « Bác có thể sai, chớ hai người này, Xịt và Mao, không bao giờ sai ».

Nhờ sửa lịch sử và tuyên truyền mà ngày nay có hơn phân nửa thanh niên nga, tuổi từ 18 tới 24, hoàn toàn không hề biết những đàn áp dân chúng đẫm máu của Xịt . Mặt khác, có hơn 70% dân nga ca ngợi sự lãnh đạo dất nước của Xịt là tích cực, chỉ có 14%  biết sự thật và cho là tiêu cực. Nhưng trước năm 2000, số này có tới 45%.

Mặc dầu Xịt được Poutine dựng lên như là một chánh khách với thành tích hoàn toàn rực rỡ, nhưng đường lối cai trị của Poutine vẫn không phải là một thứ « tân xịt » (néo-stalinisme) . Poutine có nhiều điểm giống Xịt. Như chủ trương tôn thờ lãnh tụ (rỏ là từ 2012) nhưng nặng thời đại tính . Như Poutine tự đề cao chính mình: mặc T-Shirt với hình Poutine lớn, ở trần câu cá, cởi ngựa, đi moto …

Ông Chủ tịch Quốc hội Nga đã ca ngợi Poutine không tiếc lời: «tài nguyên thiên nhiên của Nga không phải là khí đốt, là dầu hỏa, mà chính là Poutine!» .

Điểm giống khác giữa 2 người như tạo vây cánh mafia đặt dưới sự chỉ huy của cơ quan an ninh. Và 2 bộ phận này biến thành cột trụ chánh của chế độ. Như Xịt, Poutine xài xể nặng tay với thuộc hạ, tuy lỗi của họ rất nhẹ .

Và sau cùng cả hai chế độ của Xịt và Pou có chung một nổi ám ảnh lớn Tây phương là kẻ thù không đội trời chung. Với Xịt, Tây phương là thứ Đế quốc hung hãn. Với Pou là thứ thế giới đồi trụy (xì ke và homo).  Khi Poutine mở rộng lãnh thổ thì càng bị cái thế giới này bao vây. Nên Poutine đã phải tuyên bố biên giới Nga không giới hạn và vì đó mà Poutine vi phạm luật quốc tế khi mở rộng biên giới bằng võ lực.

Poutine giống Xịt nhưng không phải là đệ tử của Lê-nin (léninisme) như Xịt, theo sử quan của Marx, sau cùng «cộng sản sẽ đào huyệt chôn sống tư bản». Lý tưởng chánh trị của Poutine là tổng hợp 3 ngôi: «chánh thống giáo», «độc tài » và «tinh thần dân tộc». Do ảnh hưởng từ Nicolas 1er . Đó là nền tảng của tinh thần dân tộc bảo thủ và tinh thần slave của hoàng đế phản động nhứt xứ Nga trong suốt thế kỷ XIX . Nhưng khi có biến động thì « độc tài » sẽ được nâng lên uu tiên 1. 

Xịt vàng hay Xịt bánh bao (Xi)

Khi lên cầm quyền, Xi vẫn mang nặng nổi ám ảnh về sự sụp đổ của Đế chế Sô-viết nên hơn ai hết, Xi giữ bài học về Xịt làm kinh nhựt tụng: «một đảng tuyệt mạnh và một dân chúng được kiểm soát chặt chẽ» .

Xi nghĩ đầu năm 90, sở dĩ Liên-xô thua cuộc trong chiến tranh lạnh vì đã quay lưng lại với đường lối và những lời dạy của Xịt . Nay Xi cầm đầu nước Tàu, học Xịt, để có thể đương đầu với Huê kỳ . Liên-xô sụp đổ là trọng tâm suy nghĩ của Tàu về một quan niệm thế giới . Khi Poutine xua quân đánh chiếm Ukraine, bản tài liệu «Chủ nghĩa hư vô lịch sử và sự tan rả Liên-xô » liền được Xi ra lệnh đem phân phát cho cán bộ đảng viên cấp lãnh đạo đêm ngày học tập cho nhuần nhuyển . Nội dung tài liệu xác nhận khi Krouchtchev bất ngờ đọc một bài diển văn ở ngày cuối Đại hội Đảng lần thừ XX (25/02/56) nhan đề « Từ sự tôn thờ cá nhơn và những hệ quà». Krouchtchev lên án Xịt nặng nề, nhứt là di sản của Xịt . Lần đầu tiên trong lịch sử, dân chúng nga nghe nói tới vai trò chủ chốt của Xịt trong những vụ đàn áp đẩm máu hàng loạt  và điều đó đã làm cho dân chúng nga bừng tỉnh trước dối trá và sự thật. Từ đây thần tượng Xịt bị hạ bệ. 

Xi tự cho mình là hiện thân của Mao nên cũng như Mao, Xi tỏ lòng sùng bái Xịt . Mao vốn là đệ tử chơn truyền của nhà độc tài ở Moscow tuy hồi năm 1950, sau khi nắm được quyền cai trị nước Tàu, lần đầu tiên, Mao qua Moscow diện kiến Xịt, bị Xịt làm nhục. Nhưng vì tôn trọng đàn anh phe xhcn, Mao đã biết nuốt hận hết rồi.

Sau khi Mao chết, đảng cộng sản tàu có môt bộ phận có ảnh hưởng lớn có xu hướng xét lại, cho rằng chế độ ở Moscow đã quá xơ cứng trong thời gian chiến tranh lạnh vì thiếu những cải tổ chánh trị thích hợp, nên không đủ khả năng thích ứng với thời cuộc, nhứt là không có khả năng mở ra tương lai cho Liên-xô, điều này cho thấy tại sao Gorbatchev đã thất bại trong chánh sách perestroika vào cuối những năm 80.

Năm 2013, lên nắm quyền, Xi liền lấy quyết định lịch sử, tái lập vai trò lãnh đạo toàn diện và triệt để của đảng, kiểm soát dân chúng từ trong tư tưởng để ngăn chận mọi âm mưu của Tây phương. Học theo Xịt, Xi áp dụng chánh sách thanh lộc hàng ngũ đảng viên, loại trừ tất cả những thành phần lâm le chống đối, củng cố quyền hành tột đỉnh trong đảng, thiết lập truyền thống tôn thờ cá nhơn. Xi cho bắt cải tạo hằng trăm ngàn dân duy-ngô-nhỉ như Xịt đã luu đày biệt xứ dân Tartars của Crimée và dân Đức của vùng Volga, đàn áp gắt gao về tư tưởng từ sau biến cố Thiên An môn. Thậm chí từ «Thiên An môn» không còn tìm thấy trong hệ thống ngôn ngữ thông thường của Tàu. Xi không khoang nhượng những đòi hỏi dân chủ. Xi cho áp đặc một hệ thống kiểm soát dân chúng gắt gao chưa từng có trong lịch sử. Ngày nay ở Tàu, cũng như ngày xưa ở Nga của Xịt, đảng cộng sản không hề biết có đối lập hay cạnh tranh về tư tưởng tốt xấu, hay dở. Văn hóa, nghệ thuật, văn học đều phải phục vụ những mục tiêu của đảng đề ra.

Vế mặt tàn bạo, gian ác, Xi vượt trội hơn Xịt, đáng thầy của Xịt. Tuy nhiên, Xi lại không hoàn toàn giống Xịt. Vì tham vọng quốc tế của hai tên này, về bản chất, rất khác nhau. Xịt theo đuổi lý tưởng làm cách mạng cộng sản toàn cầu để đưa từng nước vào quỉ đạo liên-xô. Nên Xịt luôn luôn ủng hộ những vụ cộng sản xâm nhập đây đó. Còn Xi, trái lại, không xúi giục những quốc gia ngoài nước Tàu thay đổi thể chế hay theo cộng sản. Nếu xung đột giửa Tàu và Huê kỳ ngày nay gọi là chiến tranh lạnh kiểu mới thì Xi nỗ lực quảng bá đường lối cai  trị của Tàu là một kiểu mẫu đúng đắn, vượt trội hơn các thể chế đang có, nó bao gồm những xí nghiệp lớn của Nhà nước với hệ thống kiểm soát dân chúng tỉ mỉ từ nét phản ứng trên mặt. Một mô hình cai trị mới, mô hình chánh hiệu «mai-dơ Xi » để thay thế chế độ Tự do Dân chủ của Tây phương nay bị phê phán là phạm nhiều khuyết điểm.

Chế độ « mai-dơ Xi » sẽ giúp giữ được quốc gia độc lập và nhứt là cấp lãnh đạo tuyệt đối an toàn, bền vững, giúp cho giai cấp trung lưu trở nên giầu có mau chóng.

Sợi chỉ xuyên suốt nối liền Xịt và Xi là phải biết độc tài tuyệt đối, không khoan nhượng mọi chống đối đòi hỏi dân chủ tự do theo kiểu Tây phương.

Và họ nắm giữ quyền hành an toàn cho đến khi bị nhân dân nổi dậy lật đổ.

Nguyễn thị Cỏ May

13 BÌNH LUẬN

 1. Huyền thọai Nga la Sô “đánh bại” quân Phat́ xít Hit Le l̀à một huyển hoặc..
  Quân Nga Putin hiện nay,vơí vũ khí tương đối tối tân hơn thơì 39-45,mà còn vất vả chỉ đánh chiếm một Ukraine nhỏ bé t́y teo,thế thì làm sao quân Nga có thể đánh thắng quân lực Phát xít Đức vô cùng hùng mạnh thơì đó?
  Chẳng qua,khi quân Đức tiến đánh chiếm Nga,đến biên giơí,vì gặp thơì tiết qúa lạnh,chiến xa Đức không thể tiến xa hơn,nên quân Đức phải tự động rút về chờ… thờì tiết khá hơn.

  • Xin nói rõ hơn: Thơì tiết lúc quân Đứ̃c Q Xã tiến vào biên giơí Nga,bị đóng băng khá dày,xích sắt xe tăng không thể di chuyển,đành phải nằm bẹp chờ đợi qúa lâu,nên đành từ từ rút lui…
   Chính địa hình cũng như thơì tiết l̀a hai yếu tồ́ khiiến Xịt Tà Lanh thóat hiểm v̀a nhờ đó, theo bản tánh thông thường của CS là bốc phét…

 2. 2 “thằng ” nầy đươc đào tạo dươi mai trương XHCN.Thật vây ,giao dục CS chỉ tạo những tên-ăn-cươp Hảy chỉ ra cho mọi người co “thằng” lảnh đạo nào của CS mà Lương thiên>

  • Hai thằng ni đuọc đào tao. duói mai tuong XA HOI CHỦ NGHỈA cho nen tụi hăn ác.

   Rứa thì cái nhóm 5 thằng bại tuóng sau đây đuọc đào tạo duói mái truòng THƯC DÂN và ĐẾ CUỐC mà tụi hắn ÁC củng khong thua chi ai, thậm chí mức độ DÃ MAN còn hơn. Nhóm 5 tên đó là

   1/ NGUYEN VAN THẸO(Thiệu)

   2/ TRAN THIEN KHIÊM

   3/ TRAN VAN ĐÔN

   4/ Duong VAN MINH

   5/ TON THAT ĐÍNH

   Nhóm 5 tên này là tác giả cùa 2 cái chết MAN RỢ nhất thé kỷ 20 đó nghen máy tên Tàn Dư Ngụy Cock.

   Thư hỏi trên thé giói này có cái chết của lảnh tụ nào mà chết như DIÊM, NHU hay không hả.

   Chua hết , mần thịt xong 2 lảo rồi thì mối thằng tự muâ lon TUÓNG gắn lền ve áo vọt băng lên 2 cấp luôn. Điến hình là thằng NGUYEN VAN THIỆU , hắn lúc đảo chánh DIÊM NHU mói mang lon đại tá, thé mà sau khi mần thịt DIẸM NHU XONG hắn lên Thiéu Tuóng(2 sao) và tói năm sau nửa(1965) hắn vọt lên TRUONG TUÓNG 3 sao luon. Vị chi là chỉ trong vòng 2 năm từ 1963-1965 vói chỉ mot chién công là tham gia giét DIỆM NHU mà hắn từ đại tá vot băng lên TRUONG TUONG 3 sao luon, kkekekkkekekeek.

   TRAN THIEN KHIEM và DUONG VAN MINH củng rứa , 2 thăng đại tuóng NGUY SAI GON đuoc lên ĐẠI TUÓNG là nhờ GIET CHỦ.

   Chiến công như thế cho nên khi VC chúng anh nả đại bác vào BanMe Thuọc, Pleiku thì những thằng tuóng này ra lệnh………………..”TRIỆT THOAI’ CAO NGUYÊN ”
   vói chiến thuật DÍT TO ĐẦU BÉ của thằng cha THIỆU. Từ đó là cứ chạy làng cho tói sụp luon.

   Thằng cha TÂP. cung như thàng cha PUTTIN củng chưa ra lệnh giet’ai mà dả man như NHÓM 5 TÊN NÀY.

   Đô’ tên Tàn Dư NGUY COCK nào dám cải đuọc thì anh PHÉT phát kệo cho ăn.

   chư

 3. Hai anh độc tài cộng sản TậpPutin còn sống sẽ vẫn còn là tai họa đe dọa nhân loại. Mộng bành trướng lãnh thổ và làm chủ thế giới luôn là tham vọng của hai anh này. Chỉ trừ khi đất nước yếu kém về quân sự và kinh tế, hoặc chế độ sụp đổ thay đổi theo tự do và dân chủ thì nhân loại mới thái bình.

  Nhân loại đã một lần tuyên chiến với phát xít, cuối cùng phát xít thua và sụp đổ để chia hai khối cộng sản và tự do tạo ra một cuộc Chiến Tranh Lạnh kéo dài mấy thập niên. Cuối cùng khối cộng sản của Liên Bang Xô Viết sụp đổ, tan rã thành nhiều nước nhưng nước Nga còn lại vẫn là một quốc gia rộng lớn nhất thế giới đổi thành một nhà nước độc tài dưới sự cai trị của Putin và tập đoàn tài phiệt đỏ với đường lối cai trị vẫn độc tài không khác gì cộng sản; và một nước Tàu cộng sản nghèo đói được Mỹ giúp vẫn còn tồn tại tới ngày nay. Hai nước Nga Tàu dưới sự cai trị của hai anh này ngày nay muốn bắt tay liên kết đe dọa sự sống của nhân loại. Có thể sẽ có một trục phát xít mới hình thành gồm các quốc gia cộng sản còn sót lại và một số các quốc gia độc tài khác. Họ sẽ lại (thực tế đã xảy ra khi Putin xâm lăng Ukraine và Tàu Cộng xâm lấn biển đảo các nước nhỏ trong khu vực) gây chiến và nhân loại một lần nữa lại phải liên kết chống lại. Lần này lịch sử thay đổi, phe phát xít Đức – Ý – Nhật xưa, nay là đồng minh của Mỹ; còn Nga, là Liên Xô ngày trước, đã từng là quốc gia chống phát xít nhưng nay Nga liên kết với Tàu Cộng chống lại cả nhân loại.

  Chỉ khi họ thua và đất nước tan rã như Liên Xô hoặc chia cắt như phát xít Đức thì nhân loại mới mong thoát được họa của thế kỷ này.

  Ai, nước nào sẽ lãnh đạo thế giới tự do chống lại Tập và Putin ngoài Mỹ!? Đất nước VN và người dân VN sẽ đứng lên theo về với thế giới tự do, nhưng cộng sản VN vẫn sẽ theo hai nước cộng sản và độc tài này chống lại người VN tự do. Liên Xô dù đã tan ra nhưng cộng sản còn sót lại vẫn tiếp tục là mầm mống đe dọa sự tồn vong của nhân loại.
  nv

 4. …….Thiên hạ tốn rất nhiều giấy mực về chuyến đi của bà Nancy Pelosi đến đài loan, tuy nhiên rất ít bình luận nói những vấn đề trung tâm điểm…………Hảy nói thẳng đó là chuyến đi của bà Pelosi đến Đài loạn đã làm cho tụi tàu cộng…..đội quần, nhục ơi là nhục, quá nhục, nhục đến nổi mà tàu cộng tập trận điên cuồng cho đở tức khí…….____ Y chang chiến tranh Nga và Ukraina, Ukraina đã làm lộ ra một quân đội Nga vũ khí quá dõm và chiến đấu quá tệ, tức một quân đội Nga …..đội quần. Vậy ta nên suy luận, tụi Việt cộng tôn vinh 2 đàn anh Nga tàu cộng là số một, giờ thì ngược lại cả 2 đã đội quần,vậy thì Việt cộng tính…sao????______ Theo như tụi nằm mơ tui thấy đó là:……..Tụi Việt cộng có điện thoại nói với Nga và tàu cộng là 2 anh đã đội quần, vậy cho em chia sẻ….nổi nhục là cùng đội quần, tuy nhiên Nga và tàu cộng nói…..quần chỉ có 2 thằng tao là đội tụi mày có tư cách gi ở ngang hàng mà đòi đội !!!!!!!!!______Vậy là đám đệ tử Cuba, Việt cộng và Bắc hàn đành đứng dưới đit, Nga và tàu cộng,tức 2 thằng đàn anh NGa ,tàu cộng đội quần, còn đám đàn em thì đội đít Nga Tàu vậy là chia nhau nổi nhục. Vũ khí Nga là đồ dõm,còn tàu cộng thì nhái vũ khí Nga, vậy dõm 2 bậc, lấy gì đánh đấm với Đài loan, nên đành nuốt cục hận mà tập trận điên cuồng như chó điên. Mỹ đã triệu tập đại sứ tàu cộng ở Mỹ để….chửi là tụi mày tập trận kiểu đó cá ốc ở biển….chết hết…..?????? Vậy là tàu cộng teo……chim. Hiện tại tui thấy đám dư luận viên đang ra sức gở quê cho tàu cộng………..Hoan hô bà Pelosi chỉ một chuyến thăm mà tàu cộng cùng tụi Việt cộng đời đời đội quần……Nga cũng bị đội quần thêm. Thằng NGa chửi tàu cộng, chiến tranh Ukraina, tao đã bị đội quần rồi, giờ tao lại đội quần thêm cho mày nữa cũng vì cái mõm mày bốc phét, bắn máy bay của bà Pelosi!!!!!!!!!…Lần sao mày đưa cho thằng Việt cộng đội quần thế nghen, tao không đội cho mày nữa…………thằng tàu cộng vâng vâng dạ dạ. Tui quá hả dạ….bèn đi uống ly cà phê……nay kính.

 5. He he he …

  Mỹ khuấy ở eo biển Đài Loan khiến cho thằng Tập …Hoàng Dế phải bận rộn mà không còn “hơi sức đâu” để …giúp cho thằng Poo ….Đại Dế ở “mặt trận Ukraine” nữa.

  Cái này mới đúng câu: Một “đá” trúng hai…”chim” hay nói nôm na là …
  đá một phát trúng hai….dái.

  • Anh Phét tuỏng đâu là thằng bu MẼO đâm thọt thằng Tập để dựng lại cái xác thúi của NGUY SAI GON thì mói là hạnh phúc cho đám Tàn Dư Ngụy Cock chứ mà bu MẼO chọt thằng TẬP để làm cho thằng PUU yéu đi thì đam Tàn Dư Ngụy Cock chẳng đuọc cái giãi gì sất.

   Ai bàn tán Đông Tây gì củng là cuoi cùng nhằm muón làm lọi ích cho nuóc của mình , riêng đám Tàn Dư Ngụy Cock thì tối ngày chỉ biet lo chuyện………bao đồng CUỐC TẾ , chém gió túi bụi cho bu MẼO mà bu MẼO thì lại đi bưng bô cho VIET CỘNG chúng anh. Thé mói là đau như bò đá dái , kkakakkakakaka.

   Cụ thể suy nghỉ theo logic của tam đoạn luận thì :

   Tàn Dư Ngụy Cuồng MẼO ; bu MẼO bưng bô Viet Công—-> Tàn Du Ngụy bưng bô VIET CỘNG chúng anh., khahahakakhahahaha.

   • He he he ….

    Phét “nghe bố mày phán” rằng hai thằng bố ghẻ Poo .. và Tập…pí lù của Phét bị mỹ đá vào….dái thì lên cơn dãy dụa, quằn quại như đỉa phải vôi.

    Tội nghiệp Phét hèn cay cú quá!

 6. “Một Trung Quốc”

  “Một Trung Quốc” đâu có nghĩa là
  Đài Loan thuộc Trung Hoa lục địa
  Mà là chỉ có một Trung Hoa
  Đài Loan bao gồm cả lục địa

  Tiền thân Đài Loan là Trung Hoa
  Đã có chân trong Liên Hiệp Quốc
  Thế giới đã công nhận từ lâu
  Tại sao lại có người ngu ngốc

  Cho rằng Đài Loan thuộc Trung cộng
  Rồi nghĩ như Henry Kissinger
  “Đuổi Ra” “Mời Vô” thật xuẩn động
  Bị đánh tráo khái niệm ngây thơ

  Hỗn loạn ngày nay do Kissinger
  Tên ma đầu chánh trị salon
  Thậm thụt đi đêm thật đểu cáng
  Đi giao du cùng Mao Trạch Đông

  Để nhân loại khổ vì đại Hán!

  Nông Dân Nam Bộ

 7. hôm qua đi dạo vườn chè
  có thằng a xị nó đè em ra
  em lạy mà nó chẳng tha
  đè em nó để tu na nó vào
  bây giờ chẳng biết nàm thao
  em mà nhúc nhích nó vào liền thâu
  dưới xíu mại trên bánh bao
  thôi thì thư zãn cần câu nó chờ

 8. gã xi mái tóc nhuộm đen
  sơn keo bóng nhẫy hẩu leng ấy mà
  thêm lu xá chẩu tam xà
  đàn ông nước việt đàn bà hẩu leng
  bây giờ việt cộng tòn teng
  đu sau đíc chệc nó khen tố chè

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên