TRANG CHỦ THẺ Ngày 30 tháng 4

Thẻ: ngày 30 tháng 4

Bốn mươi tám năm ngày 30/4

  Những người bạn đi du học ngoại quốc thường than thở: khi biết tin Sài Gòn Thất Thủ, mình mất nước tôi cảm thấy...