TRANG CHỦ THẺ Hòa đàm paris

Thẻ: hòa đàm paris

Bốn mươi tám năm ngày 30/4

  Những người bạn đi du học ngoại quốc thường than thở: khi biết tin Sài Gòn Thất Thủ, mình mất nước tôi cảm thấy...