Vè Người hay Chó

3

Vè Người hay Chó

4000 năm đến bây giờ mới thấy

Tuyển lao nô theo tiêu chuẩn bác Hồ

Tay bị trói , chân quỳ , mồm lao động !

Ai liếm nhanh như chó sẽ thành người

 

Người khác Chó đưa thức ăn tới miệng

Chó khác Người đưa mõm tới thức ăn

Đảng đồng hoá Chó Người vào chung rọ

Gọi bác là… Hồ Bả Chó không sai

 

Sống với đảng con người thành bầy thú

Nhân phẩm , nhân quyền như tiếng chó tru

Thử thách cuộc đời liếm đau thương quằn quại

Bánh vẽ to cố nuốt xuống thiên đường

 

Hãy cúi xuống liếm cho no rồi chết

Còn hơn làm cô hồn sống lang thang

Luật Pắc-Bó bất thành văn bình đẳng

Sao nhân dân đòi lộng liếng bác Hồ

 

Babui 7/2020

3 BÌNH LUẬN

  1. Tên Babui “phản động” này nguy hiểm hơn cả mấy Sư đoàn lính thiện chiến. Vừa là họa sĩ vừa là nhà thơ tài hoa điểm trúng yếu huyệt của đảng và boác Hù. Đề nghị các cháu đồng chí phải lưu ý tên “phản động” này, bao nhiêu tranh và thơ của hắn phải được thu gom hết để dành làm tài liệu giáo trình dậy cho các cháu ngoan của boác Hù biết cách chống bọn “phản động”.

  2. Tính đăng tin tìm người, ai ngờ đi lang thang lại thấy.

    Theo thuyết tiến hóa “loài người từ khỉ mà ra” rồi từ thuyết “Hồ Bả Chó: chó từ người mà tới”. Nghĩ cũng hay!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên