Văn hóa Việt Nam Cộng Hòa là gì?

16
Nữ sinh thời VNCH. Ảnh mang tính minh họa

Việt Nam Cộng Hòa thành lập ngày 26/10/1955, đang lúc chiến tranh nên quốc sách bảo vệ tự do được ưu tiên, nhưng không phải vì thế mà quên lãng mục đích xây dựng một xã hội dựa trên triết lý nhân bản, khai phóng và dân tộc.

Lời mở đầu Hiến Pháp 1956 ghi rõ: “…dân tộc ta sẵn sàng tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ để hoàn thành sứ mạng trước đấng Tạo hóa và trước nhân loại là xây dựng một nền văn minh và nhân bản bảo vệ phát triển con người toàn diện.”

Còn Điều 11 của Hiến pháp 1967 ghi rõ “Văn hóa giáo dục phải được đặt vào hàng quốc sách trên căn bản dân tộc, khoa học và nhân bản.”

Con người làm gốc

Việt Nam Cộng Hòa nhìn nhận mọi người đều có quyền và có bổn phận như nhau, không ai được sử dụng người khác làm phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu cá nhân hay đảng phái.

Người miền Nam tin rằng giới lãnh đạo cũng là con người nên đều mắc phải những sai lầm, vì thế cần xây dựng một thể chế đa nguyên, đa đảng đối lập, với luật pháp chặt chẽ để kiểm soát quyền lực của tầng lớp lãnh đạo.

Việt Nam Cộng Hòa nhìn nhận sự khác biệt giữa người và người, ngăn cấm việc kỳ thị giàu nghèo, địa phương, tôn giáo, sắc tộc, trình độ học vấn hay kỳ thị dựa trên lý lịch, trên chính kiến, mọi người đều có cơ hội bình đẳng.

Mọi chiến lược, chính sách, chủ trương, hành động quốc gia đều phải phù hợp với nhân sinh quan về con người, với mục đích phục vụ con người, quan tâm tới quyền lợi và hạnh phúc của con người.

Ngoài việc xây dựng thành công nền giáo dục nhân bản, mọi sinh hoạt tôn giáo, sắc tộc, hướng đạo, văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, dân sự đều được đối xử một cách công bằng không thiên vị.

Chính quyền miền Nam nhìn nhận và bảo vệ quyền con người, quyền dân sự được ghi trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế nhân quyền.

Trong hoàn cảnh chiến tranh, gia đình những người theo cộng sản vẫn được đối xử một cách công bằng như mọi công dân khác, được pháp luật bảo vệ, được quyền bầu cử, quyền gia nhập quân đội bảo vệ đất nước, quyền tham gia chính trị, được làm ăn buôn bán, con em họ được đến trường như mọi trẻ em khác tại miền Nam.

Từ năm 1962, chương trình Hồi chánh giúp trên 200 ngàn cán binh cộng sản buông súng quay về tạo dựng cuộc sống mới trong cộng đồng dân tộc.

Dân tộc làm nền

Tinh thần dân tộc được hình thành và phát triển theo giòng lịch sử, tạo tình đoàn kết, gắn bó dân tộc và phát triển quốc gia.

Trong thời bình thúc đẩy người dân đóng góp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, nâng cao dân trí. Vào thời chiến giúp toàn dân đoàn kết đánh đuổi ngoại xâm.

Việt Nam Cộng Hòa luôn đề cao các giá trị lịch sử dân tộc, độc lập, tự chủ, ngôn ngữ, nghệ thuật, văn hóa. Ngay từ tấm bé trẻ em miền Nam được dạy yêu nước thương nòi.

Người miền Nam luôn tôn trọng các giá trị đặc thù, các truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong mọi sinh hoạt gia đình, nghề nghiệp, sắc tộc, địa phương và đất nước.

Chính phủ miền Nam chủ trương bảo tồn và phát huy những tinh hoa, những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, để không bị mất đi hay bị đồng hóa với văn hóa nước ngoài.

Người miền Nam giữ gìn văn hóa dân tộc nhưng luôn cởi mở, cầu tiến, học hỏi, gạn lọc điều hay cái đẹp của văn hóa dân tộc khác.

Việt Nam Cộng Hòa đặt Tổ quốc trên hết, đặt dân tộc và đất nước trên cá nhân, trên giai cấp, trên đảng phái và trên cả thể chế chính trị.

Tự do để tiến bộ

Việt Nam Cộng Hòa lấy triết lý khai phóng làm rường cột thăng tiến, mọi người được tự do mở rộng tầm nhìn, tự do trau dồi năng khiếu, tự do ngôn luận, tự do quyết định cho chính mình, tự do tìm ra sự thật, ra điều hay, lẽ phải, tìm đến chân, thiện, mỹ.

Ngay từ nhỏ trẻ em miền Nam đã được giáo dục tự do, được khuyến khích mở rộng tầm nhìn tiếp nhận những tư tưởng và kiến thức tân tiến trên thế giới.

Nhờ vậy xã hội miền Nam đào tạo được những công dân tự do, sẵn sàng nhận trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, biết xây dựng kinh tế, phát triển xã hội, đón nhận văn minh thế giới và tích cực đóng góp vào sự thăng tiến nhân loại.

Miền Nam đã xây dựng một hiến pháp và một thể chế dân chủ tam quyền phân lập rõ ràng.

Nền Cộng Hòa tại miền Nam có thể được xem là một nền dân chủ hiến định và pháp trị tiên tiến vào bậc nhất trong khu vực Á châu thời ấy.

Nền tảng triết lý Việt Nam Cộng Hòa

Tổng hợp 3 tinh thần nhân bản, khai phóng và dân tộc tạo thành triết lý xây dựng Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia vừa giành được độc lập, phải đối đầu với chiến tranh và chỉ trong vòng 20 năm đã xây dựng được nền tảng vững chắc.

Một quốc gia với kinh tế tự do, y tế đại chúng, người cày có ruộng, báo chí tự do, tôn giáo, văn học, văn nghệ, nghệ thuật phát triển tự do, và một nền dân chủ hiến định, pháp trị với tam quyền phân lập rõ ràng.

Một xã hội dân sự với nhiều hội đoàn dân sự, gồm các tổ chức tôn giáo, nghiệp đoàn, hướng đạo, đồng hương, tương trợ, từ thiện, nghiên cứu, các câu lạc bộ, đã được hình thành tại miền Nam.

Đặc biệt, nền giáo dục dựa trên nhân bản, khai phóng và dân tộc, đã đào tạo được những thế hệ công dân tốt cho miền Nam, cho Việt Nam và cho nhân loại.

Văn hóa Việt Nam Cộng Hòa

Con người làm gốc, dân tộc làm nền, tự do để tiến bộ đã trở thành nền tảng văn hóa Việt Nam Cộng Hòa, được bảo tồn và được truyền đạt đến các thế hệ Việt Nam ngày nay.

Văn hóa thể hiện qua cách sống cách suy nghĩ. Người Việt Nam Cộng Hòa sống, suy nghĩ và hướng về tương lai hoàn toàn khác với người cộng sản.

Sau 20 năm chia cắt lấy thời điểm 30/4/1975 làm mốc, miền Bắc đã trở thành một bản sao của cộng sản Trung Hoa.

Xem lại phim ảnh cách ăn mặc, cách phục sức, cách sống, cách giáo dục, xem lại sách báo, lại văn thơ, lại âm nhạc, lại tranh ảnh miền Bắc bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều này.

Ở hải ngoại, 44 năm qua người Việt Nam Cộng Hòa vừa bảo vệ cộng đồng, bảo tồn văn hóa, vừa hỗ trợ quốc nội đấu tranh cho tự do và vẹn toàn lãnh thổ.

Ở những nơi đông người Việt sinh sống nhiều hội đoàn dân sự được thành lập, có trường dạy tiếng Việt, có sách giáo khoa soạn theo chương trình trước 1975, có tổ chức những buổi lễ ghi ơn các anh hùng dân tộc, tổ chức Tết, Tết Trung Thu cho trẻ em.

Mỗi gia đình đều cố gắng gìn giữ tiếng Việt cho con em, duy trì những sinh hoạt gia đình và cộng đồng, vừa giảng giải cho con em truyền thống dân tộc, vừa nhắc nhở con em lý do phải bỏ nước ra đi.

Nhiều ban nhạc, ban kịch, ban cải lương, câu lạc bộ văn học nghệ thuật và cả điện ảnh cũng được hình thành ở khắp nơi.

Truyền thanh, truyền hình và báo chí là những phương tiện phục vụ cộng đồng có mặt ở mọi nơi.

Nhiều nơi còn xây dựng đền thờ Quốc Tổ, đền thờ và tượng đài các anh hùng dân tộc, viện bảo tàng, chùa, nhà thờ, võ đường, trung tâm sinh hoạt cộng đồng.

Phục hồi Việt Nam

Ở trong nước, người Việt Nam Cộng Hòa vẫn âm thầm gìn giữ và truyền bá cho thế hệ tiếp nối nền văn hóa nhân bản, khai phóng và dân tộc, mong một ngày phục hồi đất nước.

Sức sống của văn hóa Việt Nam Cộng Hòa vô cùng mãnh liệt, mặc dù bị nhà cầm quyền Hà Nội ngăn cấm âm nhạc, văn học, nghệ thuật, cách sống tại Việt Nam ngày nay được phục hồi mạnh mẽ.

Phong trào thoát Trung là nỗ lực đẩy lùi tì vết văn hóa Trung Hoa còn tồn đọng tại Việt Nam.

Nhiều người cộng sản miền Nam trong tiềm thức vẫn chưa quên một xã hội miền Nam đầy nhân bản, khai phóng và dân tộc.

Trước Quốc Hội cộng sản, 12/9/2018, bà chủ tịch Nguyễn thị kim Ngân phải thừa nhận kiến thức về sử ký và địa lý nước nhà, bà học từ thời Việt Nam Cộng Hòa nay vẫn nhớ không quên điều gì.

Bà Ngân biểu lộ lòng luyến tiếc vì giờ đây trẻ em học hành khổ sở, nhưng sử ký và địa lý nước nhà hầu hết đều không biết.

Triết lý nhân bản, khai phóng và dân tộc ngày nay được nhiều người miền Bắc biết đến, nhất là giới trẻ Việt Nam những người đang tìm kiếm một con đường thay cho con đường cộng sản bị nhân loại đào thải.

Tự do và dân chủ chỉ là điều kiện cần, mục đích và triết lý sống của dân tộc là điều kiện đủ để phục hồi Việt Nam.

Mục đích và triết lý sống giúp mỗi dân tộc biết đang ở đâu, đang làm gì, đang sống như thế nào, sẽ đi về đâu, đi cách nào và làm sao để đạt được mục tiêu tối thượng trong hoàn cảnh và khả năng có được.

Mục đích, triết lý và văn hóa xây dựng xã hội thời Việt Nam Cộng Hòa đã thích hợp và thành công ở miền Nam, cũng sẽ thích hợp với cả nước.

Nhân bản, khai phóng và dân tộc sẽ trở thành mục đích, triết lý và văn hóa chung cho toàn dân tộc làm nền tảng đưa đất nước đi lên theo kịp đà tiến bộ và văn minh nhân loại.

Melbourne, Úc Đại Lợi, 26/10/2019

Nguyễn Quang Duy

16 BÌNH LUẬN

 1. Trích từ t/g: ” Mục đích, triết lý và văn hóa xây dựng xã hội thời Việt Nam Cộng Hòa đã thích hợp và thành công ở miền Nam, cũng sẽ thích hợp với cả nước.”

  Chí lý!

 2. VNCH chẳng có gì là XẤU vì NÓ đã đi Đúng ĐƯỞNG ,gióng mọi nước không Cộng hay thoát cộng như Nhật ,Đại Hàn ,Đài loan .Singapore hay Phi luật Tân (thuộc địa Mỹ) và Ấn (thuộc địa ANH).VNCH dưới chính thể của Cụ Ngô còn có điểm trội hơn.
  Mong trở lại VNCH là mong một VN tự do hanh phúc bình an ,phát huy văn hóa của cha ông đẻ tạo nên một xã hội công bằng nhân vị được tôn trọng .
  VNCH không là Mỹ Ngụy vì từ này là của bọn chó đẻ hồ dâm hay hồ quang đẻ ra. Tại sao lại Mỹ ngụy ? Vậy đẻ tranh họa CS ,người ta khong phải là trông vào Mỹ cã đó sao ? Thời buổi này không nước nào riêng lẻ sống mà không càn tới sự tương tác giúp đở lẫn nhau
  Ngày nay VC cũng đang chạy theo Mỹ,nhưng chưa dám theo hẳn vì còn SỢ người bạn “tốt” là TNH .
  Cho nên tôi cũng tin rằng VNCH SẺ HỒI SINH như Đức Ba lan Tiệp Khắc,,,,.Tai sao mấy lúc này VC ra sức cho đàn em tay sai đánh phá VNCH trên phần đât ngụ cư của HỌ và tại sao Họ có phản ứng dử dôi đối vói bọn CS, bọn thân cộng ?.
  Hãy nhớ lại lich sử khi Đức bị đánh bai trên đất Pháp .Pháp đã dựng lại NỀN CÔNG HOA thứ,,,(tiếp theo ) và cờ TAM TÀI bay cao trên Điện Élysée .
  VNCH cung sẻ dựng lại nền CH thứ 3 và cờ vàng sẻ tung bay trên DINH ĐỘC LẬP FAIGON của ngà nào !

  • THINO: “Cho nên tôi cũng tin rằng VNCH SẺ HỒI SINH như Đức Ba lan Tiệp Khắc,,,,.Tai sao mấy lúc này VC ra sức cho đàn em tay sai đánh phá VNCH trên phần đât ngụ cư của HỌ và tại sao Họ có phản ứng dử dôi đối vói bọn CS, bọn thân cộng ?.”

   Cũng đúng luôn! Bà mẹ nó, không biết có bao nhiêu tên là công an đặc vụ hay là thành viên hội cờ Đỏ chết trong cái vụ 39 người chết trong xe tải. Việt cộng khéo gài người vào mọi ngã để khống chế. Phải cẩn thận hơn nữa mới được!

 3. Chúc mừng Blackjack hy vọng VNCH sẽ dựng lại , toàn dân sắp nó ấm đến nơi và không còn cảnh ra đi tìm lẽ sống chết trong thùng đông lạnh .tuculy nầy sẽ theo mấy anh về xây dựng Quê hương ,.

  • Chà, lời “anh mày chủc mừng” là tự tố cáo cho người ta thấy rõ lời láu cá…tra cá vồ. Bởi ai cũng thấy nền văn hoá VNCH đã, đang lừng lững trở lại từ Văn, Thơ, Âm nhạc..v.v…từ thành thị tới ruộng đồng và núi đồi đèo heo hút gió.
   Đặc biệt về kinh tế, nhờ “ngụy đồ thải” gửi tiền về giúp nên thân nhân làm ăn cũng hơi dể thở, chứ thử hỏi “kinh tế thị trường định hướng xhcn” là cái lỗ..mẹ gì mà đám lâu la cán cớm, cán chổi cán cuốc đua nhau hốt của dân, bán tài nguyên quốc gia để làm giàu mấy chục năm nay, trong khi dân chúng bất mãn phải tiếp tục liều mạng vượt biên theo tư bản để bị chết ngộp thảm thương?
   Hơn nữa, “anh mày” là chén sỉ chính hiệu con…sao vàng mà đòi theo “cục cứt khô” về xây lại quê hương thì không khác nào “anh mày” Địt mẹ vô mặt đảng VC và Đu mà vô mồm bác Hù sao?

 4. Cố nhiên ,người dân theo cộng nay về vói QG vẫn úy kỵ ,e sợvẫn e sợ ,nên khai cha,chồng bị Pháp bắn chét ,hay theo QD Đ bị VM thủ tiêu,hoặc cha :KHÔNG BIẾT .Phần lớn đều KHAI như vậy trong Khai sinh đẻ đi học đi làm và vào QĐ. Trường họp lý Tống .Phan Nhật Nam và nhiều người khác đều vậy.
  Nhưng như vậy không có nghỉa là VNCH không biết gì .
  Cố nhien sau này vào QĐ hay nếu giữ chức gì quan trọng thì phải điều tra (Mỹ cung vậy thôi) mà điều tra nhân thân của người đó trong gđ đó có còn ll vói VC ,có còn tiếp tế cho VC không ,Trường họp nhà văn Vũ Hạnh là tên VC không chịu tập kết trốn lại không ra trình diện theo lời kêu gọi của QG nên bị nhân dân tô giác ,bị kiểm điềm và giam tại đình làng . Và sau đó thả về vói điều kiện làm giấy cam đoan từ bỏ VC ,nhưng cũng không được rời nới y cư trú nếu không xin phép. Năm 63 nhâm đão chán NDD .Vú Hạnh trốn vào SG và viết báo Năm 74 bị phát giác ,bị bắt ,được thả vì “tự do ngôn luận” ,năm 75 chính thức đeo cà cột súng con cờ đỏ sao vàng và coi văn nghệ sỉ miền Nam VN. Đó là mặt nổi e rằng có nhiều tên chưa phát giác hiện sinh sống và làm việc cho VC phá CĐTNCS tại HOa Kỳ với sự tiếp tay của bọn phản bôi căn uosc TN của mình.(Hôm trước TVVN có chiếu cảnh vượt biên …vói những khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi ,khóc không thành tiesng đi không vững …Và nhìn bọn dân Kurds chạy lọạn bổng muốn “ĐM” bọn chó đẻ “thằng” Bác Hồ …
  a/ Khi người quen tôi ở chiến khu tập kết ra Bắc ông ta gởi vọ con về ngoại ở nội thành. An ninh biét nhưng không làm gì hết /Sau đó bà ta ra buôn bán nuôi 2 con đi học ,vào cả trường công lập vói khai sinhCHA CHẾT VÌ BỊ VM GIẾT.
  b/Một thanh niên khai cha chét vì theo QD Đ bj VM thủ tiêu trong kháng chiến, Anh ta đi học có bằng Trung học và vào làm thông dịch viên cho QĐMỹ sau đó đỏ đi sq thủ đức…Năm 75vào trai học tập VC khai cha bị QD Đ giét vi theo Bác Hồ đi kháng chiến…Có lẻ giờ đây cung ở Mỹ…
  c/Và còn rất nhiều người khác có con vói VC và khai chông chét hay không biết vân được sống yên ổn ,vẫn thi vào các cơ quan VNCH ,vẫn đi lính hay sq như mọi người khác…
  Có thế an ninh theo dỏi nhưng NẾU KHÔNG THEO HOẠT ĐỘNG CỘNG THÌ CHẲNG AI LÀM KHÓ DỂ GÌ HẾT .
  Có nhiều bà còn tiếp tế thức ăn thuốc men cho chông ,cho đồng chí nhưng KHÔNG BẮT ĐƯỢC VÂY <VẦY ĐƯỢC CÁNH ,là chứng có thì cũng dành …"theo dỏi" vậy.
  d/Một TH ở ĐN day MG và TH tư thục theo cung cách CS; có giáo án ,có họp hàng tuần, có rút ưu khuyết điểm CCos người được bổ nhiệm GĐ CSQG của một tỉnh …
  Còn nếu cứ theo cs ,không chấp hành lệnh QG ,không ra trình diện ,tiếp tế cho VC …thì trách chi người ta không theo dỏi ….Ngoài ra phải phân biệt cho rỏ Tư bản tự do và CS độc tài ,KHÔNG THỂ so sánh người QG vói đồ tẻ Hồ Dâm rồn nơi là theo Nga theo Tàu hay theo Mỹ đều gióng nhau . KHÔNG phân biệt được QG và CS thì chỉ là…KHỈ ĐỎ ĐÍT TS thôi !

 5. BRAVO SỰ ĐẤU TRANH CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA Ở TRONG NƯỚC!

  “Liên quan đến cáo buộc đối với ông Nguyễn Văn Phước, trang Thanh Niên cho biết ông Phước “sử dụng các tài khoản này để theo dõi, gửi lời mời kết bạn với các tài khoản Facebook có ảnh đại diện liên quan đến chế độ Việt Nam Cộng hòa, các đối tượng phản động lưu vong.”

  https://www.voatiengviet.com/a/hai-facebooker-vietnam-bi-ket-an-tu-vi-cac-bai-viet-chi-trich-che-do/5148876.html

 6. Trích: Phục hồi Việt Nam

  Ở trong nước, người Việt Nam Cộng Hòa vẫn âm thầm gìn giữ và truyền bá cho thế hệ tiếp nối nền văn hóa nhân bản, khai phóng và dân tộc, mong một ngày phục hồi đất nước.

  Sức sống của văn hóa Việt Nam Cộng Hòa vô cùng mãnh liệt, mặc dù bị nhà cầm quyền Hà Nội ngăn cấm âm nhạc, văn học, nghệ thuật, cách sống tại Việt Nam ngày nay được phục hồi mạnh mẽ.”

  BRAVO TÁC GIẢ, BRAVO NHỮNG NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CÔNG HÒA TRONG NƯỚC!

 7. Câu hỏi nầy giống như Báo Nhân quyền của Hồ công Lộ đăng Quãng cáo cho chú Thế .Phở chú Thể là gì ? Một câu hỏi vớ vẫn một bài viết lăng nhăng ./

  • Bài viết của tác giả tăng thêm niềm tin của mọi người về Việt Nam Cộng Hòa, sao gọi là vớ vẫn?

 8. Ai nói là công dân Việt Nam cộng hoà không bị phân biệt nếu có thân nhân theo cộng sản ? Chính sách Tố cộng là yêu Nước thời ông Diệm đẩy không biết bao nhiêu gia đình ly tán nếu không chạy theo cộng sản ,chỉ trừ một vài thiếu số như phan Nhật Nam ,hay Lý Tống ,vì dấu kỷ không khai tên Cha theo cộng sản ,còn lại trừ trường hợp Lính trơn thì không bị An ninh quân đội điều tra ,khi nhập khoá Sỷ quan các khoá sinh bị điều tra rất kỷ nếu có thân nhân theo cộng sản ,mật vụ thời ông Diệm tàn ác không thua gì bọn cộng sản ,khi Phan lạc Tuyên chạy theo cs sau cuộc Đảo Chánh năm 1960 ,gia đình ông Tuyên Tan nát .vợ thì bị mấy tên mật vụ cưỡng hiếp ,cha mẹ thì bị trù dập ,cho đến khi ông Thiệu lên nắm quyền thì tình trạng khá hơn ,gia đình Tuculynầy có thân nhân Tập kết cũng bị Mật vụ thời Nguyễn văn Hay và Nguyễn văn y ,của Diệm theo bám sát ,rình mò ,may mà Diệm bị lật nên thoát cảnh rình mò , tóm lại đồng ý Miền Nam có một chế độ Giáo dục tuyệt vời và Nhân bãn ,có nền Đại học tự trị giống chú Sam ,còn ở trong Nước hôm nay người Dân chỉ biết cơm áo gạo Tiền ,người Dân Miền Nam bị tụi Bắc kỳ nó xâm lăng gần hết chi còn đường tháo chạy ,hơi đâu mà gìn giữ di sản Tàn quân ,một nữa Đất nước mẹ họ không giữ được thì nền tảng VNCH là cục cức khô .càng moi càng thúi ,còn chuyện thoát Trung khi nào hết dùng từ Hán Việt thì mới thoát Trung , ảnh hưởng tụi Tàu nó nằm sâu trong huyết quản khi rút ra côn Sơn HQ Nguỵ ra lệnh dùng Hải đội Tập hành trực chỉ Côn Sơn ,thì thoát con khỉ. Toàn bọn phét lác ,cứ mỗi dĩ vãng bám càng mà chạy ,thằng nào cũng tay sai kể cả tên già Hồ Chí Minh ./

  • Tuculy:”một nữa Đất nước mẹ họ không giữ được thì nền tảng VNCH là cục cức khô”

   Mẹ họ bấy lâu nay “anh mày” toàn phéc biểu theo kiểu trên nầy nghe rất có văn hoá…đá cá lăn dưa, cho nên những vị “thiếu văn hoá” trên diễn đàn này đã hoảng sợ bỏ chạy tụt quần.
   Mẹ họ “anh mày” nghĩ coi Đất nước mẹ VN giống như một căn nhà của một gia đình. Anh em phía trước căn nhà miền Nam lo làm ăn lương thiện để xây dựng, ngược lại phía sau nhà miền Bắc mấy tên culy du thủ du thực như Hồ lú chỉ lo ăn nhậu, hút sách lại còn rước đám băng đảng xã hội đỏ Nga, Tàu vào nhà chém giết cướp giật thì ông cố nội của mấy thằng culy cũng bó tay chứ nói gì người lương thiện, phải không?
   Sau 1975, khi đám culy đó chiếm hết căn nhà, thay vì hoà giải Anh-Em nhưng bản chất culy cướp giựt, đâm thuê chém mướn không bỏ được nên đâm chém tiếp vì vậy căn nhà VN từ nát thành ra…bấy như tương như hiện nay.
   Và mẹ họ “anh mày” cho rằng “nền tảng VNCH là cục cứt khô-ngụy thua là đồ thải”, vậy thì Địt mẹ, “anh mày” vì lý do gì mà cứ gầm đầu chạy theo ngửi, liếm hoài để rồi phải than thở “càng moi càng thúi”?!

   • Em mày cũng loài có Văn hoá đâu .Cục chức khô Nguỵ cũng như Diệm càng moi càng thúi nó cũng như Hồ chí Minh là một bọn vọng nô chẳng có tên nào tốt lành ./

 9. Càng đọc mà càng rầu thúi ruột anh Duy ạ! Chừng nào thì Việt Nam Cộng Hòa mới trở lại trên quê hương của tôi đây!

  • Già mẹ rồi vnch sắp hết rồi ,lớp thì về theo nghị quyết 36 như Du tử Lê ,Nguyễn cao kỳ ,v,v, còn lại sắp chầu Diêm vương rồi ơi đó mà mong Vnch ,nên mong một cuộc cách mạng mới không vàng không đỏ,đoàn kết Dân tộc đừng mong dĩ vãng ,bởi vì với Mỹ Nguỵ là con Chốt đã sang Sông ./

   • Không à- tôi và gia đình con cháu của tôi quyết chiến đấu để dựng lại Việt Nam Cộng Hòa đến cùng. Và tôi biết không phải chỉ có gia đình tôi là như vậy. Cuộc hội thảo về Việt Nam Cộng Hòa gần đây ở Oregon cho thấy “Mỹ Ngụy” không phải là con chốt đã sang sông mà ngược lại là cả một cơ đồ đang chuẩn bị hồi sinh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên