Tù nhân lương tâm bất khuất Trần Thị Nga

1
Tù nhân lương tâm bất khuất Trần Thị Nga

1 BÌNH LUẬN

  1. Một sự thật biết nói sao đây ? “NHỮNG NGƯỜI BỊ VIỆT-CỌNG GẮN TỘI CHỐNG CHẾ-ĐỘ, PHẢN-ĐỘNG…RA TÒA-ÁN ĐỂ NHẬN Án TÙ” Người Tù nào mà ĐƯỢC các Tổ-chức Nhânquyền, Cônglý, Tưdo. Nhânđạo…. của các Quốc-gia Mỹ, Pháp, Anh, Đức….kể cả Nhânquyền Liên-Hợp-QuốC. Gặp thăm, Tuyên-dương ! Lên tiếng yêu-cầu Việt-cọng trả TƯDO ! Tất cả những NGƯỜI TÙ NẦY đều ĐƯỢC Việt-cọng GIA ÁN NẶNG THÊM !!! Như thế là thế nào ??? Các Cơ-quan Tổ-chức Quốc-tế nầy. Hãy đánh-giá lại Tiếng nói, Việc làm của mình. Thực-tế có giúp được gì cho NGƯỜI TÙ Không ? Còn LÊN TIẾNG, THĂM VIẾNG để Việt-cọng làm khổ thêm cho NGƯỜI TÙ thì VÔ-NHÂN-ĐẠO quá !!!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên