Tự do hay là chết

5
Tự do hay là chết

5 BÌNH LUẬN

 1. Ngụy rằng Ngụy bảo Cộng ngu
  Ngụy chạy te cò truóc giờ Cộng vô
  Ngụy rằng Ngụy bảo Cộng khùng
  Cởi áo tuột quấn ai khùng ai khôn

  Ngụy rằng Ngụy bảo Ngụy khôn
  Tay sai thèng MẼO củng khong hài lòng
  Nixon đe dọa “tao cắt cổ mày(Thiệu)
  Ngụy rằng Ngụy dạ Nguy vâng
  Paris Hiep Định, khốn cùng NGỤY run

  Ngụy rằng NGụy bảo Ngụy giàu
  21 năm tròi , há mỏm chờ sung
  Của MẼO mà Ngụy tuỏng rằng
  Tài năng do NGỤY tạo ra sang giàu

  Ngụy rằng Ngụy bảo Ngụy sang
  Tài năng xuất chúng, tao đây ai bằng
  Tói khi thèng MẼO thề rằng
  Paris Hiẹp Định tói giò rút quân

  Ngụy thời tá hỏa tam tinh
  Chói với hoảng hồn Ngụy tỉnh cơn mê
  300 triệu để sống còn
  Ngụy còn không có, nói chi sang giàu

  Ngụy bèn tính kế lập mưu
  Tiến Hưng tói MẼO van xin cuói cùng
  Quoc hội MẼO nào thông qua
  200 Tỉ bạc chúng mình còn thua
  300 triệu để làm gì
  Cuốn cờ nhất định MẼO đành nói KHÔNG

  Tiến Hưng khong dám quay về
  Truyền hình Thiẹu lại giả vờ lên gân
  Ngụy rằng Ngụy bảo Ngụy gan
  Hom sau Thiệu vọt, Ngụy đành tan hoang

  Ấy thế mói bảo là gian
  Mồm loa mép giãi NGỤY bèn lu loa
  Tại vì thèng MẼO bất trung
  Tui tau thua chạy, chúng mày chờ xem

  46 năm trời đả trôi
  Ngụy rằng Ngụy bảo chúng mày đợi ông
  Đợi chi đợi mải đợi hoài
  Ngụy Hèn sao cứ buông lời gạt dân

  Ngụy Hèn ai chẳng biết tên
  Tay Sai rước giặc đọa đày quê huơng
  Giăc MẼO còn biết Ngụy hèn
  Quay về vói Cộng, Ngụy hèn tức điên

  Chao ôi vật đổi sao dời
  Lêch thếch xứ lạ Ngụy thành thây ma
  MẺO CỘNG thì lại xum xoe
  Đối tác toàn diện chúng thành một phe

  Ngụy rằng Ngụy xúi toàn dân
  Hảy đi theo NGỤY giàu sang đón chào
  Bánh vẻ 46 năM rồi
  Giàu sang chẳng thấy, nhà tù nhục thân.

  • He he he ..Thơ cùa Phét là thơ con ruồi đậu trên đống…kít. (còn gọi là “thơ dở như …kít!”

   Phét chưa hết lớp 10
   Phét làm thơ như b…uồi
   Thơ Phét là thơ con…ruối . (ha ha ha ..Thơ con ruồi dở hơn thơ con…cóc)

   Thơ của Việt cộng chính hiệu phải bốc mùi máu nó mới….máu:

   Anh em ơi! Quyết chung lòng.
   Đấu tranh tiêu diệt tàn hung kẻ thù.
   Địa hào, đối lập ra tro.
   Lưng chừng, phản động đến giờ tan xương.
   Thắp đuốc cho sáng khắp đường.
   Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay.
   Lôi cổ bọn nó ra đây.
   Bắt quỳ gục xuống đọa đày chết thôi”.

   (Xuân Diệu 1916-1985)

 2. Tự hào ngạo nghễ quá xá ta!

  Cái đảng thổ tả vẫn tồn tại?
  Cái đám vô lại vẫn làm cha?
  Dân ta vẫn vô cảm bại hoại?
  Và nước ta nô lệ Trung Hoa!

  Việt Nam sẽ trở thành quận huyện
  Bắc thuộc lần thứ năm không xa
  Viễn ảnh diệt vong đang ẩn hiện
  Bốn ngàn năm xương máu Ông Cha

  Tự hào ngạo nghễ quá xá ta!

  Nông Dân Nam Bộ

 3. ĐU KÀNG-CHẠY LÀNG hay là CHẾT !

  Ngụy Cock Sai Gòn xài ứng dụng kế 36 của TÀO đó là: TẨU VI THUỢNG SÁCH,hahahhaha.

  Thèng tonton Sáo THẸO vọt truoc’, đám bại tướng vọt theo, lính quèn ở lại vói Viet Cộng chúng anh ,hhahhahaha.

  Bi giò sau 46 năm dài đăng đẳng, đám bại tướng lác đác vài thèng bị gậy len lán lên mạng kêu gọi đám lính quèn năm xưa LẬT ĐỖ CỘNG XẢNG, ahahhaha.

  Trò tâu’ hài này xem ra vui á nghen.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên