Trọng thiệt và Trọng giả

0

Mời bạn chiêm ngưỡng và so sánh hai bản viết tay này. Hẳn bạn sẽ nhận ra đâu là Trọng thiệt đâu là Trọng giả.

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên