Triển lãm tranh bác chùi

2
Triển lãm tranh bác chùi

2 BÌNH LUẬN

 1. – tên gì?
  – bùi chát
  – ờ thì bác chùi phải rùi, về đặt tên lại đi!
  – tên gì?
  – bùi … chỏ á!
  – là sao?
  – là bỏ … chùi!
  – tên cha mẹ đặt làm sao bỏ
  – dzậy thì tao bùi chắt!
  – là sao nữa?
  – là tao bắt mầy … chùi! khà khà!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên