Tôn sư trong đạo thời đại Hồ Chí Minh

1
Tôn sư trong đạo thời đại Hồ Chí Minh

Clip nam sinh tát cô giáo: Đức trị hay pháp trị để ngăn băng hoại đạo đức?

1 BÌNH LUẬN

 1. Nước ta từ có giặc Hồ.
  sư Ma đạo Quỷ tràn vô học-đường.
  Phá tan đạo-lý, luân-thường.
  Điên-cuồng áp-đặt con đường Hồ Mao.
  Tuyên-truyền học-thuyết súng-dao.
  Tôn-thờ bạo-lực, kêu-gào hờn-căm.
  …tịt ngòi rồi, xin quý-vị tiếp-sức…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên